ความแตกต่างระหว่างรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet (.ods) และรูปแบบ Excel Online (.xlsx)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณเปิดไฟล์ OpenDocument Spreadsheet (.ods) โดยใช้ Excel Online คุณอาจสังเกตเห็นความแตกต่างบางอย่างของฟีเจอร์ที่ถูกบันทึกหลังการแก้ไขสเปรดชีต ซึ่งไม่เหมือนกับรูปแบบ Excel (.xlsx) ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบไฟล์ที่สนับสนุนฟีเจอร์นั้นต่างกัน

หมายเหตุ: ความแตกต่างที่มักจะเห็นได้ทั่วไปเมื่อคุณใช้งานไฟล์ทั้งสองรูปแบบก็คือ ความแตกต่างของการจัดรูปแบบและฟีเจอร์ที่มีให้ใช้ ข้อมูลและเนื้อหาส่วนใหญ่จะถูกแปลง แต่การจัดรูปแบบและการทำงานกับข้อมูลและเนื้อหาของทั้งสองรูปแบบนี้อาจแตกต่างกัน

เกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันแก้ไขสเปรตชีตในรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet

ตารางด้านล่างจะแสดงฟีเจอร์ของ Excel Online ที่ได้รับการสนับสนุนเต็มที่ ได้รับการสนับสนุนบางส่วน หรือไม่ได้รับการสนับสนุน ในรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet (.ods)

  • สนับสนุน    ทั้งรูปแบบ Excel Online และรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet สนับสนุนฟีเจอร์นี้ โดยเนื้อหา การจัดรูปแบบ และลักษณะการใช้งานจะยังคงอยู่เหมือนเดิม

  • สนับสนุนบางส่วน    ทั้งรูปแบบ Excel Online และรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet สนับสนุนฟีเจอร์นี้ แต่การจัดรูปแบบและลักษณะการใช้งานอาจได้รับผลกระทบบางอย่าง ข้อความหรือข้อมูลจะยังคงอยู่ แต่การจัดรูปแบบและวิธีทำงานกับข้อความหรือกราฟิกอาจแตกต่างไปจากเดิม

  • ไม่สนับสนุน    ฟีเจอร์ใน Excel Online ไม่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet เมื่อใช้รูปแบบ OpenDocument Spreadsheet คุณมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเนื้อหา การจัดรูปแบบ และการใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของสเปรดชีต

  • ไม่สามารถใช้งาน ฟีเจอร์ถูกนำมาใช้ใน Excel สำหรับ Windows รุ่นที่ใหม่กว่า

พื้นที่

พื้นที่ย่อย

ระดับของการสนับสนุน

ข้อคิดเห็น

วัตถุบรรทัดลายเซ็น

ไม่สนับสนุน

ลายเซ็นดิจิทัลจะถูกเอาออกทันทีที่คุณทำการแก้ไขใด ๆ ในไฟล์ บันทึกสำเนาการแก้ไข และลายเซ็นจะถูกเอาออกจากแฟ้มที่คัดลอก

การจัดรูปแบบ

ความสูงของแถว/ความกว้างของคอลัมน์

สนับสนุน

ลักษณะที่ปรากฏควรเหมือนกัน

การจัดรูปแบบ

เซลล์

สนับสนุน

การจัดรูปแบบ

สไตล์ของเซลล์

สนับสนุน

ไฮเปอร์ลิงก์

สนับสนุน

สไตล์ของไฮเปอร์ลิงก์อาจเปลี่ยนแปลง

สูตร

สนับสนุน

สูตร

ชื่อ

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณเปิดไฟล์รูปแบบ .ods ใน Excel Online ชื่อภายใน นิพจน์ที่มีการตั้งชื่อ และ ชื่อของช่วงที่ไม่ต่อเนื่อง จะไม่ได้รับการสนับสนุน

สูตร

นิพจน์ทั่วไป

ไม่สนับสนุน

ใช้ตัวกรองขั้นสูงแทน

วันที่

วันที่ก่อน 2443 - 01 - 01

ไม่สนับสนุน

ถ้าบันทึกเวิร์กบุ๊กด้วยวันที่ก่อน 2443-01-01 เป็น .ods วันที่ก่อนปี พ.ศ. 2443 จะไม่บันทึกอย่างถูกต้อง

เครื่องมือข้อมูล

กลุ่มและเค้าร่าง

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel สูตรจะได้รับการสนับสนุน แต่การตั้งค่าต่างๆ สำหรับการนำสูตรไปใช้อีกครั้งจะไม่ได้รับการสนับสนุน

