ความแตกต่างระหว่างรูปแบบ OpenDocument Text (.odt) และรูปแบบ Word (.docx) ที่ใช้โดย Word Web App

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณแก้ไขไฟล์ในรูปแบบข้อความ OpenDocument (.odt) โดยใช้Word Online แล้ว เปิดสมุดงานอีกครั้งใน Word 2010 คุณอาจสังเกตเห็นความแตกต่างบางจัดรูปแบบระหว่างเวอร์ชันต้นฉบับและเวอร์ชันที่แก้ไข ในทำนองเดียวกัน คุณอาจเห็นความแตกต่างของการจัดรูปแบบเมื่อคุณเปิดแฟ้มข้อความ OpenDocument ในWord Online เลือกหรือไม่เนื่องจากฟีเจอร์แตกต่างกันว่า ไฟล์รูปแบบการสนับสนุน

หมายเหตุ: ความแตกต่างที่คุณจะพบเมื่อคุณทำงานกับรูปแบบไฟล์สองถูกจำกัดโดยทั่วไปเมื่อต้องการจัดรูปแบบความแตกต่าง ข้อมูลและเนื้อหาจะแปลง แต่วิธีการจัดรูปแบบ และโต้ตอบกับข้อมูลและเนื้อหาอาจแตกต่างระหว่างรูปแบบ

เกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันแก้ไขเอกสาร ในรูปแบบข้อความ OpenDocument

ตารางต่อไปนี้แสดงพื้นที่ใดคุณลักษณะWord Online จะได้รับการสนับสนุน หรือบางส่วนได้รับการสนับสนุนในรูปแบบ OpenDocument (.odt)

  • สนับสนุน    ทั้งรูปแบบ Word Online และรูปแบบ OpenDocument Text สนับสนุนฟีเจอร์นี้ โดยเนื้อหา การจัดรูปแบบ และลักษณะการใช้งานจะยังคงอยู่เหมือนเดิม

  • ได้รับการสนับสนุนบางส่วน    ทั้งรูปแบบ Word Online และ OpenDocument Text สนับสนุนฟีเจอร์นี้ แต่การจัดรูปแบบและความสามารถในการใช้งานอาจได้รับผลกระทบ ข้อความหรือข้อมูลจะยังคงอยู่ แต่การจัดรูปแบบและวิธีทำงานกับข้อความหรือกราฟิกอาจแตกต่างไปจากเดิม

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์กราฟิกที่มีทั้งหมด บางส่วน หรือไม่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบ OpenDocument ดูฟีเจอร์กราฟิกของตารางในภายหลังในบทความนี้

พื้นที่

พื้นที่ย่อย

ระดับการสนับสนุน

ข้อคิดเห็น

การทำงานร่วมกัน

จดหมายเวียน

สนับสนุน

ถ้าเอกสารถูกแก้ไขโดยแอปพลิเคชัน ODF อื่นจะต้องสร้างการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลอีกครั้ง

เนื้อหา

การอ้างอิงไขว้

สนับสนุน

เนื้อหา

ตัวแก้ไขสมการ

สนับสนุน

เนื้อหา

สมการ

สนับสนุน

เนื้อหา

เชิงอรรถ-อ้างอิงท้ายเรื่อง

สนับสนุน

ตัวคั่นแบบกำหนดเองไม่ได้รับการสนับสนุน

เนื้อหา

หัวกระดาษ-ท้ายกระดาษ

สนับสนุน

เนื้อหา

ดัชนี

สนับสนุน

ดัชนีหลายคอลัมน์ไม่ได้รับการสนับสนุน

เนื้อหา

แทรกตัวแบ่ง

สนับสนุนบางส่วน

คุณสมบัติบางอย่างของตัวแบ่งส่วนแบบต่อเนื่องอาจหายไป เช่น ระยะขอบบน/ล่าง หัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ เส้นขอบ และการใส่หมายเลขบรรทัด

เนื้อหา

Office Art

สนับสนุน

ดูตารางฟีเจอร์ด้านกราฟิกสำหรับรายละเอียด

เนื้อหา

การใส่หมายเลขหน้า

สนับสนุน

เนื้อหา

รูปภาพ

สนับสนุน

รูปภาพจากเอกสารที่สร้างใน OpenOffice จะไม่แสดงขึ้น

เนื้อหา

ตาราง

สนับสนุนบางส่วน

ตารางที่มีมากกว่า 64 คอลัมน์จะไม่ได้รับการสนับสนุน

เนื้อหา

กล่องข้อความ

สนับสนุนบางส่วน

ไม่สามารถซ้อนกล่องข้อความได้

เนื้อหา

สารบัญ (TOC)

