คัดลอก และวางสูตรไปยังเซลล์หรือเวิร์กชีตอื่นใน Excel 2016 for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณคัดลอกสูตรไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น คุณจะสามารถเลือกตัวเลือกการวางที่ระบุของสูตรในเซลล์ปลายทางได้ ต่อไปนี้เป็นวิธีที่คุณคัดลอกและวางสูตร ได้แก่

 1. เลือกเซลล์ที่มีสูตรที่คุณต้องการคัดลอก

 2. กด COMMAND + c

 3. คลิกเซลล์ที่คุณต้องการวางสูตร

  ถ้าเซลล์นั้นอยู่บนเวิร์กชีตอื่น ให้ไปที่เวิร์กชีตนั้นและคลิกเซลล์ที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการวางสูตร ด้วยการจัดรูปแบบได้อย่างรวดเร็ว กด COMMAND + V หรือ คุณสามารถคลิกลูกศรอยู่ถัดจาก วาง ปุ่ม:

  ลูกศรที่อยู่ถัดจากปุ่ม วาง

 5. คลิกลูกศรช่วยให้คุณรายการตัวเลือก จะใช้บ่อยมีดังต่อไปนี้:

  • สูตร การวางเฉพาะสูตรและการไม่การจัดรูปแบบเซลล์ต้นฉบับ

  • สูตรและการจัดรูปแบบตัวเลข การวางเฉพาะสูตร และตัวเลขที่จัดรูปแบบ (ตัวอย่าง: รูปแบบเปอร์เซ็นต์ รูปแบบสกุลเงิน และอื่น ๆ)

  • รักษาการจัดรูปแบบต้นฉบับ เพื่อวางสูตร ตัวเลขจัดรูปแบบ ฟอนต์ ขนาดฟอนต์ เส้นขอบ และการแรเงาเซลล์ต้นฉบับ

  • วางค่า เพื่อแยกสูตร และวางเพียงผลลัพธ์

  ตัวเลือกอื่น ๆ คุณสามารถใช้งานที่อาจมีประโยชน์:

  • ไม่มีเส้นขอบ เพื่อวางสูตร การจัดรูปแบบตัวเลข ฟอนต์ ขนาดฟอนต์ แร เงา - แต่ไม่เส้นขอบของต้นฉบับ

  • รักษาความกว้างคอลัมน์ต้นฉบับ เพื่อวางสูตร การจัดรูปแบบตัวเลข ฟอนต์ ขนาดฟอนต์ แรเงา เส้นขอบ และความกว้างของต้นฉบับ

  • ทรานสโพส ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อการคัดลอกเซลล์มากกว่าหนึ่ง ถ้าคุณคัดลอกเซลล์ที่มีค่า--เคียงข้างกันในแถว แล้วตัวเลือกนี้จะวางในคอลัมน์นั้น ถ้าเซลล์อยู่ในคอลัมน์ พวกเขาจะถูกวางลงในควบในแถว ตัวเลือกนี้วางสูตร ตัวเลขที่จัดรูปแบบ ฟอนต์ ขนาดฟอนต์ แรเงา เส้นขอบ

ตรวจสอบและแก้ไขการอ้างอิงเซลล์ในตำแหน่งใหม่

หลังจากคัดลอกสูตรลงในตำแหน่งใหม่ เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องตรวจสอบว่าการอ้างอิงเซลล์นั้นถูกต้อง การอ้างอิงเซลล์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยยึดตามชนิดของการอ้างอิงแบบสัมบูรณ์หรือแบบสัมพัทธ์ที่คุณใช้

สูตรกำลังถูกคัดลอกจาก A1 ไปยังสองเซลล์ที่อยู่ถัดลงไปและไปทางขวา

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคัดลอกสูตรสองเซลล์ลงมาและไปทางขวาของเซลล์ A1 การอ้างอิงเซลล์ที่คุณใช้จะถูกอัปเดตในลักษณะต่อไปนี้

การอ้างอิงนี้:

เปลี่ยนไปเป็น:

$A$1 (คอลัมน์แบบสัมบูรณ์และแถวแบบสัมบูรณ์)

$A$ 1

A$1 (คอลัมน์แบบสัมพัทธ์และแถวแบบสัมบูรณ์)

C$ 1

$A1 (คอลัมน์แบบสัมบูรณ์และแถวแบบสัมพัทธ์)

$A3

A1 (คอลัมน์แบบสัมพัทธ์และแถวแบบสัมพัทธ์)

C3

ถ้าการอ้างอิงเซลล์ในสูตรไม่ให้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ ให้ลองสลับไปยังการอ้างอิงชนิดอื่น

 1. เลือกเซลล์ที่มีสูตร

 2. เลือกการอ้างอิงที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงในแถบสูตร: แถบสูตร

 3. กด F4 เพื่อสลับไปมาระหว่างการรวมกันของการอ้างอิงแบบสัมบูรณ์และแบบสัมพัทธ์ และเลือกแบบที่คุณต้องการ

ย้ายสูตรไปยังตำแหน่งอื่น

ต่างจากการคัดลอกสูตร เมื่อคุณย้ายสูตรไปยังตำแหน่งอื่นในเวิร์กชีตเดียวกันหรืออีกเวิร์กชีต การอ้างอิงเซลล์ในสูตรจะไม่เปลี่ยนแปลง โดยไม่คำนึงถึงชนิดของการอ้างอิงเซลล์ที่คุณใช้

 1. เลือกเซลล์ที่มีสูตรที่คุณต้องการย้าย

 2. กด COMMAND + X

 3. คลิกเซลล์ที่คุณต้องการวางสูตร

  ถ้าเซลล์นั้นอยู่บนเวิร์กชีตอื่น ให้ไปที่เวิร์กชีตนั้นและคลิกเซลล์ที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการวางสูตร ด้วยการจัดรูปแบบ บน Home แท็บ คลิก วาง หรือกด COMMAND + V

  สูตรอื่น ๆ สำหรับตัวเลือกวาง คลิกลูกศรด้านล่าง วาง คุณมีตัวเลือกมากมายต่อไปนี้ แต่จะที่ใช้บ่อย:

  • รักษาการจัดรูปแบบต้นฉบับ เพื่อวางสูตร ตัวเลขจัดรูปแบบ ฟอนต์ ขนาดฟอนต์ เส้นขอบ และการแรเงาเซลล์ต้นฉบับ

  • ค่าและการจัดรูปแบบต้นฉบับ เพื่อวางค่าและการจัดรูปแบบเท่านั้น สูตรจะถูกแยกออก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×