ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

คอลัมน์คุณสมบัติหน้า (ADP)

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เพจนี้คุณสมบัติที่ประกอบด้วยชุดคุณสมบัติ สำหรับคอลัมน์ภายในตาราง หรือชุดของคอลัมน์ผลลัพธ์ภายในฟังก์ชันมุมมองหรือในรายการ

ชื่อตาราง

คุณสมบัตินี้ไม่ปรากฏถ้าคุณกำลังทำงานกับมุมมองหรือฟังก์ชันอินไลน์ แสดงชื่อของตารางประกอบด้วยคอลัมน์มีคุณสมบัติที่คุณกำลังดู เลือกชื่อของตารางสามารถถูกแก้ไขภายในตัวออกแบบฐานข้อมูลซึ่งไม่ใช่จากภายในตัวออกแบบตาราง ถ้ามีเลือกหลายตารางในไดอะแกรม เฉพาะชื่อของตารางแรกจะมองเห็นได้

ชื่อวัตถุ

คุณสมบัตินี้ไม่ปรากฏถ้าคุณกำลังทำงานกับตาราง แสดงชื่อของมุมมองหรือฟังก์ชันอินไลน์ซึ่งประกอบด้วยคอลัมน์ผลลัพธ์ที่มีคุณสมบัติที่คุณกำลังดู เลือกการแก้ไขชื่อวัตถุที่ไม่สามารถแก้ไข

ชื่อคอลัมน์

แสดงชื่อของคอลัมน์ที่เลือก เมื่อต้องการแสดงคุณสมบัติสำหรับคอลัมน์อื่น ขยายรายชื่อคอลัมน์

ถ้าคุณกำลังทำงานบนตาราง นี้แสดงชื่อของคอลัมน์ของตารางหนึ่ง ถ้าคุณกำลังทำงานบนมุมมองหรือฟังก์ชันในบรรทัด นี้แสดงชื่อของคอลัมน์ที่มีผลลัพธ์

นิพจน์

นำไปใช้เฉพาะถ้าคุณกำลังทำงานบนมุมมองหรือฟังก์ชันอินไลน์ แสดงนิพจน์ฐานข้อมูลสำหรับคอลัมน์ผลลัพธ์ทั้งคอลัมน์ที่ปรากฏขึ้นในผลลัพธ์ของฟังก์ชันมุมมองหรือในรายการ ถ้าคอลัมน์นั้นสัมพันธ์โดยตรงกับคอลัมน์ต้นฉบับ นิพจน์ที่จะแสดงชื่อเจ้าของ ชื่อตาราง และชื่อคอลัมน์ ตัวอย่าง ถ้ามุมมองหรือฟังก์ชันมีคอลัมน์qtyจากตารางsalesนิพจน์คือdbo.sales.qty

ถ้าคอลัมน์สอดคล้องกับคอลัมน์ที่ได้รับมาไว้ในมุมมองหรือฟังก์ชันในบรรทัด นิพจน์อินไลน์ ตัวอย่างเช่น คอลัมน์เรียกว่าprofitไม่สามารถมีนิพจน์ของrevenue-expenses

คำอธิบาย

(Microsoft SQL Server 2000 เท่านั้น) แสดงคำอธิบายข้อความของคอลัมน์ที่เลือก ค่าถูกเก็บเป็น SQL Server ที่คุณสมบัติเพิ่มเติม

ชนิดข้อมูล

แสดงชนิดข้อมูลของคอลัมน์ที่เลือก

ถ้าคุณกำลังทำงานกับมุมมองหรือฟังก์ชันในบรรทัดชนิดข้อมูล นำไปใช้กับคอลัมน์ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับคอลัมน์ในตาราง ดู หรือแบบฟังก์ชันโดยตรง เท่านั้น กล่าว ถ้าคอลัมน์ผลลัพธ์ได้รับมา คุณสมบัติชนิดข้อมูล ว่างเปล่า คุณไม่สามารถแก้ไขคุณสมบัตินี้สำหรับมุมมองหรือฟังก์ชันอินไลน์

ความยาว

นำไปใช้เฉพาะถ้าคุณกำลังทำงานบนตาราง แสดงความยาวของคอลัมน์ที่เลือก

เป็น null ได้

กำหนดหรือไม่คุณสามารถใส่ค่า Null ในคอลัมน์

 • ค่า NULL     ค่า null ได้เท่านั้น

 • ไม่ใช่ NULL     ค่า null ไม่ได้

ค่าเริ่มต้น

นำไปใช้เฉพาะถ้าคุณกำลังทำงานบนตาราง แสดงค่าเริ่มต้นสำหรับคอลัมน์นี้เมื่อใดก็ ตามแถวที่ไม่มีค่าสำหรับคอลัมน์นี้จะถูกแทรกลงในตาราง ค่าของเขตข้อมูลนี้สามารถกำหนดค่าของข้อจำกัดเริ่มต้นใน SQL Server หรือชื่อของข้อจำกัดส่วนกลางที่คอลัมน์ที่ถูกผูกไว้ รายการแบบหล่นลงประกอบด้วยค่าเริ่มต้นส่วนกลางที่ทั้งหมดที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูล เมื่อต้องการผูกคอลัมน์เพื่อเริ่มส่วนกลาง เลือกจากรายการดรอปดาวน์ หรืออีกวิธีหนึ่ง เมื่อต้องการสร้างข้อจำกัดในการเริ่มต้นสำหรับคอลัมน์ ใส่เป็นค่าเริ่มต้นเป็นข้อความโดยตรง

