ความต้องการของระบบสำหรับ Power View

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ต่อไปนี้เป็นข้อมูลระบบปฏิบัติการ เบราว์เซอร์ และโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ ที่จำเป็นหรือแนะนำ และ Power View ใน Microsoft Excel 2013 และ Power View ซึ่งเป็นคุณลักษณะหนึ่งของ Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1) Reporting Services Add-in for Microsoft SharePoint Server 2013

ในบทความนี้

ความต้องการของระบบสำหรับ Power View ใน Excel 2013

Excel รุ่นที่เปิดใช้งาน Power View

Silverlight

ความต้องการของระบบสำหรับ Power View ใน SharePoint Server 2013

SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP 1) รุ่นที่เปิดใช้งาน Power View

ระบบปฏิบัติการและเบราว์เซอร์ที่สนับสนุน Power View

SharePoint รุ่นที่สนับสนุน Power View

Silverlight

ความต้องการของระบบสำหรับ Power View ใน Excel 2013

Excel รุ่นที่เปิดใช้งาน Power View

Excel 2013 ที่ติดตั้งด้วย Office Professional Plus 2013

Silverlight

สำหรับ Excel 2013 การใช้ Power View จำเป็นต้องมี Microsoft Silverlight 5

ความต้องการของระบบสำหรับ Power View ใน SharePoint Server 2013

SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP 1) รุ่นที่เปิดใช้งาน Power View

สำหรับรายการรุ่นที่เปิดใช้งาน Power View ดูส่วน Reporting Services ในคุณลักษณะที่สนับสนุนโดยที่ของ SQL Server 2012 รุ่นต่าง ๆ

ระบบปฏิบัติการและเบราว์เซอร์ที่สนับสนุน Power View

สำหรับข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับ Power View และเบราว์เซอร์รุ่นที่สนับสนุน ดูส่วนความต้องการของเบราว์เซอร์มุมมอง Powerของวางแผนสำหรับ Reporting Services การสนับสนุนเบราว์เซอร์ของ

SharePoint รุ่นที่สนับสนุน Power View

จำเป็นต้องมี Microsoft SharePoint Server 2013 Enterprise Edition สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูคำแนะนำสำหรับการใช้ SQL Server BI ลักษณะการทำงานในฟาร์ม SharePoint

Silverlight

สำหรับ SQL Server 2012 SP 1 การใช้ Power View จำเป็นต้องมี Microsoft Silverlight 5

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×