คัดลอกการจัดรูปแบบรูปร่าง วัตถุ เซลล์บนแผ่นงาน หรือข้อความ โดยใช้ตัวคัดวางรูปแบบ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้ตัวคัดวางรูปแบบเพื่อคัดลอกการจัดรูปแบบ (เช่นสีเติมหรือเส้นขอบ) ของรูปร่าง หรือวัตถุ หรือข้อ ความ เซลล์ในแผ่นงาน Microsoft Office Excel ไปยังกลุ่มต่าง ๆ ของรูปร่าง วัตถุ ข้อความ เซลล์ได้

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Excel

Outlook

PowerPoint

Word

Excel

สำหรับการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข หรือจัดรูปแบบที่เปลี่ยน ลักษณะที่ปรากฏของช่วงเซลล์โดยยึดตามเงื่อนไข (หรือเกณฑ์) ดูที่เพิ่ม เปลี่ยน หรือล้างการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข เมื่อต้องการคัดลอก เซลล์ดูคัดลอกเนื้อหาบางอย่างของเซลล์หรือแอตทริบิวต์ในแผ่นงาน ดูย้าย หรือคัดลอกเซลล์และเนื้อหาของเซลล์หรือย้าย หรือคัดลอกแถวและคอลัมน์

 1. เลือกเซลล์ในรูปร่างวัตถุ ข้อความ หรือแผ่นงานที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการคัดลอก

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบไปยังหนึ่งรูปร่าง วัตถุ เซลล์ หรืออื่นเลือกข้อความ คลิกตัวคัดวางรูปแบบ

  • เมื่อต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบหลายรูปร่าง วัตถุ เซลล์ หรือเลือกข้อความ ดับเบิลคลิกที่ตัวคัดวางรูปแบบ

   รูป Ribbon ของ Word

   ตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นแปรงทาสี

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบลงในรูปร่างเดียว วัตถุ หรือส่วนของข้อความ คลิกวัตถุหรือข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  • เมื่อต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบไปยังเซลล์เดียวหรือช่วงของเซลล์ ลากตัวชี้เมาส์ข้ามเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  • เมื่อต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบเซลล์หรือช่วงของเซลล์หลาย ลากตัวชี้เมาส์ข้ามเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  • เมื่อต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบข้อความหลาย ๆ ส่วน คลิกเลือกแต่ละข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 4. เมื่อต้องการหยุดการจัดรูปแบบ ให้กด ESC

หมายเหตุ: 

 • สำหรับข้อความที่เลือกมีหลายคำ คลิกภายในคำนำการจัดรูปแบบไปที่ word เท่านั้น และลากผ่านการเลือกข้อความนำการจัดรูปแบบคำทั้งหมด

 • เมื่อต้องการคัดลอกความกว้างของคอลัมน์หนึ่งไปยังคอลัมน์ที่สอง เลือกส่วนหัวของคอลัมน์แรก คลิกตัวคัดวางรูปแบบ และ แล้ว คลิกส่วนหัวของคอลัมน์ที่คุณต้องการความกว้างของคอลัมน์เพื่อนำไปใช้

 • คุณสามารถคัดลอกการจัดรูปแบบจากรูปภาพ (เช่นเส้นขอบของรูปภาพหรือรูปร่างที่รูปภาพปรากฏใน) โดยใช้ขั้นตอนด้านบน

 • คุณสามารถเลือกข้อความอักษรศิลป์ แล้ว ใช้ตัวคัดวางรูปแบบฟอนต์และขนาดฟอนต์นำไปใช้กับข้อความอื่น ๆ ตราบใดที่มีข้อความภายในรูปร่าง ไม่สามารถนำการจัดรูปแบบอักษรศิลป์ได้โดยตรงกับข้อความในแผ่นงาน

 • ถ้าคุณใช้สามมิติ (สามมิติ) เอฟเฟ็กต์ เช่นสไตล์อักษรศิลป์สามมิติหรือบิดแปลงเอฟเฟ็กต์ เป็นข้อความในรูปร่าง (เมื่อต้องการคัดลอกผลจากการนำไปใช้กับข้อความในรูปร่าง), คุณต้องใช้ตัวคัดวางรูปแบบเพื่อคัดลอกการจัดรูปแบบรูปร่างและไม่ใช่แค่เพียงข้อความจัดรูปแบบทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. เลือกรูปร่างวัตถุ หรือข้อความที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการคัดลอก

