ความแตกต่างระหว่างการใช้เวิร์กบุ๊กในเบราว์เซอร์กับใน Excel

ความแตกต่างระหว่างการใช้เวิร์กบุ๊กในเบราว์เซอร์กับใน Excel

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใช้ Excel Online ในเว็บเบราว์เซอร์ลักษณะมากมายแอป Excel บนเดสก์ท็อป อย่างไรก็ตาม มีข้อแตกต่างบางตระหนักถึง ตัวอย่างเช่น รูปแบบไฟล์ทั้งหมดที่ไม่ได้รับการสนับสนุน และฟีเจอร์บางอย่างอาจทำงานแตกต่างจากแอปบนเดสก์ท็อป บทความนี้อธิบายถึงความแตกต่างเหล่านี้

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้ Excel Services หรือExcel OnlineSharePoint Server 2010 ดูความแตกต่างระหว่างการใช้เวิร์กบุ๊ก ในเบราว์เซอร์ และ ใน Excelเวอร์ชันนี้

รูปแบบไฟล์ที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel Online

 • แฟ้มสมุดงาน Excel (.xlsx)

 • ไฟล์เวิร์กบุ๊ก Excel 97-2003 (.xls)
  หมายเหตุ:เมื่อคุณเปิดรูปแบบไฟล์นี้ Excel Online จะแปลงนั้นไปยังไฟล์.xlsx ใหม่ คุณสามารถดาวน์โหลดเอกสารต้นฉบับเสมอ โดยไปที่ไฟล์ >ข้อมูล >เวอร์ชันก่อนหน้า ได้

 • ไฟล์เวิร์กบุ๊กไบนารี Excel (.xlsb)

 • ไฟล์สเปรดชีต OpenDocument (.ods)

 • เวิร์กบุ๊ก Excel ที่เปิดใช้งานแมโคร (.xlsm)
  เวิร์กบุ๊กในรูปแบบนี้สามารถเปิดได้ แต่แมโครจะไม่ทำงานในหน้าต่างเบราว์เซอร์

เวิร์กบุ๊กในรูปแบบอื่น ๆ เช่นรูปแบบ.csv กำลังโดยทั่วไปจะไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel Online

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ Excel ดูบันทึกเวิร์กบุ๊กในรูปแบบไฟล์อื่น

หมายเหตุ: ขีดจำกัดของขนาดของไฟล์ที่คุณสามารถดูได้ใน SharePoint Online และบริการ Power BI ได้ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดของขนาดไฟล์สำหรับเวิร์กบุ๊กใน SharePoint Online

ฟีเจอร์ที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับการดูใน Excel Online

เมื่อคุณดูหรือพิมพ์เวิร์กบุ๊กในหน้าต่างเบราว์เซอร์ ฟีเจอร์บางอย่างอาจทำงานแตกต่างกันดังที่สรุปในตารางต่อไปนี้

ฟีเจอร์นี้

ทำงานเช่นนี้ในหน้าต่างเบราว์เซอร์

การคำนวณ

การคำนวณและการตั้งค่าการคำนวณ รวมถึงการตั้งค่าการคำนวณแบบอัตโนมัติ ด้วยตนเอง และวนซ้ำสำหรับช่วงหรือเวิร์กชีตจะทำงานในหน้าต่างเบราว์เซอร์เหมือนกับที่ทำงานใน Excel

เซลล์

เซลล์รวมถึงค่าของเซลล์ เซลล์ที่ผสาน และภาพรวมเนื้อหาในเซลล์ จะแสดงอยู่ในหน้าต่างเบราว์เซอร์เหมือนกับที่แสดงอยู่ใน Excel

แผนภูมิและตารางรวมถึงรายงาน PivotChart และรายงาน PivotTable

โดยทั่วไป แผนภูมิ ตาราง รายงาน PivotChart และรายงาน PivotTable จะแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์เหมือนกับที่แสดงใน Excel รวมข้อยกเว้น

 • แผนภูมิที่เป็นส่วนของกลุ่มของแผนภูมิ

 • แผนภูมิที่ขึ้นกับการอ้างอิงภายนอก

 • แผนภูมิที่ใช้ชนิดของแหล่งข้อมูลที่ไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับเวิร์กบุ๊กซึ่งแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์

ถ้าคุณกำลังใช้ Excel Services หรือExcel Online ภายในองค์กร (ไม่ได้อยู่ใน cloud), ความสามารถในการแสดงเนื้อหาบางอย่างในหน้าต่างเบราว์เซอร์ขึ้นอยู่กับว่า Excel Services หรือExcel Online ถูกใช้เพื่อแสดงเวิร์กบุ๊ก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูการเปรียบเทียบ Excel Services ใน SharePoint กับExcel Web App

