คัดลอกและวางเนื้อหาของเซลล์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณได้คัดลอกข้อมูลใน Excel Online คุณมีสี่วิธีต่อไปนี้ในการวางข้อมูลนั้น

 • ด้วยการจัดรูปแบบและสูตรเดิม ถ้าเป็นค่าจากการคำนวณ

 • ค่าและสูตรของค่า

 • ค่าเท่านั้น

 • การจัดรูปแบบเท่านั้น

ตัวเลือกการวาง

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่สามารถคัดลอก หรือวาง คลิกแก้ไขเวิร์กบุ๊ก >แก้ไขใน Excel Online

เมื่อต้องการวางเนื้อหาของเซลล์ที่คัดลอก ให้คลิกเซลล์ที่คุณต้องการวางเนื้อหานั้น แล้วคลิก วาง > วาง หรือคลิก Ctrl+V

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถวางได้ด้วยการคลิกขวาที่เซลล์ที่คุณต้องการวาง แล้วเลือก วาง

ตัวเลือกวางที่มีให้ใช้งานบนเมนูคลิกขวา

วางสูตร

ต่อไปนี้เป็นวิธีที่คุณสามารถวางค่าของเซลล์จากการคำนวณที่มีสูตร

 1. คลิกเซลล์ที่คุณต้องการวางค่าที่คุณคัดลอกไว้

 2. คลิก วาง และเลือก วางสูตร

 3. อัปเดตการอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ และแบบสัมพัทธ์ ตัวอย่างเช่น ในรูปภาพนี้ วางสูตรในเซลล์ F2 ต้องการเปลี่ยนไปด้วยตนเอง=Average(C2,D2)

  เมื่อใช้ตัวเลือกวางสูตร ให้ปรับการอ้างอิง

  เคล็ดลับ: สำหรับช่วงของเซลล์ คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนการอ้างอิงในเซลล์แรกเท่านั้น Excel Online จะอัปเดส่วนเหลือ

วางค่าเท่านั้น

เมื่อคุณคัดลอกข้อมูลจากเซลล์จากการคำนวณและต้องการวางค่าเท่านั้นโดยไม่มีสูตร ให้คลิกเซลล์ที่คุณต้องการวางค่า แล้วคลิก วาง > วางค่า

วางการจัดรูปแบบเท่านั้น

บางครั้งคุณต้องการใช้การจัดรูปแบบซ้ำในเซลล์ที่มีข้อมูลอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ในรูปภาพนี้ การจัดรูปแบบจากเซลล์ในคอลัมน์ ผลรวม ถูกวางลงในคอลัมน์ที่เน้นไว้

ตัวเลือกในการวางการจัดรูปแบบเซลล์เท่านั้น

ต่อไปนี้เป็นวิธีที่คุณสามารถวางการจัดรูปแบบเท่านั้น

 1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการคัดลอก แล้วกด Ctrl+C

 2. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการวางการจัดรูปแบบ และคลิก วาง > วางการจัดรูปแบบ

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการคัดลอกและวาง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×