 2. บนแท็บข้อความ ในกลุ่มคลิปบอร์ด เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบไปยังหนึ่งรูปร่าง วัตถุ เซลล์ หรืออื่นเลือกข้อความ คลิกตัวคัดวางรูปแบบ

  • เมื่อต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบหลายรูปร่าง วัตถุ เซลล์ หรือเลือกข้อความ ดับเบิลคลิกที่ตัวคัดวางรูปแบบ

   รูป Ribbon ของ Word

   ตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นแปรงทาสี

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบรูปร่างเดียว วัตถุ หรือข้อความส่วน คลิกรูปร่าง วัตถุ หรือข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  • เมื่อต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบข้อความหลาย ๆ ส่วน คลิกเลือกแต่ละข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 4. เมื่อต้องการหยุดการจัดรูปแบบ ให้กด ESC

หมายเหตุ: 

 • สำหรับข้อความที่เลือกมีหลายคำ คลิกภายในคำนำการจัดรูปแบบไปที่ word เท่านั้น และลากผ่านการเลือกข้อความนำการจัดรูปแบบคำทั้งหมด

 • คุณสามารถคัดลอกการจัดรูปแบบจากรูปภาพ (เช่นเส้นขอบของรูปภาพหรือรูปร่างที่รูปภาพปรากฏใน) โดยใช้ขั้นตอนด้านบน

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนสีของข้อความหรือเปลี่ยนฟอนต์ ดูที่การเปลี่ยนสีของข้อความ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคัดลอกภาพนิ่ง ดูคัดลอก และวางภาพนิ่ง

 1. เลือกเซลล์ในรูปร่างวัตถุ ข้อความ หรือแผ่นงานที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการคัดลอก

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบไปยังหนึ่งรูปร่าง วัตถุ เซลล์ หรืออื่นเลือกข้อความ คลิกตัวคัดวางรูปแบบ

  • เมื่อต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบหลายรูปร่าง วัตถุ เซลล์ หรือเลือกข้อความ ดับเบิลคลิกที่ตัวคัดวางรูปแบบ

   รูป Ribbon ของ Word

   ตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นแปรงทาสี

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบรูปร่างเดียว วัตถุ หรือข้อความส่วน คลิกรูปร่าง วัตถุ หรือข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  • เมื่อต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบข้อความหลาย ๆ ส่วน คลิกเลือกแต่ละข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 4. เมื่อต้องการหยุดการจัดรูปแบบ ให้กด ESC

หมายเหตุ: 

 • สำหรับข้อความที่เลือกมีหลายคำ คลิกภายในคำนำการจัดรูปแบบไปที่ word เท่านั้น และลากผ่านการเลือกข้อความนำการจัดรูปแบบคำทั้งหมด

 • คุณสามารถคัดลอกการจัดรูปแบบจากรูปภาพ (เช่นเส้นขอบของรูปภาพหรือรูปร่างที่รูปภาพปรากฏใน) โดยใช้ขั้นตอนด้านบน

 • คุณสามารถเลือกข้อความอักษรศิลป์ แล้ว ใช้ตัวคัดวางรูปแบบฟอนต์และขนาดฟอนต์นำไปใช้กับข้อความอื่น ๆ ตราบใดที่มีข้อความภายในรูปร่าง

 • ถ้าคุณใช้สามมิติ (สามมิติ) เอฟเฟ็กต์ เช่นสไตล์อักษรศิลป์สามมิติหรือบิดแปลงเอฟเฟ็กต์ เป็นข้อความในรูปร่าง (เมื่อต้องการคัดลอกผลจากการนำไปใช้กับข้อความในรูปร่าง), คุณต้องใช้ตัวคัดวางรูปแบบเพื่อคัดลอกการจัดรูปแบบรูปร่างและไม่ใช่แค่เพียงข้อความจัดรูปแบบทั้งหมด

 • คุณยังสามารถใช้ CTRL + SHIFT + C เพื่อคัดลอกการจัดรูปแบบและ CTRL + SHIFT + V เพื่อวางการจัดรูปแบบ

ด้านบนของหน้า

Word

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ตัวคัดวางรูปแบบใน Word ดูที่การใช้ตัวคัดวางรูปแบบ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×