คัดลอกและวางใน Office Web Apps

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เนื่องจากข้อจำกัดของเทคโนโลยีเว็บเบราว์เซอร์ การคัดลอกและวางข้อความใน Microsoft Office Online จะแตกต่างจากการคัดลอกและวางข้อความในแอปพลิเคชัน Office บนเดสก์ท็อป บทความนี้จะแสดงขั้นตอนในการคัดลอกและวางใน Office Online แต่ละรายการ

คุณใช้โปรแกรมใดอยู่

Word Online

PowerPoint Online

OneNote Online

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้Office Online กับ SharePoint 2010 ดูคัดลอกและวางใน Office Web Apps

Word Online

ลักษณะการทำงานของการคัดลอกและวางจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังดูหรือแก้ไขอยู่ในเบราว์เซอร์ และคุณกำลังวางข้อความที่มาจากภายนอก Word Online หรือไม่

การดูในเบราว์เซอร์

เมื่อคุณเปิดเอกสารในมุมมองการอ่าน คุณจะสามารถเลือกข้อความได้ครั้งละหนึ่งบรรทัดด้วยการลากเมาส์ (ไม่ใช่ดับเบิลคลิก) จากนั้น กด CTRL+C (Windows) หรือ ⌘+C (Mac) เพื่อคัดลอกข้อความ คุณสามารถวางเนื้อหาของคลิปบอร์ดภายนอกเอกสารได้ เมื่อคุณดำเนินการดังกล่าว ข้อความจะถูกแทรกลงในตำแหน่งใหม่โดยไม่มีการจัดรูปแบบใดๆ เช่น ตัวหนา หรือตัวเอียง รวมถึงสีด้วย คุณจะต้องตั้งค่าการจัดรูปแบบเหล่านั้นให้กับข้อความอีกครั้งในตำแหน่งใหม่

หมายเหตุ: เมื่อกำลังดูเอกสารอยู่ในเบราว์เซอร์ คุณสามารถเลือกข้อความได้อย่างต่ำหนึ่งบรรทัด ถ้าต้องการเลือกคำหรือวลี ให้คลิก แก้ไขในเบราว์เซอร์

ถ้าคุณต้องการวางภายในเอกสาร ให้คลิก แก้ไขในเบราว์เซอร์

การแก้ไขในเบราว์เซอร์

ในมุมมองการแก้ไข คุณสามารถตัด คัดลอก และวางข้อความรวมถึงรูปภาพภายในเอกสารนั้นได้ด้วยการเลือกข้อความหรือรูปภาพในลักษณะเดียวกับที่คุณทำในแอปพลิเคชัน Word บนเดสก์ท็อป กด CTRL+C เพื่อคัดลอก, CTRL+X เพื่อตัด หรือ CTRL+V เพื่อวางข้อความหรือรูปภาพ (Windows) หรือ กด ⌘+C, ⌘+X หรือ ⌘+V (Mac)

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ Firefox และต้องการใช้คำสั่ง คัดลอกตัด และ วาง บน Ribbon ของ Word Online คุณจำเป็นต้องอนุญาตให้ JavaScript ใช้คลิปบอร์ดได้ ถ้าคุณไม่ต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้คำสั่งคีย์บอร์ด -C, -X และ -V

การวางจากภายนอก Word Online

เมื่อคุณวางข้อความที่มาจากภายนอก Word Online ข้อความนั้นจะถูกแทรกลงในเอกสารในรูปแบบของข้อความธรรมดา นั่นคือ ฟีเจอร์ต่างๆ ของข้อความ เช่น ตัวหนา ตัวเอียง หรือขนาดและสีจะถูกเอาออกไป และคุณจะต้องตั้งค่าฟีเจอร์เหล่านั้นให้กับข้อความอีกครั้งใน Word Online

รูปภาพที่คุณคัดลอกจากเว็บสามารถวางลงในเอกสารได้ แต่ Word Online ไม่สนับสนุนการวางรูปภาพที่คัดลอกจากเอกสารอื่นหรือโปรแกรมอื่น ถ้ามีรูปภาพในเอกสารอื่นหรือโปรแกรมอื่นที่คุณต้องการใช้ใน Word Online ให้บันทึกรูปภาพนั้นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นไปยัง แทรก > รูปภาพ ใน Word Online

