ความแตกต่างระหว่างการใช้สมุดบันทึกในเบราว์เซอร์กับการใช้ใน OneNote

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Microsoft OneNote Online ช่วยให้คุณจดบันทึกย่อ และจัดระเบียบบันทึกย่อหน้าในเว็บเบราว์เซอร์ สำหรับขั้นสูงยิ่งขึ้นฟีเจอร์การแก้ไข ใช้OneNote Online ของคำสั่งเปิดใน OneNote เมื่อคุณบันทึกสมุดบันทึกใน OneNote ก็จะถูกบันทึกบนเว็บไซต์ที่คุณเปิดในOneNote Online

สมุดบันทึกที่คุณเปิดใน OneNote Online จะเป็นแบบเดียวกับที่คุณเปิดในแอป OneNote บนเดสก์ท็อป แต่ฟีเจอร์บางอย่างจะทำงานแตกต่างกันในสภาพแวดล้อมทั้งสองแบบ

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้ OneNote Web App กับ SharePoint 2010 ดูความแตกต่างระหว่างการใช้สมุดบันทึก ในเบราว์เซอร์ และ ใน OneNote

ในบทความนี้

รูปแบบไฟล์ที่ได้รับการสนับสนุนใน OneNote Online

ฟีเจอร์ที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับการดู และการพิมพ์

ฟีเจอร์ที่แตกต่างระหว่างเบราว์เซอร์กับเดสก์ท็อป

เปิดสมุดบันทึก

การแก้ไขและจัดรูปแบบ

การติดตามบันทึกย่อ

ตรวจทาน

วัตถุ

รูปแบบไฟล์ที่ได้รับการสนับสนุนในOneNote Online

OneNote Online จะเปิด OneNote 2010 และสมุดบันทึกเวอร์ชันใหม่กว่า (ไฟล์ .one)

OneNote Online ไม่สามารถเปิดงานนำเสนอในรูปแบบไฟล์อื่นได้ ตัวอย่างเช่น ไม่สนับสนุนรูปแบบต่อไปนี้: สมุดบันทึก OneNote 2003 หรือ OneNote 2007 (.one), OneNote Package (.onepkg) และ Portable Document Format (PDF)

ด้านบนของหน้า

ฟีเจอร์ที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับการดูและการพิมพ์

เมื่อคุณดูบันทึกย่อใน OneNote Online คุณสามารถเลื่อนดูสมุดบันทึกทีละหน้า ขยายและยุบส่วนต่างๆ ดูว่าใครมีส่วนสนับสนุนบันทึกย่อใด และดูหน้าเวอร์ชันก่อนหน้าได้

อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์บางอย่างจะทำงานในเบราว์เซอร์ต่างจากที่ทำงานในแอป OneNote บนเดสก์ท็อป ในการใช้ฟีเจอร์ที่ไม่มีอยู่ใน OneNote Online ให้คลิก เปิดใน OneNote (ต้องมี OneNote 2010 หรือใหม่กว่า)

ฟีเจอร์นี้

ทำงานเช่นนี้ใน OneNote Online

การพิมพ์

การพิมพ์จะไม่พร้อมใช้งานใน OneNote Online ให้ใช้ฟีเจอร์การพิมพ์ของเบราว์เซอร์แทน ใช้ แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ เพื่อดูว่าคุณจำเป็นต้องเลื่อนไปยังแต่ละส่วนของสมุดบันทึก หรือต้องสลับการวางแนวหน้ากระดาษจากแนวตั้งเป็นแนวนอนหรือไม่

เสียงและวิดีโอ

OneNote Online จะไม่เล่นเนื้อหาที่เป็นเสียงและวิดีโอ แต่สื่อเหล่านี้จะยังคงอยู่ในสมุดบันทึก และคุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์เสียงและไฟล์วิดีโอลงในคอมพิวเตอร์เพื่อเล่นได้

การค้นหา

การค้นหาจะถูกจำกัดในส่วนปัจจุบัน OneNote Online

การย่อ/ขยาย

ไม่สามารถใช้ฟีเจอร์การย่อ/ขยายใน OneNote Online ได้ ให้ใช้ฟีเจอร์การย่อ/ขยายของเบราว์เซอร์แทน

รูปร่าง สมการ หมึก

ใน OneDriveOneNote Online จะแสดงรูปร่างและหมึก แต่สมการจะถูกแสดงเป็นพื้นที่ที่สำรองไว้ ใน SharePoint หมึกสามารถดูได้ ส่วนสมการจะถูกแสดงเป็นพื้นที่ที่สำรองไว้ และรูปร่างจะถูกซ่อนไว้

