คัดลอกสเตชันเนอรีกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณ กำลังใช้สเตชันเนอรีกับข้อความขาออกของคุณ สเตชันเนอรีของคุณสามารถคัดลอกไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์อื่น คุณสามารถใช้สเตชันเนอรีกับ Outlook บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

คัดลอกสเตชันเนอรีจากคอมพิวเตอร์ต้นฉบับ

 1. ออกจาก Outlook

 2. เปิดโฟลเดอร์ที่มีบันทึกไฟล์สเตชันเนอรี

เนื่องจากโฟลเดอร์สเตชันเนอรี อยู่ในโฟลเดอร์ที่ซ่อน วิธีง่ายที่สุดในการเปิดโฟลเดอร์ที่มีให้ ใช้คำสั่ง%APPDATA%\Microsoft\Stationeryบนเมนูเริ่ม

 • Windows 7    คลิกเริ่ม ถัดจากปิด ปุ่ม ในกล่องค้นหาโปรแกรมและไฟล์ พิมพ์%APPDATA%\Microsoft\Stationeryแล้วกด Enter

 • Windows Vista    คลิกเริ่ม ถัดจากปุ่มปิด ในกล่องค้นหา พิมพ์%APPDATA%\Microsoft\Stationeryแล้วกด Enter

 • Windows XP    คลิกเริ่ม คลิกเรียกใช้ พิมพ์%APPDATA%\Microsoft\Stationeryจากนั้น กด Enter

 • คัดลอกไฟล์สเตชันเนอรี

คัดลอกสเตชันเนอรีลงในคอมพิวเตอร์ปลายทาง

 1. ออกจาก Outlook

 2. บนคอมพิวเตอร์ปลายทาง เปิดโฟลเดอร์%APPDATA%\Microsoft\Stationery

เนื่องจากโฟลเดอร์สเตชันเนอรี อยู่ในโฟลเดอร์ที่ซ่อน วิธีง่ายที่สุดในการเปิดโฟลเดอร์ที่มีให้ ใช้คำสั่ง%APPDATA%\Microsoft\Stationeryบนเมนูเริ่ม

 • Windows 7    คลิกเริ่ม ถัดจากปิด ปุ่ม ในกล่องค้นหาโปรแกรมและไฟล์ พิมพ์%APPDATA%\Microsoft\Stationeryแล้วกด Enter

 • Windows Vista    คลิกเริ่ม ถัดจากปุ่มปิด ในกล่องค้นหา พิมพ์%APPDATA%\Microsoft\Stationeryแล้วกด Enter

 • Windows XP   เริ่ม คลิก คลิกเรียกใช้ พิมพ์%APPDATA%\Microsoft\Stationeryจากนั้น กด Enter

 • เริ่มโปรแกรม Outlook

ขณะนี้พร้อมใช้งานใน Outlook บนคอมพิวเตอร์ปลายทางสเตชันเนอรีของคุณได้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×