คอลัมน์จากการคำนวณใน PowerPivot

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คอลัมน์จากการคำนวณ คุณสามารถเพิ่มข้อมูลใหม่ไปยังตารางในของคุณPower Pivot ตัวแบบข้อมูล แต่แทนที่เป็นการวาง หรือนำเข้าค่าไปยังคอลัมน์ สร้างสูตรData Analysis Expressions (DAX)ที่กำหนดค่าคอลัมน์ ตัวอย่าง คุณต้องการเพิ่มค่าขายกำไรทั้งหมดไปยังแต่ละแถวในตาราง factSales การเพิ่มคอลัมน์จากการคำนวณใหม่ และ การใช้สูตร = [SalesAmount] -[TotalCost] - [ReturnAmount], ค่าจะถูกคำนวณ ด้วยการหักลบค่าจากแถวแต่ละแถวในคอลัมน์ TotalCost และ ReturnAmount จากค่าในแต่ละแถวของคอลัมน์ SalesAmount คอลัมน์กำไรทั้งหมดนั้นสามารถใช้ในรายงาน PivotTable, PivotChart หรือ Power View ตามที่คุณต้องการให้คอลัมน์อื่น ๆ

คอลัมน์จากการคำนวณใน Power Pivot

คอลัมน์จากการคำนวณใน PowerPivot

หมายเหตุ: ถึงแม้ว่าคำนวณ คอลัมน์และหน่วยวัดจะคล้ายกับที่ทั้งสองจะยึดตามสูตรจะแตกต่างในวิธีการใช้ การวัดบ่อยที่สุดไว้ในพื้นที่ค่า ของรายงาน PivotTable หรือ PivotChart คอลัมน์จากการคำนวณจะใช้เมื่อคุณต้องการวางผลลัพธ์จากการคำนวณในพื้นที่อื่นของ PivotTable (เช่นคอลัมน์หรือแถว ใน PivotTable หรือ บนแกนใน PivotChart) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวัด ได้วัดใน Power Pivot

ความเข้าใจเกี่ยวกับคอลัมน์จากการคำนวณ

สูตรในคอลัมน์จากการคำนวณมีลักษณะเหมือนกับสูตรที่คุณสร้างขึ้นใน Excel อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถสร้างสูตรที่แตกต่างกันให้กับแถวอื่นๆ ในตารางแบบเดียวกับที่คุณทำได้ใน Excel ได้ โดยสูตร DAX จะถูกนำไปใช้กับทั้งคอลัมน์โดยอัตโนมัติแทน

เมื่อคอลัมน์ประกอบด้วยสูตร จะมีการคำนวณค่าให้กับแต่ละแถว โปรแกรมจะคำนวณผลลัพธ์ให้กับคอลัมน์นั้นทันทีที่คุณป้อนสูตร จากนั้น ค่าในคอลัมน์จะได้รับการคำนวณใหม่ตามความจำเป็น เช่น เมื่อมีการรีเฟรชข้อมูลในคอลัมน์

คุณสามารถสร้างคอลัมน์จากการคำนวณโดยยึดตามหน่วยวัดและคอลัมน์จากการคำนวณอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างคอลัมน์จากการคำนวณหนึ่งเพื่อแยกตัวเลขจากสตริงข้อ แล้ว ใช้ตัวเลขดังกล่าวในคอลัมน์จากการคำนวณอื่น

ด้านบนของหน้า

ตัวอย่าง

คอลัมน์จากการคำนวณสามารถยึดตามข้อมูลที่คุณได้เพิ่มลงในตารางที่มีอยู่ได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจเลือกที่จะเชื่อมค่าเข้าด้วยกัน, ดำเนินการเพิ่มเติม, แยกสตริงย่อย หรือเปรียบเทียบค่าในเขตข้อมูลอื่นๆ เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์จากการคำนวณ คุณควรมีตารางที่เพิ่มลงใน Power Pivot อย่างน้อยที่สุดหนึ่งตาราง

