ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

คัดลอกข้อมูลในเซลล์และวางแอตทริบิวต์เท่านั้น

มีสองวิธีในการวางเนื้อหาหรือแอตทริบิวต์ของเซลล์เฉพาะ เช่นเดียวกับสูตร การจัดรูปแบบ หรือข้อคิดเห็นที่คัดลอกจากเซลล์อื่น คุณสามารถเลือกตัวเลือกการวางเฉพาะได้โดยตรงจากเมนู วาง หรือคลิก การวางแบบพิเศษ แล้วเลือกตัวเลือกจากกล่อง การวางแบบพิเศษ

สำหรับตัวเลือกการวางแบบพิเศษ ให้คลิกวางบนแท็บ หน้าแรก

 1. เลือกเซลล์ที่มีแอตทริบิวต์ที่คุณต้องการคัดลอก แล้วกด Ctrl+C

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการคัดลอกส่วนที่เลือกไปยังเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊กอื่น ให้คลิกแท็บเวิร์กชีตอื่นหรือสลับไปยังเวิร์กบุ๊กอื่น

 2. คลิกเซลล์ซ้ายบนของ พื้นที่วาง และใช้ตัวเลือก วาง หรือตัวเลือก การวางแบบพิเศษ

ตัวเลือกเมนูวาง

คลิกหน้าแรก>วางแล้วเลือกตัวเลือกการวางเฉพาะที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่นเมื่อต้องการวางเฉพาะการจัดรูปแบบจากเซลล์ที่คัดลอกให้คลิกการจัดรูปแบบ ปุ่มวางการจัดรูปแบบ ตารางนี้จะแสดงตัวเลือกที่พร้อมใช้งานในเมนูวาง:

ไอคอน

ชื่อตัวเลือก

วางผลลัพธ์

วางเนื้อหาของเซลล์

วาง

เนื้อหาเซลล์ทั้งหมด

ไอคอนสำหรับการวางค่าและรักษาความกว้างคอลัมน์ต้นฉบับ

รักษาความกว้างคอลัมน์ต้นฉบับ

เนื้อหาของเซลล์ที่คัดลอกพร้อมความกว้างคอลัมน์ของเซลล์นั้น

วางค่าที่คัดลอกโดยการสลับคอลัมน์ไปเป็นแถวและในทางกลับกัน

สลับเปลี่ยนแถวกับคอลัมน์

ปรับเปลี่ยนแนวเนื้อหาของเซลล์ที่คัดลอกเมื่อวาง ข้อมูลในแถวถูกวางลงในคอลัมน์และในทางกลับกัน

วางค่าที่มีการจัดรูปแบบตามต้นฉบับ

ค่าและการจัดรูปแบบตามต้นฉบับ

ค่าและการจัดรูปแบบจากเซลล์ที่คัดลอก

ตัวเลือกวางลิงก์

วางลิงก์

การอ้างอิงไปยังเซลล์แหล่งข้อมูลแทนที่จะเป็นเนื้อหาของเซลล์ที่คัดลอก

วางรูปภาพที่คัดลอก

รูปภาพ

รูปที่คัดลอก

วางรูปภาพที่ลิงก์

รูปภาพที่ลิงก์

รูปที่คัดลอกที่มีลิงก์ไปยังเซลล์ต้นฉบับ (ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับเซลล์ต้นฉบับ การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะแสดงให้เห็นในรูปที่วาง)

ตัวเลือกการวางแบบพิเศษ

เมื่อต้องการใช้ตัวเลือกจากกล่อง การวางแบบพิเศษ ให้คลิก หน้าแรก > วาง > การวางแบบพิเศษ

แป้นพิมพ์ลัด: กด Ctrl+Alt+V.

กล่องโต้ตอบ วางแบบพิเศษ

ในกล่อง การวางแบบพิเศษ ให้เลือกแอตทริบิวต์ที่คุณต้องการวาง

หมายเหตุ: ตัวเลือกบางรายการอาจเป็นสีเทา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของข้อมูลที่คุณคัดลอกและตัวเลือก วาง ที่คุณเลือก

ชื่อตัวเลือก

วางผลลัพธ์

ทั้งหมด

เนื้อหาและการจัดรูปแบบทั้งหมดของเซลล์

ข้อคิดเห็น

เฉพาะข้อคิดเห็นที่แนบมากับเซลล์

การตรวจสอบความถูกต้อง

เฉพาะการตั้งค่าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากเซลล์ที่คัดลอกเท่านั้น

ความกว้างคอลัมน์

เฉพาะความกว้างคอลัมน์เท่านั้น

ตัวเลือกการวางทั่วไปและการวางแบบพิเศษ

คุณสามารถใช้ตัวเลือกการวางแบบพิเศษได้จากเมนู วาง หรือกล่อง การวางแบบพิเศษ ชื่อตัวเลือกอาจแตกต่างกันเล็กน้อย แต่ผลลัพธ์นั้นเหมือนกัน ดังนี้

ไอคอนและชื่อตัวเลือกในเมนู วาง และกล่อง การวางแบบพิเศษ

วางผลลัพธ์

ไอคอนวางการจัดรูปแบบ การจัดรูปแบบ

รูปแบบ ใน การวางแบบพิเศษ

เฉพาะการจัดรูปแบบจากเซลล์ที่คัดลอกเท่านั้น

ค่า วางค่าเท่านั้น

ค่า (ผลลัพธ์ที่มองเห็นได้ของสูตรและไม่ใช่สูตร)

