คอลัมน์ Pivot

ใน Power Query คุณสามารถสร้างตารางที่มีค่ารวมสำหรับแต่ละค่าที่ไม่ซ้ำกันในคอลัมน์ได้ Power Query จะจัดกลุ่มค่าแต่ละค่าที่ไม่ซ้ำกัน ดำเนินการคำนวณรวมสำหรับค่าแต่ละค่า และทำ Pivot คอลัมน์เป็นตารางใหม่ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถนับจำนวนผลิตภัณฑ์ในประเภทของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดได้

ผลลัพธ์ของคอลัมน์ Pivot

เมื่อต้องการทำ Pivot คอลัมน์

  1. ใน Ribbon ของ ตัวแก้ไขคิวรี ให้คลิก แปลง > ทำ Pivot คอลัมน์

    กล่องโต้ตอบ คอลัมน์ ของ Pivot
  2. ในกล่องโต้ตอบ ทำ Pivot คอลัมน์ ให้เลือกคอลัมน์จาก คอลัมน์ค่า ตัวอย่างเช่น เลือกหมายเลขผลิตภัณฑ์

  3. ขยาย ซ่อนตัวเลือกขั้นสูง แล้วเลือก ฟังก์ชันรวมค่า ตัวอย่างเช่น เลือก จำนวน (ทั้งหมด)

  4. คลิก ตกลง

ตัวอย่าง

การกำหนดคอลัมน์ ProductCategory และ ProductNumber ให้กับตารางผลิตภัณฑ์ คุณจะได้ผลลัพธ์จำนวนลิตภัณฑ์ทั้งหมดในแต่ละประเภท

ตัวอย่างคอลัมน์ Pivot
ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×