คัดลอก และย้ายระเบียน Business Contact Manager และรายการไปยัง Outlook

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถคัดลอก หรือย้ายบัญชีผู้ใช้ และระเบียนที่ติดต่อทางธุรกิจ และรายการบันทึกการติดต่อสื่อสารจากโฟลเดอร์Business Contact Manager for Outlook ไปยังโฟลเดอร์ Outlook

หมายเหตุ: บางส่วนของข้อมูลใน Business Contact Manager ในระเบียนไม่ถูกคัดลอกโดยขึ้นอยู่กับชนิดของโฟลเดอร์ที่คุณคัดลอก หรือย้ายรายการไป

คัดลอกระเบียนติดต่อทางธุรกิจหรือบัญชีผู้ใช้ไปยังโฟลเดอร์ Outlook

 1. บนเมนูBusiness Contact Manager คลิกที่ติดต่อทางธุรกิจ หรือบัญชีผู้ใช้

 2. คลิกบัญชีผู้ใช้หรือที่ติดต่อทางธุรกิจที่คุณต้องการคัดลอก

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ลากระเบียนบัญชีผู้ใช้หรือที่ติดต่อทางธุรกิจไปยังโฟลเดอร์ที่ติดต่อ ในบานหน้าต่างรายการโฟลเดอร์

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแสดงรายการโฟลเดอร์ บนเมนูไป คลิกรายการโฟลเดอร์

  • คัดลอกบัญชีผู้ใช้หรือที่ติดต่อทางธุรกิจ โดยใช้สมุดรายชื่อ

   1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก สมุดรายชื่อ

   2. ภายใต้สมุดรายชื่อ คลิกลูกศรเพื่อแสดงรายการของสมุดรายชื่อ

   3. คลิกบัญชีผู้ใช้ หรือที่ติดต่อทางธุรกิจ

   4. คลิกบัญชีผู้ใช้หรือที่ติดต่อทางธุรกิจที่คุณต้องการคัดลอก

   5. ในสมุดรายชื่อ กล่องโต้ตอบ บนเมนูไฟล์ คลิกเพิ่มไปยังที่ติดต่อ

  • เปิดระเบียน แล้ว คัดลอก

   1. คลิกบันทึกการติดต่อทางธุรกิจหรือบัญชีผู้ใช้อีกครั้งเพื่อเปิดสมุดงาน

   2. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่ย้าย แล้ว คลิ กคัดลอกไปยังโฟลเดอร์

   3. ในกล่องโต้ตอบคัดลอกรายการเพื่อ คลิกโฟลเดอร์ที่ติดต่อ นั้นแล้ว คลิกตกลง

    หมายเหตุ: คุณสามารถคลิใดหนึ่งโฟลเดอร์เมื่อต้องการคัดลอกบัญชีผู้ใช้หรือที่ติดต่อทางธุรกิจไปยังโฟลเดอร์ที่อยู่ในรายการ รายการใหม่ เช่นการนัดหมาย งาน หรือข้อ ความอีเมล จะถูกสร้างขึ้นจากระเบียนติดต่อทางธุรกิจหรือบัญชีผู้ใช้

ย้ายระเบียนติดต่อทางธุรกิจหรือบัญชีผู้ใช้ไปยังโฟลเดอร์ Outlook

 1. บนเมนูBusiness Contact Manager คลิกที่ติดต่อทางธุรกิจ หรือบัญชีผู้ใช้

 2. ดับเบิลคลิกที่บัญชีผู้ใช้หรือที่ติดต่อทางธุรกิจเพื่อเปิดไฟล์นั้น

 3. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่ย้าย แล้ว คลิ กโฟลเดอร์อื่น

 4. ในการย้ายรายการไปยังกล่องโต้ตอบ คลิกโฟลเดอร์ที่ติดต่อ แล้ว คลิ กตกลง

  หมายเหตุ: คุณสามารถคลิใดที่ติดต่อหนึ่งของโฟลเดอร์ที่อยู่ในรายการเมื่อต้องการย้ายบัญชีผู้ใช้หรือที่ติดต่อทางธุรกิจไปยังโฟลเดอร์นั้น รายการใหม่ เช่นการนัดหมาย งาน หรือข้อ ความอีเมล จะถูกสร้างขึ้นจากระเบียนติดต่อทางธุรกิจหรือบัญชีผู้ใช้

ย้ายรายการประวัติการติดต่อสื่อสารไปยังโฟลเดอร์ Outlook

 1. บนเมนูไป คลิกรายการโฟลเดอร์ เพื่อแสดงด้าน it

 2. ในรายการโฟลเดอร์ ภายใต้Business Contact Manager คลิกประวัติสื่อสาร รายการบันทึกการติดต่อสื่อสารจะแสดงในรายการ

 3. คลิกรายการที่คุณต้องการย้าย และลากไปยังโฟลเดอร์Outlook ในรายการโฟลเดอร์

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการค้นหาการติดต่อสื่อสาร รายการประวัติง่ายขึ้น คลิกเรื่อง การเรียงลำดับมุมมองตามลำดับตัวอักษร หรือคลิกที่ปุ่มเชื่อมโยงกับ การเรียงลำดับมุมมอง ระเบียน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×