สูตร ไอคอนวางสูตร

เฉพาะสูตรจากเซลล์ที่คัดลอกเท่านั้น

สูตร วางสูตรและตัวเลือกการจัดรูปแบบตัวเลข & การจัดรูปแบบตัวเลข

สูตรและรูปแบบตัวเลข ใน การวางแบบพิเศษ

เฉพาะสูตรและรูปแบบตัวเลข (ไม่ใช่รูปแบบข้อความ) จากเซลล์ที่คัดลอกเท่านั้น

วางค่าและการจัดรูปแบบตัวเลข ค่า วางค่าและการจัดรูปแบบตัวเลข การจัดรูปแบบตัวเลข

ค่าและรูปแบบตัวเลข ใน การวางแบบพิเศษ

เฉพาะค่า (ไม่ใช่สูตร) และรูปแบบตัวเลขจากเซลล์ที่คัดลอกเท่านั้น

วางเนื้อหาของเซลล์โดยไม่มีเส้นขอบ ไม่มีเส้นขอบ

ทั้งหมดยกเว้นเส้นขอบ ใน การวางแบบพิเศษ

เนื้อหาของเซลล์ที่คัดลอกทั้งหมดยกเว้นเส้นขอบ

วางค่าที่มีการจัดรูปแบบตามต้นฉบับ เก็บการจัดรูปแบบต้นฉบับ

ทั้งหมดที่ใช้ธีมต้นฉบับ ใน การวางแบบพิเศษ

เนื้อหาของเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบจากเซลล์ที่คัดลอก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคัดลอกเวิร์กชีตทั้งหมดไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นในเวิร์กบุ๊กเดียวกันหรือไปยังเวิร์กบุ๊กอื่น ให้ดูที่ ย้ายหรือคัดลอกเวิร์กชีตหรือข้อมูลเวิร์กชีต

เมื่อคุณคัดลอกข้อมูลใน Excel สำหรับเว็บ คุณมีวิธีต่อไปนี้ในการวางข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ด้วยการจัดรูปแบบและสูตรต้นฉบับถ้าเป็นค่าจากการคำนวณ

 • สูตรและค่าของสูตร

 • ค่าเท่านั้น

 • การจัดรูปแบบเท่านั้น

 • ข้อมูลถูกทรานสโพส

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่สามารถคัดลอกหรือวางได้ให้คลิกแก้ไขเวิร์กบุ๊ก>แก้ไขใน Excel Online

เมื่อต้องการวางเนื้อหาของเซลล์ที่คัดลอกให้คลิกเซลล์ที่คุณต้องการวางลงไปและบนแท็บหน้าแรกให้คลิกไอคอนวาง>วาง

ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณสามารถวางได้:

 • เนื้อหาทั้งหมดของเซลล์

 • ไฮเปอร์ลิงก์

 • ตั้งค่าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถวางโดยการคลิกขวาที่เซลล์ที่คุณต้องการวางลงในและวาง

วางสูตร

คุณสามารถวางสูตร (สูตรที่มีค่าหรือค่าเท่านั้น) ภายในเวิร์กบุ๊กหรือข้ามเวิร์กบุ๊กใน Excel สำหรับเว็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่คัดลอกและวางสูตรลงในเซลล์หรือเวิร์กชีตอื่น

วางค่า

เมื่อคุณคัดลอกข้อมูลจากเซลล์จากการคำนวณแล้วและต้องการวางเฉพาะค่าที่ไม่มีสูตรให้คลิกเซลล์ที่คุณต้องการวางค่าแล้วคลิกวาง>วางค่า

คุณสามารถวางค่าภายในเวิร์กบุ๊กหรือข้ามเวิร์กบุ๊กใน Excel สำหรับเว็บ ได้

วางการจัดรูปแบบ

ในบางครั้งคุณต้องการนำการจัดรูปแบบไปใช้ใหม่ในเซลล์ที่มีข้อมูลอื่น ตัวอย่างเช่นในรูปต่อไปนี้การจัดรูปแบบจากเซลล์ในจัดเก็บคอลัมน์จะถูกวางลงในคอลัมน์store B

คุณสามารถวางการจัดรูปแบบไปยังเซลล์หรือช่วง

คุณสามารถวางข้อมูลที่จัดรูปแบบไว้ภายในเวิร์กบุ๊กหรือข้ามเวิร์กบุ๊กใน Excel สำหรับเว็บ ได้

ต่อไปนี้คือวิธีที่คุณสามารถวางเฉพาะการจัดรูปแบบเท่านั้น:

 1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการคัดลอกแล้วกด Ctrl + C

 2. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการวางการจัดรูปแบบแล้วคลิกวางการจัดรูปแบบ> วาง

วางการสลับเปลี่ยนแถวกับคอลัมน์

คุณสามารถวางข้อมูลเป็นถูกทรานสโพสข้อมูลภายในเวิร์กบุ๊กของคุณได้ สลับ reorients เนื้อหาของเซลล์ที่คัดลอกเมื่อวาง ข้อมูลในแถวจะถูกวางลงในคอลัมน์และในทางกลับกัน

ตัวอย่างของการวางตัวสลับ

ต่อไปนี้เป็นวิธีที่คุณสามารถวางเนื้อหาของเซลล์ที่มีการเปลี่ยน:

 1. คัดลอกช่วงของเซลล์

 2. เลือกเซลล์ว่างที่คุณต้องการวางข้อมูลถูกทรานสโพส

 3. บนแท็บหน้าแรกให้คลิกไอคอนวางแล้วเลือกวางตัวสลับ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน ชุมชนด้านเทคนิคของ Excel ขอความช่วยเหลือใน ชุมชนตอบคำถาม หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

คัดลอกและวางสูตรลงในเซลล์หรือเวิร์กชีตอื่น

คัดลอกและวางการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขลงในเซลล์อื่น

ทำงานกับไฮเปอร์ลิงก์ใน Excel

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×