คะแนะนำการเริ่มใช้ Microsoft Teams สำหรับผู้ดูแลระบบไอที

คะแนะนำการเริ่มใช้ Microsoft Teams สำหรับผู้ดูแลระบบไอที

Microsoft Teams เป็นศูนย์รวมรายการทางดิจิทัลที่นำการสนทนา การประชุม แฟ้มข้อมูล และแอปต่าง ๆ มาไว้ในที่เดียว เนื่องจากที่ระบบสร้างบนฐานโปรแกรม Office 365 โรงเรียนต่าง ๆ จึงสามารถรับประโยชน์จากการบูรณาการเข้ากับโปรแกรมและบริการที่คุ้นเคยจาก Office ซึ่งระบบนี้ให้การรักษาความปลอดภัยและเป็นไปตามระเบียบระดับสูงสุด และยังสามารถขยายได้และกำหนดได้เองได้ให้ตรงตามความต้องการของทุกโรงเรียน

ด้วยระบบ Microsoft Teams โรงเรียนหรือสถาบันของคุณสามารถสร้างชั้นเรียนที่ร่วมมือกัน เชื่อมต่อกับชุมชนการเรียนรู้แบบมืออาชีพ หรือสื่อสารกับคณะผู้ทำงานของโรงเรียน– ทั้งหมดนี้ทำได้ในที่เดียวที่ Office 365 for Education

ยินดีต้อนรับ เรายินดีมากที่คุณอยู่กับเราที่นี่

คำแนะนำฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้คุณเริ่มและใช้ Microsoft Teams ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในฐานะผู้ดูแลระบบ Office 365 ของระบบ Microsoft Teams คุณมีบทบาทสำคัญในความสำเร็จของการนำมาใช้ประโยชน์ การเลือกใช้ และการใช้งานระบบ Microsoft Teams ได้อย่างต่อเนื่องทั่วทั้งสถาบันของคุณ

ซึ่งระบบนี้สามารถเริ่มใช้งานได้อย่างง่ายดาย

ติดตั้งระบบ Microsoft Teams ทั่วทั้งสถาบันของคุณโดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้วางไง้ในคำแนะนำฉบับนี้ คำแนะนำได้รวมเอาข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการ:

 1. การทำความเข้าใจในระบบ Microsoft Teams

 2. ใช้ Microsoft Teams

 3. การเริ่มใช้ระบบ Microsoft Teams

 4. คำติชมและการสนับสนุน

การทำความเข้าใจในระบบ Microsoft Teams

ค่านิยมหลัก

Teams ได้รับการออกแบบมาเพื่อกลุ่มและภาควิชาต่าง ๆ ที่ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด:

 • สื่อสารถึงกันและแข้งข่าวสารข้อมูลให้ทุกคนทราบได้อย่างรวดเร็ว

 • ช่วยให้ทีมงานของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่พวกเขาต้องการได้อย่างรวดเร็วในโปรแกรม Office 365

 • ดัดแปลงศูนย์กลางข้อมูลของคุณให้มีเนื้อหาและขีดความสามารถที่คุณและทีมงานของคุณต้องการในทุก ๆ วัน

 • มีความปลอดภัยและความยืดหยุ่นสูงสุดที่คุณสามารถรับได้จากโปรแกรม Office 365

Microsoft Teams เป็นบริการโดยรวมหนึ่งเดียวในโปรแกรม Office 365 for Education ที่เน้นถึงความต้องการที่แตกต่างและความท้าทายของการทำงานเป็นกลุ่ม เพราะความต้องการที่ไม่เหมือนใครในการร่วมมือกันของสถาบันของคุณ ผู้ใช้อาจต้องใช้หลายแอปพลิเคชันในระบบ Office 365 เช่น OneNote, Outlook, SharePoint และ Yammer Microsoft Teams ให้ทางออกที่คล่องตัวเพื่อสนองความต้องการในการร่วมมือกัน ในขณะที่บูรณาการแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ครูผู้สอนเชื่อมั่นไว้ด้วยกัน

สิ่งที่สร้างความแตกต่าง

การเป็นส่วนหนึ่งของ Office 365 นั่นก็หมายความว่า Microsoft Teams มาพร้อมกันการบูรณาการในตัวกับ Azure Active Directory, SharePoint, OneNote, Office 365 Groups และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งช่วยให้คุณใช้การลงทุนใน Office 365 ของคุณได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด ในขณะเดียวกันก็มอบประสบการณ์การใช้งานที่ง่ายและปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ตลอดทั้งระบบ

Office 365 มุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัย ความยืดหยุ่น ความเป็นส่วนตัว และความโปร่งใส Microsoft Teams ถูกสร้างขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ที่เรียบง่ายเหล่านี้ เพื่อส่งมอบแพลตฟอร์มระดับองค์กร

