คัดลอก หรือย้ายลงใน Business Contact Manager แต่ละรายการที่ติดต่อ Outlook

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หลังจากที่คุณได้ติดตั้ง Business Contact Manager for Outlook คุณสามารถทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใน Microsoft Outlook และตอนนี้ คุณสามารถเก็บติดตามของข้อมูลทางธุรกิจของคุณใน Business Contact Manager ถ้าคุณใช้ Outlook เพื่อจัดเก็บทั้งสองชนิดที่ติดต่อ คุณสามารถคัดลอก หรือย้ายที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณลงในBusiness Contact Manager for Outlook

ในบทความนี้

คัดลอกแต่ละรายการที่ติดต่อ Outlook ไปยังโฟลเดอร์ Business Contact Manager

ย้ายแต่ละรายการที่ติดต่อ Outlook ไปยังโฟลเดอร์ Business Contact Manager

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการคัดลอกทั้งหมดของที่ติดต่อ Outlook ของคุณไปยังโฟลเดอร์ Business Contact Manager นำเข้าไฟล์.pst ของ Outlook ของคุณลงใน Business Contact Manager โดยใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าส่งออก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูนำเข้าและส่งออกข้อมูลธุรกิจใน Business Contact Manager

คัดลอกแต่ละรายการที่ติดต่อ Outlook ไปยังโฟลเดอร์ Business Contact Manager

 1. บนเมนูไป คลิกรายการโฟลเดอร์ เพื่อแสดงรายการโฟลเดอร์ในบานหน้าต่างนำทาง

 2. ในหน้าต่างบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้โฟลเดอร์ส่วนบุคคล คลิกที่ติดต่อ

 3. คลิกอย่าง น้อยหนึ่งที่ติดต่อที่คุณต้องการคัดลอกไปยัง Business Contact Manager

  หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกหลายที่ติดต่อได้ด้วยการกดแป้น SHIFT แล้ว คลิกที่ติดต่อที่อยู่ติดกัน หรือ ด้วยการกดแป้น CTRL แล้ว คลิกที่ติดต่อที่ไม่อยู่ติดกัน เมื่อต้องการเลือกที่ติดต่อทั้งหมดในโฟลเดอร์ บนเมนูแก้ไข คลิกเลือกทั้งหมด

 4. บนเมนูแก้ไข คลิกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์

 5. ในกล่องโต้ตอบการคัดลอกรายการ ภายใต้Business Contact Manager คลิกบัญชีผู้ใช้ หรือที่ติดต่อทางธุรกิจ นั้นแล้ว คลิกตกลง

 6. หมายเหตุ: ไม่มีการคัดลอกสิ่งที่แนบมาไปยังที่ติดต่อเช่นไฟล์และนามบัตรกับติดต่อ ถ้าติดต่อรวมถึงสิ่งที่แนบมา ข้อความที่ระบุว่า ว่า การดำเนินการจะไม่ได้รับการสนับสนุนอาจปรากฏขึ้น ติดต่อที่ถูกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ที่ติดต่อทางธุรกิจหรือบัญชีผู้ใช้โดยไม่มีสิ่งที่แนบมาแม้ว่า ข้อความว่า ไม่ได้สนับสนุนการดำเนินการ

 7. เคล็ดลับ: ใช้บัญชีผู้ใช้ สำหรับบริษัทหรือองค์กรที่คุณจัดการกับ และใช้ที่ติดต่อทางธุรกิจ สำหรับแต่ละบุคคลในบริษัทเหล่านั้นหรือองค์กร

ย้ายแต่ละรายการที่ติดต่อ Outlook ไปยังโฟลเดอร์ Business Contact Manager

 1. บนเมนูไป คลิกรายการโฟลเดอร์ เพื่อแสดงรายการโฟลเดอร์ในบานหน้าต่างนำทาง

 2. ในหน้าต่างบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้โฟลเดอร์ส่วนบุคคล คลิกที่ติดต่อ

 3. คลิกอย่าง น้อยหนึ่งที่ติดต่อที่คุณต้องการย้ายไปยัง Business Contact Manager

  หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกหลายที่ติดต่อได้ด้วยการกดแป้น SHIFT แล้ว คลิกที่ติดต่อที่อยู่ติดกัน หรือ ด้วยการกดแป้น CTRL แล้ว คลิกที่ติดต่อที่ไม่อยู่ติดกัน เมื่อต้องการเลือกที่ติดต่อทั้งหมดในโฟลเดอร์ บนเมนูแก้ไข คลิกเลือกทั้งหมด

 4. บนเมนูแก้ไข คลิกย้ายไปยังโฟลเดอร์ แล้ว คลิ กที่ติดต่อทางธุรกิจ หรือบัญชีผู้ใช้

  หมายเหตุ: สิ่งที่แนบมาไปยังที่ติดต่อเช่นไฟล์และนามบัตรไม่ได้ถูกย้ายกับติดต่อ ถ้าติดต่อรวมถึงสิ่งที่แนบมา ข้อความที่ระบุว่า ว่า การดำเนินการจะไม่ได้รับการสนับสนุนอาจปรากฏขึ้น ติดต่อจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่ติดต่อทางธุรกิจหรือบัญชีผู้ใช้โดยไม่มีสิ่งที่แนบมาแม้ว่า ข้อความว่า ไม่ได้สนับสนุนการดำเนินการ

  รายการถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่ติดต่อทางธุรกิจหรือบัญชีผู้ใช้ และการเรียงลำดับตามลำดับตัวอักษร ด้วยชื่อที่แสดงอยู่ในเขตข้อมูลที่เป็นไฟล์

เคล็ดลับ: หลังจากที่คุณเลือกที่ติดต่ออย่าง น้อยหนึ่ง คุณยังสามารถลากเหล่านั้นไปยังโฟลเดอร์ที่ติดต่อทางธุรกิจหรือบัญชีผู้ใช้ของคุณ เมื่อต้องการคัดลอกติดต่อ กด CTRL และลากไปยังโฟลเดอร์ที่ถูกต้อง

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณมีไฟล์ที่แนบมาลงในส่วนข้อคิดเห็นของติดต่อ Outlook หรือ ถ้าคุณเพิ่มบันทึกย่อ หรือเนื้อหาที่มีมากกว่า 4000 อักขระ สิ่งที่แนบมาหรือหน้าบันทึกย่อไม่สามารถคัดลอก หรือย้ายกับติดต่อ บันทึกสิ่งที่แนบมาและเนื้อหา แล้ว เพิ่มเหล่านั้นเป็นรายการบันทึกการติดต่อสื่อสารหลังจากที่คุณสร้างที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณ

 • ที่ติดต่อ outlook ไม่สามารถเชื่อมโยงกับระเบียน Business Contact Manager เปลี่ยนแปลงไปยังที่ติดต่อ Outlook จะไม่แสดงในระเบียน Business Contact Manager

การเข้าถึงระเบียนของ Business Contact Manager จากคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง คุณสามารถแชร์ฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแชร์ ดูข้อมูล Business Contact Manager ของคุณกับผู้ใช้อื่น ๆ ที่ใช้ร่วมกัน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×