ลองดูสูตรต่อไปนี้

=EOMONTH([StartDate],0])

จากการใช้ข้อมูลตัวอย่าง Contoso สูตรนี้จะแยกเดือนจากคอลัมน์ StartDate ในตาราง Promotion จากนั้นจะคำนวณค่าวันสิ้นสุดของเดือนให้กับแต่ละแถวในตาราง Promotion พารามิเตอร์ตัวที่สองระบุจำนวนเดือนก่อนหน้าหรือหลังจากเดือนใน StartDate ในกรณีนี้เป็น 0 จึงหมายถึงเดือนเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าในคอลัมน์ StartDate เป็น 6/1/2001 ค่าในคอลัมน์จากการคำนวณจะเป็น 6/30/2001

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลตัวอย่าง Contoso โปรดดูที่ การรับข้อมูลตัวอย่างสำหรับบทช่วยสอนตัวแบบข้อมูลและ DAX

ด้านบนของหน้า

การตั้งชื่อคอลัมน์จากการคำนวณ

ตามค่าเริ่มต้น คอลัมน์จากการคำนวณใหม่จะถูกเพิ่มไปด้านขวาของคอลัมน์อื่น และคอลัมน์ที่กำหนดโดยอัตโนมัติชื่อเริ่มต้นของกที่ CalculatedColumn1, CalculatedColumn2และอื่น ๆ คุณสามารถจัดเรียงใหม่ และเปลี่ยนชื่อคอลัมน์หลังจากที่พวกเขาจะถูกสร้างขึ้น อย่างไรก็ตาม มีข้อจำกัดบางอย่างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคอลัมน์จากการคำนวณ:

  • ชื่อของแต่ละคอลัมน์ภายในหนึ่งตารางต้องไม่ซ้ำกัน

  • หลีกเลี่ยงชื่อที่มีการใช้สำหรับการวัดภายในเวิร์กบุ๊กเดียวกัน แม้ว่าจะเป็นไปได้สำหรับการวัดและคอลัมน์จากการคำนวณมีชื่อเดียวกัน ถ้าชื่อไม่ซ้ำกัน คุณสามารถได้รับข้อผิดพลาดในการคำนวณได้อย่างง่ายดาย เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการ เรียกใช้การวัด เมื่ออ้างอิงไปยังคอลัมน์เสมอไปโดยบังเอิญใช้การอ้างอิงคอลัมน์แบบเต็ม

  • เมื่อคุณเปลี่ยนชื่อคอลัมน์จากการคำนวณ สูตรใดๆ ที่ขึ้นกับคอลัมน์ที่มีอยู่นี้ต้องได้รับการปรับปรุงไปด้วย การปรับปรุงผลลัพธ์ของสูตรจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เว้นแต่คุณอยู่ในโหมดปรับปรุงด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม การดำเนินการนี้อาจใช้เวลาสักครู่

  • มีอักขระบางตัวที่คุณไม่สามารถใช้ภายในชื่อคอลัมน์ หรือภายในชื่อของวัตถุอื่นๆ ใน Power Pivot สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ "ข้อกำหนดการตั้งชื่อ" ใน ข้อกำหนดของไวยากรณ์ DAX สำหรับ Power Pivot

วิธีการเปลี่ยนชื่อหรือแก้ไขคอลัมน์จากการคำนวณที่มีอยู่

  1. ในหน้าต่าง Power Pivot ให้คลิกขวาที่ส่วนหัวของคอลัมน์จากการคำนวณที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อคอลัมน์

  2. พิมพ์ชื่อใหม่ แล้วกด ENTER เพื่อยอมรับชื่อใหม่

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนแปลงชนิดข้อมูล

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงชนิดข้อมูลสำหรับคอลัมน์จากการคำนวณได้ในลักษณะเดียวกับที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงชนิดข้อมูลสำหรับทุกคอลัมน์ที่ไม่ได้มาจากการคำนวณ คุณไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงชนิดข้อมูลต่อไปนี้ ได้แก่ จากข้อความเป็นทศนิยม, จากข้อความเป็นจำนวนเต็ม, จากข้อความเป็นสกุลเงิน และจากข้อความเป็นวันที่ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงจากข้อความเป็นบูลีนได้