ตั้งแต่เริ่ม Microsoft Teams ได้รับการออกแบบโดยยึดหลักของความยืดหยุ่น ความน่าเชื่อถือ และความเป็นส่วนตัว Microsoft Teams มีความยืดหยุ่นที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานอุตสาหกรรม ได้แก่ ISO 27001 และ 27018, SOC 1 และ SOC 2, FERPA, EU Model Clauses และอื่น ๆ อีกมากมาย

Microsoft Teams ปกป้องข้อมูลของทีมได้อย่างปลอดภัยด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มแข็งที่ประกอบด้วยปัจจัยความน่าเชื่อถือสองประการ คือ รหัสผ่านที่ยากต่อการเจาะ และนโยบายการเข้าถึง ข้อมูลของคุณได้รับการถอดรหัส ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแชท บันทึกหรือแฟ้มข้อมูล ข้อมูลของคุณ คุณเป็นเจ้าของ คุณเป็นผู้ควบคุม Microsoft ไม่ใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อความมุ่งหมายในการโฆษณา และปกป้องข้อมูลของลูกค้าด้วยพันธะตามสัญญาที่มั่นคง

ในการยึดมั่นคำสัญญาของเราในการให้ความโปร่งใสสูงสุด คุณจะสามารถเห็นตำแหน่งของข้อมูลของคุณตามเวลาจริง นอกจากนี้ คุณจะสามารถดูรายงานโดยละเอียดภาควิชาารควบคุมของ Office 365 ใน การรักษาความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว ความยืดหยุ่นและการควบคุมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ใน Cloud Security Alliance Cloud Control Matrix (CSA CCM)

Microsoft Teams เป็นระบบระดับองค์กรที่รองรับ 25 ภาษาทั่วทั้ง 181 ตลาดและมีศูนย์ข้อมูล 6 ศูนย์ทั่วโลกพร้อมกับการรับรองทางการเงิน SLA 99.9% และการช่วยเหลือสนับสนุนทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

คำนิยาม

สถาบัน

ทุกทีมถูกสร้างโดยคณะครูผู้สอน คณะผู้ทำงาน และนักเรียนในสถาบันของคุณที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ Office 365 ของคุณ คุณจะสามารถมอบหมายความสามารถในการสร้างทีมให้แก่ผู้ใช้ทั้งหมดหรือกลุ่มย่อยของผู้ใช้ (เช่นครูผู้สอน) โดยใช้ Office 365 Groups

ทีม

ทีมได้รับการออกแบบมาเพื่อนำกลุ่มบุคคลที่ต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมารวมกันเพื่อความสำเร็จ Teams สามารถสร้างความหลากหลายเหมาะกับงานระดับโครงการ (เช่น การพัฒนาหลักสูตร การวางแผนงานโรงเรียน) ตลอดจน งานที่ต้องทำแบบต่อเนื่อง เพื่อสะท้อนถึงโครงสร้างภายในของสถาบันของคุณ (เช่น โรงเรียน ภาควิชา และชั้นเรียนต่าง ๆ) การสนทนา แฟ้มข้อมูลและบันทึกตลอดทั้งช่องทางต่าง ๆ ของทีมจะสามารถมองเห็นได้เฉพาะสมาชิกในทีมเท่านั้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์และการทำงานใหม่ ๆ ใน Teams ที่ออกแบบมาเพื่อครูผู้สอน นักเรียน และคณะผู้ทำงาน

ช่องทาง

ช่องทางช่วยจัดระเบียบการสนทนาของทีม เนื้อหา และเครื่องมือของหัวข้อเฉพาะ ช่องทางต่าง ๆ สามารถจัดระเบียบได้ ยกตัวอย่างเช่น ตามหัวข้อ (งานโรงเรียน หน่วยชั้นเรียน) วิชา (ครูคณิตศาสตร์) โครงการ (การวางแผนหลักสูตร) หรือตามหัวข้อสนุก ๆ เจ้าของทีมสามารถสร้างช่องทางต่าง ๆ และให้ความสามารถแก่สมาชิกของทีมให้สามารถสร้างช่องทางต่าง ๆ ได้ตามต้องการ

แท็บต่าง ๆ ที่อยู่ด้านบนของช่องทางช่วยให้ทีมสามารถเก็บแฟ้มข้อมูล บันทึก และเนื้อหาที่ได้กำหนดได้เอง เช่น การระดมทุนในตาราง Excel, แผนการสอนใน OneNote PLC Notebook, หรือโครงสร้างชั้นเรียนใน PowerPoint นอกจากนั้นเนื้อหานี้จะง่ายต่อการเข้าถึงสำหรับทุกคนในทีม แอปพลิเคชันเชื่อมต่อจากบุคคลภายนอกสามารถกำหนดได้เองได้ในระดับช่องทาง เพื่อนำข้อมูลเข้ามาจากแอปที่ใช้เป็นประจำทุกวัน เช่น busuu, Canvas, Flipgrid, Kahoot! และอื่น ๆ