การเชื่อมต่อข้อมูล

ขึ้นอยู่กับวิธีสภาพแวดล้อมของคุณถูกกำหนดค่า บางชนิดของการเชื่อมต่อข้อมูลจะได้รับการสนับสนุนสำหรับเวิร์กบุ๊กแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์ ซึ่งทำให้คุณรีเฟรชข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูข้อมูล Refreshing ในเวิร์กบุ๊กในหน้าต่างเบราว์เซอร์

วันที่

วันที่จะแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์เหมือนกับที่แสดงอยู่ใน Excel

การอ้างอิงภายนอก

ค่าสุดท้ายที่ทราบสำหรับการอ้างอิงภายนอกจะแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์ การอ้างอิงภายนอกต้องได้รับการอัปเดตโดยใช้ Excel

รายการเขตข้อมูลสำหรับรายงาน PivotChart หรือรายงาน PivotTable

โดยทั่วไปแล้วรายการเขตข้อมูลสำหรับรายงาน PivotChart หรือรายงาน PivotTable ก็จะทำงานในหน้าต่างเบราว์เซอร์เหมือนกับที่ทำงานใน Excel ซึ่งหมายความว่าบุคคลสามารถใช้ รายการเขตข้อมูล เพื่อสำรวจข้อมูลและเปลี่ยนข้อมูลที่แสดงอยู่ในรายงาน PivotChart หรือรายงาน PivotTable

ตัวกรอง ตัวแบ่งส่วนข้อมูล และตัวควบคุมไทม์ไลน์

ตัวแบ่งส่วนข้อมูลและตัวกรองโดยทั่วไปจะทำงานในหน้าต่างเบราว์เซอร์เหมือนกับวิธีการทำงานใน Excel โดยทั่วไป ตัวควบคุมไทม์ไลน์ทำงานในหน้าต่างเบราว์เซอร์เหมือนกับวิธีการทำงานใน Excel

ถ้าคุณกำลังใช้ Excel Services หรือExcel Online ภายในองค์กร (ไม่ได้อยู่ใน cloud), ความสามารถในการแสดงเนื้อหาบางอย่างในหน้าต่างเบราว์เซอร์ขึ้นอยู่กับว่า Excel Services หรือExcel Online ถูกใช้เพื่อแสดงเวิร์กบุ๊ก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูการเปรียบเทียบ Excel Services ใน SharePoint กับExcel Web App

การจัดรูปแบบ

เซลล์ การจัดรูปแบบเซลล์ที่เป็นช่วง และรูปแบบตัวเลขจะแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์เหมือนกับที่แสดงใน Excel

ฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน Excel ส่วนใหญ่ทำงานในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใน Excel ข้อยกเว้นจะแสดงอยู่ในส่วนฟังก์ชันเวิร์กบุ๊กของบทความนี้

เส้นขอบ

เส้นขอบส่วนใหญ่ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด จะแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์เช่นเดียวกับที่แสดงใน Excel สีเส้น สไตล์เส้นต่อเนื่องและเส้นคู่ เส้นทึบและเส้นประ และเส้นที่ใช้น้ำหนักเส้นบาง กลาง และหนาจะได้รับการสนับสนุน

รายการที่ตั้งชื่อ

ชื่อรายการ เช่นช่วง ตาราง แผนภูมิ PivotChart รายงาน PivotTable รายงาน ตัวแบ่งส่วนข้อมูล และตัวควบคุมไทม์ไลน์โดยทั่วไปจะแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์เหมือนกับที่แสดงใน Excel

ถ้าคุณกำลังใช้ Excel Services หรือExcel Online ภายในองค์กร (ไม่ได้อยู่ใน cloud), ความสามารถในการแสดงเนื้อหาบางอย่างในหน้าต่างเบราว์เซอร์ขึ้นอยู่กับว่า Excel Services หรือExcel Online ถูกใช้เพื่อแสดงเวิร์กบุ๊ก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูการเปรียบเทียบ Excel Services ใน SharePoint กับExcel Web App

เส้นแบบประกายไฟ

เส้นแบบประกายไฟจะแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์เหมือนกับที่แสดงใน Excel

ตาราง

ตาราง Excel รวมถึงข้อมูล ส่วนหัวของคอลัมน์ และแถวผลรวมจะแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์เหมือนกับที่แสดงใน Excel

