ความต้องการด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของ Microsoft Search Server 2008

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สิ่งสำคัญ: เว้นแต่ ระบุข้อมูลในบทความนี้นำไปใช้กับทั้งMicrosoft Search Server 2008 และMicrosoft Search Server 2008 Express

การกำหนดค่าMicrosoft Search Server 2008 อยู่ในช่วงตั้งแต่ติดตั้งแบบพื้นฐาน (การกำหนดค่าแบบสแตนด์อโลนบนเซิร์ฟเวอร์เดียว) เมื่อต้องการติดตั้งแอขั้นสูงที่ใช้เซิร์ฟเวอร์หลาย (ฟาร์ม server) บทความนี้อธิบายถึงขั้นต่ำ และที่แนะนำฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ข้อกำหนดสำหรับตัวเลือกการติดตั้งแบบพื้นฐานและขั้นสูง ข้อกำหนดฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่อธิบายไว้ในบทความนี้นำไปใช้กับทั้ง x86 (32 บิต – น) และ x64 ระบบ (64 บิต – น) Search Server 2008 ไม่สนับสนุนระบบที่ใช้ Itanium

หมายเหตุ: นอกจากข้อกำหนดขั้นต่ำตามที่อธิบายในบทความนี้ ฮาร์ดแวร์ของคุณจำเป็นขึ้นอยู่กับแผนของคุณสำหรับความพร้อมใช้งาน กำลัง และประสิทธิภาพการทำงาน บทความนี้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโทโพโลยีฟาร์มตัวออกแบบ หรือฮาร์ดแวร์โดยยึดตามข้อกำหนดสถาปัตยกรรมขยายการเลือก สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบโซลูชันไปตามข้อกำหนดของคุณ ดูที่วางแผนและโครงสร้างสำหรับการค้นหา Server 2008

ในบทความนี้

ข้อกำหนดซอฟต์แวร์

ความต้องการติดตั้งพื้นฐาน (เซิร์ฟเวอร์เดียว)

ความต้องการติดตั้งขั้นสูง (เซิร์ฟเวอร์ฟาร์ม)

ข้อกำหนดของซอฟต์แวร์

ข้อกำหนดของคอมโพเนนต์ระบบปฏิบัติการและ Windows

ข้อกำหนดของคอมโพเนนต์ระบบปฏิบัติการและ Windows

เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งSearch Server 2008 บนคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้งใหม่อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ Windows Server 2003 ระบบปฏิบัติการ (เวอร์ชัน 32 บิต หรือ 64 บิต) ด้วยตัว service pack ล่าสุด หรือใช้งานของพวกเขา R2 ในระดับ:

  • ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003 Standard Edition

  • ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003 Enterprise Edition

  • ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003 Datacenter Edition

  • ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003 Web Edition

 • อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ Windows Server 2008 ระบบปฏิบัติการ (เวอร์ชัน 32 บิต หรือ 64 บิต) ที่ service pack ล่าสุด:

  • ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2008 มาตรฐาน

  • ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2008 Enterprise

  • ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2008 Datacenter

  • ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2008 บนเว็บ

เมื่อคุณเรียกใช้เครื่องมือค้นหาเซิร์ฟเวอร์การเตรียมจากหน้าจอเริ่มต้น การติดตั้ง เครื่องมือดาวน์โหลด ติดตั้ง และเปิดใช้งานองค์ประกอบต่อไปนี้เป็นที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของSearch Server 2008 และจำเป็น:

 • Windows Server 2003 SP1 (Windows Server 2003 ระบบปฏิบัติการเท่านั้น)

 • วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • คอมโพเนนต์ Runtime Foundation เวิร์กโฟลว์ของ Windows และ Microsoft .NET Framework 2.0

  • Microsoft .NET Framework 3.0

 • แอปพลิเคชันบทบาท server (IIS, ASP.NET)

 • IIS นามสกุลการบริการเว็บ ASP.NET

ด้านบนของหน้า

ความต้องการของเบราว์เซอร์บนเว็บ

Search Server 2008 ความต้องการของเบราว์เซอร์เว็บมีดังนี้:

ใช้เว็บเบราว์เซอร์

ระบบปฏิบัติการโฮสต์

เว็บเบราว์เซอร์

ดำเนินการไคลเอ็นต์ Windows SharePoint Services เช่นดูไซต์ SharePoint

อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ระบบปฏิบัติการ Windows 98

 • ระบบปฏิบัติการ Windows ปรับรุ่น

 • ระบบปฏิบัติการ Windows 2000 Professional

 • ระบบปฏิบัติการ Windows XP

 • ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003

 • ระบบปฏิบัติการ Windows Vista

 • ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2008

อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • Internet Explorer 6 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าที่ service pack ล่าสุด