กราฟ

การเข้าเป็นสมาชิกของทีม

เมื่อ Microsoft Teams เริ่มใช้งานในสถาบันของคุณแล้ว เจ้าของทีมที่ได้รับมอบหมายสามารถเชิญครูผู้สอน นักเรียน หรือคณะผู้ทำงานเข้าร่วมทีมได้ Microsoft Teams สร้างความง่ายดายให้แก่เจ้าของทีมในการเพิ่มบุคลากรเข้าในสถาบันตามรายชื่อของพวกเขา

เจ้าของทีมยังสามารถสร้างทีมตาม Office 365 Groups เดิมที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ทำขึ้นในกลุ่มจะได้รับการโอนข้อมูลด้วยระบบ Microsoft Teams โดยอัตโนมัติ การสร้างทีมตาม Office 365 Groups ที่มีอยู่ไม่เพียงช่วยให้กระบวนการการเชิญและการจัดการสมาชิกของทีมง่ายดายขึ้น แต่ยังช่วยทำแฟ้มข้อมูลของกลุ่มใน Microsoft Teams ให้ตรงกันด้วย

บทบาทของทีม

บทบาทหลักใน Microsoft Teams มีสองบทบาท: เจ้าของทีม--ผู้ที่สร้างทีม--และสมาชิกของทีม—ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมทีม เจ้าของทีมสามารถตั้งให้สมาชิกในทีมขึ้นเป็นเจ้าของทีมร่วมได้ทั้งในขณะที่เชิญบุคคลผู้นั้นเข้าร่วมทีมหรือเมื่อใดก็ได้หลังจากที่บุคคลผู้นั้นเข้าร่วมทีมแล้ว การมีเจ้าของทีมหลายคนช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับผิดชอบร่วมกันในการตั้งค่าการจัดการและการเป็นสมาชิก รวมถึงการเชิญ

การตั้งค่าทีม

เจ้าของทีมสามารถจัดการการตั้งค่าทั้งทีมโดยตรงใน Microsoft Teams การตั้งค่ารวมถึงความสามารถที่เพิ่มรูปภาพของทีม ตั้งการอนุญาตให้สมาชิกทุกคนของทีมในการสร้างช่องทางต่าง ๆ การเพิ่มแท็บและตัวเชื่อมต่อ, @mention ชื่อทั้งทีมหรือช่องทาง, และการใช้ GIF, สติ๊กเกอร์ และ memes

ในฐานะผู้ดูแลระบบไอที Microsoft Teams คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่าทั้งระบบในศูนย์ผู้ดูแลระบบ การตั้งค่าเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อตัวเลือกและค่าเริ่มต้นที่เจ้าของทีมเห็นใต้การตั้งค่าทีม ยกตัวอย่างเช่น คุณจะสามารถอนุญาตช่องทางค่าเริ่มต้น “ทั่วไป” สำหรับการประกาศข่าว การหารือและข้อมูล ซึ่งจะปรากฏให้ทั้งทีมได้เห็น

ใช้ Microsoft Teams

Microsoft Teams มีให้บริการด้านการศึกษาแก่ลูกค้าอันเป็นส่วนหนึ่งของใบอนุญาตของระบบ Office 365 for Education: Education, Education Plus และ Education E5 ตลอดจนหน่วย Education E3 ที่มีอยู่

ในฐานะลูกค้า Office 365 ระบบ Microsoft Teams มีให้บริการแก่ทุกคนในสถาบันของท่าน ก่อนที่คุณจะใช้ Microsoft Teams มีบางอย่างที่คุณควรทราบเกี่ยวกับการตั้งค่าในศูนย์ผู้ดูแลระบบ Office 365

การเปิดใช้งานระบบ Microsoft Teams สำหรับสถาบันของคุณ

ผู้ดูแลระบบต้องใช้ศูนย์ผู้ดูแลระบบ Office 365 เพื่อเปิดใช้งานระบบ Microsoft Teams สำหรับสถาบันของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าระบบ Office 365 ด้วยบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียนของคุณ

 2. เลือก ผู้ดูแลระบบ เพื่อไปที่ศูนย์ผู้ดูแลระบบ Office 365

 3. ไปที่ การตั้งค่า > บริการและแอดอินส์

 4. ในหน้า บริการและแอดอินส์ เลือก Microsoft Teams

  บริการและ Add-In
 5. หน้าจอการตั้งค่า Microsoft Teams จะปรากฏ เลือกใบอนุญาตด้านการศึกษาที่คุณต้องการใช้ – คณะครูผู้สอนและคณะผู้ทำงาน หรือ นักเรียน

