ความแตกต่างระหว่างรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet (.ods) และรูปแบบ Excel Online (.xlsx)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณเปิดไฟล์ OpenDocument Spreadsheet (.ods) โดยใช้ Excel Online คุณอาจสังเกตเห็นความแตกต่างบางอย่างของฟีเจอร์ที่ถูกบันทึกหลังการแก้ไขสเปรดชีต ซึ่งไม่เหมือนกับรูปแบบ Excel (.xlsx) ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบไฟล์ที่สนับสนุนฟีเจอร์นั้นต่างกัน

หมายเหตุ: ความแตกต่างที่มักจะเห็นได้ทั่วไปเมื่อคุณใช้งานไฟล์ทั้งสองรูปแบบก็คือ ความแตกต่างของการจัดรูปแบบและฟีเจอร์ที่มีให้ใช้ ข้อมูลและเนื้อหาส่วนใหญ่จะถูกแปลง แต่การจัดรูปแบบและการทำงานกับข้อมูลและเนื้อหาของทั้งสองรูปแบบนี้อาจแตกต่างกัน

เกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันแก้ไขสเปรตชีตในรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet

ตารางด้านล่างจะแสดงฟีเจอร์ของ Excel Online ที่ได้รับการสนับสนุนเต็มที่ ได้รับการสนับสนุนบางส่วน หรือไม่ได้รับการสนับสนุน ในรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet (.ods)

  • สนับสนุน    ทั้งรูปแบบ Excel Online และรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet สนับสนุนฟีเจอร์นี้ โดยเนื้อหา การจัดรูปแบบ และลักษณะการใช้งานจะยังคงอยู่เหมือนเดิม

  • สนับสนุนบางส่วน    ทั้งรูปแบบ Excel Online และรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet สนับสนุนฟีเจอร์นี้ แต่การจัดรูปแบบและลักษณะการใช้งานอาจได้รับผลกระทบบางอย่าง ข้อความหรือข้อมูลจะยังคงอยู่ แต่การจัดรูปแบบและวิธีทำงานกับข้อความหรือกราฟิกอาจแตกต่างไปจากเดิม

  • ไม่สนับสนุน    ฟีเจอร์ใน Excel Online ไม่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet เมื่อใช้รูปแบบ OpenDocument Spreadsheet คุณมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเนื้อหา การจัดรูปแบบ และการใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของสเปรดชีต

พื้นที่

พื้นที่ย่อย

ระดับของการสนับสนุน

ข้อคิดเห็น

ลายเซ็นดิจิทัล

ไม่สนับสนุน

ลายเซ็นดิจิทัลจะถูกเอาออกทันทีที่คุณทำการแก้ไขในไฟล์ ถ้าคุณออกในทันทีโดยไม่ได้ทำการแก้ไข ลายเซ็นดิจิทัลจะถูกเก็บไว้

การจัดรูปแบบ

ความสูงของแถว/ความกว้างของคอลัมน์

สนับสนุน

ลักษณะที่ปรากฏควรเหมือนกัน

การจัดรูปแบบ

เซลล์

สนับสนุน

การจัดรูปแบบ

สไตล์ตาราง

ไม่สนับสนุน

สไตล์ตารางไม่ถูกบันทึกสำหรับไฟล์ที่เปิดในรูปแบบ .ods

ไฮเปอร์ลิงก์

สนับสนุน

สไตล์ของไฮเปอร์ลิงก์อาจเปลี่ยนแปลง

การจัดรูปแบบ

สไตล์ของเซลล์

สนับสนุน

สูตร

สนับสนุน

สูตร

ชื่อ

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณเปิดไฟล์รูปแบบ .ods ใน Excel Online ชื่อภายใน นิพจน์ที่มีการตั้งชื่อ และ ชื่อของช่วงที่ไม่ต่อเนื่อง จะไม่ได้รับการสนับสนุน

เครื่องมือข้อมูล

วันที่

สนับสนุนบางส่วน

วันที่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2443 จะไม่ได้รับการสนับสนุน

