คัดลอกการจัดรูปแบบระหว่างวัตถุหรือข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่

Word

PowerPoint

Excel

Word

ให้เลือกทำดังนี้

คัดลอกการจัดรูปแบบไปยังรูปภาพหรือวัตถุอื่น

คุณสามารถคัดลอกการจัดรูปแบบที่คุณนำไปใช้ไปยัง วัตถุ แล้วเพิ่มการจัดรูปแบบนั้นไปยังวัตถุอื่นได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถคัดลอกขนาดหรือเอฟเฟ็กต์รูปภาพ เช่น การทำให้บิดเบี้ยวหรือการเบลอได้

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกวัตถุที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการคัดลอก

 3. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน คลิก ปุ่ม จัดรูปแบบ จากนั้นคลิกวัตถุที่คุณต้องใส่การจัดรูปแบบที่คัดลอกลงไป

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบของวัตถุไปยังวัตถุอื่นหลายๆ อัน ให้ดับเบิลคลิกที่ ปุ่ม จัดรูปแบบ จากนั้นคลิกที่วัตถุอื่นต่อเนื่องกัน เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิก ปุ่ม จัดรูปแบบ  อีกครั้งเพื่อปิดใช้งาน

คัดลอกการจัดรูปแบบข้อความ

คุณสามารถคัดลอกการจัดรูปแบบข้อความ เช่น สไตล์ ขนาด และสีของฟอนต์ จากบล็อกข้อความหนึ่งไปยังอีกบล็อกข้อความหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. เลือกข้อความที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการคัดลอก

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถคัดลอกฟอนต์และขนาดฟอนต์ของข้อความอักษรศิลป์ได้

 3. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน คลิก ปุ่ม จัดรูปแบบ จากนั้นเลือกข้อความที่คุณต้องการการใส่การจัดรูปแบบลงไป

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบข้อความลงในบล็อกข้อความ ให้ดับเบิลคลิกที่ ปุ่ม จัดรูปแบบ จากนั้นคลิกบล็อกข้อความต่อเนื่องกัน เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิก ปุ่ม จัดรูปแบบ  อีกครั้งเพื่อปิดใช้งาน

ดูเพิ่มเติม

นำสไตล์ไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงสไตล์หรือเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ

นำไปใช้หรือนำสไตล์และเอฟเฟ็กต์ออกจากวัตถุ

PowerPoint

ให้เลือกทำดังนี้

คัดลอกการจัดรูปแบบไปยังรูปภาพหรือวัตถุอื่น

คุณสามารถคัดลอกการจัดรูปแบบที่คุณนำไปใช้ไปยัง วัตถุ แล้วเพิ่มการจัดรูปแบบนั้นไปยังวัตถุอื่นได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถคัดลอกขนาดหรือเอฟเฟ็กต์รูปภาพ เช่น การทำให้บิดเบี้ยวหรือการเบลอได้

 1. คลิกวัตถุที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการคัดลอก

 2. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน คลิก ปุ่ม จัดรูปแบบ จากนั้นคลิกวัตถุที่คุณต้องใส่การจัดรูปแบบที่คัดลอกลงไป

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบของวัตถุไปยังวัตถุอื่นหลายๆ อัน ให้ดับเบิลคลิกที่ ปุ่ม จัดรูปแบบ จากนั้นคลิกที่วัตถุอื่นต่อเนื่องกัน เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิก ปุ่ม จัดรูปแบบ  อีกครั้งเพื่อปิดใช้งาน

คัดลอกการจัดรูปแบบข้อความ

คุณสามารถคัดลอกการจัดรูปแบบข้อความ เช่น สไตล์ ขนาด และสีของฟอนต์ จากบล็อกข้อความหนึ่งไปยังอีกบล็อกข้อความหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว

 1. เลือกข้อความที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการคัดลอก

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถคัดลอกฟอนต์และขนาดฟอนต์ของข้อความอักษรศิลป์ได้

 2. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน คลิก ปุ่ม จัดรูปแบบ จากนั้นเลือกข้อความที่คุณต้องการการใส่การจัดรูปแบบลงไป

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบข้อความลงในบล็อกข้อความ ให้ดับเบิลคลิกที่ ปุ่ม จัดรูปแบบ จากนั้นคลิกบล็อกข้อความต่อเนื่องกัน เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิก ปุ่ม จัดรูปแบบ  อีกครั้งเพื่อปิดใช้งาน

ดูเพิ่มเติม

นำสไตล์ไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงสไตล์หรือเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ

นำไปใช้หรือนำสไตล์และเอฟเฟ็กต์ออกจากวัตถุ

Excel

ให้เลือกทำดังนี้

คัดลอกการจัดรูปแบบไปยังรูปภาพหรือวัตถุอื่น

คุณสามารถคัดลอกการจัดรูปแบบที่คุณนำไปใช้ไปยัง วัตถุ แล้วเพิ่มการจัดรูปแบบนั้นไปยังวัตถุอื่นได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถคัดลอกขนาดหรือเอฟเฟ็กต์รูปภาพ เช่น การทำให้บิดเบี้ยวหรือการเบลอได้

 1. คลิกวัตถุที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการคัดลอก

 2. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน คลิก ปุ่ม จัดรูปแบบ จากนั้นคลิกวัตถุที่คุณต้องใส่การจัดรูปแบบที่คัดลอกลงไป

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบของวัตถุไปยังวัตถุอื่นหลายๆ อัน ให้ดับเบิลคลิกที่ ปุ่ม จัดรูปแบบ จากนั้นคลิกที่วัตถุอื่นต่อเนื่องกัน เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิก ปุ่ม จัดรูปแบบ  อีกครั้งเพื่อปิดใช้งาน

คัดลอกการจัดรูปข้อความและแบบเซลล์

คุณสามารถคัดลอกการจัดรูปแบบข้อความ เช่น สไตล์ ขนาด และสีของฟอนต์ จากบล็อกข้อความหนึ่งไปยังอีกบล็อกข้อความหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว เมื่อคุณคัดลอกการจัดรูปแบบข้อความ การจัดรูปแบบเซลล์ เช่น รูปแบบ เส้นขอบ และการจัดแนว จะถูกคัดลอกไปยังเซลล์อื่น

 1. เลือกข้อความที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการคัดลอก

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถคัดลอกฟอนต์และขนาดฟอนต์ของข้อความอักษรศิลป์ได้

 2. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน คลิก ปุ่ม จัดรูปแบบ จากนั้นเลือกข้อความที่คุณต้องการการใส่การจัดรูปแบบลงไป

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบข้อความลงในบล็อกข้อความ ให้ดับเบิลคลิกที่ ปุ่ม จัดรูปแบบ จากนั้นคลิกบล็อกข้อความต่อเนื่องกัน เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิก ปุ่ม จัดรูปแบบ  อีกครั้งเพื่อปิดใช้งาน

ดูเพิ่มเติม

นำสไตล์ไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงสไตล์หรือเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ

นำไปใช้หรือนำสไตล์และเอฟเฟ็กต์ออกจากวัตถุ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×