คำขอ Customer Lockbox ของ Office 365

ในฐานะผู้ดูแลระบบ Office 365 คำขอ Customer Lockbox ช่วยให้คุณควบคุมวิธีที่วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft เข้าถึงข้อมูลของคุณ บางครั้งหากคุณเกิดปัญหาขึ้น คุณอาจต้องการวิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ช่วยคุณแก้ไขในบางกรณี วิศวกรฝ่ายสนับสนุนจำเป็นต้องเข้าถึงเนื้อหา Office 365 ของคุณเพื่อค้นหาและแก้ไขปัญหานั้น คำขอ Customer Lockbox ช่วยให้คุณควบคุมว่าจะให้วิศวกรฝ่ายสนับสนุนเข้าถึงข้อมูลของคุณหรือไม่ นอกจากนี้คำขอยังมีเวลาหมดอายุและสิทธิ์การเข้าถึงเนื้อหาจะถูกนำออกหลังจากที่วิศวกรฝ่ายสนับสนุนได้แก้ไขปัญหาแล้ว ดู ภาพรวมของการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามนโยบายใน Office 365 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Office 365 ใช้ข้อมูลของคุณ

สิ่งสำคัญ   ไม่ใช้ความสามารถ Customer Lockbox เมื่อการแก้ไขปัญหาไม่จำเป็นต้องเข้าถึงเนื้อหาของลูกค้า สำหรับกรณีการสนับสนุนส่วนใหญ่ วิธีแก้ปัญหาไม่จำเป็นต้องใช้การเข้าถึง Customer Lockbox

Customer Lockbox จะมีอยู่ในแผน Office 365 E5 ถ้าคุณไม่มีแผน Office 365 E5 คุณสามารถซื้อ Advanced Compliance SKU พร้อมกับแผน Office 365 Enterprise ใดๆ แยกต่างหากได้ ดูที่ แผนและราคา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม Customer Lockbox สามารถทำงานร่วมกับ Exchange Online, SharePoint Online และ OneDrive for Business ได้

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9
วิดีโอภาพรวมของคำขอ Customer Lockbox

ตัวอย่างคำขอ Customer Lockbox

ด้านล่างคือตัวอย่างคำขอ Customer Lockbox

 1. มีคนในบริษัทหรือโรงเรียนของคุณมีปัญหาเกี่ยวกับOffice 365กล่องจดหมาย

 2. หลังจากที่พยายามแก้ไขบางอย่าง แต่คุณยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาและส่งคำขอความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

 3. วิศวกรการสนับสนุนตรวจสอบคำขอบริการของคุณ และจำเป็นต้องเข้าถึงเนื้อหา Exchange Online เพื่อแก้ปัญหา

 4. วิศวกรฝ่ายสนับสนุนบันทึกลงเครื่องมือคำขอ Customer Lockbox และส่งอีเมลแจ้งให้คุณทราบว่ามีคำขอ Customer Lockbox อยู่ระหว่างการพิจารณา คำขอทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดยผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ก่อนที่คุณได้รับคำขอ

 5. เครื่องมือคำขอ Customer Lockbox ส่งอีเมลแจ้งให้คุณทราบว่ามีคำขอ Lockbox อยู่ระหว่างการพิจารณา หากคุณปฏิเสธหรือไม่อนุมัติคำขอภายใน 12 ชั่วโมง การเข้าถึงจะถูกเพิกถอนโดยอัตโนมัติ

  สกรีนช็อต: ตัวอย่างอีเมล Customer Lockbox
 6. คุณเข้าสู่ระบบ ศูนย์การจัดการ Office 365 และอนุมัติคำขอ

  สิ่งสำคัญ: เราไม่รวมลิงก์ในอีเมล Customer Lockbox ที่ต้องการให้คุณเข้าสู่ระบบ Office 365

 7. วิศวกรฝ่ายสนับสนุนรับข้อความอนุมัติ แล้วบันทึกลงใน Exchange Online และดำเนินการแก้ปัญหา ทันทีที่มีการแก้ไขปัญหา คำขอ Customer Lockbox จะปิดลง และการเข้าถึงจะถูกเพิกถอน หรือเมื่อวิศวกรฝ่ายสนับสนุนเริ่มกระบวนการนี้ พวกเขามีเวลา 4 ชั่วโมงเพื่อแก้ไขปัญหาก่อนที่การเข้าถึงจะถูกเพิกถอน

เปิดหรือปิดคำขอ Customer Lockbox ใน ศูนย์การจัดการ Office 365

คุณสามารถเปิดหรือปิดคำขอ Customer Lockbox ได้ใน ศูนย์การจัดการ Office 365 เมื่อคุณเปิดคำขอ Customer Lockbox Microsoft จะต้องได้รับการอนุมัติของคุณก่อนที่จะเข้าถึงข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหา เมื่อต้องการเปิดหรือปิดคำขอ Customer Lockbox:

 1. เมื่อต้องการทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลาง ผู้อนุมัติการเข้าถึง Customer Lockbox หรือรับบทบาทการจัดการองค์กรผ่าน RBAC

 2. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 3. ไปที่ ศูนย์การจัดการ Office 365

 4. ไปยัง การตั้งค่า > ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว แล้วเลื่อนไปที่ Customer Lockbox:

  แก้ไข Customer Lockbox ในศูนย์การจัดการ
 5. คลิก แก้ไข แล้วสลับเป็น เปิด หรือ ปิด เพื่อเปิดหรือปิดคำขอ Lockbock

  จำเป็นต้องมีการอนุมัติ Customer Lockbox

อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอ Customer Lockbox ใน ศูนย์การจัดการ Office 365

 1. เมื่อต้องการทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลาง ผู้อนุมัติการเข้าถึง Customer Lockbox หรือรับบทบาทการจัดการองค์กรผ่าน RBAC

 2. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 3. ไปที่ ศูนย์การจัดการ Office 365

 4. ไปยัง ตั้งค่า > สนับสนุน > คำขอบริการ

  การร้องขอการเข้าถึงข้อมูล
 5. เลือกคำขอ Customer Lockbox แล้วเลือก อนุมัติ หรือ ปฏิเสธ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×