 • Mozilla Firefox 1.5 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

 • Netscape 8.1 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

เข้าถึงอินเทอร์เน็ต การดูแลไซต์ Windows SharePoint Services หรือการจัดเก็บฟอร์ม

อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ระบบปฏิบัติการ Windows 98

 • ระบบปฏิบัติการ Windows ปรับรุ่น

 • ระบบปฏิบัติการ Windows 2000 Professional

 • ระบบปฏิบัติการ Windows XP

 • ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003

 • ระบบปฏิบัติการ Windows Vista

 • ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2008

อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • Internet Explorer 6 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าที่ service pack ล่าสุด

 • Firefox 1.5 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

 • Netscape 8.1 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

UNIX/Linux

วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

 • Firefox 1.5 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

 • Netscape 7.2 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

Mac OS-X

วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

 • Firefox 1.5 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

 • Safari 2.0 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

ด้านบนของหน้า

ความต้องการติดตั้งพื้นฐาน (เซิร์ฟเวอร์เดียว)

คุณสามารถใช้Search Server 2008 ตัวเลือกการติดตั้งพื้นฐานเพื่อสร้างโครงแบบสแตนด์อโลนบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ติดตั้งแบบพื้นฐานโดยอัตโนมัติเพื่อติดตั้ง และใช้ SQL Server 2005 Express Edition สำหรับจัดเก็บข้อมูล

ข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ (การติดตั้งพื้นฐาน)

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำ และที่แนะนำสำหรับการปรับใช้Search Server 2008 และ SQL Server 2005 Express Edition ในการติดตั้งแบบพื้นฐาน (เซิร์ฟเวอร์เดียว)

คอมโพเนนต์

ค่าต่ำสุด

แนะนำ

ตัวประมวลผล

2.5 กิกะเฮิร์ตซ์ (GHz)

ตัวประมวลผลที่สองที่แต่ละ GHz 3 หรือรวดเร็วยิ่งขึ้น

RAM ขนาด

2 กิกะไบต์ (GB)

4 กิกะไบต์

ดิสก์

แฟ้ม NTFS พาร์ติชันที่ถูกจัดรูปแบบระบบ มีค่าน้อยที่สุดของพื้นที่ว่าง 3 GB

แฟ้ม NTFS พาร์ติชันที่ถูกจัดรูปแบบระบบ ด้วย 3 กิกะของพื้นที่ว่าง รวมถึงพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับไซต์ SharePoint ของคุณ

เชื่อมต่อเครือข่าย

56 กิโลบิตต่อ (กิโลบิตต่อวินาที) ที่สองที่เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์

Drive

ดีวีดีไดรฟ์ หรือไดรฟ์ภายในเครื่อง หรือสามารถเข้า ถึงเครือข่ายซึ่งคุณสามารถคัดลอกซีดีติดตั้ง Server 2008 ค้นหาเนื้อหาทั้งหมด

หน้าจอ

ซื้อ 1024 768 หรือสูงกว่าการแก้ปัญหา

ข้อกำหนดของฐานข้อมูล (พื้นฐานติดตั้ง)

ถ้าคุณกำลังใช้ Windows Server 2003 Web Edition ในสภาพแวดล้อมแบบเซิร์ฟเวอร์เดี่ยว คุณสามารถติดตั้งSearch Server 2008 โดยใช้ตัวเลือกการติดตั้ง (แบบสแตนด์อโลน) พื้นฐานเท่านั้น นี่คือเนื่องจากการติดตั้งขั้นสูงจำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูล SQL Server ที่มีอยู่ แต่ไม่สามารถติดตั้ง SQL Server บน Windows Server 2003 Web Edition เนื่องจาก มีข้อจำกัดด้านสิทธิ์การใช้งานของ Windows

ด้านบนของหน้า

ความต้องการติดตั้งขั้นสูง (เซิร์ฟเวอร์ฟาร์ม)

ความแตกต่างหลักระหว่างการติดตั้งของเซิร์ฟเวอร์เดี่ยวและโทโพโลยีฟาร์มเซิร์ฟเวอร์คือ ว่า ในกรณีหลัง คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์อย่าง น้อยหนึ่งการโฮสต์แต่ละบทบาทเซิร์ฟเวอร์ต่อไปนี้:

 • เซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน

 • บนเว็บเซิร์ฟเวอร์

 • เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล

ส่วนนี้อธิบายถึงข้อกำหนดของระบบต่ำสุด และแนะนำสำหรับแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์บทบาทและเว็บเซิร์ฟเวอร์บทบาท ถ้าคุณติดตั้งบทบาทมากกว่าหนึ่งบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ที่ตรงกับความต้องน้อยที่สุดสำหรับแต่ละบทบาทที่ติดตั้ง

