ควรใช้มุมมองใน PowerPoint 2010 เมื่อใดและอย่างไร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบทความนี้

ภาพรวมของมุมมอง PowerPoint 2010

มุมมองสำหรับการแก้ไขงานนำเสนอของคุณ

มุมมองสำหรับการนำเสนอของคุณ

มุมมองสำหรับการเตรียม และการพิมพ์งานนำเสนอของคุณ

ตั้งค่ามุมมองเป็นค่าเริ่มต้น

ภาพรวมของมุมมอง PowerPoint 2010

มุมมองในMicrosoft PowerPoint 2010 ที่คุณสามารถใช้เพื่อแก้ไข พิมพ์ และส่งงานนำเสนอของคุณมีดังนี้:

 • มุมมองปกติ

 • มุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง

 • มุมมองหน้าบันทึกย่อ

 • มุมมองการนำเสนอภาพนิ่ง (ซึ่งรวมมุมมองของผู้นำเสนอ)

 • มุมมองการอ่าน

 • มุมมองต้นแบบ: ภาพนิ่ง เอกสารประกอบคำบรรยาย และบันทึกย่อ

ตามภาพหน้าจอที่แสดงด้านล่าง คุณจะเห็นมุมมอง PowerPoint ในสองตำแหน่ง ได้แก่

 • บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองการนำเสนอ และกลุ่ม มุมมองต้นแบบ

 • บนแถบที่ใช้งานง่ายที่ด้านล่างของหน้าต่าง PowerPoint ซึ่งจะมีมุมมองหลัก (ปกติ ตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง การอ่าน และการนำเสนอภาพนิ่ง) อยู่

มุมมองของ PowerPoint

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่มี PowerPoint ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถใช้ PowerPoint Viewer 2010 เพื่อดูงานนำเสนอ คุณสามารถดาวน์โหลด PowerPoint Viewer ได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft

ด้านบนของหน้า

มุมมองสำหรับการแก้ไขงานนำเสนอของคุณ

ใน PowerPoint มีมุมมองมากมายที่สามารถช่วยคุณสร้างงานนำเสนอแบบมืออาชีพได้

มุมมองปกติ

มุมมองปกติเป็นมุมมองหลักที่ใช้ในการแก้ไข ซึ่งคุณใช้เขียนและออกแบบงานนำเสนอของคุณ มุมมองปกติมีพื้นที่ในการทำงานสี่พื้นที่ ได้แก่

มุมมองปกติ

แท็บเค้าร่าง นี่คือที่ดีสุดเพื่อเริ่มเขียนเนื้อหาของคุณนั่นคือการจับภาพความคิดของคุณ การวางแผนวิธีการที่คุณต้องการนำเสนอได้ และย้ายสไลด์และข้อความรอบ แท็บเค้าร่างแสดงข้อความของสไลด์ของคุณในแบบเค้าร่าง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการพิมพ์สำเนาฮาร์ดดิสก์ของเค้าร่างของงานนำเสนอ มีเฉพาะข้อความ (จะปรากฏในมุมมองเค้าร่าง) และไม่มีรูปภาพหรือภาพเคลื่อนไหว ก่อนคลิกที่แท็บไฟล์

แล้ว คลิกพิมพ์ คลิกสไลด์แบบเต็มหน้าภายใต้การตั้งค่าอื่น ๆ คลิกเส้นกรอบ แล้ว คลิกพิมพ์ที่ด้านบนสุดออก

แท็บภาพนิ่ง  ดูภาพนิ่งในงานนำเสนอของคุณเป็นรูปขนาดย่อในขณะที่คุณแก้ไข รูปขนาดย่อทำให้คุณ สามารถนำทางงานนำเสนอของคุณ และ เพื่อดูผลจากการเปลี่ยนแปลงการออกแบบได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถเพิ่มเติมได้อย่างง่ายดายจัดเรียง เพิ่ม หรือลบภาพนิ่งต่อไปนี้

บานหน้าต่างสไลด์ ในส่วนมุมบนขวาของหน้าต่าง PowerPoint บานหน้าต่างสไลด์แสดงมุมมองขนาดใหญ่ของสไลด์ปัจจุบัน สไลด์ปัจจุบันที่แสดงอยู่ในมุมมองนี้ คุณสามารถเพิ่มข้อความ และแทรกรูปภาพ ตาราง SmartArt กราฟิก แผนภูมิ วัตถุรูปวาด กล่องข้อความ ภาพยนตร์ เสียง ไฮเปอร์ลิงก์ และภาพเคลื่อนไหว

