ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

คัดลอกการจัดรูปแบบระหว่างวัตถุหรือข้อความใน Office 2011 for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่

Word

PowerPoint

Excel

Word

ให้เลือกทำดังนี้

คัดลอกการจัดรูปแบบไปยังรูปภาพหรือวัตถุอื่น

คุณสามารถคัดลอกการจัดรูปแบบที่คุณนำไปใช้กับแอวัตถุ และเพิ่มให้กับวัตถุอื่น คุณไม่สามารถ อย่างไรก็ตาม คัดลอกขนาด หรือเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพเช่น distortions หรือ blurring

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกวัตถุที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการคัดลอก

 3. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิก ปุ่ม จัดรูปแบบ นั้นแล้ว คลิกวัตถุที่คุณต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบเมื่อต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบของวัตถุกับวัตถุอื่นหลาย ดับเบิลคลิกที่ ปุ่ม จัดรูปแบบ แล้ว คลิ กวัตถุต่อเนื่อง เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิก ปุ่ม จัดรูปแบบ อีกครั้งเพื่อปิดใช้งาน

คัดลอกการจัดรูปแบบข้อความ

คุณสามารถคัดลอกการจัดรูปแบบข้อความ เช่น สไตล์ ขนาด และสีของฟอนต์ จากบล็อกข้อความหนึ่งไปยังอีกบล็อกข้อความหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. เลือกข้อความที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการคัดลอก

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถคัดลอกฟอนต์และขนาดฟอนต์ของข้อความอักษรศิลป์ได้

 3. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิก ปุ่ม จัดรูปแบบ นั้นแล้ว เลือกข้อความที่คุณต้องการนำการจัดรูปแบบเมื่อต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการคัดลอกข้อความจัดรูปแบบการบล็อกหลายข้อความ ดับเบิลคลิกที่ ปุ่ม จัดรูปแบบ แล้ว คลิ กบล็อกของข้อความต่อเนื่อง เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิก ปุ่ม จัดรูปแบบ อีกครั้งเพื่อปิดใช้งาน

ดูเพิ่มเติม

นำสไตล์ไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงสไตล์หรือเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ

นำไปใช้หรือนำสไตล์และเอฟเฟ็กต์ออกจากวัตถุ

PowerPoint

ให้เลือกทำดังนี้

คัดลอกการจัดรูปแบบไปยังรูปภาพหรือวัตถุอื่น

คุณสามารถคัดลอกการจัดรูปแบบที่คุณนำไปใช้ไปยัง วัตถุ แล้วเพิ่มการจัดรูปแบบนั้นไปยังวัตถุอื่นได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถคัดลอกขนาดหรือเอฟเฟ็กต์รูปภาพ เช่น การทำให้บิดเบี้ยวหรือการเบลอได้

 1. คลิกวัตถุที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการคัดลอก

 2. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิก ปุ่ม จัดรูปแบบ นั้นแล้ว คลิกวัตถุที่คุณต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบเมื่อต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบของวัตถุกับวัตถุอื่นหลาย ดับเบิลคลิกที่ ปุ่ม จัดรูปแบบ แล้ว คลิ กวัตถุต่อเนื่อง เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิก ปุ่ม จัดรูปแบบ อีกครั้งเพื่อปิดใช้งาน

คัดลอกการจัดรูปแบบข้อความ

คุณสามารถคัดลอกการจัดรูปแบบข้อความ เช่น สไตล์ ขนาด และสีของฟอนต์ จากบล็อกข้อความหนึ่งไปยังอีกบล็อกข้อความหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว

 1. เลือกข้อความที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการคัดลอก

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถคัดลอกฟอนต์และขนาดฟอนต์ของข้อความอักษรศิลป์ได้

 2. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิก ปุ่ม จัดรูปแบบ นั้นแล้ว เลือกข้อความที่คุณต้องการนำการจัดรูปแบบเมื่อต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการคัดลอกข้อความจัดรูปแบบการบล็อกหลายข้อความ ดับเบิลคลิกที่ ปุ่ม จัดรูปแบบ แล้ว คลิ กบล็อกของข้อความต่อเนื่อง เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิก ปุ่ม จัดรูปแบบ อีกครั้งเพื่อปิดใช้งาน

ดูเพิ่มเติม

นำสไตล์ไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงสไตล์หรือเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ

นำไปใช้หรือนำสไตล์และเอฟเฟ็กต์ออกจากวัตถุ

Excel

ให้เลือกทำดังนี้

คัดลอกการจัดรูปแบบไปยังรูปภาพหรือวัตถุอื่น

คุณสามารถคัดลอกการจัดรูปแบบที่คุณนำไปใช้ไปยัง วัตถุ แล้วเพิ่มการจัดรูปแบบนั้นไปยังวัตถุอื่นได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถคัดลอกขนาดหรือเอฟเฟ็กต์รูปภาพ เช่น การทำให้บิดเบี้ยวหรือการเบลอได้

 1. คลิกวัตถุที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการคัดลอก

 2. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิก ปุ่ม จัดรูปแบบ นั้นแล้ว คลิกวัตถุที่คุณต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบเมื่อต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบของวัตถุกับวัตถุอื่นหลาย ดับเบิลคลิกที่ ปุ่ม จัดรูปแบบ แล้ว คลิ กวัตถุต่อเนื่อง เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิก ปุ่ม จัดรูปแบบ อีกครั้งเพื่อปิดใช้งาน

คัดลอกการจัดรูปข้อความและแบบเซลล์

คุณสามารถคัดลอกการจัดรูปแบบข้อความ เช่น สไตล์ ขนาด และสีของฟอนต์ จากบล็อกข้อความหนึ่งไปยังอีกบล็อกข้อความหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว เมื่อคุณคัดลอกการจัดรูปแบบข้อความ การจัดรูปแบบเซลล์ เช่น รูปแบบ เส้นขอบ และการจัดแนว จะถูกคัดลอกไปยังเซลล์อื่น

 1. เลือกข้อความที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการคัดลอก

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถคัดลอกฟอนต์และขนาดฟอนต์ของข้อความอักษรศิลป์ได้

 2. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิก ปุ่ม จัดรูปแบบ นั้นแล้ว เลือกข้อความที่คุณต้องการนำการจัดรูปแบบเมื่อต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการคัดลอกข้อความจัดรูปแบบการบล็อกหลายข้อความ ดับเบิลคลิกที่ ปุ่ม จัดรูปแบบ แล้ว คลิ กบล็อกของข้อความต่อเนื่อง เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คลิก ปุ่ม จัดรูปแบบ อีกครั้งเพื่อปิดใช้งาน

ดูเพิ่มเติม

นำสไตล์ไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงสไตล์หรือเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ

นำไปใช้หรือนำสไตล์และเอฟเฟ็กต์ออกจากวัตถุ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×