ควบคุมขนาดของข้อความในพื้นที่สำรองไว้โดยใช้ปรับพอดีอัตโนมัติ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณเพิ่มข้อความเพิ่มเติมที่จะสามารถทำให้พอดีในตัวแทนข้อความPowerPoint ปรับขนาดข้อความของคุณให้มีขนาดเล็กของฟอนต์เพื่อให้ทั้งหมดจะพอดี ปรับขนาดข้อความอัตโนมัติจะเรียกว่าพอดีอัตโนมัติ

ข้อความสไลด์ที่ มีพื้นที่ที่สำรองไว้

1 ปุ่มตัวเลือกปรับพอดีอัตโนมัติ

พื้นที่ที่สำรองไว้2

ข้อความ3ที่ขยายด้านล่างพื้นที่สำรองไว้

ปรับพอดีอัตโนมัติคุณสามารถเปิด หรือปิดในกล่องโต้ตอบการแก้ไขอัตโนมัติ:

 1. คลิกตัวเลือกปรับพอดีอัตโนมัติ รูปปุ่ม ปุ่ม ซึ่งปรากฏถัดจากพื้นที่สำรองไว้

  รูปปุ่ม

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปิดพอดีอัตโนมัติปิดและอนุญาตให้มีข้อความเพื่อย้ายถัดจากเส้นขอบของพื้นที่ที่สำรองไว้ คลิกหยุดข้อความพอดีกับพื้นที่ที่สำรองไว้นี้

  • เมื่อต้องการเปิดพอดีอัตโนมัติคลิกข้อความให้พอดีอัตโนมัติเป็นพื้นที่ที่สำรองไว้

  • เมื่อต้องการจัดการตัวเลือกปรับพอดีอัตโนมัติใน PowerPointสำหรับเนื้อหาและข้อความชื่อเรื่อง คลิกตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติควบคุม และเลือก หรือล้างตัวเลือกสองครั้งล่าสุดบนแท็บจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์ ภายใต้นำไปใช้ขณะพิมพ์

   ตัวเลือกในการจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์แท็บ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×