เส้นบรรทัดและสีของหน้า

OneNote Online ไม่สามารถแสดงสิ่งเหล่านี้ได้ แต่จะยังคงเก็บไว้ในสมุดบันทึก

ตัวแบ่งบรรทัด

ตัวแบ่งบรรทัดจะแสดงเป็นพื้นที่ที่สำรองไว้

ด้านบนของหน้า

ฟีเจอร์ที่แตกต่างกันระหว่างเบราว์เซอร์กับเดสก์ท็อป

เมื่อคุณแก้ไขบันทึกย่อ ฟีเจอร์บางอย่างจะทำงานในเบราว์เซอร์ต่างจากที่ทำงานในแอป OneNote บนเดสก์ท็อป ตารางต่อไปนี้จะอธิบายถึงวิธีการที่ OneNote Online สนับสนุนฟีเจอร์ต่างๆ ที่อาจจะนำไปใช้กับบันทึกย่อของคุณ เมื่อต้องการใช้ฟีเจอร์ที่ไม่มีอยู่ใน OneNote Online ให้คลิก เปิดใน OneNote (ต้องมี OneNote 2010 หรือใหม่กว่า)

การเปิดสมุดบันทึก

ฟีเจอร์นี้

ทำงานเช่นนี้ใน OneNote Online

การจัดการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM)

ในไลบรารี SharePoint ที่มีการป้องกัน IRM OneNote Online จะเปิดสมุดบันทึกสำหรับการอ่านแต่ไม่ใช้สำหรับการแก้ไข ไม่สามารถเพิ่มการป้องกัน IRM ลงในสมุดบันทึกใน OneNote Online

การแก้ไขและจัดรูปแบบ

ฟีเจอร์นี้

ทำงานเช่นนี้ใน OneNote Online

การคัดลอกและวาง

คัดลอกและวางข้อความ และคัดลอก/วางรูปภาพจากเว็บ ข้อความที่วางไว้ภายในสมุดบันทึกจะรักษาการจัดรูปแบบต้นฉบับเอาไว้ แต่ข้อความที่วางจากภายนอก OneNote Online จะสูญเสียการจัดรูปแบบ เช่นตัวหนาและตัวเอียงไป

การจัดรูปแบบฟอนต์

นำตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ ฟอนต์ ขนาด และสีไปใช้ หมายเหตุ: คำสั่ง ตัวคัดวางรูปแบบ จะไม่มีอยู่ใน OneNote Online

การจัดรูปแบบข้อความ

จัดแนวข้อความชิดซ้าย ขวา หรือกึ่งกลาง เรียงข้อความจากขวาไปซ้าย หรือซ้ายไปขวา เพิ่มหรือลบการเยื้อง จัดรูปแบบข้อความเป็นรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลข

ลำดับเลขและสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

นำรูปแบบลำดับเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่มีอยู่แล้วภายในไปใช้

สไตล์

นำหนึ่งในแกลเลอรีของลักษณะที่มีอยู่แล้วภายในไปใช้ คุณยังสามารถล้างการจัดรูปแบบได้อีกด้วย

การค้นหา

การค้นหาจะถูกจำกัดในส่วนปัจจุบัน OneNote Online

การแทรกพื้นที่ว่าง

คำสั่งสำหรับสร้างพื้นที่ว่างบนหน้าไม่มีอยู่ใน OneNote Online ลองย้ายบันทึกย่อไปรอบๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่าง หรือเริ่มหน้าใหม่

เส้นบรรทัดและสีของหน้า

คำสั่งสำหรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของหน้าไม่มีอยู่ใน OneNote Online เส้นบรรทัดและสีของหน้าจะถูกซ่อนไว้ใน OneNote Online แต่จะยังคงเก็บอยู่ในสมุดบันทึก

การเขียนร่วม

ผู้เขียนหลายๆ คนสามารถทำงานพร้อมกันใน OneNote 2010, OneNote Online และ OneNote Mobile ได้ แสดงและซ่อนชื่อผู้เขียน

การติดตามบันทึกย่อ

ฟีเจอร์นี้

ทำงานเช่นนี้ใน OneNote Online

แท็ก

ติดแท็กบันทึกย่อเพื่อติดตาม และเอาแท็กออกเมื่อคุณต้องการ ไม่สามารถกำหนดแท็กเองใน OneNote Online และไม่สามารถนำแท็กที่กำหนดเองของคุณไปใช้ได้ อย่างไรก็ตาม OneNote Online จะแสดงแท็กแบบกำหนดเอง และคุณสามารถเอาแท็กนั้นออกได้

การค้นหาแท็ก

ฟีเจอร์นี้ไม่พร้อมใช้งานใน OneNote Online.