  การกำหนดค่าสิทธิการใช้งาน
 6. หลังจากที่คุณเลือกประเภทใบอนุญาตแล้ว คุณต้องเปิดการทำงาน ตั้งค่าไปที่ On และจากนั้นเลือก บันทึก

  เปิดใช้สิทธิการใช้งาน

คุณสามารถควบคุมได้ว่าผู้ใช้คนใดในสถาบันของคุณที่จะสามารถใช้ Microsoft Teams ได้ โดยค่าเริ่มต้น การสร้าง Office 365 Groups สามารถทำได้ใน Exchange Online แต่การทำสามารถทำได้สองสามทางซึ่งผู้ดูแลระบบไอทีสามารถจำกัดการสร้างกลุ่มใหม่ให้เฉพาะผู้ใช้บางรายได้

ผู้ใช้ Exchange Online ทุกคนมีนโยบายสำหรับกล่องจดหมาย OWA ที่ควบคุมว่าพวกเขาสามารถและไม่สามารถทำอะไรได้ในกล่องจดหมายของพวกเขา โดยการใช้ Set-OwaMailboxPolicy cmdlet คุณจะสามารถกำหนดพารามิเตอร์ GroupCreationEnabled ให้เป็น $true สำหรับผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้สร้างกลุ่มและ $false สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างกลุ่ม ในตอนนี้วิธีเดียวที่จะสามารถอัปเดตนโยบายกล่องจดหมายได้คือการทำผ่าน Windows PowerShell ดู Use PowerShell to manage Office 365 Groups – ความช่วยเหลือสำหรับผู้ดูแลระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: คำสั่งเหล่านี้ปิดการสร้างกลุ่มเฉพาะใน OWA และ Outlook

หากคุณต้องการปิดการสร้างกลุ่มในสถาบันของคุณ ให้ใช้การตั้งค่า Azure Active Directory หรือ General Availability ของ Office 365 Planner ฉบับวันที่ 6 มิถุนายน 2016 มอบโอกาสในการเปลี่ยนแปลงกลไกการควบคุมในนโยบายที่กำหนดไว้ใน Azure Active Directory

ข้อดีของวิธีนี้คือ Azure Active Directory ให้จุดศูนย์กลางที่แอปพลิเคชัน Office 365 ทั้งหมดสามารถตรวจสอบได้ หลังจากที่สร้างนโยบายที่เหมาะสมแล้ว การควบคุมการสร้าง Office 365 Groups ใหม่จะเหมือนกันในทุก ๆ ที่

การตั้งค่าผู้ใช้ทั้งหมด

ทั่วไป

ส่วน ทั่วไป ช่วยให้คุณกำหนดการตั้งค่าต่อไปนี้ในสถาบันของคุณ:

 • แสดงโครงสร้างองค์กรในประวัติโดยย่อส่วนบุคคล

 • ใช้ Skype for Business สำหรับผู้รับที่ไม่มี Microsoft Teams

 • สามารถใช้ T-bot ช่วยตรวจได้

ในการปิดหรือเปิดการทำงานค่าที่ตั้งไว้ เลื่อนสวิตช์ไปที่ ปิด หรือ เปิด และจากนั้นเลือก บันทึก

การตั้งค่าเฉพาะผู้เช่า

การบูรณาการอีเมล

คุณจะสามารถเปิดใช้งานการบูรณาการอีเมลด้วยช่องทางต่าง ๆ ตลอดจนสร้างรายชื่อผู้ส่งที่ถูกจำกัดสิทธิ์ได้ด้วยเช่นกัน ในการปิดหรือเปิดการบูรณาการอีเมล เลื่อนสวิตช์ไปที่ ปิด หรือ เปิด และจากนั้นเลือก บันทึก

ในการจำกัดรายชื่อผู้ส่ง ป้อนโดเมนจากนั้นเลือก บันทึก

การบูรณาการอีเมล

แอป

คุณจะสามารถใช้งานแอปภายนอก แอปภายนอกใหม่และไซด์โหลดแอปใน Microsoft Teams ในการปิดหรือเปิดการทำงานค่าที่ตั้งไว้ เลื่อนสวิตช์ไปที่ ปิด หรือ เปิด แล้วจากนั้นเลือก บันทึก

แอป

ทันทีที่แอปภายนอกใน Teams เปิดใช้งานแล้ว ครูผู้สอนสามารถกำหนดแอปได้เองเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ได้ผ่านทางแท็บต่าง ๆ แท็บต่าง ๆ ช่วยให้คุณกำหนดช่องทางได้เองเพื่อรวมเนื้อหาและขีดความสามารถที่ทีมของคุณต้องการในทุก ๆ วัน ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าถึงเอกสารที่ใช้บ่อยและบริการคลาวด์ได้เร็วขึ้น มีแท็บที่ถูกสร้างไว้แล้วหลายแท็บ เช่น แฟ้มข้อมูล

