ควบคุมขนาดของข้อความในพื้นที่สำรองไว้โดยใช้ปรับพอดีอัตโนมัติ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณเพิ่มข้อความเพิ่มเติมที่จะสามารถทำให้พอดีในตัวแทนข้อความPowerPoint ปรับขนาดข้อความของคุณให้มีขนาดเล็กของฟอนต์เพื่อให้ทั้งหมดจะพอดี ปรับขนาดข้อความอัตโนมัติจะเรียกว่าพอดีอัตโนมัติ

ข้อความสไลด์ที่ มีพื้นที่ที่สำรองไว้

1 ปุ่มตัวเลือกปรับพอดีอัตโนมัติ

พื้นที่ที่สำรองไว้2

ข้อความ3ที่ขยายด้านล่างพื้นที่สำรองไว้

ปรับพอดีอัตโนมัติคุณสามารถเปิด หรือปิดในกล่องโต้ตอบการแก้ไขอัตโนมัติ:

 1. คลิกตัวเลือกปรับพอดีอัตโนมัติ รูปปุ่ม ปุ่ม ซึ่งปรากฏถัดจากพื้นที่สำรองไว้

  รูปปุ่ม

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปิดพอดีอัตโนมัติปิดและอนุญาตให้มีข้อความเพื่อย้ายถัดจากเส้นขอบของพื้นที่ที่สำรองไว้ คลิกหยุดข้อความพอดีกับพื้นที่ที่สำรองไว้นี้

  • เมื่อต้องการเปิดพอดีอัตโนมัติคลิกข้อความให้พอดีอัตโนมัติเป็นพื้นที่ที่สำรองไว้

  • เมื่อต้องการจัดการตัวเลือกปรับพอดีอัตโนมัติใน PowerPointสำหรับเนื้อหาและข้อความชื่อเรื่อง คลิกตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติควบคุม และเลือก หรือล้างตัวเลือกสองครั้งล่าสุดบนแท็บจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์ ภายใต้นำไปใช้ขณะพิมพ์

   ตัวเลือกในการจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์แท็บ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×