คำขอ Customer Lockbox ของ Office 365

ในฐานะ Office 365 ผู้ดูแลระบบคำขอ Customer Lockbox ช่วยให้คุณควบคุมวิธีที่วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft เข้าถึงข้อมูลของคุณ บางครั้งหากคุณเกิดปัญหาขึ้น คุณอาจต้องการวิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ช่วยคุณแก้ไข ในบางกรณี วิศวกรฝ่ายสนับสนุนจำเป็นต้องเข้าถึงเนื้อหา Office 365 ของคุณเพื่อค้นหาและแก้ไขปัญหานั้น คำขอ Customer Lockbox ช่วยให้คุณควบคุมว่า จะให้วิศวกรฝ่ายสนับสนุนสามารถ เข้าถึงข้อมูลของคุณหรือไม่ นอกจากนี้ คำขอยังมีเวลาหมดอายุและสิทธิ์การเข้าถึงเนื้อหาจะถูกนำออกหลังจากที่วิศวกรฝ่ายสนับสนุนได้แก้ไขปัญหาแล้ว ดูข้อมูลความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และการปฏิบัติตามนโยบายสำหรับ Office 365 และ Microsoft Dynamics CRM Online เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Office 365 ใช้ข้อมูลของคุณ

Customer Lockbox จะมีอยู่ในแผน Office 365 E5 ถ้าคุณไม่มีแผน Office 365 E5 คุณสามารถซื้อการสมัครใช้งาน Customer Lockbox พร้อมกับแผน Office 365 Enterprise ใดๆ แยกต่างหากได้ ดูที่ แผนและราคา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม Customer Lockbox สามารถทำงานร่วมกับ Exchange Online, SharePoint Online และ OneDrive for Business ได้

ตัวอย่างคำขอ Customer Lockbox

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนทั่วไปสำหรับคำขอ Customer Lockbox

 1. มีคนในบริษัทหรือโรงเรียนของคุณมีปัญหาเกี่ยวกับOffice 365กล่องจดหมาย

 2. หลังจากที่พยายามแก้ไขบางอย่าง แต่คุณยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาและส่งคำขอความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

 3. วิศวกรการสนับสนุนตรวจสอบคำขอบริการของคุณ และจำเป็นต้องเข้าถึงเนื้อหา Exchange Online เพื่อแก้ปัญหา

 4. วิศวกรฝ่ายสนับสนุนบันทึกลงเครื่องมือคำขอ Customer Lockbox และส่งอีเมลแจ้งให้คุณทราบว่ามี Customer Lockbox อยู่ระหว่างการพิจารณา คำขอทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบโดยผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ก่อนที่คุณได้รับคำขอ

 5. เครื่องมือคำขอ Customer Lockbox ส่งอีเมลแจ้งให้คุณทราบว่ามีคำขอ Lockbox อยู่ระหว่างการพิจารณา

 6. คุณเข้าสู่ระบบ ศูนย์การจัดการ Office 365 และอนุมัติคำขอ

  หมายเหตุ: หากคุณปฏิเสธหรือไม่อนุมัติคำขอภายใน 12 ชั่วโมง การเข้าถึงจะถูกเพิกถอนโดยอัตโนมัติ หากเกิดกรณีนี้ คุณอาจจะยังคงประสบปัญหาการบริการที่เฉพาะเจาะจงที่สามารถแก้ไขได้โดยให้วิศวกรเข้าถึงเนื้อหา

 7. วิศวกรฝ่ายสนับสนุนรับข้อความอนุมัติ แล้วบันทึกลงใน Exchange Online และดำเนินการแก้ปัญหา ทันทีที่ปัญหาได้รับการแก้ไข คำขอ Customer Lockbox จะปิดลงและการเข้าถึงจะถูกเพิกถอน

เปิดหรือปิดคำขอ Customer Lockbox ใน ศูนย์การจัดการ Office 365

คุณสามารถเปิดหรือปิดคำขอ Customer Lockbox ได้ใน ศูนย์การจัดการ Office 365 เมื่อคุณเปิดคำขอ Customer Lockbox ไมโครซอฟท์จะต้องได้รับการอนุมัติของคุณก่อนที่จะเข้าถึงข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา เมื่อต้องการเปิดหรือปิดคำขอ Customer Lockbox:

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ไปที่ ศูนย์การจัดการ Office 365

 3. ไปยัง การตั้งค่า > ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว แล้วเลื่อนไปที่ Customer Lockbox:

  แก้ไข Customer Lockbox ในศูนย์การจัดการ

  หากคุณยังใช้ ศูนย์การจัดการ Office 365 แบบเก่า ให้ไปที่ การตั้งค่าบริการ > Customer Lockbox

  การตั้งค่าบริการของ Customer Lockbox ในศูนย์การจัดการ
 4. คลิก แก้ไข แล้วสลับเป็น เปิด หรือ ปิด เพื่อเปิดหรือปิดคำขอ Lockbock

  จำเป็นต้องมีการอนุมัติ Customer Lockbox

อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอ Customer Lockbox ใน ศูนย์การจัดการ Office 365

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ไปที่ ศูนย์การจัดการ Office 365

 3. ไปยัง ตั้งค่า > สนับสนุน > คำขอบริการ

  การร้องขอการเข้าถึงข้อมูล
 4. เลือกคำขอ Customer Lockbox แล้วเลือก อนุมัติ หรือ ปฏิเสธ

ตรวจสอบหน้า คำขอ Customer Lockbox ใน ศูนย์การจัดการ Office 365 แบบเก่าเพื่อดูคำขอ Customer Lockbox ทั้งหมดของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ไปที่ ศูนย์การจัดการ Office 365

 3. ไปที่หน้า การสนับสนุน แล้วคลิก คำขอ Customer Lockbox

  การร้องขอการเข้าถึงรายการข้อมูลทั้งหมดของคุณ
 4. ตรวจสอบรายการคำขอการสนับสนุนทั้งหมดของคุณ

  การร้องขอการเข้าถึงประวัติของข้อมูลทั้งหมด
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×