ความเข้าใจ กลุ่มมุมมองใน Yammer

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  ↵

ความเข้าใจกลุ่มในผู้ดูแลระบบกลุ่มความช่วยเหลือ Yammer และสมาชิกทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมและมีส่วนร่วมในกลุ่มของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น

วิธีการดูข้อมูลเชิงลึกกลุ่มใน Yammer

 1. ในเบราว์เซอร์ ไปYammer.comและนำทางไปยังกลุ่ม

 2. ค้นหาส่วนกลุ่มการกระทำ ที่ด้านขวาของหน้า แล้วคลิกการเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกกลุ่มมุมมอง ภายใต้นั้น

  ความเข้าใจ กลุ่มมุมมองลิงก์

 3. ความเข้าใจกลุ่มหน้าปรากฏขึ้น

  หน้าข้อมูลเชิงลึกกลุ่ม

วิธีการเลือกระยะเวลาสำหรับข้อมูลเชิงลึกกลุ่ม

ความเข้าใจกลุ่มจะพร้อมใช้งานสำหรับช่วงเวลาที่สาม: 7 วันที่ผ่านวันสุดท้าย 28 และเดือน 12 ล่าสุด คุณสามารถเลือกระยะเวลาจากรายการดรอปดาวน์ ข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดมีไว้สำหรับโซนเวลา UTC

ตัวเลือกระยะเวลา

วิธีการอ่านข้อมูลเชิงลึกกลุ่ม

ความเข้าใจกลุ่มประกอบด้วยชุดของการ์ดที่สอง บัตรข้อมูลที่ด้านบนแสดงจำนวนผู้ใช้งานอยู่ในกลุ่ม ว่าจะเป็นสมาชิก หรือ สมาชิกที่ไม่ใช่ และกิจกรรมของพวกเขากันในกลุ่ม

บุคคลที่ใช้งานอยู่

ต่อไปนี้อธิบายที่มีตัวเลขที่สัมพันธ์กับตัวเลขในภาพประกอบ

 1. จำนวนรวมของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ในกลุ่ม บุคคลจะถูกนับเป็นใช้งานอยู่ในกลุ่มถ้าพวกเขาลง อ่าน หรือชอบข้อความจากกลุ่มในระหว่างระยะเวลาที่เลือก

 2. ตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงแสดงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงบางอย่างหลักจากคาบเวลาก่อนหน้า ตัวอย่าง เมื่อมีเลือกระยะเวลา7 วันที่ผ่าน ตัวเลขนี้จะแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงการวัดจาก 7 วันก่อนหน้า 7 วันล่าสุด ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีข้อมูลพร้อมใช้งานสำหรับคาบเวลาก่อนหน้า ไม่เปลี่ยนแปลงจะแสดงขึ้น

 3. แผนภูมิวงกลมแสดงสัดส่วนของบุคคลที่ใช้งานอยู่ที่สมาชิกของกลุ่มหรือสมาชิกที่ไม่ใช่

 4. หมายเลขเหล่านี้ระบุจำนวนสมาชิกของกลุ่มและการใช้งานไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่มในระหว่างระยะเวลาที่เลือก

 5. แสดงแถบแอสมาชิกกลุ่มจำนวนของการใช้งาน หรือไม่ได้เป็นสมาชิกลง อ่าน หรือชอบอย่าง น้อยหนึ่งข้อความในกลุ่ม

  ย้ายเคอร์เซอร์ไปไว้เหนือแถบเหล่านี้ให้คำแนะนำเพื่อแสดงเปอร์เซ็นต์ของสมาชิกของกลุ่มที่ใช้งานอยู่หรือไม่ได้เป็นสมาชิกที่โพสต์ อ่าน หรือชอบอย่าง น้อยหนึ่งข้อความในกลุ่ม

การ์ดสามที่ด้านล่างแสดงแนวโน้มกิจกรรมเนื้อหาสำหรับโพสต์ อ่าน หรือชอบข้อความในกลุ่ม

