คัดลอก และวางเนื้อหาของเซลล์ที่เฉพาะเจาะจง

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถคัดลอก และวางเนื้อหาของเซลล์ที่ระบุหรือแอตทริบิวต์ (เช่นสูตร รูป ข้อคิดเห็น และตรวจสอบ) ตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณใช้การคัดลอก ไอคอนคัดลอก และไอคอน ปุ่ม ตัวเลือกการวาง วาง (หรือ คำสั่ง + C และ คำสั่ง + V), แอตทริบิวต์ทั้งหมดจะถูกคัดลอก เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกการวางเฉพาะ คุณสามารถไม่ว่าจะใช้ตัวเลือกเมนูวาง หรือเลือกวางแบบพิเศษ และเลือกตัวเลือกจากกล่องวางแบบพิเศษ แอตทริบิวต์อื่นที่ไม่ใช่สิ่งที่คุณเลือกจะถูกแยกออกเมื่อคุณวาง

เมนู วาง แสดงตัวเลือกและการวางแบบพิเศษ

ตัวเลือกเมนูวาง

 1. เลือกเซลล์ที่มีข้อมูลหรือแอตทริบิวต์ที่คุณต้องการคัดลอก

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก คัดลอก ไอคอนคัดลอก

 3. คลิกเซลล์แรกในพื้นที่ที่คุณต้องการวางสิ่งที่คุณคัดลอกเอาไว้

 4. บนแท็บหน้าแรก คลิกลูกศรอยู่ถัดจากวาง นั้นแล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ตัวเลือกบนเมนูการวาง จะขึ้นอยู่กับชนิดของข้อมูลในเซลล์ที่เลือก:

  บนแท็บ หน้าแรก ให้เลือก วาง

เลือก

เพื่อวาง

วาง

เนื้อหาและการจัดรูปแบบทั้งหมดในเซลล์ รวมถึงข้อมูลที่เป็นลิงก์

สูตร

เฉพาะสูตรเท่านั้น

สูตรและการจัดรูปแบบตัวเลข

เฉพาะสูตรและตัวเลือกการจัดรูปแบบตัวเลขเท่านั้น

รักษาการจัดรูปแบบต้นฉบับ

เนื้อหาและการจัดรูปแบบทั้งหมดของเซลล์

ไม่ใส่เส้นขอบ

เนื้อหาและการจัดรูปแบบทั้งหมดในเซลล์ ยกเว้นเส้นขอบของเซลล์

รักษาความกว้างคอลัมน์ต้นฉบับ

เฉพาะความกว้างคอลัมน์เท่านั้น

สลับเปลี่ยนแถวกับคอลัมน์

ปรับเปลี่ยนแนวเนื้อหาของเซลล์ที่คัดลอกเมื่อวาง ข้อมูลในแถวถูกวางลงในคอลัมน์และในทางกลับกัน

วางค่า

เฉพาะค่าที่แสดงในเซลล์เท่านั้น

ค่าและการจัดรูปแบบตัวเลข

ค่าและรูปแบบตัวเลขเท่านั้น

ค่าและการจัดรูปแบบตามต้นฉบับ

เฉพาะค่า และตัวเลขสี และการจัดรูปแบบขนาดฟอนต์

การจัดรูปแบบ

การจัดรูปแบบเซลล์ทั้งหมด รวมถึงตัวเลขและการจัดรูปแบบแหล่งข้อมูล

วางลิงก์

ลิงก์ข้อมูลที่วางไปยังข้อมูลต้นฉบับ เมื่อคุณวางลิงก์ลงในข้อมูลที่คุณคัดลอก Excel จะใส่การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ไปยังเซลล์ที่ถูกคัดลอกและช่วงเซลล์ในตำแหน่งที่ตั้งใหม่

วางเป็นรูปภาพ

สำเนาของรูป

รูปภาพที่ลิงก์

สำเนารูปภาพที่มีลิงก์ไปยังเซลล์ต้นแบบ (ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับเซลล์ต้นแบบ ภาพที่วางก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย)

ความกว้างคอลัมน์

วางความกว้างของคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์หรือช่วงของคอลัมน์หนึ่งช่วงลงในคอลัมน์หรือช่วงของคอลัมน์อื่น

ผสานการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

รวมการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจากเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่คัดลอกเอาไว้ในพื้นที่วาง