สนับสนุนบางส่วน

TOC สูญเสียรายการที่มีป้ายชื่อเป็นเขตข้อมูล SEQ

การแก้ไข

การแก้ไขอัตโนมัติ

สนับสนุน

การแก้ไข

ตัด-คัดลอก-วาง

สนับสนุน

การแก้ไข

ลากแล้วปล่อย

สนับสนุน

การแก้ไข

ซองจดหมายและป้ายชื่อ

สนับสนุน

การแก้ไข

การเลือก

สนับสนุน

การแก้ไข

เลิกทำ-ทำซ้ำ-ทำอีกครั้ง

สนับสนุน

การดำเนินการไฟล์

การรวมเข้ากับ WSS

สนับสนุน

การจัดรูปแบบ

เส้นขอบและแรเงา

สนับสนุน

ลวดลายบนการแรเงาไม่ได้รับการสนับสนุน

สไตล์เส้นขอบรูปภาพไม่ได้รับการสนับสนุน ลวดลายและลักษณะเส้นจะถูกแปลงเป็นเส้นทึบ

การจัดรูปแบบ

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข

สนับสนุน

ระยะห่างระหว่างลำดับเลข/สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและข้อความอาจแตกต่างกันเล็กน้อย

ระยะห่างระหว่างข้อมูลในรายการจะเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับระยะห่างบรรทัดของเอกสาร

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเริ่มต้นใน OpenOffice จะเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏเมื่อเปิดไฟล์ .odt ใน Word Online

การจัดรูปแบบ

ตัวอักษรขึ้นต้นขนาดใหญ่

สนับสนุน

จุดยึดของบางพื้นที่ในระยะขอบจะไม่ได้รับการสนับสนุน

การจัดรูปแบบ

ปากกาเน้นข้อความ

สนับสนุน

การเน้นจะถูกแปลงเป็นสีพื้นหลังอักขระเมื่อคุณบันทึกเอกสาร

การจัดรูปแบบ

เส้นแนวนอน

สนับสนุน

การจัดรูปแบบ

ย่อหน้า

สนับสนุน

การจัดรูปแบบ

เปิดเผยการจัดรูปแบบ

สนับสนุน

การจัดรูปแบบ

สไตล์

สนับสนุน

จำนวนของสไตล์จะเพิ่มขึ้นหลังจากคุณบันทึกเอกสารในรูปแบบ .odt และการจัดรูปแบบทั้งหมดใน ODF จะใช้สไตล์เป็นหลัก

การจัดรูปแบบ

แท็บ

สนับสนุน

แท็บการจัดตำแหน่งไม่ได้รับการสนับสนุน

การจัดรูปแบบ

คอลัมน์ข้อความ

สนับสนุน

คุณสมบัติบางอย่างที่สัมพันธ์กับส่วนนี้อาจสูญหายไป ตัวอย่างเช่น ระยะขอบบน/ล่าง หัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ เส้นขอบ หรือการใส่หมายเลขบรรทัด

การจัดรูปแบบ

การวางแนวข้อความ

สนับสนุนบางส่วน

สนับสนุนรูปแบบการวางแนวข้อความต่อไปนี้

rltb: ขวาไปซ้าย บนลงล่าง

lrtb: ซ้ายไปขวา บนลงล่าง

tbrl: บนลงล่าง ขวาไปซ้าย

ไม่สนับสนุนการวางแนวข้อความในเซลล์ตาราง

การจัดรูปแบบ

การวางตำแหน่ง

สนับสนุนบางส่วน

การวางตำแหน่งของกล่องข้อความ เฟรม และรูปร่างบางรายการอาจเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับชนิดของจุดยึดที่ใช้

โครงสร้างพื้นฐาน

บุ๊กมาร์ก

สนับสนุน

โครงสร้างพื้นฐาน

เขตข้อมูล

สนับสนุนบางส่วน

เขตข้อมูลที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจะถูกแปลงเป็นข้อความธรรมดา

เขตข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุนจะยังคงเป็นเขตข้อมูลต่อไป

เขตข้อมูล SEQ ไม่ได้รับการสนับสนุน และจะมีผลต่อลักษณะการทำงานของ TOC และคำอธิบายภาพ

โครงสร้างพื้นฐาน

ไฮเปอร์ลิงก์

สนับสนุน

เอกสารจาก OpenOffice จะไม่มีสไตล์ของไฮเปอร์ลิงก์ แต่ยังคงทำงานได้

โครงสร้างพื้นฐาน

OLE

สนับสนุนบางส่วน

วัตถุที่ฝังตัวในเอกสารที่สร้างใน OpenOffice จะไม่แสดงขึ้น ชนิดของภาพจะไม่ได้รับการสนับสนุน และลิงก์จะเป็นแบบสัมพัทธ์

นานาชาติ

IME

สนับสนุน

นานาชาติ

สองบรรทัดในหนึ่ง

สนับสนุน

การพิมพ์

สนับสนุน

การพิสูจน์อักษร

การตรวจหาภาษาอัตโนมัติ

สนับสนุน

การพิสูจน์อักษร

คุณสมบัติภาษา

สนับสนุน

การพิสูจน์อักษร

การสะกด

สนับสนุน

พื้นที่ของข้อความที่ทำเครื่องหมายเป็น "ไม่ตรวจการสะกดหรือไวยากรณ์" จะสูญเสียคุณสมบัตินี้ไป ข้อความนั้นจะได้รับการตรวจการสะกดและไวยากรณ์

