คัดลอกและวางใน Office Web Apps

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เนื่องจากข้อจำกัดของเทคโนโลยีเว็บเบราว์เซอร์ การคัดลอกและวางข้อความใน Microsoft Office Web Apps จะแตกต่างจากการคัดลอกและวางข้อความในแอปพลิเคชัน Office บนเดสก์ท็อป บทความนี้จะแสดงขั้นตอนในการคัดลอกและวางใน Office Web Apps แต่ละโปรแกรม

คุณกำลังใช้ Web App ใดอยู่

Word Web App

ดูในเบราว์เซอร์

แก้ไขในเบราว์เซอร์

การวางจากภายนอก Word Web App

Excel Web App

ดูในเบราว์เซอร์

แก้ไขในเบราว์เซอร์

การวางจากภายนอก Excel Web App

PowerPoint Web App

OneNote Web App

ดูในเบราว์เซอร์

แก้ไขในเบราว์เซอร์

การวางจากภายนอก OneNote Web App

Word Online

ลักษณะการทำงานของการคัดลอกและวางจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังดูหรือแก้ไขอยู่ในเบราว์เซอร์ และคุณกำลังวางข้อความที่มาจากภายนอก Word Online หรือไม่

การดูในเบราว์เซอร์

เมื่อคุณเปิดเอกสารในมุมมองการอ่าน คุณจะสามารถเลือกข้อความได้ครั้งละหนึ่งบรรทัดด้วยการลากเมาส์ (ไม่ใช่ดับเบิลคลิก) จากนั้น กด CTRL+C (Windows) หรือ ⌘+C (Mac) เพื่อคัดลอกข้อความ คุณสามารถวางเนื้อหาของคลิปบอร์ดภายนอกเอกสารได้ เมื่อคุณดำเนินการดังกล่าว ข้อความจะถูกแทรกลงในตำแหน่งใหม่โดยไม่มีการจัดรูปแบบใดๆ เช่น ตัวหนา หรือตัวเอียง รวมถึงสีด้วย คุณจะต้องตั้งค่าการจัดรูปแบบเหล่านั้นให้กับข้อความอีกครั้งในตำแหน่งใหม่

หมายเหตุ: เมื่อกำลังดูเอกสารอยู่ในเบราว์เซอร์ คุณสามารถเลือกข้อความได้อย่างต่ำหนึ่งบรรทัด ถ้าต้องการเลือกคำหรือวลี ให้คลิก แก้ไขในเบราว์เซอร์

ถ้าคุณต้องการวางภายในเอกสาร ให้คลิก แก้ไขในเบราว์เซอร์

การแก้ไขในเบราว์เซอร์

ในมุมมองการแก้ไข คุณสามารถตัด คัดลอก และวางข้อความรวมถึงรูปภาพภายในเอกสารนั้นได้ด้วยการเลือกข้อความหรือรูปภาพในลักษณะเดียวกับที่คุณทำในแอปพลิเคชันWord บนเดสก์ท็อป กด CTRL+C เพื่อคัดลอก, CTRL+X เพื่อตัด หรือ CTRL+V เพื่อวางข้อความหรือรูปภาพ (Windows) หรือ กด ⌘+C, ⌘+X หรือ ⌘+V (Mac)

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้เบราว์เซอร์ Firefox และต้องการใช้คำสั่ง คัดลอกตัด และ วาง บน Ribbon ของ Word Online คุณจำเป็นต้องอนุญาตให้ JavaScript ใช้คลิปบอร์ดได้ ถ้าคุณไม่ต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้คำสั่งคีย์บอร์ด -C, -X และ -V เรียนรู้วิธีการให้สิทธ์การเข้าถึงคลิปบอร์ดแก่ JavaScript

