คัดลอกและวางใน Office Web Apps

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เนื่องจาก มีข้อจำกัดของเว็บเบราว์เซอร์เทคโนโลยี คัดลอก และวางข้อความในMicrosoft Office Online แตกต่างจากการคัดลอก และวางข้อความในแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปของ Office บทความนี้ให้ขั้นตอนสำหรับการคัดลอก และวางในแต่ละรายการของ Office Web Apps

คัดลอก และวางลักษณะการทำงานแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังดูหรือแก้ไขในเบราว์เซอร์ และว่าคุณกำลังวางเนื้อหาจากภายนอกWord Online

การดูในเบราว์เซอร์

เมื่อคุณเปิดเอกสารในมุมมองการอ่าน คุณสามารถเลือกข้อความอักขระ คำ ประโยค หรือแม้แต่เส้นครั้ง โดยการลากเมาส์ แล้ว กด CTRL + C (Windows) หรือ⌘ + C (Mac) เพื่อคัดลอกข้อความ คุณสามารถวางเนื้อหาของคลิปบอร์ดนอกเอกสาร เมื่อคุณทำ ข้อความจะถูกแทรกลงในตำแหน่งที่ตั้งใหม่ โดยไม่มีการจัดรูปแบบเช่นตัวหนา ตัวเอียง หรือสีนั้น ๆ คุณสามารถนำไปใช้ใหม่เหล่านี้ในตำแหน่งที่ตั้งใหม่

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกคำคำเดียวของข้อความได้อย่างรวดเร็ว ดับเบิลคลิกที่ข้อ ด้วยเมาส์ของคุณ

ถ้าคุณต้องการวางภายในเอกสาร ให้คลิก แก้ไขในเบราว์เซอร์

การแก้ไขในเบราว์เซอร์

ในมุมมองการแก้ไข คุณสามารถตัด คัดลอก และวางข้อความและรูปภาพภายในเอกสาร โดยการเลือกข้อความหรือรูปภาพเดียวกันกับที่คุณทำในแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปของWord กด CTRL + C เพื่อคัดลอก CTRL + X เพื่อตัด หรือ CTRL + V เพื่อวางข้อความหรือรูปภาพ (Windows); หรือกด⌘ + C ⌘ + X หรือ⌘ + V (Mac)

การวางจากภายนอกWord Online

เมื่อคุณวางข้อความจากภายนอกWord Online, Word พยายามรักษามากของแหล่งข้อมูลจัดรูปแบบเป็นไปได้ ในอินสแตนซ์ของอักขระ ลักษณะของข้อ ความ เช่นตัวเอียง bold หรือเฉพาะขนาด หรือ สี จะไม่ถูกรักษาไว้ และคุณต้องนำมาใช้ใหม่ได้ในWord Online

แสดงรายการ    เมื่อคุณวางข้อความที่จัดรูปแบบภายนอกWord Online เป็นรายการย่อยในรายการ โครงสร้างลำดับชั้นไม่ปรากฏในข้อความที่วาง แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการ วางรายการดังกล่าวหนึ่งระดับในแต่ละครั้ง หรือ เมื่อต้องการวางรายการ เอาหมายเลขการจัดรูปแบบแล้ว นำไปใช้ใหม่ได้ในWord Online โดยใช้ปุ่มการลำดับเลข และการเพิ่มการเยื้อง (แท็บหน้าแรก ) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ต้องการได้อีกด้วย

คัดลอก และวางลักษณะการทำงานแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังดูหรือแก้ไขในเบราว์เซอร์ และว่าคุณกำลังวางข้อความจากภายนอกExcel Online

การดูในเบราว์เซอร์

เมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊กในเบราว์เซอร์ คุณสามารถเลือกเซลล์เดียวกันกับที่คุณทำในแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปของExcel แล้ว กด CTRL + C (Windows) หรือ⌘ + C (Mac) เพื่อคัดลอกเนื้อหาของเซลล์ คุณสามารถวางเนื้อหาของคลิปบอร์ดนอกเวิร์กบุ๊ก ถ้าคุณต้องการวางภายในเวิร์กบุ๊ก คลิกแก้ไขในเบราว์เซอร์

การแก้ไขในเบราว์เซอร์

เมื่อคุณแก้ไขเวิร์กบุ๊กในเบราว์เซอร์ คุณสามารถตัด คัดลอก และวางข้อความภายในเวิร์กบุ๊กได้ด้วยการเลือกเซลล์ในลักษณะเดียวกับที่คุณทำในแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อป กด CTRL+C เพื่อคัดลอก, CTRL+X เพื่อตัด หรือ CTRL+V เพื่อวางข้อความ (Windows) หรือ กด ⌘+C, ⌘+X หรือ ⌘+V (Mac) เมื่อคุณวาง เนื้อหาของเซลล์จะสืบทอดฟีเจอร์ต่างๆ ของตำแหน่งใหม่ เช่น ตัวหนา ตัวเอียง หรือสี เป็นต้น