ฟีเจอร์ที่แตกต่างกันระหว่างเบราว์เซอร์กับเดสก์ท็อป

ฟีเจอร์บางอย่างจะทำงานในหน้าต่างเบราว์เซอร์แตกต่างจากที่ทำงานใน Excel นอกจากนี้ ฟีเจอร์เวิร์กบุ๊กบางอย่างสามารถป้องกันไม่ให้เวิร์กบุ๊กแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์ได้

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่สามารถดูเวิร์กบุ๊กในหน้าต่างเบราว์เซอร์ได้เนื่องจากประกอบด้วยฟีเจอร์ที่ไม่สนับสนุน ลองเปิดเวิร์กบุ๊กใน Excel บนเดสก์ท็อป

ฟีเจอร์นี้

ทำงานเช่นนี้ในหน้าต่างเบราว์เซอร์

ตัวควบคุม

ตัวควบคุม เช่น ตัวควบคุม ActiveX และตัวควบคุมแถบเครื่องมือฟอร์มจะป้องกันไม่ให้เวิร์กบุ๊กแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์ได้

การเชื่อมต่อข้อมูล

ขึ้นอยู่กับวิธีสภาพแวดล้อมของคุณถูกกำหนดค่า บางชนิดของการเชื่อมต่อข้อมูลสามารถป้องกันไม่ให้เวิร์กบุ๊กถูกแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูข้อมูล Refreshing ในเวิร์กบุ๊กในหน้าต่างเบราว์เซอร์

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

เวิร์กบุ๊กที่ใช้การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสามารถแก้ไขได้ในหน้าต่างเบราว์เซอร์ แต่ไม่สามารถตั้งค่าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเบราว์เซอร์ได้

ลายเซ็นดิจิทัล

เวิร์กบุ๊กที่ใช้ลายเซ็นดิจิทัลแบบมองเห็นหรือมองไม่เห็นไม่สามารถแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์ได้

ฟอนต์

โดยทั่วไปฟอนต์จะแสดงในเบราว์เซอร์โดยใช้สไตล์และขนาดเดียวกับที่แสดงใน Excel ถ้าเวิร์กบุ๊กใช้ฟอนต์ที่เฉพาะเจาะจงที่ไม่มีอยู่บนอุปกรณ์ของคุณ ฟอนต์อื่นอาจใช้แทนเมื่อเวิร์กบุ๊กแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์

ฟังก์ชัน

ฟังก์ชันบางชนิดอาจทำงานในหน้าต่างเบราว์เซอร์แตกต่างจากที่ทำงานใน Excel สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ส่วน ฟังก์ชัน ในบทความนี้

ภาษาแมโครดั้งเดิม

เวิร์กบุ๊กที่มีฟีเจอร์แมโครดั้งเดิม เช่น ฟังก์ชันแมโครของ Microsoft Excel 4.0 และแผ่นกล่องโต้ตอบของ Microsoft 5.0 ไม่สามารถแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์ได้

บันทึก

เมื่อคุณหรือบุคคลอื่นแก้ไขเวิร์กบุ๊กในหน้าต่างเบราว์เซอร์ การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

เวิร์กบุ๊กที่นำการตั้งค่าการจัดการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM) ไปใช้ในระดับเวิร์กบุ๊กจะไม่สามารถแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์ได้

ถ้าองค์กรของคุณใช้ Excel Online (ภายในองค์กร) หรือ Excel Online (ใน Cloud) ในการแสดงเวิร์กบุ๊กแล้ว เวิร์กบุ๊กที่ถูกบันทึกไว้ในไลบรารีเอกสารที่มีการป้องกันแบบ IRM จะได้รับการสนับสนุนและสามารถแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์ได้

เวิร์กบุ๊กที่ถูกส่งเป็นสิ่งที่แนบมาที่มีการป้องกันแบบ IRM ใน Outlook Online จะได้รับการสนับสนุนและสามารถแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์ได้

อย่างไรก็ตาม ถ้าองค์กรของคุณจะใช้ Excel Services ใน SharePoint Server (ภายในองค์กร) ในการแสดงเวิร์กบุ๊ก เวิร์กบุ๊กในไลบรารีที่มีการป้องกันด้วย IRM ไม่ได้รับการสนับสนุน และต้องถูกเปิดใน Excel

ไม่สามารถนำ IRM ไปใช้ในเบราว์เซอร์นั้นได้

การเลิกทำและทำซ้ำ

เมื่อเวิร์กบุ๊กถูกแก้ไขโดยบุคคลมากกว่าหนึ่งคนในเวลาเดียวกัน คำสั่งเลิกทำและทำซ้ำจะไม่พร้อมใช้งานในหน้าต่างเบราว์เซอร์ในทันทีที่ผู้ใช้อื่นทำการเปลี่ยนแปลง

