ควบคุมการใส่ยัติภังค์

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถให้ Word ใส่ยัติภังค์ในข้อความของคุณโดยอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์ข้อความของคุณหรือในภายหลังในครั้งเดียว คุณสามารถใส่ยัติภังค์ด้วยตนเองเพื่อให้ Word แนะนำในการใส่ยัติภังค์ การใส่ยัติภังค์อัตโนมัติจะรวดเร็วและง่ายกว่า แม้ว่าการใส่ยัติภังค์ด้วยตนเองจะสามารถควบคุมได้มากกว่า

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกยัติภังค์แบบไม่แยก

 2. กด Ctrl + Shift + ยัติภังค์

 1. บนแท็บเค้าโครง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการใส่ยัติภังค์

 2. เลือก อัตโนมัติ

 1. บนแท็บเค้าโครง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการใส่ยัติภังค์

 2. เลือก ด้วยตนเอง

  Word จะระบุความเป็นไปได้ในการยัติภังค์

 3. ในกล่องโต้ตอบการใส่ยัติภังค์ด้วยตนเอง ยัติภังค์ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการคลิก แล้ว คลิ กใช่

คุณสามารถจำกัดจำนวนยัติภังค์

 1. บนแท็บเค้าโครง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการใส่ยัติภังค์

 2. เลือกตัวเลือกการใส่ยัติภังค์

 3. ในกล่องจำกัดยัติภังค์ พิมพ์จำนวนสูงสุด นั้นแล้ว คลิกตกลง

 1. เลือกข้อความ

 2. บนแท็บหน้าแรก ขยายกลุ่มย่อหน้า

 3. ในกล่องโต้ตอบย่อหน้า เลือกแท็บบรรทัดและตัวแบ่งหน้า

 4. ภายใต้ข้อยกเว้นการจัดรูปแบบ เลือกกล่องกาเครื่องหมายไม่ต้องการใส่ยัติภังค์

คุณสามารถควบคุมจำนวนยัติภังค์ในเอกสารของคุณ ด้วยการปรับความกว้างระยะขอบ

 1. บนแท็บเค้าโครง คลิกระยะขอบ

 2. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งของความกว้างระยะขอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือเลือกระยะขอบแบบกำหนดเอง จากนั้น ใส่บนล่างซ้าย และความกว้างระยะขอบขวา

 3. คลิก ตกลง

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนระยะห่างระหว่างบรรทัดใน Word

ตั้งค่าระยะขอบใน Word

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกยัติภังค์แบบไม่แยก

 2. กดสั่ง + Shift + ยัติภังค์

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการแทรกประสั้น (–), กดเลือก + ยัติภังค์

  • เมื่อต้องการแทรกเส้นประยาว (—) แทนยัติภังค์สอง กด Shift + เลือก + ยัติภังค์

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การใส่ยัติภังค์

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใส่ยัติภังค์เอกสารโดยอัตโนมัติ

 3. ในกล่อง ขอบเขตการใส่ยัติภังค์ ใส่จำนวนช่องว่างที่ต้องการเว้นระหว่างจุดสิ้นสุดของคำสุดท้ายในบรรทัดกับระยะขอบขวา

 4. ในกล่อง จำกัดยัติภังค์ที่ตามมาไว้ที่ ใส่จำนวนบรรทัดที่อยู่ติดกันที่สามารถใส่ยัติภังค์

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการลดจำนวนยัติภังค์ ปรับขอบเขตการใส่ยัติภังค์ให้กว้างขึ้น

  • เมื่อต้องการลดความไม่เสมอกันของระยะขอบขวา ปรับขอบเขตการใส่ยัติภังค์ให้แคบลง

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการใส่ยัติภังค์

 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การใส่ยัติภังค์

 3. คลิก ด้วยตนเอง

  Word จะระบุความเป็นไปได้ในการยัติภังค์

 4. ในกล่อง ใส่ยัติภังค์ที่ คลิกตำแหน่งยัติภังค์ที่คุณต้องการ

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เลือกข้อความไว้

 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การใส่ยัติภังค์

 3. คลิก ด้วยตนเอง

  Word จะระบุความเป็นไปได้ในการยัติภังค์

 4. ในกล่อง ใส่ยัติภังค์ที่ คลิกตำแหน่งยัติภังค์ที่คุณต้องการ

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนระยะห่างระหว่างบรรทัดใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word for Mac

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×