การวางจากภายนอก Word Web App

เมื่อคุณวางข้อความที่มาจากภายนอก Word Online ข้อความนั้นจะถูกแทรกลงในเอกสารในรูปแบบของข้อความธรรมดา นั่นคือ คุณลักษณะต่างๆ ของข้อความ เช่น ตัวหนา ตัวเอียง หรือขนาดและสีจะถูกเอาออกไป และคุณจะต้องตั้งค่าคุณลักษณะเหล่านั้นให้กับข้อความอีกครั้งใน Word Online

หมายเหตุ: ไม่สามารถวางรูปภาพลงในเอกสารได้จากภายนอกWord Online โดยไม่แรกบันทึกเหล่านั้นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ไปที่แล้ว การแทรก >รูปภาพ เพื่อใส่อักขระเหล่านี้ในเอกสารของคุณ

ตารางและรายการ    เมื่อคุณวางข้อความที่ได้รับการจัดรูปแบบจากภายนอก Word Online ในรูปของแถวและคอลัมน์ หรือข้อมูลย่อยในรายการ โครงสร้างของตารางหรือลำดับชั้นนั้นจะไม่ปรากฏในข้อความที่วาง วิธีที่ดีที่สุดก็คือการวางรายการดังกล่าวทีละเซลล์หรือทีละระดับ หรืออีกวิธีหนึ่ง เมื่อจะวางรายการ ให้เอาการจัดรูปแบบตัวเลขออก แล้วจึงนำการจัดรูปแบบนั้นไปใช้ใหม่ใน Word Online โดยใช้ปุ่ม ลำดับเลข และ เพิ่มการเยื้อง (แท็บ หน้าแรก) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ

ไฮเปอร์ลิงก์    ไฮเปอร์ลิงก์จะถูกวางเป็นข้อความคงที่ เมื่อต้องการสร้างลิงก์ขึ้นมาใหม่ ให้ทำดังต่อไปนี้หลังจากวางลิงก์แล้ว

 1. เลือกข้อความ

 2. บนแท็บ แทรก ให้คลิก ลิงก์

 3. ในกล่อง ที่อยู่ ให้พิมพ์ที่อยู่เว็บ (URL) ของลิงก์

 4. ปล่อยให้ข้อความในกล่อง ข้อความที่แสดง อยู่ในลักษณะเดิม แล้วคลิก แทรก

ด้านบนของหน้า

การแก้ไขในเบราว์เซอร์

ลักษณะการทำงานของการคัดลอกและวางจะแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังดูหรือแก้ไขอยู่ในเบราว์เซอร์ และคุณกำลังวางข้อความที่มาจากภายนอก Excel Online หรือไม่

การดูในเบราว์เซอร์

เมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊กในเบราว์เซอร์เป็นครั้งแรก คุณสามารถเลือกเซลล์ต่างๆ ได้ในลักษณะเดียวกับที่คุณทำในแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อป จากนั้น กด CTRL+C (Windows) หรือ ⌘+C (Mac) เพื่อคัดลอกเนื้อหาของเซลล์ คุณสามารถวางเนื้อหาของคลิปบอร์ดภายนอกเวิร์กบุ๊กได้ ถ้าคุณต้องการวางภายในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิก แก้ไขในเบราว์เซอร์

การแก้ไขในเบราว์เซอร์

เมื่อคุณแก้ไขเวิร์กบุ๊กในเบราว์เซอร์ คุณสามารถตัด คัดลอก และวางข้อความภายในเวิร์กบุ๊กได้ด้วยการเลือกเซลล์ในลักษณะเดียวกับที่คุณทำในแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อป กด CTRL+C เพื่อคัดลอก, CTRL+X เพื่อตัด หรือ CTRL+V เพื่อวางข้อความ (Windows) หรือ กด ⌘+C, ⌘+X หรือ ⌘+V (Mac) เมื่อคุณวาง เนื้อหาของเซลล์จะสืบทอดฟีเจอร์ต่างๆ ของตำแหน่งใหม่ เช่น ตัวหนา ตัวเอียง หรือสี เป็นต้น

