ความพร้อมใช้งานภูมิภาคสำหรับการออกอากาศประชุม Skype

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้การออกอากาศการประชุม Skype ในหลายภูมิภาค  ข้อมูลต่อไปนี้แสดงความพร้อมใช้งานสำหรับสมาชิกในทีมเหตุการณ์และผู้เข้าร่วมประชุม  ภูมิภาคสำหรับการออกอากาศจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติโดยขึ้นอยู่กับตัวจัดระเบียบและผู้เช่าOffice 365

ภูมิภาคที่พร้อมใช้งาน

  • Americas

  • ยุโรป/แอฟริกา

  • ประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก

ไปที่ภายในเครื่อง

  • แคนาดา

ยกเว้น

  • จีน

    • สมาชิกในทีมเหตุการณ์และผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงได้ใน China Azure CDN การออกอากาศการประชุม Skype   คราวคือการ ใช้บริษัทเชื่อมต่อ VPN ซึ่งได้รับไคลเอ็นต์เชื่อมต่อกับ CDN ผ่านเครือข่ายขององค์กรของลูกค้า

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การออกอากาศการประชุม Skype วิธีใช้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×