คัดลอกข้อมูลในเซลล์และวางแอตทริบิวต์เท่านั้น

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

มีสองวิธีในการวางเนื้อหาหรือแอตทริบิวต์ของเซลล์เฉพาะ เช่นเดียวกับสูตร การจัดรูปแบบ หรือข้อคิดเห็นที่คัดลอกจากเซลล์อื่น คุณสามารถเลือกตัวเลือกการวางเฉพาะได้โดยตรงจากเมนู วาง หรือคลิก การวางแบบพิเศษ แล้วเลือกตัวเลือกจากกล่อง การวางแบบพิเศษ

สำหรับตัวเลือกการวางแบบพิเศษ ให้คลิกวางบนแท็บ หน้าแรก

  1. เลือกเซลล์ที่มีแอตทริบิวต์ที่คุณต้องการคัดลอก แล้วกด Ctrl+C

    เคล็ดลับ: เมื่อต้องการคัดลอกส่วนที่เลือกไปยังเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊กอื่น ให้คลิกแท็บเวิร์กชีตอื่นหรือสลับไปยังเวิร์กบุ๊กอื่น

  2. คลิกเซลล์ซ้ายบนของ พื้นที่วาง และใช้ตัวเลือก วาง หรือตัวเลือก การวางแบบพิเศษ

ตัวเลือกเมนูวาง

คลิก หน้าแรก > วาง และเลือกตัวเลือกการวางเฉพาะที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการวางเฉพาะการจัดรูปแบบจากเซลล์ที่คัดลอกเท่านั้น ให้คลิก การจัดรูปแบบ ปุ่มวางการจัดรูปแบบ ตารางนี้จะแสดงตัวเลือกที่พร้อมใช้งานในเมนู วาง ดังนี้

ไอคอน

ชื่อตัวเลือก

วางผลลัพธ์

วางเนื้อหาของเซลล์

วาง

เนื้อหาเซลล์ทั้งหมด

ไอคอนสำหรับการวางค่าและรักษาความกว้างคอลัมน์ต้นฉบับ

รักษาความกว้างคอลัมน์ต้นฉบับ

เนื้อหาของเซลล์ที่คัดลอกพร้อมความกว้างคอลัมน์ของเซลล์นั้น

วางค่าที่คัดลอกโดยการสลับคอลัมน์ไปเป็นแถวและในทางกลับกัน

ทรานสโพส

ปรับเปลี่ยนแนวเนื้อหาของเซลล์ที่คัดลอกเมื่อวาง ข้อมูลในแถวถูกวางลงในคอลัมน์และในทางกลับกัน

วางค่าที่มีการจัดรูปแบบตามต้นฉบับ

ค่าและการจัดรูปแบบตามต้นฉบับ

ค่าและการจัดรูปแบบจากเซลล์ที่คัดลอก

ตัวเลือกวางลิงก์

วางลิงก์

การอ้างอิงไปยังเซลล์แหล่งข้อมูลแทนที่จะเป็นเนื้อหาของเซลล์ที่คัดลอก

วางรูปภาพที่คัดลอก

รูปภาพ

รูปที่คัดลอก

วางรูปภาพที่ลิงก์

รูปภาพที่ลิงก์

รูปที่คัดลอกที่มีลิงก์ไปยังเซลล์ต้นฉบับ (ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับเซลล์ต้นฉบับ การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะแสดงให้เห็นในรูปที่วาง)

ตัวเลือกการวางแบบพิเศษ

เมื่อต้องการใช้ตัวเลือกจากกล่อง การวางแบบพิเศษ ให้คลิก หน้าแรก > วาง > การวางแบบพิเศษ

แป้นพิมพ์ลัด: กด Ctrl + Alt + V ได้อีกด้วย

กล่องโต้ตอบ วางแบบพิเศษ

ในกล่อง การวางแบบพิเศษ ให้เลือกแอตทริบิวต์ที่คุณต้องการวาง

หมายเหตุ: ตัวเลือกบางรายการอาจเป็นสีเทา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของข้อมูลที่คุณคัดลอกและตัวเลือก วาง ที่คุณเลือก

ชื่อตัวเลือก

วางผลลัพธ์

ทั้งหมด

เนื้อหาและการจัดรูปแบบทั้งหมดของเซลล์

ข้อคิดเห็น

เฉพาะข้อคิดเห็นที่แนบมากับเซลล์

การตรวจสอบความถูกต้อง

เฉพาะการตั้งค่าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากเซลล์ที่คัดลอกเท่านั้น

ความกว้างคอลัมน์

เฉพาะความกว้างคอลัมน์เท่านั้น

ตัวเลือกการวางทั่วไปและการวางแบบพิเศษ

คุณสามารถใช้ตัวเลือกการวางแบบพิเศษได้จากเมนู วาง หรือกล่อง การวางแบบพิเศษ ชื่อตัวเลือกอาจแตกต่างกันเล็กน้อย แต่ผลลัพธ์นั้นเหมือนกัน ดังนี้

ไอคอนและชื่อตัวเลือกในเมนู วาง และกล่อง การวางแบบพิเศษ

วางผลลัพธ์

ไอคอนวางการจัดรูปแบบ การจัดรูปแบบ

รูปแบบ ใน การวางแบบพิเศษ

เฉพาะการจัดรูปแบบจากเซลล์ที่คัดลอกเท่านั้น

วางค่าเท่านั้น ค่า

ค่า (ผลลัพธ์ที่มองเห็นได้ของสูตรและไม่ใช่สูตร)

ไอคอนวางสูตร สูตร

เฉพาะสูตรจากเซลล์ที่คัดลอกเท่านั้น

วางสูตรและตัวเลือกการจัดรูปแบบตัวเลข สูตรและการจัดรูปแบบตัวเลข

สูตรและรูปแบบตัวเลข ใน การวางแบบพิเศษ

เฉพาะสูตรและรูปแบบตัวเลข (ไม่ใช่รูปแบบข้อความ) จากเซลล์ที่คัดลอกเท่านั้น

วางค่าและการจัดรูปแบบตัวเลข ค่าและการจัดรูปแบบตัวเลข

ค่าและรูปแบบตัวเลข ใน การวางแบบพิเศษ

เฉพาะค่า (ไม่ใช่สูตร) และรูปแบบตัวเลขจากเซลล์ที่คัดลอกเท่านั้น

วางเนื้อหาของเซลล์โดยไม่มีเส้นขอบ ไม่มีเส้นขอบ

ทั้งหมดยกเว้นเส้นขอบ ใน การวางแบบพิเศษ

เนื้อหาของเซลล์ที่คัดลอกทั้งหมดยกเว้นเส้นขอบ

วางค่าที่มีการจัดรูปแบบตามต้นฉบับ รักษาการจัดรูปแบบตามต้นฉบับ

ทั้งหมดที่ใช้ธีมต้นฉบับ ใน การวางแบบพิเศษ

เนื้อหาของเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบจากเซลล์ที่คัดลอก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคัดลอกเวิร์กชีตทั้งหมดไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นในเวิร์กบุ๊กเดียวกันหรือไปยังเวิร์กบุ๊กอื่น ให้ดูที่ ย้ายหรือคัดลอกเวิร์กชีตหรือข้อมูลเวิร์กชีต

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×