การวางจากภายนอก Excel Online

เมื่อคุณวางข้อความที่มาจากภายนอก Excel Online ข้อความนั้นจะถูกแทรกลงในเวิร์กบุ๊กในรูปแบบของข้อความธรรมดา นั่นคือ ฟีเจอร์ต่างๆ ของข้อความ เช่น ตัวหนา ตัวเอียง หรือขนาดและสีจะถูกเอาออกไป และคุณจะต้องตั้งค่าฟีเจอร์เหล่านั้นให้กับข้อความอีกครั้งใน Excel Online เมื่อคุณวางเซลล์ที่มาจากเวิร์กบุ๊กหรือตารางอื่น โครงสร้างแถวและคอลัมน์ของเซลล์จะยังคงอยู่ใน Excel Online

ไฮเปอร์ลิงก์    ไฮเปอร์ลิงก์จะถูกวางเป็นข้อความคงที่ เมื่อต้องการสร้างลิงก์ขึ้นมาใหม่ ให้ทำดังต่อไปนี้หลังจากวางลิงก์แล้ว

 1. เลือกข้อความ

 2. บนแท็บ แทรก ให้คลิก ลิงก์

 3. ในกล่อง ที่อยู่ ให้พิมพ์ที่อยู่เว็บ (URL) ของลิงก์

 4. ในกล่อง ข้อความที่แสดง ให้พิมพ์ข้อความลิงก์ แล้วคลิก แทรก

ด้านบนของหน้า

PowerPoint Online

คุณสามารถตัด คัดลอก และวางข้อความภายในงานนำเสนอได้ด้วยการเลือกข้อความในลักษณะเดียวกับที่คุณทำในแอปพลิเคชัน PowerPoint บนเดสก์ท็อป กด CTRL+C เพื่อคัดลอก, CTRL+X เพื่อตัด หรือ CTRL+V เพื่อวางข้อความ (Windows) หรือ กด ⌘+C, ⌘+X หรือ ⌘+V (Mac)

หมายเหตุ: 

 • คุณไม่สามารถคัดลอกหรือตัดข้อความในมุมมองการอ่านหรือการนำเสนอสไลด์ ได้ เมื่อต้องการให้สามารถคัดลอกหรือตัดข้อความได้ ให้คลิก แก้ไขในเบราว์เซอร์

 • ถ้าคุณใช้เบราว์เซอร์ Firefox และต้องการใช้คำสั่ง คัดลอกตัด และ วาง บน Ribbon ของ PowerPoint Online คุณจำเป็นต้องอนุญาตให้ JavaScript ใช้คลิปบอร์ดได้ ถ้าคุณไม่ต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้คำสั่งคีย์บอร์ด -C, -X และ -V เรียนรู้วิธีการให้สิทธ์การเข้าถึงคลิปบอร์ดแก่ JavaScript

ด้านบนของหน้า

OneNote Web App

ลักษณะการทำงานของการคัดลอกและวางจะแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังดูหรือแก้ไขอยู่ในเบราว์เซอร์ และคุณกำลังวางข้อความที่มาจากภายนอก OneNote Online หรือไม่

การดูในเบราว์เซอร์

เมื่อคุณเปิดสมุดบันทึกในมุมมองการอ่าน คุณจะสามารถเลือกข้อความได้ในลักษณะเดียวกับที่คุณทำในแอปพลิเคชัน OneNote บนเดสก์ท็อป จากนั้น กด CTRL+C (Windows) หรือ ⌘+C (Mac) เพื่อคัดลอกข้อความ คุณสามารถวางเนื้อหาของคลิปบอร์ดภายนอกสมุดบันทึกได้ เมื่อคุณดำเนินการดังกล่าว ข้อความจะถูกแทรกลงในตำแหน่งใหม่โดยไม่มีการจัดรูปแบบใดๆ เช่น ตัวหนา หรือตัวเอียง รวมถึงสีด้วย คุณจะต้องตั้งค่าการจัดรูปแบบเหล่านั้นให้กับข้อความอีกครั้งในตำแหน่งใหม่