ในไคลเอ็นต์ Microsoft Teams ที่ด้านบนของช่องทาง ผู้ใช้สามารถเพิ่มแท็บต่าง ๆ สำหรับโปรแกรม Word, PowerPoint, Excel, OneNote notebooks, การวางแผนจาก Planner และอื่น ๆ อีกมากมาย

เพิ่มแอป

เมื่อใช้ไปแท็บต่าง ๆ จะสามารถเพิ่มได้ทั้งจาก Microsoft และโปรแกรมร่วมบริการ

ตัวเลือกการจัดเก็บระบบคลาวด์ที่กำหนดได้เอง

คุณจะสามารถเปิดใช้ฟอร์มต่าง ๆ ของการจัดเก็บระบบคลาวด์ที่อยู่ในระบบ Microsoft Teams ขณะนี้สามารถใช้ Box, Dropbox, Google Drive และ ShareFile ได้ ในการปิดหรือเปิดการทำงานค่าที่ตั้งไว้ เลื่อนสวิตช์ไปที่ ปิด หรือ เปิด แล้วจากนั้นเลือก บันทึก

ตัวเลือกคลาวด์

การตั้งค่าผู้ใช้ตามใบอนุญาต

Teams และแชนแนล

ทีมงานได้ถูกออกแบบมาเพื่อรวบรวมกลุ่มคนที่ทำงานอย่างใกล้ชิดเข้าด้วยกันเพื่อทำสิ่งต่างๆให้เสร็จ Teams สามารถสร้างความหลากหลายสำหรับงานระดับโครงการ (เช่น การพัฒนาหลักสูตร การวางแผนงานโรงเรียน) ตลอดจนงานที่ต่อเนื่อง เพื่อสะท้อนถึงโครงสร้างภายในของสถาบันของคุณ (เช่น โรงเรียน ภาควิชา และชั้นเรียน)

ช่องทางต่าง ๆ เป็นหมวดหมู่ย่อยของทีม คุณสามารถสร้างช่องทางขึ้นมาสำหรับกิจกรรมหรือหัวข้อได้ การสนทนาแฟ้มข้อมูลและบันทึกเป็นของแต่ละช่องทางเฉพาะ แต่สมาชิกทุกคนของทีมสามารถมองเห็นได้

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณจะสามารถสร้างและจัดการเจ้าของทีมและสมาชิกได้โดยใช้แผงควบคุม กลุ่ม ในศูนย์ผู้ดูแลระบบ Office 365

การตั้งค่าผู้ใช้ตามใบอนุญาต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง Office 365 Groups ในศูนย์ผู้ดูแลระบบ กรุณาดู สร้าง Office 365 Groups ในศูนย์ผู้ดูแลระบบ

การโทรและการประชุม

โรงเรียนบางแห่งอาจต้องการจำกัดจำนวนการติดต่อกับเครือข่ายในสถาบันของพวกเขา ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการปิดวิดีโอในสถาบันที่มีแบนด์วิดท์ต่ำ ส่วน การโทรและการประชุม ช่วยให้คุณเลือกได้ว่าผู้ใช้คนใดที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้วิดีโอหรือการแชร์หน้าจอในระหว่างการประชุมได้

การโทรและการประชุม

การส่งข้อความ

ในฐานะผู้ดูแลระบบผู้ใช้ คุณจะสามารถเปิดหรือปิดเนื้อหาสื่อได้ เช่น GIFs, memes และสติ๊กเกอร์ในส่วน การส่งข้อความ ของหน้าจอการตั้งค่า Microsoft Teams คุณยังสามารถเปิดให้คณะครูผู้สอนและคณะผู้ทำงานสามารถลบข้อความทั้งหมด เพื่อที่ครูผู้สอนจะสามารถลดการสนทนาของชั้นเรียนและเปิดหรือปิดการแชทส่วนตัวของนักเรียนได้

การส่งข้อความ

ในการเปิดใช้งานหรือปิดการใช้งาน Giphy's เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่ม GIFs ในการสนทนา เลือก ปิด หรือ เปิด จากนั้นเลือก บันทึก

เมื่อ GIFs เปิดใช้งาน คุณจะสามารถใช้การให้คะแนนเนื้อหาเพื่อจำกัดประเภท GIFs ที่ได้รับอนุญาตในระบบ Microsoft Teams ในสถาบันของคุณ การให้คะแนนเนื้อหารวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

 • จำกัด

 • ควบคุมให้ลดลง

 • อนุญาตเนื้อหาทั้งหมด

นอกจากนี้ คุณสามารถเปิดหรืออนุญาต:

