ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

คัดลอกข้อความจากไฟล์หนึ่งไปอีกไฟล์หนึ่ง

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

เมื่อคุณตัด หรือคัดลอกข้อความ แล้ววางภายในเอกสารเดียวกันหรือเอกสาร Word อื่น คุณสามารถเลือกที่จะรักษาการจัดรูปแบบต้นฉบับ หรือใช้การจัดรูปแบบข้อความรอบข้างที่จะถูกวาง วิธีที่ Word รูปแบบส่วนที่เลือกเมื่อคุณดำเนินการตัดอย่างง่าย และวางจากเอกสารอื่นขึ้นอยู่กับว่าส่วนที่เลือกมีตัวย่อหน้าเครื่องหมายหรือส่วนแบ่ง

ถ้าส่วนที่เลือก

Word นำไปใช้

ไม่มีเครื่องหมายย่อหน้า เครื่องหมายย่อหน้า

สไตล์อักขระและรูปแบบอักขระเพิ่มเติมใด ๆ ที่นำไปใช้กับส่วนที่เลือก

มีเครื่องหมายย่อหน้าเดียว

รูปแบบย่อหน้าเพิ่มเติมใด ๆ และสไตล์ของย่อหน้าจะนำไปใช้กับย่อหน้า

มีเครื่องหมายย่อหน้า

รูปแบบย่อหน้าเพิ่มเติมใด ๆ และสไตล์ของย่อหน้าจะนำไปใช้กับย่อหน้า นอกจากนี้ Word ใช้สไตล์อักขระและรูปแบบอักขระเพิ่มเติมใด ๆ ที่นำไปใช้กับส่วนที่เลือก

มีตัวแบ่งส่วน

ทั้งหมดการจัดรูปแบบสำหรับส่วนก่อนหน้า รวมถึงระยะขอบ จำนวนคอลัมน์ หมายเลขบรรทัด ขนาดหน้ากระดาษ และการวาง แนว และหัวกระดาษ และท้ายกระดาษ

ให้เลือกทำดังนี้

เก็บการจัดรูปแบบข้อความต้นฉบับ

 1. เลือกข้อความที่คุณต้อง การตัด หรือคัดลอก แล้ว กด คำสั่ง + X เพื่อตัดข้อความ หรือ คำสั่ง + C เพื่อคัดลอกข้อความ

 2. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการวางข้อความ จากนั้น กด คำสั่ง + V

 3. คลิก ตัวเลือกการวาง  รูปภาพปุ่ม , ซึ่งปรากฏหลังจากที่คุณวางข้อความ 

  ฉันไม่เห็นปุ่มตัวเลือกการวางเมื่อฉันวางข้อความ

  1. ในเมนู Word ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

  2. ภายใต้ เขียนและเครื่องมือพิสูจน์อักษร, คลิ แก้ไข

  3. ภายใต้ ตัด และตัวเลือกวาง, เลือกแบบ ปุ่มแสดงตัวเลือกการวาง กล่องกาเครื่องหมาย

 4. คลิก รักษาการจัดรูปแบบต้นฉบับ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณวางรายการจากรายการหัวข้อย่อย หรือลำดับเลขลงในเอกสารที่ประกอบด้วยรายการหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข คุณอาจไม่เห็นรักษารูปแบบของแหล่งข้อมูลเมื่อคุณคลิกที่ปุ่มตัวเลือกการวาง

เปลี่ยนการจัดรูปแบบข้อความต้นฉบับเพื่อให้ตรงกับการจัดรูปแบบปลายทาง

 1. เลือกข้อความที่คุณต้อง การตัด หรือคัดลอก แล้ว กด คำสั่ง + X เพื่อตัดข้อความ หรือ คำสั่ง + C เพื่อคัดลอกข้อความ

 2. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการวางข้อความ จากนั้น กด คำสั่ง + V

 3. คลิก ตัวเลือกการวาง  รูปภาพปุ่ม , ซึ่งปรากฏหลังจากที่คุณวางข้อความ 

  ฉันไม่เห็นปุ่มตัวเลือกการวางเมื่อฉันวางข้อความ

  1. ในเมนู Word ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

  2. ภายใต้ เขียนและเครื่องมือพิสูจน์อักษร, คลิ แก้ไข

  3. ภายใต้ ตัด และตัวเลือกวาง, เลือกแบบ ปุ่มแสดงตัวเลือกการวาง กล่องกาเครื่องหมาย

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

รักษาการจัดรูปแบบเช่นคำเป็นตัวเอียง หรือตัวหนา

คลิก ตรงกับการจัดรูปแบบปลายทาง

เอาการจัดรูปแบบเดิมจากข้อความที่คุณกำลังวางทั้งหมด

คลิก เก็บข้อความเท่านั้น

หมายเหตุ: 

 1. ถ้าส่วนที่เลือกของคุณมีเนื้อหาที่ไม่ใช่ข้อความ การ เก็บข้อความเท่านั้น ตัวเลือกที่ละทิ้งเนื้อหา หรือแปลงเป็นข้อความ ตัวอย่าง ถ้าคุณใช้ เก็บข้อความเท่านั้น ตัวเลือกเมื่อคุณวางเนื้อหาที่มีรูปภาพและตาราง รูปภาพจะถูกละเว้นจากเนื้อหาวาง และตารางจะถูกแปลงเป็นชุดของย่อหน้านั้น

 2. ถ้าส่วนที่เลือกของคุณมีรายการหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข ตัว เก็บข้อความเท่านั้น ตัวเลือกอาจละทิ้งสัญลักษณ์ หรือลำดับ เลข ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการวางข้อความใน Word ได้ เมื่อต้องการรักษาสัญลักษณ์แสดงหัวข้อและอักขระตัวเลข คุณสามารถแปลงรายการหัวข้อย่อย หรือลำดับเลขที่จัดรูปแบบย่อหน้าที่ขึ้นต้น ด้วยอักขระตัวเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ

ดูเพิ่มเติม

คัดลอกการจัดรูปแบบระหว่างวัตถุหรือข้อความ

คัดลอกการจัดรูปแบบ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×