แนวโน้มเนื้อหา

ต่อไปนี้อธิบายที่มีตัวเลขที่สัมพันธ์กับตัวเลขในภาพประกอบ

 1. จำนวนของข้อความติดประกาศในกลุ่มในระหว่างช่วงเวลาที่เลือก

 2. ตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงแสดงวิธีจำนวนกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงจากคาบเวลาก่อนหน้า

 3. คอลัมน์แบบเรียงซ้อนแสดงจำนวนของกิจกรรมดำเนินการ โดยสมาชิกของกลุ่มและการไม่ได้เป็นสมาชิก สำหรับช่วงเวลา7 วันที่ผ่าน และวันสุดท้าย 28 คอลัมน์เหล่านี้จะแบ่งตามวัน สำหรับคาบเวลาสุดท้าย 12 เดือน คอลัมน์เหล่านี้จะแบ่งตามเดือน

 4. จำนวนของกลุ่มข้อความที่ถูกอ่านในระหว่างระยะเวลาที่เลือก โฮเวอร์เหนือคอลัมน์แบบเรียงซ้อนให้คำแนะนำที่ระบุจำนวนรวมของกิจกรรมพร้อมกับจำนวนกิจกรรมโดยสมาชิกของกลุ่มและไม่ได้เป็นสมาชิก

 5. จำนวนของกลุ่มข้อความที่ถูกชอบในระหว่างระยะเวลาที่เลือก

วิธีการดาวน์โหลดข้อมูลเชิงลึกจัดกลุ่มข้อมูล

 1. ไปหน้าข้อมูลเชิงลึกกลุ่มสำหรับกลุ่มนั้น

 2. คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดรายงานทั้งหมด

  ปุ่ม ดาวน์โหลด

รายงานทั้งหมดมีข้อมูลเชิงลึกสำหรับกลุ่มตามวันต่อเนื่องจากนั้นถูกสร้างขึ้นหรือ 24 เดือน — ว่าแบบใดมีก่อนหน้า

 • วัน เป็นวันได้รับการประเมิน การวัดทั้งหมดที่ตามมาเกี่ยวข้องวันที่เลือกเท่านั้น

 • บุคคลที่ใช้งาน เป็นจำนวนของบุคคลที่ติดประกาศ อ่าน หรือชอบข้อความในกลุ่ม

 • สมาชิกที่ใช้งาน เป็นจำนวนของสมาชิกของกลุ่มที่ติดประกาศ อ่าน หรือชอบข้อความในกลุ่ม

 • สมาชิกที่ติดประกาศข้อความ เป็นจำนวนของสมาชิกของกลุ่มที่ติดประกาศข้อความอย่าง น้อยหนึ่งในกลุ่ม

 • สมาชิกที่อ่านข้อความ เป็นจำนวนของสมาชิกของกลุ่มผู้อ่านอย่าง น้อยหนึ่งข้อความในกลุ่ม

 • สมาชิกที่ชอบข้อความ เป็นจำนวนของสมาชิกของกลุ่มที่ชอบอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือข้อความในกลุ่ม

 • ใช้งานไม่ได้เป็นสมาชิก เป็นจำนวนของบุคคลที่เผลอเข้าร่วมกลุ่ม แต่โพสต์ อ่าน หรือชอบข้อความ

 • ไม่ได้เป็นสมาชิกที่ติดประกาศข้อความ เป็นจำนวนของบุคคลที่เผลอเข้าร่วมกลุ่ม แต่อย่าง น้อยหนึ่งข้อความติดประกาศ

 • ไม่ได้เป็นสมาชิกที่อ่านข้อความ เป็นจำนวนของบุคคลที่เผลอเข้าร่วมกลุ่ม แต่ว่าอ่านแล้วอย่าง น้อยหนึ่งข้อความ