เครื่องมือข้อมูล

เรียงลำดับ

สนับสนุนบางส่วน

การตั้งค่าขั้นสูงบางอย่างจะไม่ได้รับการสนับสนุน

เครื่องมือข้อมูล

กรอง

สนับสนุนบางส่วน

การกรองพื้นฐานได้รับการสนับสนุน ได้กรองที่ซับซ้อนเช่นการกรองวันไม่ได้รับการสนับสนุน

เครื่องมือข้อมูล

ผลรวมย่อย

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel สูตรจะได้รับการสนับสนุน แต่การตั้งค่าต่างๆ สำหรับการนำสูตรไปใช้อีกครั้งจะไม่ได้รับการสนับสนุน

แผนภูมิ

เส้นแนวโน้ม

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณเปิดไฟล์รูปแบบ .ods ใน Excel Online เส้นแนวโน้มบางอย่างจะไม่ได้รับการสนับสนุน

แผนภูมิ

คำอธิบายแผนภูมิ

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณเปิดไฟล์รูปแบบ .ods ใน Excel Online การตั้งค่าบางอย่างจะไม่ได้รับการสนับสนุน

แผนภูมิ

แถบค่าคาดเคลื่อน

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณเปิดไฟล์รูปแบบ .ods ใน Excel Online แถบค่าคลาดเคลื่อนบางอย่างจะไม่ได้รับการสนับสนุน

แผนภูมิ

ป้ายชื่อข้อมูล

ไม่สนับสนุน

เมื่อคุณเปิดไฟล์รูปแบบ .ods ใน Excel Online ป้ายชื่อข้อมูลบางอย่างจะไม่ได้รับการสนับสนุน

แผนภูมิ

ตารางข้อมูล

ไม่สนับสนุน

แผนภูมิ

เส้นขีดลง

ไม่สนับสนุน

แผนภูมิ

เส้นเชื่อมจุดสูงสุด-ต่ำสุด

ได้รับการสนับสนุน

แผนภูมิ

เส้นโยงจากแผนภูมิไปป้ายชื่อบนป้ายชื่อข้อมูล

ไม่สนับสนุน

แผนภูมิ

แผนภูมิเรดาร์แบบเติมสี

ได้รับการสนับสนุน

แผนภูมิ

PivotChart

ไม่สนับสนุน

แผนภูมิ

ชีตแผนภูมิ

ไม่สนับสนุน

แผนภูมิ

แผนภูมิวงกลมจากวงกลม หรือ แผนภูมิแท่งจากวงกลม

ไม่สนับสนุน

แผนภูมิ

บ็อกซ์และวิสเกอร์

ไม่สามารถใช้งานได้

แผนภูมิ

ฮิสโทแกรม

ไม่สามารถใช้งานได้

แผนภูมิ

แผนภูมิพาเรโต

ไม่สามารถใช้งานได้

แผนภูมิ

แผนภูมิซันเบิร์สท์

ไม่สามารถใช้งานได้

แผนภูมิ

แผนภูมิทรีแมป

ไม่สามารถใช้งานได้

แผนภูมิ

แผนภูมิ waterfall

ไม่สามารถนำไปใช้ได้

การทำงานร่วมกัน

การเขียนร่วม

ไม่สนับสนุน

ข้อคิดเห็นเซลล์

สนับสนุนบางส่วน

ข้อคิดเห็นในเนื้อหาจะติดอยู่กับเอกสาร การจัดรูปแบบข้อคิดเห็นอาจไม่ได้รับการสนับสนุนเมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel

การป้องกัน

การป้องกันเวิร์กชีต

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .ods แล้วเปิดไฟล์นั้นอีกครั้งใน Excel การป้องกันโดยไม่มีรหัสผ่านจะได้รับการสนับสนุน อย่างไรก็ตาม ไฟล์ที่มีเวิร์กชีตที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน จะไม่สามารถบันทึกหรือเปิดได้

ตาราง

สไตล์ตาราง

ไม่สนับสนุน

สไตล์ตารางไม่ถูกบันทึกสำหรับไฟล์ที่เปิดในรูปแบบ .ods

ตาราง

แถวผลรวม

สนับสนุนบางส่วน

แถวตารางที่เพิ่มในไฟล์รูปแบบ .ods ใน Excel Online จะถูกแปลงเป็นสูตรเมื่อเปิดไฟล์อีกครั้ง

การพิมพ์

ช่วงการพิมพ์

สนับสนุน

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×