คัดลอกข้อความจากรูปภาพที่แทรกไว้ใน OneNote 2016 สำหรับ Windows

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

OneNote 2016 สนับสนุนการรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR), ซึ่งช่วยให้คุณคัดลอกข้อความที่ปรากฏขึ้นในรูปภาพหรือไฟล์ที่พิมพ์ออกมาแล้ววางลงในบันทึกย่อของคุณเพื่อให้คุณสามารถจัดรูปแบบ หรือแก้ไขข้อความ

เมื่อต้องการคัดลอกข้อความจากรูปภาพเดียว ทำต่อไปนี้:

  1. ให้คลิกขวาที่รูปภาพ แล้วเลือก คัดลอกข้อความจากรูปภาพ

  2. วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการวางข้อความที่คัดลอกไว้ แล้วกด Ctrl+V

หมายเหตุ: ประสิทธิภาพของการรู้จำอักขระด้วยแสงขึ้นอยู่กับคุณภาพของรูปที่คุณกำลังใช้งานอยู่ หลังจากวางข้อความที่มาจากรูปภาพหรือไฟล์ที่พิมพ์ออกมา ขอแนะนำให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความนั้นแสดงออกมาได้อย่างเหมาะสม

เมื่อต้องการคัดลอกข้อความจากรูปภาพของพิมพ์ออกมาหลายหน้าไฟล์ ทำต่อไปนี้:

  1. คลิกขวาที่รูปภาพใดๆ และเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • เลือก คัดลอกข้อความจากหน้านี้ของสิ่งที่พิมพ์ิ เพื่อคัดลอกข้อความจากรูป (หน้า) ที่เลือกในปัจจุบันเท่านั้น

    • เลือก คัดลอกข้อความจากทุกหน้าของสิ่งที่พิมพ์ เพื่อคัดลอกข้อความจากรูป (หน้า) ทั้งหมด

  2. วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการวางข้อความที่คัดลอกไว้ แล้วกด Ctrl+V

หมายเหตุ: ไฟล์ที่พิมพ์ออกมาเป็นไฟล์ที่คุณเพิ่มลงใน OneNote ถ้าคุณต้องการพิมพ์บันทึกย่อของคุณ เลือกไฟล์ >พิมพ์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×