 • ไม่ได้เป็นสมาชิกใครชอบข้อความ เป็นจำนวนของบุคคลที่เผลอเข้าร่วมกลุ่ม แต่ชอบข้อความอย่าง น้อยหนึ่ง

 • ข้อความติดประกาศ เป็นจำนวนของข้อความติดประกาศในกลุ่ม

 • ข้อความติดประกาศ โดยสมาชิก คือ จำนวนข้อความติดประกาศ โดยสมาชิกของกลุ่ม

 • ข้อความติดประกาศโดยไม่ได้เป็นสมาชิก อยู่จำนวนข้อความติดประกาศ โดยสมาชิกของกลุ่มที่ไม่ใช่

 • อ่านข้อความ เป็นจำนวนของการสนทนากลุ่มที่มีอ่าน

 • อ่านข้อความ โดยสมาชิก เป็นจำนวนของข้อความที่อ่าน โดยสมาชิกของกลุ่ม

 • อ่านข้อความโดยไม่ได้เป็นสมาชิก อยู่จำนวนข้อความที่อ่าน โดยสมาชิกของกลุ่มที่ไม่ใช่

 • ชอบข้อความที่ มีจำนวนของกลุ่มข้อความที่ถูกชอบ

 • ข้อความ"ถูกใจ" โดยสมาชิก คือ จำนวนชอบ โดยสมาชิกของกลุ่มข้อความ

 • ข้อความ"ถูกใจ"โดยไม่ได้เป็นสมาชิก อยู่จำนวนชอบ โดยสมาชิกของกลุ่มที่ไม่ใช่ข้อความ

ใครสามารถดูข้อมูลเชิงลึกกลุ่มใน Yammer ได้อย่างไร

สำหรับกลุ่มสาธารณะ สมาชิกใด ๆ ของเครือข่าย Yammer สามารถดูข้อมูลเชิงลึก

สำหรับกลุ่มเป็นส่วนตัว (แสดง) หรือกลุ่มส่วนตัว (ไม่แสดง), เฉพาะสมาชิกของกลุ่มสามารถดูข้อมูลเชิงลึก

คำถามที่ถามบ่อย

Q:ตำแหน่งที่สามารถจะคอยเฝ้าดูกิจกรรม Yammer สำหรับเครือข่ายทั้งหมดของฉันได้อย่างไร

ก:เมื่อต้องคอยเฝ้าดูกิจกรรมของผู้ใช้ อุปกรณ์ และกลุ่มของ Yammer ที่ระดับเครือข่าย โปรดดูแดชบอร์ดรายงานของ Office 365 ใช้และ Office 365 วิเคราะห์การใช้งานพร้อมใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ Office 365 และบุคคลในองค์กรของคุณมีหน้าที่รายงาน

Q:สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับแดชบอร์ดการวิเคราะห์ Yammer ดั้งเดิมได้อย่างไร

A:ข้อมูลที่พบในแดชบอร์ดการวิเคราะห์ Yammer ดั้งเดิมควรเข้าถึงผ่านแดชบอร์ดรายงานของ Office 365 ใช้และการวิเคราะห์การใช้งานของ Office 365 ในขณะนี้ การเข้าถึงในแดชบอร์ดการวิเคราะห์ดั้งเดิมใน Yammer จะถูกเอาออกใน 2017 ล่าช้า

Q:ความเข้าใจกลุ่มจะพร้อมใช้งานสำหรับภายนอก ไม่ใช่ - Office 365 เชื่อมต่อ และกลุ่มบริษัททั้งหมดได้อย่างไร

A:จัดกลุ่มข้อมูลเชิงลึกจะพร้อมใช้งานสำหรับภายนอกและไม่ใช่ Office 365 กลุ่มการเชื่อมต่อ ความเข้าใจกลุ่มได้ในขณะนี้ไม่พร้อมใช้งานสำหรับกลุ่มบริษัททั้งหมด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×