Office

ความสัมพันธ์ใน Power View

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อสร้างรายงาน Power View บนข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันคุณจำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลถ้าคุณต้องการสร้างรายงานและสร้างการแสดงภาพโดยยึดตามข้อมูลทั้งหมด ด้วยการสร้างความสัมพันธ์คุณสามารถรวมข้อมูลเข้าด้วยกันในหน่วยควบคู่กันที่เรียกว่าตัวแบบข้อมูล

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

มีหลายวิธีในการสร้างความสัมพันธ์ หัวข้อนี้จะอธิบายวิธีการสร้างรายการเหล่านั้นใน Power View สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั่วไป:

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางสองตาราง

สร้างตัวแบบข้อมูลใน Excel

ความสัมพันธ์และตัวแบบข้อมูล

เมื่อคุณสร้างความสัมพันธ์ คุณกำลังสร้างตัวแบบข้อมูลด้วยการรวมข้อมูลกับแหล่งข้อมูลก่อนหน้าที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแบบข้อมูล ให้ดูที่ สร้างตัวแบบข้อมูลใน Excel

ด้านบนของหน้า

สร้างความสัมพันธ์ใน Power View

ความสัมพันธ์เป็นการเชื่อมต่อระหว่างตารางข้อมูลสองตาราง โดยยึดตามหนึ่งคอลัมน์ในแต่ละตารางที่มีข้อมูลคล้ายกันหรือเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น ตาราง Olympic Host City และตาราง CountryRegion สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ เนื่องจากทั้งสองตารางมีคอลัมน์ที่เก็บรหัสทางภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นตัวเลข 3 หลักไว้เหมือนกัน

 1. จากแท็บ Power View > ความสัมพันธ์ ซึ่งจะเปิดหน้าต่าง จัดการความสัมพันธ์ จากที่นี่ คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ใหม่ แก้ไข ปิดใช้งาน และลบความสัมพันธ์ที่มีอยู่ได้

 2. เมื่อต้องการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ ให้คลิก ใหม่ หน้าต่าง สร้างความสัมพันธ์ จะเปิดขึ้น

 3. เมื่อคุณระบุความสัมพันธ์ คุณได้เชื่อมต่อคอลัมน์แหล่งข้อมูลในตารางแรกซึ่งในบางครั้งเรียกว่า คอลัมน์คีย์นอก ไปยังคอลัมน์เป้าหมายในตารางที่สองซึ่งในบางครั้งเรียกว่า คอลัมน์คีย์หลัก

  หมายเหตุ: ค่าในคอลัมน์เป้าหมายที่เกี่ยวข้องจะต้องไม่ซ้ำกัน หรือถ้าซ้ำกัน Excel จะไม่สร้างความสัมพันธ์

 4. เลือกตารางต้นฉบับ ตัวอย่างเช่นสาขาวิชา

 5. เลือกคอลัมน์ในตารางนั้นเพื่อทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลหรือ foreign key ตัวอย่างเช่น SportID

 6. เลือกตาราง ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น Sports

 7. เลือก คอลัมน์ที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อทำหน้าที่เป็นเป้าหมายหรือคีย์หลัก

ในบางครั้ง Excel จะใส่เขตข้อมูลนี้ไว้ล่วงหน้าถ้ามีชื่อคอลัมน์ที่ตรงกัน ตัวอย่างเช่น SportID

 1. คลิก ตกลง

Power View จะสร้างความสัมพันธ์และเพิ่มความสัมพันธ์ลงในตัวแบบข้อมูลพื้นฐาน ในตอนนี้คุณสามารถสร้างการแสดงภาพโดยยึดตามข้อมูลในตารางทั้งสองอย่างได้ในตัวอย่างนี้ทั้งในทั้งสองด้านและตารางกีฬา

ไม่ว่าความสัมพันธ์คุณที่สร้างจะอยู่ที่ใดก็ตาม คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ได้:

 • รวมข้อมูลจากตารางหลายตารางและแหล่งข้อมูลที่หลากหลายมาอยู่ในการแสดงภาพเพียงภาพเดียว

 • กรอง, เน้น, รวม และแบ่งส่วนการแสดงภาพอย่างน้อยหนึ่งภาพด้วยเขตข้อมูลจากตารางที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้

 • สำรวจผลกระทบของข้อมูลจากตารางที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้ตารางใดตารางหนึ่งบนการแสดงภาพของคุณ

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

วิดีโอ Power View และ Power Pivot

Power View: สำรวจ แสดงภาพ และนำเสนอข้อมูลของคุณ

บทช่วยสอน: นำเข้าข้อมูลลงใน Excel และสร้างตัวแบบข้อมูล

คุณสมบัติต่างๆ ด้านการรายงานของ Power Pivot สำหรับ Power View

PowerPivot: การวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างตัวแบบข้อมูลใน Excel อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×