การรวม Outlook

OneNote Online ไม่สนับสนุนคำสั่งที่ทำงานร่วมกับ Microsoft Outlook (หน้าอีเมล, งาน Outlook หรือ รายละเอียดการประชุม)

การรีวิว

ฟีเจอร์นี้

ทำงานเช่นนี้ใน OneNote Online

เครื่องมือพิสูจน์อักษร

ตรวจการสะกดและตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษรโดยใช้พจนานุกรมที่มีอยู่แล้วภายใน OneNote Online ไม่ใช้พจนานุกรมแบบกำหนดเอง และไม่รวมการแปลหรืออรรถาภิธาน

เวอร์ชันของหน้า

ดูและคืนค่าเวอร์ชันก่อนหน้าของหน้า

รีวิวบันทึกย่อตามเนื้อหาที่ยังไม่ได้อ่าน เนื้อหาล่าสุด และผู้เขียน

ไม่สามารถทำเครื่องหมายบันทึกย่อว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่านใน OneNote Online และไม่สามารถรีวิวตามเนื้อหาล่าสุดหรือตามผู้เขียนได้

วัตถุ

ฟีเจอร์นี้

ทำงานเช่นนี้ใน OneNote Online

ไฮเปอร์ลิงก์

แทรก แก้ไข และติดตามไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บ หรือไปยังหน้าอื่นๆ ในสมุดบันทึกเดียวกัน การลิงก์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งภายในสมุดบันทึกจะทำงานที่ระดับหน้า แต่ไม่ทำงานที่ระดับย่อหน้าใน OneNote Online

ตาราง

ตารางจะถูกสร้างใน OneNote Online ด้วยวิธีเดียวกับในแอป OneNote บนเดสก์ท็อป

รูปภาพ คลิปอาร์ต และการคลิปหน้าจอ

แทรกรูปภาพที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือแทรกคลิปอาร์ตที่มีอยู่ใน Office.com คุณสามารถเปลี่ยนขนาดรูปภาพ และเพิ่มข้อความแสดงแทนได้ ฟีเจอร์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นสำหรับการทำงานร่วมกับรูปภาพ เช่น การหมุน หรือการจัดลำดับชั้นจากหลังไปหน้านั้นจะไม่มีอยู่ใน OneNote Online คุณไม่สามารถคลิปหน้าจอใน OneNote Online แต่การคลิปหน้าจอในบันทึกย่อของคุณแสดงเป็น รูปภาพใน OneNote Online

เสียงและวิดีโอ

จะยังคงอยู่ในงานนำเสนอ แต่จะไม่สามารถบันทึกใน OneNote Online ได้ คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์เสียงและไฟล์วิดีโอลงในคอมพิวเตอร์เพื่อเล่นได้

รูปร่าง สมการ และหมึก

ไม่สามารถแทรกหรือแก้ไขใน OneNote Online ได้ ใน OneDrive คุณสามารถเลือกและลบตัวแทนรูปร่าง หมึก และสมการได้ ใน SharePoint คุณสามารถเลือกและลบพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับวัตถุเหล่านี้ได้

สัญลักษณ์

ไม่สามารถแทรกหรือแก้ไขใน OneNote Online ได้ แต่ OneNote Online จะแสดงสัญลักษณ์นี้ตามที่คาดไว้

ไฟล์ฝังตัว

ดาวน์โหลดไฟล์ฝังตัวเหล่านี้ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเปิด

การประทับเวลา

คำสั่งสำหรับแทรกวันที่และเวลาปัจจุบันไม่พร้อมใช้งานใน OneNote Online แต่ OneNote Online จะแสดงวันที่และเวลาปัจจุบันตามที่คาดไว้

บันทึกย่อที่ลิงก์

ความสามารถในการลิงก์การจดบันทึกย่อไปยังไฟล์ไม่มีอยู่ใน OneNote Online และลิงก์ไปยังไฟล์ถูกซ่อนไว้ อย่างไรก็ตาม ลิงก์จะถูกเก็บไว้ในบันทึกย่อ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×