คัดลอกและวางการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขลงในเซลล์อื่น

คัดลอกและวางการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขลงในเซลล์อื่น

ถ้าคุณใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข และต้องการนำไปใช้กับข้อมูลใหม่หรือข้อมูลอื่นบนเวิร์กชีตของคุณ คุณสามารถใช้ ตัวคัดวางรูปแบบ เพื่อคัดลอกการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปยังข้อมูลนั้นได้

  1. คลิกเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่คุณต้องการคัดลอก

  2. คลิก หน้าแรก > ตัวคัดวางรูปแบบ

    ปุ่ม คัดลอกและวาง บนแท็บ หน้าแรก

    ตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นแปรงทาสี

    เคล็ดลับ: คุณสามารถดับเบิลคลิกที่ ตัวคัดวางรูปแบบ ถ้าคุณต้องการใช้แปรงทาสีเพื่อวางการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขลงในเซลล์อื่นต่อไป

  3. เมื่อต้องการวางการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ให้ลากแปรงทาสีข้ามเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  4. เมื่อต้องการหยุดใช้แปรงทาสี ให้กด Esc

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้สูตรในกฎที่นำไปใช้กับการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข คุณอาจต้องปรับการอ้างอิงแบบสัมพัทธ์และแบบสัมบูรณ์ในสูตรหลังจากที่วางการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขแล้ว.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ สลับระหว่างการอ้างอิงแบบสัมพัทธ์ แบบสัมบูรณ์ และแบบผสม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×