คัดลอกข้อความที่จัดรูปแบบจากตำแหน่งที่ตั้งหนึ่งไปยังอีกใน OneNote สำหรับ Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการจัดรูปแบบข้อความในบันทึกย่อของคุณจำนวนมาก คุณสามารถประหยัดเวลาด้วยการคัดลอกการจัดรูปแบบจากส่วนที่เลือกหนึ่งของข้อความปัจจุบันและนำไปใช้อีกด้วยตัวเดียวลาก หรือคลิก ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าแหล่งข้อมูลการจัดรูปแบบประกอบด้วยตัวเลือกการจัดรูปแบบรวมเข้าด้วยกัน (ตัวอย่าง ข้อความที่ถูกจัดรูปแบบ ด้วยการระบุฟอนต์ ขนาดฟอนต์ สีฟอนต์ สไตล์อักขระ จัดแนว และการเน้นทั้งหมดในครั้งเดียว) ที่หลากหลายขนาดใหญ่
 

ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ไปยังหน้าที่ประกอบด้วยข้อความคุณต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบ นั้นแล้ว เลือกส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อความ

  2. บนแบบ Home แท็บ คลิกตัว รูป ปุ่ม

  3. ถ้าจำเป็น ใช้แท็บหน้าหรือเลื่อนเพื่อนำปลายทางข้อความไปยังมุมมอง

  4. ลากตัวชี้เมาส์รูปแปรงทาสีไปบนข้อความที่คุณต้องการนำการจัดรูปแบบ แล้วปล่อยปุ่มเมาส์เพื่อเสร็จสิ้นแล้ว

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×