ตารางและรายการ    เมื่อคุณวางข้อความที่ถูกจัดรูปแบบภายนอกWord Online เป็นแถวและคอลัมน์ หรือข้อมูลในรายการย่อย ตารางหรือโครงสร้างลำดับชั้นไม่ปรากฏในข้อความวาง แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการ วางรายการดังกล่าวหนึ่งเซลล์ หรือจัดระดับในแต่ละครั้ง หรือ เมื่อต้องการวางรายการ เอาหมายเลขการจัดรูปแบบแล้ว นำไปใช้ใหม่ได้ในWord Online โดยใช้ปุ่มการลำดับเลข และการเพิ่มการเยื้อง (แท็บหน้าแรก ) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ต้องการได้อีกด้วย

เชื่อมโยงหลายมิติ    ไฮเปอร์ลิงก์จะถูกวางเป็นข้อความคง เมื่อต้องการสร้าง ลิงก์ทำดังต่อไปหลังจากการวาง:

  1. เลือกข้อความ

  2. บนแท็บ แทรก ให้คลิก ลิงก์

  3. ในกล่อง ที่อยู่ ให้พิมพ์ที่อยู่เว็บ (URL) ของลิงก์

  4. ปล่อยให้ข้อความในกล่อง ข้อความที่แสดง อยู่ในลักษณะเดิม แล้วคลิก แทรก

ด้านบนของหน้า

PowerPoint Online

คุณสามารถตัด คัดลอก และวางข้อความภายในงานนำเสนอได้ด้วยการเลือกข้อความในลักษณะเดียวกับที่คุณทำในแอปพลิเคชัน PowerPoint บนเดสก์ท็อป กด CTRL+C เพื่อคัดลอก, CTRL+X เพื่อตัด หรือ CTRL+V เพื่อวางข้อความ (Windows) หรือ กด ⌘+C, ⌘+X หรือ ⌘+V (Mac)

รูปภาพที่คุณคัดลอกจากเว็บสามารถวางบนสไลด์ได้ แต่ PowerPoint Online ไม่สนับสนุนการวางรูปภาพที่คัดลอกจากงานนำเสนออื่นหรือโปรแกรมอื่น ถ้ามีรูปภาพในงานนำเสนออื่นหรือโปรแกรมอื่นที่คุณต้องการใช้ใน PowerPoint Online ให้บันทึกรูปภาพนั้นในคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นไปยัง แทรก > รูปภาพ ใน PowerPoint Online

เมื่อต้องการย้าย รูปภาพ จากสไลด์หนึ่งไปยังอีกสไลด์หนึ่ง ให้คัดลอกรูปภาพนั้น วางบนสไลด์ใหม่ แล้วจึงรูปภาพนั้นออกจากจุดเดิม

หมายเหตุ: 

  • คุณไม่สามารถคัดลอกหรือตัดข้อความในมุมมองการอ่านหรือการนำเสนอสไลด์ ได้ เมื่อต้องการให้สามารถคัดลอกหรือตัดข้อความได้ ให้คลิก แก้ไขในเบราว์เซอร์

  • ถ้าคุณใช้ Firefox และต้องการใช้คำสั่ง คัดลอกตัด และ วาง บน Ribbon ของ PowerPoint Online คุณจำเป็นต้องอนุญาตให้ JavaScript ใช้คลิปบอร์ดได้ ถ้าคุณไม่ต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้คำสั่งคีย์บอร์ด -C, -X และ -V

ด้านบนของหน้า

OneNote Online

ลักษณะการทำงานของการคัดลอกและวางจะแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังดูหรือแก้ไขอยู่ในเบราว์เซอร์ และคุณกำลังวางข้อความที่มาจากภายนอก OneNote Online หรือไม่