การป้องกันเวิร์กชีตหรือการป้องกันเวิร์กบุ๊ก

เวิร์กบุ๊กที่มีการป้องกัน (เข้ารหัสลับด้วยการป้องกันด้วยรหัสผ่าน) ไม่สามารถแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์ได้

มีการป้องกันแผ่นงาน (ไม่ใช่ทั้งเวิร์กบุ๊ก) สามารถดูได้ในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใน Excel Online

ในระบบภายในองค์กรที่คุณกำลังใช้ Excel Services หรือ Excel Web App แผ่นงานที่ได้รับการป้องกันไม่สามารถแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์

เมื่อต้องการเอาการป้องกันออก เปิดเวิร์กบุ๊กใน Excel บนเดสก์ท็อป

XML

แมป XML สมาร์ทแท็กฝังตัว XML และแพคเพิ่มเสริม XML ป้องกันไม่ให้เวิร์กบุ๊กแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์

ฟังก์ชัน ใน Excel และ ใน Excel Online

ฟังก์ชันเวิร์กบุ๊กบางอย่างทำงานในหน้าต่างเบราว์เซอร์แตกต่างจากที่ทำงานใน Excel ตารางต่อไปนี้สรุปวิธีที่ฟังก์ชันบางอย่างทำงานใน Excel และในเวิร์กบุ๊กที่แสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์

ฟังก์ชันนี้

ทำงานเช่นนี้ใน Excel

ทำงานเช่นนี้ใน Excel Online

CHAR

ส่งกลับอักขระที่ระบุตามตัวเลข สำหรับอักขระที่ไม่พิมพ์ออกมา ส่งกลับอักขระบล็อก

ส่งกลับอักขระที่ระบุตามตัวเลข สำหรับอักขระที่ไม่พิมพ์ออกมา ส่งกลับค่าว่าง

HYPERLINK

ส่งกลับลิงก์ที่ใช้งานอยู่ที่คุณสามารถคลิกและติดตามได้

ฟังก์ชัน HYPERLINK สามารถส่งกลับลิงก์ที่ใช้งานอยู่หรือสตริงข้อความลิงก์ที่ไม่ได้ใช้งานอยู่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความสามารถในการโต้ตอบของเวิร์กบุ๊กและการนำทางของเวิร์กบุ๊กที่ระบุไว้สำหรับเวิร์กบุ๊ก

INFO

ส่งกลับเส้นทางของไดเรกทอรีหรือโฟลเดอร์ปัจจุบันบนคอมพิวเตอร์

ส่งกลับค่าความผิดพลาด #VALUE!

NOW

ส่งกลับวันที่และเวลาบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ส่งกลับวันที่และเวลาบนเซิร์ฟเวอร์

RAND, RANDBETWEEN

ส่งกลับตัวเลขสุ่มทุกครั้งที่ถูกใช้

ส่งกลับตัวเลขสุ่มทุกครั้งที่ถูกใช้

RTD (ข้อมูลในเวลาจริง)

ส่งกลับข้อมูลในเวลาจริงจากโปรแกรมที่สนับสนุน COM Automation

ถ้าค่าที่ถูกส่งกลับโดยฟังก์ชัน RTD ถูกเก็บไว้ในเวิร์กบุ๊ก ค่าเหล่านั้นก็จะถูกแสดง ถ้าไม่มีค่าถูกเก็บไว้ในเวิร์กบุ๊ก ข้อผิดพลาด #N/A จะถูกส่งกลับ

TODAY

ส่งกลับวันที่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ส่งกลับวันที่บนเซิร์ฟเวอร์

เกี่ยวกับ Excel Online, Excel Online (ในองค์กร) และ Excel Services (ในองค์กร)

แอปพลิเคชันที่แตกต่างกันสามารถใช้ในการแสดงเวิร์กบุ๊กในหน้าต่างเบราว์เซอร์ได้ คุณสามารถใช้ Excel Online (ส่วนของ Office Online), Excel Online (ส่วนของ Office Online ภายในองค์กร) หรือ Excel Services ใน SharePoint Server (ภายในองค์กร) เพื่อแสดงเวิร์กบุ๊กในหน้าต่างเบราว์เซอร์ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการกำหนดสภาพแวดล้อมของคุณ

ผู้ดูแลระบบไอทีทำการตัดสินใจนี้ และจะมีผลต่อความสามารถที่ได้รับการสนับสนุนเมื่อดูเวิร์กบุ๊กในหน้าต่างเบราว์เซอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×