ความแม่นยำ

นำไปใช้เฉพาะถ้าคุณกำลังทำงานบนตาราง แสดงจำนวนสูงสุดของตัวเลขสำหรับค่าของคอลัมน์นี้

มาตราส่วน

นำไปใช้เฉพาะถ้าคุณกำลังทำงานบนตาราง แสดงจำนวนสูงสุดของตัวเลขที่อาจปรากฏขึ้นทางด้านขวาของจุดทศนิยมสำหรับค่าของคอลัมน์นี้

ข้อมูลประจำตัว

นำไปใช้เฉพาะถ้าคุณกำลังทำงานบนตาราง แสดงว่า มีใช้คอลัมน์ โดย SQL Server เป็นคอลัมน์ที่มีข้อมูลเฉพาะตัว ค่าที่เป็นไปได้คือ:

 • ไม่มี     ไม่มีใช้คอลัมน์เป็นคอลัมน์ที่มีข้อมูลเฉพาะตัว

 • ใช่     คอลัมน์ถูกใช้เป็นคอลัมน์ที่มีข้อมูลเฉพาะตัว

 • ใช่ (ไม่ใช้สำหรับการจำลองแบบ)     คอลัมน์ถูกใช้เป็นคอลัมน์ที่มีข้อมูลเฉพาะตัว ยกเว้นในขณะที่ตัวแทนการจำลองแบบถูกแทรกข้อมูลลงในตาราง

ปล่อย

นำไปใช้เฉพาะถ้าคุณกำลังทำงานบนตาราง แสดงการตั้งค่าของคอลัมน์ที่มีข้อมูลเฉพาะตัว ตัวเลือกนี้นำไปใช้เฉพาะกับคอลัมน์ที่ตัวเลือกข้อมูลเฉพาะตัว ที่ถูกตั้งค่าเป็นใช่ หรือใช่ (ไม่ได้สำหรับการจำลองแบบ)

เพิ่มข้อมูลเฉพาะตัว

นำไปใช้เฉพาะถ้าคุณกำลังทำงานบนตาราง แสดงค่าของคอลัมน์ที่มีข้อมูลเฉพาะตัวที่เพิ่มขึ้น ตัวเลือกนี้นำไปใช้เฉพาะกับคอลัมน์ที่ตัวเลือกข้อมูลเฉพาะตัว ที่ถูกตั้งค่าเป็นใช่ หรือใช่ (ไม่ได้สำหรับการจำลองแบบ)

คือ RowGuid

นำไปใช้เฉพาะถ้าคุณกำลังทำงานบนตาราง แสดงว่า มีใช้คอลัมน์ โดย SQL Server เป็นคอลัมน์ ROWGUID คุณสามารถตั้งค่านี้เป็นYes เฉพาะสำหรับคอลัมน์ที่มีคอลัมน์ที่มีข้อมูลเฉพาะตัว

สูตร

(SQL Server 7.0 หรือใหม่กว่าเท่านั้น) นำไปใช้เฉพาะถ้าคุณกำลังทำงานบนตาราง แสดงสูตรสำหรับคอลัมน์จากการคำนวณ

เปรียบเทียบ

(SQL Server 2000 เท่านั้น) นำไปใช้เฉพาะถ้าคุณกำลังทำงานบนตาราง แสดงลำดับการเรียงชุดที่ SQL Server ตามค่าเริ่มต้นนำไปใช้กับคอลัมน์เมื่อใดก็ ตามค่าในคอลัมน์ที่ใช้ในการเรียงลำดับแถวของผลลัพธ์แบบสอบถาม เมื่อต้องการใช้ค่าเริ่มต้น collating ลำดับสำหรับฐานข้อมูล เลือก<เริ่มต้นฐานข้อมูล >

จัดรูปแบบ

(SQL Server 2000 เท่านั้น) แสดงรูปแบบการแสดงสำหรับคอลัมน์ เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบ เลือกรูปแบบจากรายการ

ตำแหน่งทศนิยม

แสดงจำนวนของตำแหน่งทศนิยมที่จะใช้สำหรับการแสดงค่าของคอลัมน์นี้ ถ้าคุณเลือกอัตโนมัติ จำนวนของจุดทศนิยมจะถูกกำหนด โดยค่าคุณเลือกในรูปแบบ