 • Memes ซึ่งผู้ใช้สามารถแก้ไขเพื่อเพิ่มในการสนทนา

 • สติ๊กเกอร์ซึ่งผู้ใช้สามารถแก้ไขเพื่อเพิ่มในการสนทนา

 • เจ้าของให้ลบข้อความทั้งหมดได้

 • ผู้ใช้ให้ลบข้อความของตนได้

 • ผู้ใช้ให้แชทส่วนตัวได้

บอต

คุณจะสามารถทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ได้ เช่น การร้องขอข้อมูลและการทำคำสั่งโดยใช้บอต ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2017 จะมีมากกว่า 20 บอตทั้งของระบบเองและของบุคคลภายนอกให้บริการใน Teams และจะมีเพิ่มขึ้นอีกภายหลัง

หมายเหตุ: T-bot เป็นส่วนหนึ่งของระบบช่วยเหลือของผลิตภัณฑ์และไม่สามารถปิดการใช้งานได้

หากคุณสนใจที่จะสร้างบอต กรุณาตรวจดูข้อมูลที่ Microsoft Teams Bots Platform ซึ่งมีคำแนะนำขั้นตอนการเริ่มต้นการเขียนบอตสำหรับระบบ Microsoft Teams

ตัวเชื่อมต่อ

ตัวเชื่อมต่อช่วยให้ upi สามารถรับข้อมูลอัปเดตจากบริการต่าง ๆ เช่น Twitter, Trello, Wunderlist, GitHub และ VSTS

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาดูที่ เชื่อมต่อแอปไปยังกลุ่มของคุณ และ แพลตฟอร์มตัวเชื่อมต่อสำนักงาน

การแจกจ่ายไคลเอ็นต์

แฟ้มข้อมูลที่ตั้งไวสำหรับไคลเอ็นต์ Microsoft Teams เป็นการปฏิบัติการที่ทั้งผู้ดูแลระบบและผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดได้โดยจาก https://teams.microsoft.com/downloads ผู้ใช้เดสก์ท็อปสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ได้หากได้รับสิทธิให้สามารถทำได้ผู้ดูแลระบบไอที ยังสามารถกระจายตัวติดตั้งและกระจายออกผ่านเครื่องมือการแจกจ่ายข้อมูลลูกค้า

ผู้ใช้ที่ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถดาวน์โหลดแอป Microsoft Teams ได้จากร้านแอปของแพลตฟอร์มสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

Microsoft Teams สามารถใช้ได้กับระบบ Windows (Windows 7ขึ้นไป) และ Mac (Mac 10.10 ขึ้นไป) นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับ iOS v9 ขึ้นไป (iPhone และ iPad) Android 4.4 ขึ้นไปและ Windows Phone 10.0.10586 ขึ้นไป การสนับสนุนสำหรับระบบ Windows 10S จะมีให้บริการในภายหลัง

Microsoft Teams รองรับไคลเอ็นต์ที่ใช้เว็บรุ่น Edge 12+, Internet Explorer 11+, Firefox 47.0+ และ Chrome 51.0+ ผู้ใช้ที่พยายามเปิด Microsoft Teams สำหรับไคลเอ็นต์ที่ใช้เว็บบนระบบ Safari จะถูกนำไปที่หน้าดาวน์โหลดสำหรับไคลเอ็นต์เดสก์ท็อป การสนับสนุนสำหรับระบบ Safari จะมีให้บริการในภายหลัง

การเปิดหรือปิดใบอนุญาต Microsoft Teams licenses

ผู้ดูแลระบบจัดการใบอนุญาต Microsoft Teams โดยใช้ศูนย์ผู้ดูแลระบบ Office 365 คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบ Office 365 ระดับโลกหรือผู้ดูแลระบบการจัดการลูกค้าจึงจะจัดการใบอนุญาต Microsoft Teams ได้

หากคุณต้องการจำกัดผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงระบบ Microsoft Teams ในสถาบันของคุณ หรือลบผู้ใช้ที่คุณต้องการจำกัดการใช้งาน คุณสามารถทำได้โดยการปิดใบอนุญาต Microsoft Teams สำหรับบุคคลนั้น ๆ ทันทีที่ใบอนุญาตถูกปิดแล้ว ผู้ใช้ผู้นั้นจะไม่สามารถเห็น Microsoft Teams ในแอป Office 365 และในหน้าหลักได้อีกต่อไป

คุณมอบหมายหรือยกเลิกการมอบหมายใบอนุญาต Microsoft Teams ให้แก่ผู้ใช้ได้ด้วยวิธีเดียวกันที่คุณมอบหมายใบอนุญาตระบบ Office 365 Business หรือใบอนุญาตระดับ Enterprise ลงชื่อเข้าระบบ Office 365 ไปที่ศูนย์ผู้ดูแลระบบ Office 365 และในหน้า ผู้ใช้ > ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ มอบหมายหรือยกเลิกการมอบหมายใบอนุญาต Microsoft Teams สำหรับผู้ใช้รายนั้น