ตัวเลือกการวางแบบพิเศษ

 1. เลือกเซลล์ที่มีข้อมูลหรือแอตทริบิวต์ที่คุณต้องการคัดลอก

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก คัดลอก ไอคอนคัดลอก

 3. คลิกเซลล์แรกในพื้นที่ที่คุณต้องการวางสิ่งที่คุณคัดลอกเอาไว้

 4. บนแท็บหน้าแรก คลิกลูกศรอยู่ถัดจากวาง จากนั้นวางแบบพิเศษ

  บนแท็บ หน้าแรก ให้เลือก วาง

 5. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  กล่องโต้ตอบ วางแบบพิเศษ

ตัวเลือกการวาง

เลือก

เพื่อวาง

ทั้งหมด

เนื้อหาและการจัดรูปแบบทั้งหมดในเซลล์ รวมถึงข้อมูลที่เป็นลิงก์

สูตร

เฉพาะสูตรเท่านั้น

ค่า

เฉพาะค่าที่แสดงในเซลล์เท่านั้น

รูปแบบ

เนื้อหาในเซลลและการจัดรูปแบบ

ข้อคิดเห็น

เฉพาะข้อคิดเห็นที่แนบมากับเซลล์

การตรวจสอบความถูกต้อง

กฎการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเท่านั้น

ทั้งหมดที่ใช้ชุดรูปแบบต้นฉบับ

เนื้อหาและการจัดรูปแบบในเซลล์ทั้งหมดใช้ธีมที่ถูกใช้ในข้อมูลต้นฉบับ

ทั้งหมดยกเว้นเส้นขอบ

เนื้อหาและการจัดรูปแบบในเซลล์ ยกเว้นเส้นขอบของเซลล์

ความกว้างคอลัมน์

ความกว้างของคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์ หรือช่วงของคอลัมน์หนึ่งไปยังคอลัมน์อื่น หรือช่วงของคอลัมน์

สูตรและรูปแบบตัวเลข

สูตรและการจัดรูปแบบตัวเลขเท่านั้น

ค่าและรูปแบบตัวเลข

ค่าและตัวเลือกการจัดรูปแบบตัวเลขจากเซลล์ที่เลือกไว้เท่านั้น

ทั้งหมด ผสานการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

รวมการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจากเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่คัดลอกเอาไว้ในพื้นที่วาง

ตัวเลือกการดำเนินการ

ตัวเลือกการดำเนินการจะรวมค่าทางคณิตศาสตร์ต่างๆ ระหว่างพื้นที่ที่คัดลอกและวาง

คลิก

ถึง

ไม่มี

วางเนื้อหาของพื้นที่คัดลอกโดยไม่มีการดำเนินการทางคณิตศาสตร์

บวก

บวกค่าในพื้นที่คัดลอกเข้ากับค่าในพื้นที่ที่จะวาง

ลบ

ลบค่าในพื้นที่คัดลอกออกจากค่าในพื้นที่ที่จะวาง

คูณ

คูณค่าในพื้นที่ที่จะวางด้วยค่าในพื้นที่คัดลอก

หาร

หารค่าในพื้นที่ที่จะวางด้วยค่าในพื้นที่คัดลอก

ตัวเลือกอื่นๆ

คลิก

ถึง

ข้ามช่องว่าง

หลีกเลี่ยงการแทนค่าหรือแอตทริบิวต์ในพื้นที่วางของคุณเมื่อมีเซลล์ว่างในพื้นที่คัดลอก

สลับเปลี่ยนแถวกับคอลัมน์

ปรับเปลี่ยนแนวเนื้อหาของเซลล์ที่คัดลอกเมื่อวาง ข้อมูลในแถวถูกวางลงในคอลัมน์และในทางกลับกัน

วางลิงก์

ถ้าข้อมูลเป็นรูปภาพ ให้ลิงก์ไปยังรูปภาพต้นฉบับ ถ้ารูปภาพต้นฉบับถูกเปลี่ยน ภาพนี้ก็จะเปลี่ยนด้วย

เคล็ดลับ: ตัวเลือกบางอย่างจะพร้อมใช้งานทั้ง บนเมนูวาง และ ในกล่องโต้ตอบวางแบบพิเศษ ชื่อตัวเลือกอาจแตกต่างกันเล็ก แต่ผลลัพธ์จะเหมือนกัน

 1. เลือกเซลล์ที่มีข้อมูลหรือแอตทริบิวต์ที่คุณต้องการคัดลอก

 2. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกคัดลอก ปุ่ม คัดลอก  

 3. คลิกเซลล์แรกในพื้นที่ที่คุณต้องการวางสิ่งที่คุณคัดลอกเอาไว้

 4. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้แก้ไข คลิกวาง แล้ว คลิ กวางแบบพิเศษ

