คัดลอกการจัดรูปแบบมีเงื่อนไขแบบของตัวควบคุม

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

จัดรูปแบบตามเงื่อนไขช่วยให้คุณสามารถระบุรูปแบบที่แตกต่างกันสำหรับตัวควบคุม (เช่นสีข้อความ สีพื้นหลัง ขีดเส้นใต้ หรือตัวหนา) โดยยึดตามเนื้อหาของตัวควบคุม ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขลงในตัวควบคุมในส่วนดูเพิ่มเติม

คุณต้องการทำอะไร

คัดลอกรูปแบบตามเงื่อนไขจากตัวควบคุมหนึ่งไปยังอีก

คัดลอกรูปแบบตามเงื่อนไขจากตัวควบคุมเดียวกับตัวควบคุมหลาย

คัดลอกรูปแบบตามเงื่อนไขจากตัวควบคุมหนึ่งไปยังอีก

เมื่อคุณได้ตั้งค่าบนตัวควบคุมการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข คุณสามารถคัดลอกไปตัวควบคุมอื่น โดยใช้กระบวนงานต่อไปนี้:

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาฟอร์มหรือรายงานที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กมุมมองเค้าโครง หรือมุมมองออกแบบ

 2. เลือกตัวควบคุม ที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ที่คุณต้องการคัด ลอก

 3. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มคลิปบอร์ด คลิกตัวคัดวางรูปแบบ รูปปุ่ม

 4. คลิกตัวควบคุมที่คุณต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบ

 5. บันทึกฟอร์มหรือรายงาน และบนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มมุมมอง คลิกมุมมองฟอร์ม หรือมุมมองรายงาน เพื่อทดสอบการจัดรูปแบบ

ด้านบนของหน้า

คัดลอกรูปแบบตามเงื่อนไขจากตัวควบคุมเดียวกับตัวควบคุมหลาย

เมื่อต้องการคัดลอกรูปแบบตามเงื่อนไขจากตัวควบคุมเดียวกับตัวควบคุมหลาย กระบวนงานจะคล้ายคลึงกับหนึ่งในส่วนก่อนหน้านี้:

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาฟอร์มหรือรายงานที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กมุมมองเค้าโครง หรือมุมมองออกแบบ

 2. เลือกตัวควบคุม ที่มีเงื่อนไขจัดรูปแบบคุณต้องการคัดลอก

 3. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มคลิปบอร์ดดับเบิลคลิกที่ตัวคัดวางรูปแบบ รูปปุ่ม

 4. คลิกตัวควบคุมทั้งหมดที่คุณต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบ

 5. คลิกตัวคัดวางรูปแบบ อีกครั้งเพื่อสิ้นสุดกระบวนทาสีรูปแบบ

 6. บันทึกฟอร์มหรือรายงาน และบนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มมุมมอง คลิกมุมมองฟอร์ม หรือมุมมองรายงาน เพื่อทดสอบการจัดรูปแบบ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×