การดูในเบราว์เซอร์

เมื่อคุณเปิดสมุดบันทึกในมุมมองการอ่าน คุณจะสามารถเลือกข้อความได้ในลักษณะเดียวกับที่คุณทำในแอปพลิเคชัน OneNote บนเดสก์ท็อป จากนั้น กด CTRL+C (Windows) หรือ ⌘+C (Mac) เพื่อคัดลอกข้อความ คุณสามารถวางเนื้อหาของคลิปบอร์ดภายนอกสมุดบันทึกได้ เมื่อคุณดำเนินการดังกล่าว ข้อความจะถูกแทรกลงในตำแหน่งใหม่โดยไม่มีการจัดรูปแบบใดๆ เช่น ตัวหนา หรือตัวเอียง รวมถึงสีด้วย คุณจะต้องตั้งค่าการจัดรูปแบบเหล่านั้นให้กับข้อความอีกครั้งในตำแหน่งใหม่

ถ้าคุณต้องการวางภายในสมุดบันทึก ให้คลิก แก้ไขในเบราว์เซอร์

การแก้ไขในเบราว์เซอร์

ในมุมมองการแก้ไข คุณสามารถตัด คัดลอก และวางข้อความรวมถึงรูปภาพภายในสมุดบันทึกนั้นได้ด้วยการเลือกข้อความหรือรูปภาพในลักษณะเดียวกับที่คุณทำในแอปพลิเคชัน OneNote บนเดสก์ท็อป กด CTRL+C เพื่อคัดลอก, CTRL+X เพื่อตัด หรือ CTRL+V เพื่อวางข้อความหรือรูปภาพ (Windows) หรือ กด ⌘+C, ⌘+X หรือ ⌘+V (Mac)

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้เบราว์เซอร์ Firefox และต้องการใช้คำสั่ง คัดลอกตัด และ วาง บน Ribbon ของ OneNote Online คุณจำเป็นต้องอนุญาตให้ JavaScript ใช้คลิปบอร์ดได้ ถ้าคุณไม่ต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้คำสั่งคีย์บอร์ด -C, -X และ -V

การวางจากภายนอก OneNote Online

เมื่อคุณวางข้อความที่มาจากภายนอก OneNote Online ข้อความนั้นจะถูกแทรกลงในสมุดบันทึกในรูปแบบของข้อความธรรมดา นั่นคือ ฟีเจอร์ต่างๆ ของข้อความ เช่น ตัวหนา ตัวเอียง หรือขนาดและสีจะถูกเอาออกไป และคุณจะต้องตั้งค่าฟีเจอร์เหล่านั้นให้กับข้อความอีกครั้งใน OneNote Online

รูปภาพที่คุณคัดลอกจากเว็บสามารถวางในสมุดบันทึกได้ แต่ OneNote Online ไม่สนับสนุนการวางรูปภาพที่คัดลอกจากสมุดบันทึกอื่นหรือโปรแกรมอื่น ถ้ามีรูปภาพในสมุดบันทึกอื่นหรือโปรแกรมที่คุณต้องการใช้ใน OneNote Onlineให้บันทึกรูปภาพนั้นในคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นไปยัง แทรก > รูปภาพ ใน OneNote Online

ตารางและรายการ    เมื่อคุณวางข้อความที่ถูกจัดรูปแบบภายนอกOneNote Online เป็นแถวและคอลัมน์ หรือข้อมูลในรายการย่อย ตารางหรือโครงสร้างลำดับชั้นไม่ปรากฏในข้อความวาง แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการ วางรายการดังกล่าวหนึ่งเซลล์ หรือจัดระดับในแต่ละครั้ง หรือ เมื่อต้องการวางรายการ เอาหมายเลขการจัดรูปแบบแล้ว นำไปใช้ใหม่ได้ในOneNote Online โดยใช้ปุ่มการลำดับเลข และการเพิ่มการเยื้อง (แท็บหน้าแรก ) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ต้องการได้อีกด้วย

ไฮเปอร์ลิงก์    ไฮเปอร์ลิงก์จะถูกวางเป็นข้อความคงที่ เมื่อต้องการสร้างลิงก์ขึ้นมาใหม่ ให้ทำดังต่อไปนี้หลังจากวางลิงก์แล้ว

  1. เลือกข้อความ

  2. บนแท็บ แทรก ให้คลิก ลิงก์

  3. ในกล่อง ที่อยู่ ให้พิมพ์ที่อยู่เว็บ (URL) ของลิงก์

  4. ปล่อยให้ข้อความในกล่อง ข้อความที่แสดง อยู่ในลักษณะเดิม แล้วคลิก แทรก

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×