คัดลอกการจัดรูปแบบมีเงื่อนไขแบบของตัวควบคุม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

จัดรูปแบบตามเงื่อนไขช่วยให้คุณสามารถระบุรูปแบบที่แตกต่างกันสำหรับตัวควบคุม (เช่นสีข้อความ สีพื้นหลัง ขีดเส้นใต้ หรือตัวหนา) โดยยึดตามเนื้อหาของตัวควบคุม ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขลงในตัวควบคุมในส่วนดูเพิ่มเติม

คุณต้องการทำสิ่งใด

คัดลอกรูปแบบตามเงื่อนไขจากตัวควบคุมหนึ่งไปยังอีก

คัดลอกรูปแบบตามเงื่อนไขจากตัวควบคุมเดียวกับตัวควบคุมหลาย

คัดลอกรูปแบบตามเงื่อนไขจากตัวควบคุมหนึ่งไปยังอีก

เมื่อคุณได้ตั้งค่าบนตัวควบคุมการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข คุณสามารถคัดลอกไปยังตัวควบคุมอื่น โดยใช้กระบวนการต่อไป:

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาฟอร์มหรือรายงานที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กมุมมองเค้าโครง หรือมุมมองออกแบบ

 2. เลือกตัวควบคุม ที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข คุณต้องการคัด ลอก

 3. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มคลิปบอร์ด คลิกตัวคัดวางรูปแบบ รูปปุ่ม

 4. คลิกตัวควบคุมที่ซึ่งคุณต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบ

 5. บันทึกฟอร์มหรือรายงาน และบนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มมุมมอง คลิกมุมมองฟอร์ม หรือมุมมองรายงาน เพื่อทดสอบการจัดรูปแบบ

ด้านบนของหน้า

คัดลอกรูปแบบตามเงื่อนไขจากตัวควบคุมเดียวกับตัวควบคุมหลาย

เมื่อต้องการคัดลอกรูปแบบตามเงื่อนไขจากตัวควบคุมเดียวกับตัวควบคุมหลาย กระบวนงานจะคล้ายคลึงกับหนึ่งในส่วนก่อนหน้านี้:

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาฟอร์มหรือรายงานที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง นั้นแล้ว คลิกมุมมองเค้าโครง หรือมุมมองออกแบบ

 2. เลือกตัวควบคุม ที่มีเงื่อนไขจัดรูปแบบคุณต้องการคัดลอก

 3. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มคลิปบอร์ดดับเบิลคลิกที่ตัวคัดวางรูปแบบ รูปปุ่ม

 4. คลิกตัวควบคุมทั้งหมดที่คุณต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบ

 5. คลิกตัวคัดวางรูปแบบ อีกครั้งเพื่อสิ้นสุดกระบวนทาสีรูปแบบ

 6. บันทึกฟอร์มหรือรายงาน และบนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มมุมมอง คลิกมุมมองฟอร์ม หรือมุมมองรายงาน เพื่อทดสอบการจัดรูปแบบ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×