บานหน้าต่างบันทึกย่อ ในบานหน้าต่างบันทึกย่อ บานหน้าต่างสไลด์ ด้านล่างคุณสามารถพิมพ์บันทึกย่อที่นำไปใช้กับสไลด์ปัจจุบัน เวอร์ชันที่ใหม่กว่า คุณสามารถพิมพ์บันทึกย่อของคุณ และการอ้างอิงไปเมื่อคุณแสดงงานนำเสนอของคุณ คุณยังสามารถพิมพ์บันทึกย่อเพื่อแก่ผู้ชมของคุณ หรือมีบันทึกย่อในงานนำเสนอที่คุณส่งไปยังผู้ชม หรือโพสต์บนเว็บเพจ

คุณสามารถสลับระหว่างสไลด์และเค้าร่างแท็บนั้น เมื่อต้องการขยาย หรือซ่อนบานหน้าต่างที่ประกอบด้วยแท็บเค้าร่างและสไลด์ ดูคุ้นเคยกับเวิร์กสเปซใน PowerPoint

หมายเหตุ: เมื่อต้องการแสดงไม้บรรทัดหรือเส้นตารางในมุมมองปกติ บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม แสดง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม้บรรทัด หรือ เส้นตาราง

ด้านบนของหน้า

มุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง

มุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่งจะให้มุมมองภาพนิ่งของคุณในแบบรูปขนาดย่อ มุมมองนี้จะทำให้คุณจัดเรียงและจัดระเบียบการลำดับภาพนิ่งของคุณได้อย่างง่ายดายในขณะที่คุณสร้างงานนำเสนอ และในขณะที่คุณเตรียมจัดพิมพ์งานนำเสนอของคุณอีกด้วย

คุณสามารถเพิ่มส่วนต่างๆ ในมุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่งได้เช่นกัน และเรียงลำดับภาพนิ่งตามประเภทหรือส่วนต่างๆ ได้

มุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง

ด้านบนของหน้า

มุมมอง 'หน้าบันทึกย่อ'

บานหน้าต่างบันทึกย่ออยู่ที่ใต้บานหน้าต่างภาพนิ่ง คุณสามารถพิมพ์บันทึกย่อเกี่ยวกับภาพนิ่งปัจจุบันได้ หลังจากนั้นคุณสามารถพิมพ์บันทึกย่อและเก็บไว้ใช้อ้างอิงเมื่อคุณทำการนำเสนอ นอกจากนี้คุณยังสามารถพิมพ์บันทึกย่อเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ชมการนำเสนอของคุณ หรือรวมบันทึกย่อไว้ในงานนำเสนอที่คุณส่งให้กับผู้ชม หรือประกาศไว้บนเว็บเพจได้อีกด้วย

เมื่อคุณต้องการดูหรือทำงานกับบันทึกย่อของคุณในรูปแบบเต็มหน้า บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองงานนำเสนอ ให้คลิก หน้าบันทึกย่อ

ด้านบนของหน้า

มุมมองต้นแบบ

มุมมองต้นแบบรวมถึงภาพนิ่ง เอกสารประกอบคำบรรยาย และมุมมองบันทึกย่อ เหล่านี้เป็นภาพนิ่งหลักที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานนำเสนอ รวมพื้นหลัง สี แบบอักษร ลักษณะพิเศษ ขนาดของพื้นที่ที่สำรองไว้ และการวางตำแหน่ง ข้อดีหลักของการทำงานในมุมมองต้นแบบคือ คุณสามารถทำการเปลี่ยนลักษณะสากลของภาพนิ่ง หน้าบันทึกย่อ หรือเอกสารประกอบคำบรรยายทั้งหมดที่เกี่ยวกับงานนำเสนอของคุณได้บนต้นแบบภาพนิ่ง ต้นแบบบันทึกย่อ หรือต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับต้นแบบ ดูนำต้นแบบสไลด์อย่าง น้อยหนึ่งในงานนำเสนอและสร้าง หรือกำหนดต้นแบบสไลด์

ด้านบนของหน้า

มุมมองสำหรับการเผยแพร่งานนำเสนอของคุณ

มุมมองการนำเสนอภาพนิ่ง

ใช้มุมมองการนำเสนอภาพนิ่งเพื่อแสดงงานนำเสนอของคุณแก่ผู้ชม มุมมองการนำเสนอภาพนิ่งจะปรากฏเต็มหน้าจอคอมพิวเตอร์ ในลักษณะเดียวกับที่งานนำเสนอของคุณจะปรากฏเต็มหน้าจอเมื่อผู้ชมเห็น คุณสามารถดูว่ากราฟิก การกำหนดเวลา ภาพยนตร์ ลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหว และลักษณะพิเศษของการเปลี่ยนจะปรากฏอย่างไรในระหว่างการนำเสนอจริง

เมื่อต้องการออกจากมุมมองการนำเสนอภาพนิ่ง ให้กด ESC

ด้านบนของหน้า

มุมมองของผู้นำเสนอ

มุมมองของผู้นำเสนอเป็นมุมมองการนำเสนอภาพนิ่งหลักที่คุณสามารถใช้ได้ในระหว่างการนำเสนอ เมื่อใช้จอภาพสองจอ คุณสามารถเรียกใช้โปรแกรมอื่นและดูบันทึกย่อของผู้บรรยายโดยที่ผู้ชมไม่สามารถมองเห็นได้