  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม แก้ไข

 5. บนกล่องโต้ตอบการวางแบบพิเศษ ภายใต้วาง เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  คลิก

  ถึง

  ทั้งหมด

  วางเนื้อหาของเซลล์ทั้งหมดและจัดรูปแบบ รวมถึงข้อมูลที่เชื่อมโยง

  สูตร

  วางเฉพาะสูตรตามที่ใส่ในแถบสูตร

  ค่า

  วางเฉพาะค่าตามที่แสดงในเซลล์

  รูปแบบ

  วางเฉพาะการจัดรูปแบบเซลล์

  ข้อคิดเห็น

  วางเฉพาะข้อคิดเห็นที่แนบมากับเซลล์

  ตรวจสอบ

  วางกฎการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสำหรับเซลล์ที่คัดลอกไปยังพื้นที่ที่วาง

  ทั้งหมดที่ใช้ธีมต้นฉบับ

  วางเนื้อหาและการใช้ธีมที่ถูกนำไปใช้กับแหล่งข้อมูลที่จัดรูปแบบเซลล์ทั้งหมด

  ทั้งหมดยกเว้นเส้นขอบ

  วางเนื้อหาและการยกเว้นเส้นขอบเซลล์การจัดรูปแบบเซลล์ทั้งหมด

  ความกว้างคอลัมน์

  วางความกว้างของคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์หรือช่วงของคอลัมน์หนึ่งช่วงลงในคอลัมน์หรือช่วงของคอลัมน์อื่น

  สูตรและรูปแบบตัวเลข

  วางเฉพาะสูตรและตัวเลือกการจัดรูปแบบตัวเลขจากเซลล์ที่เลือก

  ค่าและรูปแบบตัวเลข

  วางเฉพาะค่าและตัวเลือกการจัดรูปแบบตัวเลขจากเซลล์ที่เลือก

  ผสานการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

  รวมการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจากเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่คัดลอกเอาไว้ในพื้นที่วาง

  เมื่อต้องการรวมค่าระหว่างคัดลอก และวางพื้นที่ ในวางแบบพิเศษ กล่องโต้ตอบ ภายใต้การดำเนินการ เป็นคีย์คลิการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่คุณต้องการนำไปใช้กับข้อมูลที่คุณคัดลอก

  คลิก

  ถึง

  ไม่มี

  วางเนื้อหาของพื้นที่คัดลอกโดยไม่มีการดำเนินการทางคณิตศาสตร์

  บวก

  บวกค่าในพื้นที่คัดลอกเข้ากับค่าในพื้นที่ที่จะวาง

  ลบ

  ลบค่าในพื้นที่คัดลอกออกจากค่าในพื้นที่ที่จะวาง

  คูณ

  คูณค่าในพื้นที่ที่จะวางด้วยค่าในพื้นที่คัดลอก

  หาร

  หารค่าในพื้นที่ที่จะวางด้วยค่าในพื้นที่คัดลอก

  เซลล์ว่างวิธีกำหนดตัวเลือกเพิ่มเติมจะถูกจัดการเมื่อวาง ว่าข้อมูลที่คัดลอกจะถูกวางเป็นแถวหรือคอลัมน์ และเชื่อมโยงข้อมูลที่วางกับข้อมูลคัดลอก

  คลิก

  เมื่อต้องการ

  ข้ามเซลล์ที่ว่าง

  หลีกเลี่ยงการแทนที่ค่าในพื้นที่ที่วางของคุณเมื่อมีเซลล์ว่างอยู่ในพื้นที่คัดลอก

  สลับเปลี่ยนแถวกับคอลัมน์

  เปลี่ยนคอลัมน์ของข้อมูลที่คัดลอกไป ยังแถว หรือในทางกลับกัน

  วางลิงก์

  ลิงก์ข้อมูลที่วางไปยังข้อมูลต้นฉบับ เมื่อคุณวางลิงก์ลงในข้อมูลที่คุณคัดลอก Excel จะใส่การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ไปยังเซลล์ที่ถูกคัดลอกและช่วงเซลล์ในตำแหน่งที่ตั้งใหม่

  หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณเลือกทั้งหมด หรือทั้งหมดยกเว้นเส้นขอบ ภายใต้วาง ในกล่องโต้ตอบวางแบบพิเศษ

ดูเพิ่มเติม

ย้าย หรือคัดลอกแผ่นงาน

ย้ายหรือคัดลอกเซลล์ แถว หรือคอลัมน์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×