ถ้าคุณต้องการวางภายในสมุดบันทึก ให้คลิก แก้ไขในเบราว์เซอร์

การแก้ไขในเบราว์เซอร์

ในมุมมองการแก้ไข คุณสามารถตัด คัดลอก และวางข้อความรวมถึงรูปภาพภายในสมุดบันทึกนั้นได้ด้วยการเลือกข้อความหรือรูปภาพในลักษณะเดียวกับที่คุณทำในแอปพลิเคชัน OneNote บนเดสก์ท็อป กด CTRL+C เพื่อคัดลอก, CTRL+X เพื่อตัด หรือ CTRL+V เพื่อวางข้อความหรือรูปภาพ (Windows) หรือ กด ⌘+C, ⌘+X หรือ ⌘+V (Mac)

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้เบราว์เซอร์ Firefox และต้องการใช้คำสั่ง คัดลอก, ตัด และ วาง บน Ribbon ของ OneNote Online คุณจำเป็นต้องอนุญาตให้ JavaScript ใช้คลิปบอร์ดได้ ถ้าคุณไม่ต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้คำสั่งคีย์บอร์ด -C, -X และ -V เรียนรู้วิธีการให้สิทธ์ JavaScript ในการเข้าถึงคลิปบอร์ด

การวางจากภายนอก OneNote Online

เมื่อคุณวางข้อความที่มาจากภายนอก OneNote Online ข้อความนั้นจะถูกแทรกลงในสมุดบันทึกในรูปแบบของข้อความธรรมดา นั่นคือ ฟีเจอร์ต่างๆ ของข้อความ เช่น ตัวหนา ตัวเอียง หรือขนาดและสีจะถูกเอาออกไป และคุณจะต้องตั้งค่าฟีเจอร์เหล่านั้นให้กับข้อความอีกครั้งใน OneNote Online

หมายเหตุ: ไม่สามารถวางรูปภาพลงในสมุดบันทึกจากภายนอกOneNote Online โดยไม่แรกบันทึกเหล่านั้นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้ว ไปที่แทรก >รูปภาพ เพื่อวางไว้ในสมุดบันทึกของคุณ

ตารางและรายการ    เมื่อคุณวางข้อความที่ได้รับการจัดรูปแบบจากภายนอก OneNote Online ในรูปของแถวและคอลัมน์ หรือข้อมูลย่อยในรายการ โครงสร้างของตารางหรือลำดับชั้นนั้นจะไม่ปรากฏในข้อความที่วาง วิธีที่ดีที่สุดก็คือการวางรายการดังกล่าวทีละเซลล์หรือทีละระดับ หรืออีกวิธีหนึ่ง เมื่อจะวางรายการ ให้เอาการจัดรูปแบบตัวเลขออก แล้วจึงนำการจัดรูปแบบนั้นไปใช้ใหม่ใน OneNote Online โดยใช้ปุ่ม ลำดับเลข และ เพิ่มการเยื้อง (แท็บ หน้าแรก) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ

ไฮเปอร์ลิงก์    ไฮเปอร์ลิงก์จะถูกวางเป็นข้อความคงที่ เมื่อต้องการสร้างลิงก์ขึ้นมาใหม่ ให้ทำดังต่อไปนี้หลังจากวางลิงก์แล้ว

 1. เลือกข้อความ

 2. บนแท็บ แทรก ให้คลิก ลิงก์

 3. ในกล่อง ที่อยู่ ให้พิมพ์ที่อยู่เว็บ (URL) ของลิงก์

 4. ปล่อยให้ข้อความในกล่อง ข้อความที่แสดง อยู่ในลักษณะเดิม แล้วคลิก แทรก

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×