ฟีเจอร์กราฟิก

ตารางต่อไปนี้แสดงฟีเจอร์กราฟิกจะได้รับการสนับสนุน หรือบางส่วนได้รับการสนับสนุนในรูปแบบ OpenDocument (.odt)

  • สนับสนุน    ทั้ง Word Online และรูปแบบ OpenDocument สนับสนุนฟีเจอร์นี้ กราฟิกที่ใช้ฟีเจอร์นี้จะปรากฏขึ้น และมีลักษณะการทำงานที่เหมือนกันทั้งสองรูปแบบ

  • ได้รับการสนับสนุนบางส่วน    ทั้งรูปแบบ Word Online และรูปแบบ OpenDocument สนับสนุนฟีเจอร์นี้ แต่กราฟิกอาจปรากฏขึ้นแตกต่างกันระหว่างสองรูปแบบ ข้อมูลจะไม่สูญหายไประหว่างสองรูปแบบ แต่การจัดรูปแบบและวิธีที่คุณทำงานกับกราฟิกเหล่านี้อาจแตกต่างกัน

รูปร่างพื้นฐาน

ระดับการสนับสนุน

ข้อคิดเห็น

รูปร่าง

สนับสนุน

กล่องข้อความ

สนับสนุน

สนับสนุน ยกเว้นวัตถุในกล่องข้อความที่ได้รับการสนับสนุนบางส่วนสำหรับ Word 2010 กราฟิก SmartArt รูปร่าง หรือกล่องข้อความภายในกล่องข้อความจะไม่ได้รับการสนับสนุน และจะสูญหายเมื่อคุณเปิดไฟล์

อักษรศิลป์

สนับสนุน

ตัวเลือกรูปร่างสามมิติ

สนับสนุน

รูปภาพ

สนับสนุน

สนับสนุน ยกเว้นตัวเลือกการแทรกและลิงก์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนใน ODF

วัตถุในแผนภูมิ

สนับสนุน

จะถูกแปลงเป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยแผนภูมิและวัตถุ Word 2010 ไม่สนับสนุนกลุ่มที่มีแผนภูมิ ดังนั้นวัตถุจะถูกยกเลิกการจัดกลุ่มเมื่อคุณเปิดไฟล์ใน Word 2010

คำอธิบายประกอบที่เป็นหมึก

สนับสนุน

คำอธิบายประกอบที่เป็นหมึกจะถูกแปลงเป็นรูป Enhanced Metafile (EMF)

กลุ่มของวัตถุ

สนับสนุนบางส่วน

วัตถุบางอย่างไม่สามารถถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกันได้ใน Word 2010 ดังนั้นวัตถุเหล่านั้นจะถูกยกเลิกการจัดกลุ่มเมื่อคุณเปิดไฟล์ OpenDocument กรณีนี้จะรวมถึงวัตถุใดๆ ที่จัดกลุ่มเข้ากับแผนภูมิ และรูปภาพที่จัดกลุ่มเข้ากับรูปร่าง กล่องข้อความ หรือวัตถุ OLE

การมองเห็นวัตถุ

สนับสนุนบางส่วน

วัตถุที่มองไม่เห็นจะสามารถมองเห็นได้หลังจากบันทึกไฟล์แล้วเปิดไฟล์อีกครั้งใน Word 2010

เส้นขอบของวัตถุ

สนับสนุน

สไตล์เส้นขอบบางสไตล์จะไม่ได้รับการสนับสนุน สไตล์เส้นขอบที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจะถูกบันทึกเป็นสไตล์เส้นขอบเริ่มต้น (เส้นทึบสีดำ)

การเติมวัตถุ

สนับสนุน

สนับสนุน ยกเว้นสีเติมไล่ระดับที่มีจุดเปลี่ยนมากกว่าสองจุดจะสูญเสียจุดเปลี่ยนทั้งหมดหลังจากสองจุดแรก

การจัดรูปแบบเส้น

สนับสนุน

เส้นและปลายเส้นบางสไตล์จะไม่ได้รับการสนับสนุนใน ODF สไตล์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจะถูกบันทึกเป็นสไตล์เริ่มต้น ซึ่งได้แก่ เส้นทึบสีดำและลูกศรเปิดตามลำดับ

การเปลี่ยนสีรูปภาพ

สนับสนุนบางส่วน

การเปลี่ยนสีรูปภาพบางชนิดจะมีการเปลี่ยนสีที่เทียบเท่ากันใน ODF เช่น รูปขาวดำ การเปลี่ยนสีรูปภาพชนิดอื่นๆ จะไม่มีการเปลี่ยนสีที่เทียบเท่ากันและจะถูกปรับให้เหลือระนาบเดียว รูปภาพจะปรากฏในลักษณะเหมือนเดิม แต่จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเอาการเปลี่ยนสีออกได้

สไตล์รูปภาพ

สนับสนุนบางส่วน

เส้นขอบได้รับการสนับสนุนบางส่วน แต่อาจปรากฏในลักษณะที่ไม่เหมือนเดิม

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×