ควบคุมการใส่ยัติภังค์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถให้ Word ใส่ยัติภังค์ในข้อความของคุณโดยอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์ข้อความของคุณหรือในภายหลังในครั้งเดียว คุณสามารถใส่ยัติภังค์ด้วยตนเองเพื่อให้ Word แนะนำในการใส่ยัติภังค์ การใส่ยัติภังค์อัตโนมัติจะรวดเร็วและง่ายกว่า แม้ว่าการใส่ยัติภังค์ด้วยตนเองจะสามารถควบคุมได้มากกว่า

ให้เลือกทำดังนี้

แทรกยัติภังค์แบบไม่แยก

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกยัติภังค์แบบไม่แยก

 2. กด COMMAND + SHIFT + ยัติภังค์

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการแทรกเส้นประสั้น (–) กด OPTION + ยัติภังค์

  • เมื่อต้องการแทรกเส้นประยาว (—) แทนยัติภังค์สองตัว กด SHIFT + OPTION + ยัติภังค์

การใส่ยัติภังค์ข้อความโดยอัตโนมัติ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การใส่ยัติภังค์

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใส่ยัติภังค์เอกสารโดยอัตโนมัติ

 3. ในกล่อง ขอบเขตการใส่ยัติภังค์ ใส่จำนวนช่องว่างที่ต้องการเว้นระหว่างจุดสิ้นสุดของคำสุดท้ายในบรรทัดกับระยะขอบขวา

 4. ในกล่อง จำกัดยัติภังค์ที่ตามมาไว้ที่ ใส่จำนวนบรรทัดที่อยู่ติดกันที่สามารถใส่ยัติภังค์

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการลดจำนวนยัติภังค์ ปรับขอบเขตการใส่ยัติภังค์ให้กว้างขึ้น

  • เมื่อต้องการลดความไม่เสมอกันของระยะขอบขวา ปรับขอบเขตการใส่ยัติภังค์ให้แคบลง

ใส่ยัติภังค์บางส่วนของเอกสารด้วยตนเอง

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการใส่ยัติภังค์

 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การใส่ยัติภังค์

 3. คลิก ด้วยตนเอง

  Word จะระบุความเป็นไปได้ในการยัติภังค์

 4. ในกล่อง ใส่ยัติภังค์ที่ คลิกตำแหน่งยัติภังค์ที่คุณต้องการ

ใส่ยัติภังค์เอกสารทั้งหมดด้วยตนเอง

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เลือกข้อความไว้

 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การใส่ยัติภังค์

 3. คลิก ด้วยตนเอง

  Word จะระบุความเป็นไปได้ในการยัติภังค์

 4. ในกล่อง ใส่ยัติภังค์ที่ คลิกตำแหน่งยัติภังค์ที่คุณต้องการ

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนระยะห่างระหว่างบรรทัดใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word for Mac

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×