คัดลอกและวางใน Excel Online

เรื่องง่ายๆ อย่างการคัดลอกและวางอาจทำให้คุณสับสนในโปรแกรมที่ใช้เบราว์เซอร์ได้ คุณจะคัดลอกและวางข้อความได้ก็ต่อเมื่อคุณใช้คีย์ลัดเท่านั้น และข้อความที่คุณคัดลอกภายนอก Excel Online อาจถูกวางเป็นข้อความธรรมดา ซึ่งหมายความว่าต้องนำการจัดรูปแบบ (เช่น ตัวหนา ตัวเอียง แลไฮเปอร์ลิงก์) มาใช้ใหม่

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้แป้นพิมพ์ลัด ไม่ใช่คลิกขวาที่เมนูหรือใช้คำสั่ง คลิปบอร์ด ใน Excel Online

กด CTRL+C เพื่อคัดลอก, CTRL+X เพื่อตัด หรือ CTRL+V เพื่อวางข้อความ (Windows) หรือ กด ⌘+C, ⌘+X หรือ ⌘+V (Mac)

เคล็ดลับ:  ถ้าการวางใช้ไม่ได้ คุณอาจจะยังอยู่ในมุมมองการอ่าน สลับไปยังมุมมองการแก้ไขได้โดยไปที่ แก้ไขเวิร์กบุ๊ก > แก้ไขใน Excel Online

นำการจัดรูปแบบมาใช้ใหม่

เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบข้อความมาใช้ใหม่ เช่น ตัวหนาหรือตัวเอียง ให้เลือกข้อความที่คุณวาง จากนั้นคลิก หน้าแรก แล้วคลิกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

คำสั่ง การจัดรูปแบบฟอนต์

ถ้าคุณกำลังวางไฮเปอร์ลิงก์ คุณต้องสร้างไฮเปอร์ลิงก์ใหม่ด้วย โดยทำดังนี้

  1. คลิกขวาที่เซลล์ แล้วคลิก การเชื่อมโยงหลายมิติ

  2. ในกล่อง ข้อความที่จะแสดง ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการแสดงในเซลล์

  3. ในกล่อง ที่อยู่ ให้พิมพ์ที่อยู่เว็บ (URL) ของการเชื่อมโยงนั้น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×