Microsoft Teams URLs และ ช่วงที่อยู่ IP

หากโรงเรียนของคุณจำกัดคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายของคุณในการเข้าอินเทอร์เน็ต ตรวจสอบ Office 365 URLs และช่วงระยะที่อยู่ไอพี บทความนี้จะให้รายชื่อจุดสุดท้ายที่คุณควรเพิ่มในรายชื่อที่ได้รับอนุญาต และ Internet Explorer Trusted Sites Zone ของคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์เพื่อทำให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถใช้ Microsoft Teams ใน Office 365 ได้

การใช้งาน

การใช้งาน Pilot Teams

ช่วยทีมตัวแทนอธิบายและลองใช้โปรแกรมทดลอง

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ Microsoft Teams ในทั้งสถาบัน เราขอแนะนำให้คุณเริ่มด้วยทีมครูผู้สอน นักเรียน และคณะผู้ทำงานทดลองสักสองสามทีมก่อน วิธีนี้ช่วยให้คุณปรับแต่งภาควิชาารเปิดใช้งานของคุณและทำให้แน่ใจว่าคุณพร้อมสำหรับการนำมาใช้ประโยชน์ทั่วทั้งสถาบัน งานทดลองที่ประสบความสำเร็จช่วยสร้างความตื่นเต้นให้กับสถาบันในช่วงคลื่นลูกใหม่ของการเปิดตัว

ระบุทีมทดลอง

ติดต่อคณะครูผู้สอนหรือภาควิชาครูเพื่อระบุทีมทดลอง 2-3 ทีม ในการเข้าร่วมทีมทดลอง กระตุ้นให้ทั้งทีมใช้ Microsoft Teams เป็นวิธีสื่อสารและร่วมมือกันและกันเป็นประจำ วิธีนี้เป็นการให้โอกาสทีมทดลองทำความเข้าใจในขีดความสามารถของระบบ Microsoft Teams ได้อย่างถ่องแท้และระบุวิธีที่สุดในการบูรณาการลำดับขั้นตอนของกระบวนของพวกเขา

ระบุตัวตัวแทน

ระบุตัวตัวแทนในทีมทดลองและเกณฑ์พวกเขาผลักดันการเลือกใช้ระบบ Microsoft Teams ผู้นำครูมักจะกระตือรือร้นที่จะประกาศและช่วยเพื่อนของคุณเรียนรู้ทางออกที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ส่งเสริมความสำเร็จของกลุ่มทดลอง

ให้ความยืดหยุ่นแก่ตัวแทนเพื่อกำหนด Microsoft Teams ได้เองสำหรับกลุ่มทดลองของพวกเขา ในขณะเดียวกันต้องมั่นใจว่าคุณรักษาการควบคุมผ่านระบบการรักษาความปลอดภัยระดับสูงและขีดความสามารถในการจัดการในศูนย์ผู้ดูแลระบบไอที การตั้งค่าเปิดช่วยให้กลุ่มทดลองสามารถศึกษาทุก ๆ ส่วนในระบบ Microsoft Teams คุณจะสามารถปรับการตั้งค่าใหม่ได้เสมอเมื่อทีมเริ่มพัฒนาการดำเนินการ

การใช้งานในส่วนที่เหลือของสถาบันของคุณ

จัดการประชุมเพื่อเปิดตัวกับทีมตัวแทน

วิธีที่ดีที่สุดในการกระตุ้นทีมทดลองให้มีความตื่นเต้นกับ Microsoft Teams คือนำทุกคนมารวมกัน กำหนดจัดการประชุมเพื่อแนะนำ Microsoft Teams พูดถึงโปรแกรมทดลองและให้ทีมตัวแทนได้ลองใช้ Microsoft Teams แชร์ข้อมูลจาก เริ่มต้นคำแนะนำ เพื่ออธิบายถึงวิธีจัดตั้งทีมและการดำเนินการ

เชิญทีมตัวแทนเข้าสู่ระบบ Microsoft Teams

เริ่มใช้ Microsoft Teams กับทีมตัวแทนของคุณในขณะที่คุณวางแผนเปิดตัว แจ้งข้อมูลอัปเดตที่สำคัญเกี่ยวกับการเปิดตัว การรับคำติชมจากทีมทดลอง ตอบคำถามและแชร์ความสำเร็จใน Microsoft Teams

การกล่าวถึง Microsoft Teams

ช่วยตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ระบบ Microsoft Teams รวมถึงการตั้งทีม ช่องทางต่าง ๆ และการบูรณาการกับแอปพลิเคชันจากบุคคลภายนอก สนับสนุนให้ทีมตัวแทนส่งโพสต์ข้อความต้อนรับและแหล่งข้อมูลเริ่มต้นของทีมเพื่อให้ผู้ใช้ลองเข้าไปศึกษาภายในผลิตภัณฑ์