เครื่องมือข้อมูล

กลุ่มและเค้าร่าง

สนับสนุน

เครื่องมือข้อมูล

เรียงลำดับ

สนับสนุนบางส่วน

การตั้งค่าขั้นสูงบางอย่างจะไม่ได้รับการสนับสนุน

เครื่องมือข้อมูล

กรอง

สนับสนุนบางส่วน

การกรองมาตรฐานได้รับการสนับสนุน แต่การกรองที่ซับซ้อน เช่น การกรองวันที่จะไม่ได้รับการสนับสนุน

หมายเหตุ:  วันที่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2443 จะไม่ได้รับการสนับสนุน

แผนภูมิ

เส้นแนวโน้ม

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณเปิดไฟล์รูปแบบ .ods ใน Excel Online เส้นแนวโน้มบางอย่างจะไม่ได้รับการสนับสนุน

แผนภูมิ

คำอธิบายแผนภูมิ

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณเปิดไฟล์รูปแบบ .ods ใน Excel Online การตั้งค่าบางอย่างจะไม่ได้รับการสนับสนุน

แผนภูมิ

แถบค่าคาดเคลื่อน

สนับสนุนบางส่วน

เมื่อคุณเปิดไฟล์รูปแบบ .ods ใน Excel Online แถบค่าคลาดเคลื่อนบางอย่างจะไม่ได้รับการสนับสนุน

แผนภูมิ

ชื่อแผนภูมิ

ไม่สนับสนุน

เมื่อคุณเปิดไฟล์รูปแบบ .ods ใน Excel Online ป้ายชื่อข้อมูลบางอย่างจะไม่ได้รับการสนับสนุน

แผนภูมิ

ตารางข้อมูล

ไม่สนับสนุน

แผนภูมิ

เส้นขีดลง

ไม่สนับสนุน

แผนภูมิ

เส้นเชื่อมจุดสูงสุด-ต่ำสุด

ไม่สนับสนุน

แผนภูมิ

เส้นโยงจากแผนภูมิไปป้ายชื่อบนป้ายชื่อข้อมูล

ไม่สนับสนุน

แผนภูมิ

แผนภูมิเรดาร์แบบเติมสี

ไม่สนับสนุน

แผนภูมิ

PivotChart

ไม่สนับสนุน

.

แผนภูมิ

ชีตแผนภูมิ

ไม่สนับสนุน

แผนภูมิ

แผนภูมิวงกลมจากวงกลม หรือ แผนภูมิแท่งจากวงกลม

ไม่สนับสนุน

แผนภูมิ

รูปร่างบนแผนภูมิ

ไม่สนับสนุน

การทำงานร่วมกัน

การเขียนร่วม

ไม่สนับสนุน

ตาราง

แถวผลรวม

สนับสนุนบางส่วน

แถวตารางที่เพิ่มในไฟล์รูปแบบ .ods ใน Excel Online จะถูกแปลงเป็นสูตรเมื่อเปิดไฟล์อีกครั้ง

ตาราง

ส่วนหัวที่ถูกซ่อนไว้

สนับสนุนบางส่วน

การแสดงส่วนหัวที่ถูกซ่อนไว้ล่าสุดในไฟล์รูปแบบ .ods จะเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ตารางไปเป็นค่าเริ่มต้น

ตาราง

การอ้างอิงที่มีแบบแผน

สนับสนุนบางส่วน

การอ้างอิงที่มีแบบแผนจะถูกแปลงเป็น การอ้างอิงสไตล์ A1 เมื่อไฟล์ .ods ถูกเปิดอีกครั้งใน Excel Online

ตาราง

ใช้แอตทริบิวต์ของนิพจน์ทั่วไป

สนับสนุนบางส่วน

ค่าที่กำหนดสำหรับตาราง: แอตทริบิวต์ใช้นิพจน์ทั่วไป มีดังต่อไปนี้

  • False ซึ่งหมายความว่านิพจน์ทั่วไปไม่ได้เปิดใช้งานสำหรับการเปรียบเทียบสตริงและการค้นหา

  • True หมายความว่านิพจน์ทั่วไปได้เปิดใช้งานสำหรับการเปรียบเทียบสตริงและการค้นหา

ค่าเริ่มต้นสำหรับแอตทริบิวต์นี้เป็นจริง แต่เมื่อไฟล์รูปแบบ .ods ที่มีนิพจน์ทั่วไปถูกเปิดใน Excel Online สูตรต่างๆ ในไฟล์อาจให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×