ควบคุมว่าฟอร์มและรายงานใดพร้อมใช้งานบนไซต์ SharePoint

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณประกาศMicrosoft Office Access 2007 ฐานข้อมูลไปยังไซต์Windows SharePoint Services 3.0 คุณสามารถควบคุมว่าฟอร์ม และรายงานในฐานข้อมูลจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ของไซต์นั้น

มีสามวิธีที่คุณสามารถควบคุมว่าฟอร์ม หรือรายงาน (ที่มีอยู่ในฐานข้อมูล Access ที่ถูกประกาศบนไซต์ SharePoint) จะพร้อมใช้งาน:

 • การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของฟอร์มหรือรายงานแสดงบนไซต์ SharePoint

  นี้ช่วยให้คุณสามารถควบคุมความพร้อมใช้งานเฉพาะฟอร์มหรือรายงาน ฟอร์มหรือรายงานที่มีแหล่งข้อมูลเดียวกันอื่น ๆ จะไม่ได้รับผลกระทบ โดยการเปลี่ยนแปลงนี้

 • เปลี่ยนมุมมองแสดงs บนไซต์ SharePointคุณสมบัติของตารางต้นฉบับของฟอร์มหรือรายงาน

  นี้ช่วยให้คุณสามารถควบคุมความพร้อมใช้งานของฟอร์มและรายงานในฐานข้อมูลที่ใช้ตารางนั้นทั้งหมด ฟอร์มหรือรายงานที่ยึดตามตารางอื่นจะไม่ได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงนี้

 • เปลี่ยนคุณสมบัติDisplayAllViewsOnSharePointSiteของฐานข้อมูล

  นี้ช่วยให้คุณสามารถควบคุมของฟอร์มและรายงานในฐานข้อมูลทั้งหมดที่พร้อมใช้งาน

คุณต้องการทำสิ่งใด

ควบคุมความพร้อมใช้งานเฉพาะฟอร์มหรือรายงาน

ตัวควบคุมของฟอร์มและรายงานที่ใช้ตารางใดที่พร้อมใช้งาน

ตัวควบคุมของฟอร์มและรายงานในฐานข้อมูลทั้งหมดที่พร้อมใช้งาน

ควบคุมความพร้อมใช้งานเฉพาะฟอร์มหรือรายงาน

 1. เปิดฟอร์มหรือรายงานในมุมมองออกแบบ

 2. ถ้าแผ่นคุณสมบัติไม่แสดง ให้กด F4 เพื่อแสดง

 3. คลิกที่รูปสี่เหลี่ยมที่มุมบนซ้ายของฟอร์มหรือรายงาน เพื่อแสดงคุณสมบัติสำหรับวัตถุทั้งหมด

 4. ในแผ่นคุณสมบัติ คลิกที่แท็บอื่น ๆ

 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณไม่ต้องฟอร์มหรือรายงานจะพร้อมใช้งาน ตั้งค่าคุณสมบัติแสดงบนไซต์ SharePoint เพื่อทำไม่แสดง

  • ถ้าคุณต้องการฟอร์มหรือรายงานที่ต้องพร้อมใช้งาน (ถ้าแหล่งข้อมูลอนุญาต) การตั้งค่าคุณสมบัติแสดงบนไซต์ SharePoint ให้ทำตามการตั้งค่าตาราง

หมายเหตุ: เมื่อคุณตั้งค่าคุณสมบัติแสดงบนไซต์ SharePointของฟอร์มหรือรายงานการปฏิบัติตามการตั้งค่าตารางมุมมองจะไม่ถูกแสดงถ้าคุณสมบัตินี้แสดงมุมมองบนไซต์ SharePointของตารางที่เป็นไปตามมุมมองถูกตั้งค่าเป็นห้าม แสดง ในทำนองเดียวกัน คุณสมบัติDisplayAllViewsOnSharePointSiteของฐานข้อมูลที่ประกอบด้วยมุมมองถูกตั้งค่าเป็น0 (ศูนย์ ระบุว่า "ทำไม่แสดง"), ไม่มีมุมมองในฐานข้อมูลจะพร้อมใช้งาน โดยไม่คำนึงถึงของพวกเขาแสดงบนไซต์ SharePoint ตั้งค่าคุณสมบัติ

ด้านบนของหน้า

ตัวควบคุมของฟอร์มและรายงานที่ใช้ตารางใดที่พร้อมใช้งาน

 1. เปิดตารางใน 'มุมมองออกแบบ'

 2. ถ้าแผ่นคุณสมบัติไม่แสดง ให้กด F4 เพื่อแสดง

 3. ในแผ่นคุณสมบัติ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณไม่ต้องฟอร์มหรือรายงานที่ใช้ตารางจะพร้อมใช้งาน ตั้งค่าคุณสมบัติมุมมองการแสดงบนไซต์ SharePoint เพื่อทำไม่แสดง

  • ถ้าคุณต้องฟอร์มหรือรายงานที่ใช้ตารางเพื่อจะพร้อมใช้งาน (ถ้าฐานข้อมูลอนุญาต) การตั้งค่าคุณสมบัติมุมมองการแสดงบนไซต์ SharePoint ให้ทำตามการตั้งค่าฐานข้อมูล

หมายเหตุ: เมื่อคุณตั้งค่าคุณสมบัติมุมมองการแสดงบนไซต์ SharePointของตารางให้ทำตามการตั้งค่าฐานข้อมูลมุมมองโดยยึดตามตารางจะไม่ถูกแสดงถ้าคุณสมบัติDisplayAllViewsOnSharePointSiteของฐานข้อมูลถูกตั้งค่าเป็น0 (ศูนย์ ).

ด้านบนของหน้า

ตัวควบคุมของฟอร์มและรายงานในฐานข้อมูลทั้งหมดที่พร้อมใช้งาน

 1. เปิดฐานข้อมูล

 2. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่จัดการ แล้ว คลิ กคุณสมบัติฐานข้อมูล

 3. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติชื่อฐานข้อมูล คลิกแท็บกำหนดเอง

 4. ในกล่องคุณสมบัติ คลิกDisplayAllViewsOnSharePointSite

 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณไม่ต้องฟอร์มหรือรายงานในฐานข้อมูลจะพร้อมใช้งาน ในกล่องค่า ใด ๆ พิมพ์0 (ศูนย์)

  • ถ้าคุณต้องการให้ฟอร์มหรือรายงานในฐานข้อมูลจะพร้อมใช้งาน ในกล่องค่า พิมพ์1

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×