คัดลอกแบบสอบถามในฐานข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บางครั้ง คุณต้องการใช้แบบสอบถามเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับแบบสอบถามอื่นในฐานข้อมูลของคุณ

  1. คลิกขวาคิวรีในบานหน้าต่างนำทาง และคลิกคัดลอก

  2. วางลงในบานหน้าต่างนำทาง

เมื่อคุณทำเช่นนี้ Access จะพร้อมท์ให้คุณใส่ชื่อใหม่สำหรับแบบสอบถาม

คุณยังสามารถคัดลอกแบบสอบถามจากฐานข้อมูล Access หนึ่งไปยังอีก

  1. เปิดฐานข้อมูล "เป้าหมาย" ใน Access

  2. เริ่มต้น "อินสแตนซ์ใหม่" การเข้าถึง โดยคลิกที่ไอคอน Access บนเมนูเริ่มของ Windows หรือ จากทางลัด

  3. เลือกคิวรีในบานหน้าต่างนำทางในฐานข้อมูลแรก แล้วลากไปยังหน้าต่างอื่นเข้าถึง

ต้องการคัดลอกตาราง ฟอร์ม รายงาน หรือวัตถุอื่น ๆ ได้อย่างไร คุณสามารถทำได้ในลักษณะเดียวกัน เพียงแค่ลาก แล้วปล่อย

หมายเหตุ: 

เริ่มต้นอีก หมายความว่า คอมพิวเตอร์ของคุณกำลังเรียกใช้การเข้าถึงในสถานที่สองในครั้งเดียว (สอง "อินสแตนซ์"), ซึ่งช่วยให้คุณได้เปิดอยู่ในเวลาเดียวกันสองฐานข้อมูล Access ซึ่งโปรดสังเกตว่า ถ้าคุณมีอินสแตนซ์เดียวของการเรียกใช้การเข้าถึง ฐานข้อมูลปัจจุบันปิดลงเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลอื่น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×