ด้านบนของหน้า

ประสิทธิภาพของคอลัมน์จากการคำนวณ

สูตรสำหรับคอลัมน์จากการคำนวณได้มากขึ้นทรัพยากรสูงกว่าสูตรที่ใช้สำหรับการวัด เหตุผลหนึ่งได้ว่า มีคำนวณผลลัพธ์สำหรับคอลัมน์จากการคำนวณสำหรับแต่ละแถวในตาราง เสมอในขณะที่มีคำนวณการวัดสำหรับเซลล์ที่ใช้ใน PivotTable หรือ PivotChart เท่านั้น

ตัวอย่างเช่น ตารางที่ มีแถวเป็นล้านจะมีคอลัมน์จากการคำนวณ มีเป็นล้าน และผลลัพธ์สอดคล้องกันผลกระทบต่อประสิทธิภาพเสมอ อย่างไรก็ตาม PivotTable โดยทั่วไปจะกรองข้อมูล โดยใช้ส่วนหัวของแถวและคอลัมน์ ดังนั้น วัดจากการคำนวณสำหรับชุดย่อยของข้อมูลในแต่ละเซลล์ของ PivotTable เท่านั้น

สูตรจะมีการขึ้นต่อกันกับวัตถุที่ถูกอ้างอิงถึงในสูตรนั้นๆ เช่น คอลัมน์อื่นๆ หรือนิพจน์ที่ประเมินค่า ตัวอย่างเช่น คอลัมน์จากการคำนวณที่อิงตามคอลัมน์อื่น หรือการคำนวณที่ประกอบด้วยนิพจน์ที่มีการอ้างอิงคอลัมน์จะไม่สามารถประเมินค่าได้จนกว่าคอลัมน์อื่นๆ นั้นจะได้รับการประเมิน ตามค่าเริ่มต้น ระบบจะเปิดใช้งานการรีเฟรชอัตโนมัติ ดังนั้น การขึ้นต่อกันทั้งหมดดังกล่าวอาจส่งผลต่อการทำงานในขณะที่มีการปรับปรุงค่าและรีเฟรชสูตร

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงานเมื่อคุณสร้างคอลัมน์จากการคำนวณ ให้ปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้:

  • แทนที่จะสร้างสูตรเดียวที่ประกอบด้วยการขึ้นต่อกันแบบซับซ้อนเป็นจำนวนมาก ให้สร้างสูตรต่างๆ เป็นขั้นตอน พร้อมกับบันทึกผลลัพธ์ลงในคอลัมน์ เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์และประเมินประสิทธิภาพได้

  • การปรับเปลี่ยนข้อมูลมักจะกำหนดให้ต้องคำนวณคอลัมน์จากการคำนวณใหม่อีกครั้ง คุณสามารถป้องกันการดำเนินการนี้ได้โดยตั้งค่าโหมดการคำนวณใหม่ให้เป็นแบบผู้ใช้กำหนดเอง อย่างไรก็ตาม ถ้าค่าในคอลัมน์จากการคำนวณไม่ถูกต้อง คอลัมน์นั้นจะกลายเป็นสีเทา จนกว่าคุณจะรีเฟรชและคำนวณข้อมูลใหม่อีกครั้ง

  • ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงหรือลบความสัมพันธ์ระหว่างตารางต่างๆ สูตรที่ใช้คอลัมน์ในตารางเหล่านั้นจะไม่สามารถใช้ได้

  • ถ้าคุณสร้างสูตรที่ประกอบด้วยการขึ้นต่อกันแบบวงกลมหรือการอ้างอิงถึงตนเอง จะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

งาน

บทความต่อไปนี้จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับคอลัมน์จากการคำนวณ

การสร้างคอลัมน์จากการคำนวณ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×