คัดลอกสไลด์จากงานนำเสนอหนึ่งไปยังอีกใน PowerPoint บน Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในPowerPoint บน Mac คัดลอกภาพนิ่งจากงานนำเสนอหนึ่งไปยังอีกเป็นวิธีง่ายในการสร้างงานนำเสนอ โดยไม่ต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่

คัดลอกภาพนิ่งทั้งหมดจากงานนำเสนอหนึ่งไปยังอีก
 1. เปิดงานนำเสนอที่มีอยู่ หรือสร้างงานนำเสนอใหม่ที่คุณต้องการแทรกสไลด์ลงใน

 2. ในมุมมองปกติ ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกสไลด์ที่คุณต้องการแทรกสไลด์หลัง

 3. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้ภาพนิ่ง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสไลด์ใหม่ แล้ว คลิ กนำสไลด์มาใช้ใหม่

  เมนูสไลด์ใหม่มีคำสั่งนำสไลด์มาใช้ใหม่
 4. ในกล่องโต้ตอบ ค้นหางานนำเสนอที่คุณต้องการแทรก และเลือกตำแหน่งนั้น คลิกตกลง

  สำเนาของภาพนิ่งทั้งหมดจะถูกแทรกลงในงานนำเสนอของคุณ ถ้าคุณเพียงแค่บางอย่างของพวกเขา คุณสามารถเอาออกได้ โดยเลือกเหล่านั้นในบานหน้าต่างด้านซ้าย แล้วกดแป้น Delete บนคีย์บอร์ดของคุณ (เมื่อต้องการเลือกหลายสไลด์สำหรับการลบ ค้าง คำสั่ง ตามที่คุณคลิกภาพนิ่ง)

เมื่อคุณคัดลอกสไลด์จากงานนำเสนอหนึ่งไปยังอีก ใช้ตัวเลือกที่เก็บไว้ออกแบบของสไลด์ต้นฉบับ ถ้าคุณต้องการให้สไลด์ของคุณเพื่อให้การออกแบบเดียวกันได้ในงานนำเสนอต้นฉบับของพวกเขา มิฉะนั้น คัดลอกสไลด์จะสืบทอดการออกแบบของสไลด์ที่พวกเขาจะถูกแทรกหลังในงานนำเสนอนี้ใหม่

คัดลอกภาพนิ่งทั้งหมด
 1. เปิดงานนำเสนอที่มีอยู่ หรือสร้างงานนำเสนอใหม่ที่คุณต้องการแทรกสไลด์ลงใน

 2. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกสไลด์ที่คุณต้องการแทรกสไลด์หลัง ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง:

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  2. ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง คลิกที่แท็บ แท็บสไลด์ สไลด์ แล้ว คลิ กสไลด์ ขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง คุณอาจจะเห็น แท็บสไลด์ที่มีชื่อ และ แท็บเค้าร่างที่มีชื่อ ชื่อแท็บ หรือสไลด์ แท็บสไลด์ และเค้าร่าง แท็บเค้าร่าง แท็บไอคอน    

 3. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้ภาพนิ่ง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสไลด์ใหม่ นั้นแล้ว คลิกแทรกสไลด์จากงานนำเสนออื่น

  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม สไลด์
 4. เลือกงานนำเสนอที่คุณต้อง การแทรก คลิกแทรกสไลด์ทั้งหมด แล้ว คลิกแทรก

คัดลอกภาพนิ่งที่เลือก
 1. เปิดงานนำเสนอที่มีอยู่ หรือสร้างงานนำเสนอใหม่ที่คุณต้องการแทรกสไลด์ลงใน

 2. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกสไลด์ที่คุณต้องการแทรกสไลด์หลัง ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง:

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  2. ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง คลิกที่แท็บ แท็บสไลด์ สไลด์ แล้ว คลิ กสไลด์ ขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง คุณอาจจะเห็น แท็บสไลด์ที่มีชื่อ และ แท็บเค้าร่างที่มีชื่อ ชื่อแท็บ หรือสไลด์ แท็บสไลด์ และเค้าร่าง แท็บเค้าร่าง แท็บไอคอน เมื่อต้องการเลือกหลายสไลด์ ค้าง คำสั่ง ตามที่คุณคลิกสไลด์ หรือ ถ้าคุณจัดระเบียบสไลด์ของคุณเป็นส่วน ๆ เลือกกลุ่มทั้งหมดของสไลด์ โดยคลิกที่ชื่อส่วน    

 3. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้ภาพนิ่ง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสไลด์ใหม่ นั้นแล้ว คลิกแทรกสไลด์จากงานนำเสนออื่น

  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม สไลด์
 4. เลือกงานนำเสนอที่คุณต้อง การแทรก คลิกเลือกสไลด์เพื่อแทรก แล้ว คลิกแทรก

 5. คลิกภาพนิ่งที่คุณต้อง แล้ว คลิ กแทรก

  ใช้ตัวเลือกที่เก็บไว้ออกแบบของสไลด์ต้นฉบับ ถ้าคุณต้องการให้สไลด์ของคุณเพื่อให้การออกแบบเดียวกันได้ในงานนำเสนอต้นฉบับของพวกเขา มิฉะนั้น คัดลอกสไลด์จะสืบทอดการออกแบบของสไลด์ที่พวกเขาจะถูกแทรกหลังในงานนำเสนอนี้ใหม่

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังเพิ่มภาพนิ่งที่เลือก กล่องโต้ตอบค้นหาภาพนิ่ง ยังคงเปิดอยู่จนกว่าคุณคลิกปิด ซึ่งช่วยให้คุณเมื่อต้องการเพิ่มสไลด์แตกต่างกันไปยังส่วนต่าง ๆ ของงานนำเสนอของคุณ นอกจากนี้ช่วยให้คุณสลับไปยังงานนำเสนออื่นได้ (มีปุ่มเปิดไฟล์ใหม่ ) เมื่อต้องการคัดลอกสไลด์จากนั้น

ดูเพิ่มเติม   

เพิ่ม จัดเรียง ซ้ำ และลบสไลด์ใน PowerPoint

เมื่อคุณคัดลอกระหว่างงานนำเสนอของการจัดรูปแบบตัวควบคุม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×