เมื่อต้องการใช้มุมมองของผู้นำเสนอ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถใช้งานแบบหลายจอภาพได้ เปิดการสนับสนุนแบบหลายจอภาพ และเปิดมุมมองของผู้นำเสนอไว้แล้ว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้มุมมองผู้นำเสนอ ดูดูบันทึกย่อของผู้บรรยายของคุณในขณะนำเสนอบนจอภาพหลายแบบส่วนตัว

มุมมองการอ่าน

ให้ใช้มุมมองการอ่านในการเสนองานนำเสนอของคุณต่อบุคคลอื่นที่กำลังดูงานนำเสนอของคุณบนคอมพิวเตอร์ของพวกเขาเอง ที่ไม่ใช่การเสนอต่อผู้ชม (เช่น ผ่านหน้าจอใหญ่) หรือใช้มุมมองการอ่านบนคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณต้องการจะดูงานนำเสนอของคุณในหน้าต่างพร้อมด้วยตัวควบคุมอย่างง่ายที่ทำให้คุณตรวจทานงานนำเสนอได้ง่าย ซึ่งไม่ใช่การดูในมุมมองนำเสนอภาพนิ่งแบบเต็มหน้าจอ คุณสามารถสลับจากมุมมองการอ่านไปยังหนึ่งในมุมมองอื่นๆ มุมมองใดมุมมองหนึ่งได้ตลอดเวลาถ้าคุณต้องการจะเปลี่ยนงานนำเสนอ

ด้านบนของหน้า

มุมมองสำหรับการจัดเตรียมและการพิมพ์งานนำเสนอของคุณ

เพื่อเป็นการช่วยให้คุณประหยัดกระดาษและหมึก คุณควรเตรียมงานพิมพ์ก่อนที่จะพิมพ์ PowerPoint มีมุมมองและการตั้งค่าที่จะช่วยให้คุณกำหนดสิ่งที่คุณต้องการจะพิมพ์ (ภาพนิ่ง เอกสารประกอบคำบรรยาย หรือหน้าบันทึกย่อ ) และลักษณะการพิมพ์ของงานเหล่านี้ (พิมพ์สี ไล่ระดับสีเทา ขาวดำ มีกรอบ และอื่นๆ )

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ และพิมพ์ ดูพิมพ์สไลด์ของคุณหรือเอกสารประกอบคำบรรยายของงานนำเสนอของคุณ

ด้านบนของหน้า

มุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง

มุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่งจะให้มุมมองภาพนิ่งของคุณในแบบรูปขนาดย่อ มุมมองนี้จะทำให้คุณจัดเรียงและจัดระเบียบการลำดับภาพนิ่งของคุณได้อย่างง่ายดายขณะที่คุณเตรียมจัดพิมพ์ภาพนิ่งของคุณ

มุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง

ด้านบนของหน้า

ตัวอย่างก่อนพิมพ์

ตัวอย่างก่อนพิมพ์ช่วยให้คุณสามารถระบุการตั้งค่าสำหรับสิ่งที่คุณต้องการพิมพ์ ได้แก่ เอกสารประกอบคำบรรยาย หน้าบันทึกย่อ และเค้าร่าง หรือภาพนิ่ง

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่ามุมมองเป็นค่าเริ่มต้น

เมื่อคุณเปลี่ยนมุมมองเริ่มต้นให้เป็นมุมมองที่เหมาะกับงานของคุณ PowerPoint จะเปิดขึ้นในมุมมองดังกล่าวทุกครั้ง มุมมองที่พร้อมให้คุณตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น ได้แก่ มุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง มุมมองเค้าร่างเท่านั้น มุมมองบันทึกย่อ และมุมมองปกติในแบบต่างๆ

ตามค่าเริ่มต้น PowerPoint จะเปิดในมุมมองปกติ และจะแสดงมุมมองรูปขนาดย่อ มุมมองบันทึกย่อ และมุมมองภาพนิ่ง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถระบุให้ PowerPoint เปิดขึ้นในมุมมองอื่นได้ เช่น มุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง มุมมองการนำเสนอภาพนิ่ง มุมมองหน้าบันทึกย่อ และมุมมองปกติในแบบต่างๆ ได้ถ้าคุณต้องการ

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก ตัวเลือก ทางด้านซ้ายของหน้าจอ จากนั้นบนบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ PowerPoint ให้คลิก ขั้นสูง

 3. ภายใต้ แสดง ในรายการ เปิดเอกสารทั้งหมดโดยใช้มุมมองนี้ ให้เลือกมุมมองที่คุณต้องการตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นใหม่ แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×