ขอแนะนำให้คุณจำกัดการประชาสัมพันธ์เบื้องต้นให้สั้นกระชับ เพื่อให้ผู้ใช้สร้างช่องทาง กำหนดแท็บได้เอง และเพิ่มตัวเชื่อมต่อได้ตามต้องการ ดูวิดีโอ การใช้แท็บ สำหรับความมุ่งหมายนี้

กำลังเปิดใช้ Microsoft Teams

ทีมตัวแทนมีหน้าที่กำหนดความมุ่งหมายของทีม ขอบเขตการใช้งานเทียบกับเครื่องมืออื่น ลักษณะการสื่อสารในการเปิด และการประชุมเพื่อสร้างช่องทางต่าง ๆ ของทีม

ในขณะที่ทีมตัวแทนเตรียมเปิดตัว สนับสนุนให้พวกเขาจัดการประชุมวิดีโอการสนทนาที่มีประสิทธิผลกับทีมทดลองของพวกเขา ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการประชุมเปิดตัวครั้งแรกของคุณ สนับสนุนให้เขาใช้วิดีโอเพื่อแสดงให้เห็นว่า Microsoft Teams สามารถช่วยพวกเขาให้สามารถสร้างสรรค์งานร่วมกันได้อย่างไร

ทีมตัวแทนควรทำให้แน่ใจว่าสมาชิกของทีมได้รับการตั้งค่าให้ใช้ Microsoft Teams อย่างถูกต้อง โดยการสละเวลาให้ทุกคนลงชื่อเข้าระบบ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับเดสก์ท็อปและอุปกรณ์เคลื่อนที่ แล้วเริ่มแชทระหว่างกัน

การบำรุงรักษา

ย้ายงานไปที่ Microsoft Teams

ช่วยทีมทดลองเริ่มงานโดยสนับสนุนให้ตัวแทนย้ายการสนทนาสำคัญและโครงการต่าง ๆ ไปที่ Microsoft Teams วิธีนี้ทำให้สมาชิกของทีมรู้สึกมั่นใจในการย้ายระบบ

บูรณาการ Microsoft Teams

นำข้อมูลอัปเดตและข้อมูลจากแอปพลิเคชันและบริการจากบุคคลภายนอก เช่น Polly และ busuu เข้าสู่ระบบ Microsoft Teams โดยตรง วิธีนี้ช่วยประหยัดเวลาในการตรวจสอบหลายเครื่องมือเพื่อรับข้อมูลได้ทันท่วงที

สนับสนุนให้ทีมตัวแทนแชร์ความคิดเห็นสำหรับการบูรณาการที่กำหนดได้เองกับแอปพลิเคชันบุคคลภายนอกและบอตการดัดแปลงเฉพาะสำหรับทีมของตน

การติดตามระบบ Microsoft Teams

แชร์การวิเคราะห์การเลือกใช้และการใช้ระบบ Microsoft Teams กับทีมผู้นำ และเตือนพวกเขาให้แชร์คำติชมจากสมาชิกของทีมในช่องทาง “คำติชม”

สร้างความตระหนัก

ติดต่อสื่อสารให้ทุกคนในสถาบันของคุณทราบเกี่ยวกับ Microsoft Teams ระบบ FastTrack ให้ข้อมูลแก่ฝ่ายผู้ดูแลระบบไอทีให้ดำเนินการในขั้นตอนนี้โดยการรวมเอาข้อมูลเพื่อช่วยกระจายข่าว เช่น แม่แบบประกาศ แม่แบบการนับถอยหลัง ใบปลิว โพสเตอร์ คำแนะนำ และอีเมล ดูที่เว็บไซต์ FastTrack หรือถามตัวแทนจำหน่ายระบบ Microsoft ของคุณสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

จัดการฝึกอบรม

จัดการฝึกอบรมและการตอบคำถามที่ดัดแปลงโดยเฉพาะสำหรับทีมและกรณีที่ใช้

เปิดใช้งานนวัตกรรม

ร่วมมือกับตัวแทนทั่วทั้งสถาบันเพื่อระบุการใช้ในระดับสูงนี้รวมถึงการบูรณาการและบอตที่กำหนดได้เองเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจาก Microsoft Teams พิจารณาสร้างทีมตัวแทน Microsoft Teams ทั่วทั้งสถาบันเพื่อแชร์ความคิดที่ปรับวิธีในการทำงานร่วมกันของทีม

แชร์คำติชมในระบบ Microsoft Teams ผ่าน User Voice หรือทางลิงก์คำติชมที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ ติดต่อกับไอที Pros อื่น ๆ ใน Microsoft Teams Tech Community

คำติชมและการสนับสนุน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ Microsoft Education Help Center

ส่งคำแนะนำ

ถามชุมชน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×