คัดลอกและวางสูตรลงในเซลล์หรือเวิร์กชีตอื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณคัดลอกสูตรไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น คุณจะสามารถเลือกตัวเลือกการวางที่ระบุของสูตรในเซลล์ปลายทางได้ ต่อไปนี้เป็นวิธีที่คุณคัดลอกและวางสูตร ได้แก่

 1. เลือกเซลล์ที่มีสูตรที่คุณต้องการคัดลอก

 2. คลิก หน้าแรก > คัดลอก หรือกด Ctrl+C

  ปุ่ม คัดลอกและวาง บนแท็บ หน้าแรก

 3. คลิกเซลล์ที่คุณต้องการวางสูตร

  ถ้าเซลล์นั้นอยู่บนเวิร์กชีตอื่น ให้ไปที่เวิร์กชีตนั้นและคลิกเซลล์ที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการวางสูตรที่มีการจัดรูปแบบ ให้คลิก หน้าแรก > วาง หรือกด Ctrl+V

  สำหรับตัวเลือกการวางสูตรอื่นๆ ให้คลิกที่ลูกศรใต้ วาง และเลือก ดังนี้

  • สูตร รายการย่อ/ขยาย เมื่อต้องการวางเฉพาะสูตร

  • ค่า รูปปุ่ม เมื่อต้องการวางเฉพาะผลลัพธ์ของสูตรเท่านั้น

ตรวจสอบและแก้ไขการอ้างอิงเซลล์ในตำแหน่งใหม่

หลังจากคัดลอกสูตรลงในตำแหน่งใหม่ เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องตรวจสอบว่าการอ้างอิงเซลล์นั้นถูกต้อง การอ้างอิงเซลล์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยยึดตามชนิดของการอ้างอิงแบบสัมบูรณ์หรือแบบสัมพัทธ์ที่คุณใช้

สูตรกำลังถูกคัดลอกจาก A1 ไปยังสองเซลล์ที่อยู่ถัดลงไปและไปทางขวา

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคัดลอกสูตรสองเซลล์ลงมาและไปทางขวาของเซลล์ A1 การอ้างอิงเซลล์ที่คุณใช้จะถูกอัปเดตในลักษณะต่อไปนี้

การอ้างอิงนี้:

เปลี่ยนไปเป็น:

$A$1 (คอลัมน์แบบสัมบูรณ์และแถวแบบสัมบูรณ์)

$A$ 1

A$1 (คอลัมน์แบบสัมพัทธ์และแถวแบบสัมบูรณ์)

C$ 1

$A1 (คอลัมน์แบบสัมบูรณ์และแถวแบบสัมพัทธ์)

$A3

A1 (คอลัมน์แบบสัมพัทธ์และแถวแบบสัมพัทธ์)

C3

ถ้าการอ้างอิงเซลล์ในสูตรไม่ให้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ ให้ลองสลับไปยังการอ้างอิงชนิดอื่น

 1. เลือกเซลล์ที่มีสูตร

 2. ในแถบสูตร รูปปุ่ม ให้เลือกการอ้างอิงที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 3. กด F4 เพื่อสลับไปมาระหว่างการรวมกันของการอ้างอิงแบบสัมบูรณ์และแบบสัมพัทธ์ และเลือกแบบที่คุณต้องการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอ้างอิงเซลล์แบบสัมบูรณ์และแบบสัมพัทธ์ โปรดดูที่ ภาพรวมของสูตร

ย้ายสูตรไปยังตำแหน่งอื่น

ต่างจากการคัดลอกสูตร เมื่อคุณย้ายสูตรไปยังตำแหน่งอื่นในเวิร์กชีตเดียวกันหรืออีกเวิร์กชีต การอ้างอิงเซลล์ในสูตรจะไม่เปลี่ยนแปลง โดยไม่คำนึงถึงชนิดของการอ้างอิงเซลล์ที่คุณใช้

 1. เลือกเซลล์ที่มีสูตรที่คุณต้องการย้าย

 2. คลิก หน้าแรก > ตัด รายการย่อ/ขยาย หรือกด Ctrl+X

  ปุ่ม คัดลอกและวาง บนแท็บ หน้าแรก

 3. คลิกเซลล์ที่คุณต้องการวางสูตร

  ถ้าเซลล์นั้นอยู่บนเวิร์กชีตอื่น ให้ไปที่เวิร์กชีตนั้นและคลิกเซลล์ที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการวางสูตรที่มีการจัดรูปแบบ ให้คลิก หน้าแรก > วาง หรือกด Ctrl+V

  สำหรับตัวเลือกการวางสูตรอื่นๆ ให้คลิกที่ลูกศรใต้ วาง และเลือก ดังนี้

  • สูตร รายการย่อ/ขยาย เมื่อต้องการวางเฉพาะสูตร

  • ค่า รูปปุ่ม เมื่อต้องการวางเฉพาะผลลัพธ์ของสูตรเท่านั้น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×