การวางจากภายนอกExcel Online

เมื่อคุณวางข้อความจากภายนอกExcel Online ข้อความจะถูกแทรกลงในเวิร์กบุ๊กเป็นข้อความธรรมดา กล่าว ลักษณะของข้อ ความ เช่นตัวเอียง bold หรือเฉพาะขนาด หรือ สี จะไม่ถูกรักษาไว้ และคุณต้องนำมาใช้ใหม่ได้ในExcel Online เมื่อคุณวางเซลล์จากเวิร์กบุ๊กอื่นหรือตาราง โครงสร้างแถว และคอลัมน์ของเซลล์จะถูกรักษาไว้ในExcel Online

ไฮเปอร์ลิงก์    ไฮเปอร์ลิงก์จะถูกวางเป็นข้อความคงที่ เมื่อต้องการสร้างลิงก์ขึ้นมาใหม่ ให้ทำดังต่อไปนี้หลังจากวางลิงก์แล้ว

  1. เลือกข้อความ

  2. บนแท็บ แทรก ให้คลิก ลิงก์

  3. ในกล่อง ที่อยู่ ให้พิมพ์ที่อยู่เว็บ (URL) ของลิงก์

  4. ในกล่อง ข้อความที่แสดง ให้พิมพ์ข้อความลิงก์ แล้วคลิก แทรก

คัดลอก และวางลักษณะการทำงานแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังดูหรือแก้ไขในเบราว์เซอร์ และว่าคุณกำลังวางข้อความจากภายนอกOneNote Online

การดูในเบราว์เซอร์

เมื่อคุณเปิดสมุดบันทึกในมุมมองการอ่าน คุณจะสามารถเลือกข้อความได้ในลักษณะเดียวกับที่คุณทำในแอปพลิเคชัน OneNote บนเดสก์ท็อป จากนั้น กด CTRL+C (Windows) หรือ ⌘+C (Mac) เพื่อคัดลอกข้อความ คุณสามารถวางเนื้อหาของคลิปบอร์ดภายนอกสมุดบันทึกได้ เมื่อคุณดำเนินการดังกล่าว ข้อความจะถูกแทรกลงในตำแหน่งใหม่โดยไม่มีการจัดรูปแบบใดๆ เช่น ตัวหนา หรือตัวเอียง รวมถึงสีด้วย คุณจะต้องตั้งค่าการจัดรูปแบบเหล่านั้นให้กับข้อความอีกครั้งในตำแหน่งใหม่

ถ้าคุณต้องการวางภายในสมุดบันทึก ให้คลิก แก้ไขในเบราว์เซอร์

การแก้ไขในเบราว์เซอร์

ในมุมมองการแก้ไข คุณสามารถตัด คัดลอก และวางข้อความและรูปภาพภายในสมุดบันทึก ด้วยการเลือกข้อความหรือรูปภาพเดียวกันกับที่คุณทำในแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปของOneNote กด CTRL + C เพื่อคัดลอก CTRL + X เพื่อตัด หรือ CTRL + V เพื่อวางข้อความหรือรูปภาพ (Windows); หรือกด⌘ + C ⌘ + X หรือ⌘ + V (Mac)

การวางจากภายนอกOneNote Online

เมื่อคุณวางข้อความจากภายนอกOneNote Online ข้อความจะถูกแทรกลงในสมุดบันทึกที่เป็นข้อความธรรมดา กล่าว ลักษณะของข้อ ความ เช่นตัวเอียง bold หรือเฉพาะขนาด หรือ สี จะไม่ถูกรักษาไว้ และคุณต้องนำมาใช้ใหม่ได้ในOneNote Online

หมายเหตุ: ไม่สามารถวางรูปภาพลงในสมุดบันทึกจากภายนอกOneNote Online โดยไม่แรกบันทึกเหล่านั้นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้ว ไปที่แทรก >รูปภาพ เพื่อวางไว้ในสมุดบันทึกของคุณ

ตารางและรายการ    เมื่อคุณวางข้อความที่ถูกจัดรูปแบบภายนอกOneNote Online เป็นแถวและคอลัมน์ หรือข้อมูลในรายการย่อย ตารางหรือโครงสร้างลำดับชั้นไม่ปรากฏในข้อความวาง แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการ วางรายการดังกล่าวหนึ่งเซลล์ หรือจัดระดับในแต่ละครั้ง หรือ เมื่อต้องการวางรายการ เอาหมายเลขการจัดรูปแบบแล้ว นำไปใช้ใหม่ได้ในOneNote Online โดยใช้ปุ่มการลำดับเลข และการเพิ่มการเยื้อง (แท็บหน้าแรก ) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ต้องการได้อีกด้วย

ไฮเปอร์ลิงก์    ไฮเปอร์ลิงก์จะถูกวางเป็นข้อความคงที่ เมื่อต้องการสร้างลิงก์ขึ้นมาใหม่ ให้ทำดังต่อไปนี้หลังจากวางลิงก์แล้ว

  1. เลือกข้อความ

  2. บนแท็บ แทรก ให้คลิก ลิงก์

  3. ในกล่อง ที่อยู่ ให้พิมพ์ที่อยู่เว็บ (URL) ของลิงก์

  4. ปล่อยให้ข้อความในกล่อง ข้อความที่แสดง อยู่ในลักษณะเดิม แล้วคลิก แทรก

ดูเพิ่มเติม

คัดลอกและวางใน PowerPoint Online

อย่างรวดเร็วในการเข้าถึงไฟล์ Office ของคุณในเบราว์เซอร์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×