หมายเหตุ: Microsoft Search Server 2008 Express สามารถติดตั้งในการกำหนดค่าที่ประกอบด้วยแอปพลิเคชันไม่เกินหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ (แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์จะถูกใช้สำหรับคิวรีการค้นหาตั้งและการตระเวนเนื้อหา) ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนของเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถใช้กับแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์Search Server 2008 Express ได้

ข้อกำหนดฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์ของแอปพลิเคชัน (การติดตั้งขั้นสูง)

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำ และที่แนะนำสำหรับการปรับใช้แอปพลิเคชันSearch Server 2008 เซิร์ฟเวอร์

คอมโพเนนต์

ค่าต่ำสุด

แนะนำ

ตัวประมวลผล

2.5 GHz

ตัวประมวลผลที่สองที่แต่ละ GHz 3 หรือรวดเร็วยิ่งขึ้น

RAM ขนาด

2 GB

4 กิกะไบต์สำหรับแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์และโฮสต์ SQL Server

ดิสก์

พาร์ติชันที่ถูกจัดรูปแบบ NTFS มีเนื้อที่ 3 GB

จัดรูปแบบ NTFS พาร์ติชัน ด้วย 3 กิกะของพื้นที่ว่าง รวมถึงพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับจัดเก็บข้อมูล

เชื่อมต่อเครือข่าย

ไคลเอ็นต์ถึงเซิร์ฟเวอร์: 56 กิโลบิตต่อวินาที

ไคลเอ็นต์ถึงเซิร์ฟเวอร์: 56 กิโลบิตต่อวินาที หรือรวดเร็วยิ่งขึ้น

เมื่อต้องการต่อเซิร์ฟเวอร์แบบ: เมกะบิต 100 ต่อวินาที (Mbps)

เมื่อต้องการต่อเซิร์ฟเวอร์แบบ: 1 กิกะบิตต่อวินาที

Drive

ดีวีดีไดรฟ์ หรือไดรฟ์ภายในเครื่อง หรือสามารถเข้า ถึงเครือข่ายซึ่งคุณสามารถคัดลอกซีดีติดตั้ง Server 2008 ค้นหาเนื้อหาทั้งหมด

หน้าจอ

ซื้อ 1024 768 หรือสูงกว่าการแก้ปัญหา

บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ (การติดตั้งขั้นสูง)

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำ และที่แนะนำสำหรับการปรับใช้แบบSearch Server 2008 เว็บเซิร์ฟ

คอมโพเนนต์

ค่าต่ำสุด

แนะนำ

ตัวประมวลผล

2.5 GHz

ตัวประมวลผลที่สองที่แต่ละ GHz 3 หรือรวดเร็วยิ่งขึ้น

RAM ขนาด

2 GB

2 กิกะไบต์มากกว่า

ดิสก์

พาร์ติชันที่ถูกจัดรูปแบบ NTFS มีค่าน้อยที่สุดของพื้นที่ว่าง 3 GB

พาร์ติชันที่ถูกจัดรูปแบบ NTFS ด้วย 3 กิกะของพื้นที่ว่าง รวมถึงพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับจัดเก็บข้อมูล

เชื่อมต่อเครือข่าย

 • เชื่อมต่อกิโลบิตต่อวินาที 56 ระหว่างคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์

 • สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์ฟาร์ม 100 Mbps

 • เชื่อมต่อที่รวดเร็วระหว่างคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์หรือกิโลบิตต่อวินาที 56

 • สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์ฟาร์ม 1 กิกะบิตต่อวินาที

Drive

ดีวีดีไดรฟ์ หรือไดรฟ์ภายในเครื่อง หรือสามารถเข้า ถึงเครือข่ายซึ่งคุณสามารถคัดลอกซีดีติดตั้ง Server 2008 ค้นหาเนื้อหาทั้งหมด

หน้าจอ

ซื้อ 1024 768 หรือสูงกว่าการแก้ปัญหา

บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ข้อกำหนดซอฟต์แวร์ (การติดตั้งขั้นสูง)

บทบาทของเว็บเซิร์ฟเวอร์ส่วนหน้าคือ ชุดย่อยของบทบาทเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน ฟีเจอร์ทั้งหมดบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ส่วนหน้าจะพร้อมใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน ข้อกำหนดซอฟต์แวร์สำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์ส่วนหน้าจะเหมือนกับการกับเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชันก่อนที่คุณเพิ่มแหล่งข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ

ข้อกำหนดซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล (การติดตั้งขั้นสูง)

เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลต้องมี SQL Server 2000 กับ SP3a หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าหรือ SQL Server 2005 SP2 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า ฟีเจอร์ขั้นสูงบางอย่างจำเป็นต้องใช้ SQL Server 2005 Analysis Services SP2 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับการปรับใช้เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลที่ติดตั้ง SQL Server 2005 ดูSQL Server 2005 ต้องการของระบบ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×