รูปแบบการป้อนข้อมูล

(SQL Server 2000 เท่านั้น) เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบการป้อนข้อมูล คลิกในกล่องข้อความนี้ จาก นั้นคลิกที่ปุ่มที่ปรากฏขึ้นควบคู่ไปกับนั้น

คำอธิบายภาพ

(SQL Server 2000 เท่านั้น) แสดงป้ายชื่อข้อความที่ปรากฏขึ้นตามค่าเริ่มต้นในฟอร์มโดยใช้คอลัมน์นี้

ใส่ดัชนี

(SQL Server 2000 เท่านั้น) นำไปใช้เฉพาะถ้าคุณกำลังทำงานบนตาราง แสดงว่า ดัชนีที่มีอยู่ในคอลัมน์ ค่าที่เป็นไปได้คือ:

 • ไม่มี     ดัชนีไม่มีอยู่ในคอลัมน์

 • ใช่ (ค่าที่ซ้ำกันตกลง)     ดัชนีแบบคอลัมน์เดียวซ้ำกันอยู่ในคอลัมน์

 • ใช่ (ไม่มีค่าซ้ำกัน)     ดัชนีคอลัมน์เดียวไม่ซ้ำกันอยู่ในคอลัมน์

ไฮเปอร์ลิงก์

(SQL Server 2000 เท่านั้น) ระบุว่า ค่าในคอลัมน์นี้สามารถถูกแปลเป็นการเชื่อมโยงหลายมิติ

โหมด IME

(SQL Server 2000 เท่านั้น) กำหนดสถานะ IME (ตัวแก้ไขวิธีการป้อนค่า) ของคอลัมน์เมื่อผู้ใช้ใส่ค่าลงในคอลัมน์นั้น ตัวเลือกของคุณคือ:

 • ไม่มีตัวควบคุม     ไม่มีตัวควบคุมจะเริ่มต้น

 • บน     ระบุ IME ที่เปิดอยู่ และอักขระที่เฉพาะเจาะจงจีน ภาษาญี่ปุ่น หรือเกาหลีสามารถถูกใส่เป็นค่าสำหรับคอลัมน์นี้

 • ปิด ระบุ IME ปิดอยู่ เมื่อผู้ใช้ใส่ค่าลงในคอลัมน์ คีย์บอร์ดทำงานเหมือนกับโหมดรายการภาษาอังกฤษ

 • ปิดใช้งาน     เหมือนกับ "ปิด" เว้นแต่ว่า "การปิดใช้งาน" ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เปิด IME

 • นะ     ใช้ได้สำหรับ IME ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

 • คะทะคะนะ     ใช้ได้สำหรับ IME ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

 • คะทะคะนะแบบครึ่ง ใช้ได้สำหรับ IME ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

 • เต็ม alpha     ใช้ได้สำหรับภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี IME เท่านั้น

 • Alpha ใช้ได้สำหรับภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี IME เท่านั้น

 • เต็มฮันกุลฮัน     ใช้ได้สำหรับ IME ภาษาเกาหลีเท่านั้น

 • ฮันกุลฮัน     ใช้ได้สำหรับ IME ภาษาเกาหลีเท่านั้น

โหมดของประโยค IME

(SQL Server 2000 เท่านั้น) กำหนดว่าการแปลง IME เพิ่มเติมนำไปใช้ตามค่าเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้ใส่ค่าลงในคอลัมน์ ตัวเลือกของคุณคือ:

 • ขั้นตอนทำนาย     ระบุระดับการพื้นฐานของการแปลง นี่คือค่าเริ่มต้น

 • ส่วนคำสั่งพหูพจน์     สนับสนุนการใช้พจนานุกรมเพิ่มเติม ด้วยข้อมูลทางภูมิศาสตร์ และไปรษณีย์ชื่อ การแปลง

 • การสนทนา     แปลงสนับสนุนที่รู้จักภาษาสนทนา

 • ไม่มี     แปลงอักขระปิดใช้งาน

Furigana

(SQL Server 2000 เท่านั้น) ระบุว่า คอลัมน์ลงในที่เก็บ Furigana ที่เทียบเท่ากับข้อความที่ใส่ โดยผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ใส่ค่าลงในคอลัมน์นี้ ค่านั้นจะถูกเก็บไว้ และนอก Furigana เหมือนกับข้อความที่ใส่ถูกเก็บไว้ในคอลัมน์ชื่อในตัวควบคุมนี้

ที่อยู่ทางไปรษณีย์

(SQL Server 2000 เท่านั้น) ระบุตัวควบคุมหรือเขตข้อมูลที่แสดงอยู่สอดคล้องกับการป้อนดรหัสไปรษณีย์รหัสหรือลูกค้าบาร์โค้ดข้อมูลที่สอดคล้องกับที่อยู่ที่ใส่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×