ควบคุมการแบ่งหน้า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณตั้งค่าตัวเลือกการแบ่งหน้า คุณสามารถควบคุมตำแหน่งการแทรก ตัวแบ่งหน้า อัตโนมัติ หรือเขียนทับตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติได้

สิ่งสำคัญ: กระบวนการต่อไปนี้สมมติว่าคุณอยู่ในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ ถ้าคุณไม่ในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ บนเมนู มุมมอง คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

ให้เลือกทำดังนี้

ให้ทั้งย่อหน้าอยู่ด้วยกัน

คุณสามารถเก็บบรรทัดของย่อหน้าทั้งหมดไว้ด้วยกันบนหน้าหรือในคอลัมน์เพื่อไม่ให้ย่อหน้าถูกแยกเป็นสองหน้า

 1. เลือกบรรทัดที่คุณต้องการให้อยู่ด้วยกัน

 2. บนเมนู รูปแบบ คลิก ย่อหน้า แล้วคลิกแท็บ บรรทัดและตัวแบ่งหน้า

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ให้ทั้งย่อหน้าอยู่ด้วยกัน

ให้หลายย่อหน้าอยู่ด้วยกัน

คุณสามารถเก็บหลายย่อหน้าไว้ด้วยกัน เช่น หัวเรื่องและย่อหน้าถัดไป บนหน้าหรือในคอลัมน์

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการให้อยู่ด้วยกันบนหน้า

 2. บนเมนู รูปแบบ คลิก ย่อหน้า แล้วคลิกแท็บ บรรทัดและตัวแบ่งหน้า

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ให้สองย่อหน้าที่เลือกอยู่ด้วยกัน

บังคับให้แบ่งหน้าก่อนย่อหน้า

ถ้าคุณต้องการให้บางย่อหน้าในเอกสารของคุณไปปรากฏที่ด้านบนของหน้าเสมอ ตั้งค่าตัวแบ่งหน้าให้แบ่งหน้าก่อนย่อหน้า

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการให้อยู่ต่อจากตัวแบ่งหน้า

 2. บนเมนู รูปแบบ คลิก ย่อหน้า แล้วคลิกแท็บ บรรทัดและตัวแบ่งหน้า

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตัวแบ่งหน้าก่อน

ควบคุมบรรทัดแรกของย่อหน้าและบรรทัดสุดท้ายของย่อหน้า

ตามค่าเริ่มต้น Word จะป้องกันไม่ให้บรรทัดสุดท้ายของย่อหน้าปรากฏที่ด้านบนหรือด้านล่างของหน้า

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการควบคุม บรรทัดแรกของย่อหน้าและบรรทัดสุดท้ายของย่อหน้า

 2. บนเมนู รูปแบบ คลิก ย่อหน้า แล้วคลิกแท็บ บรรทัดและตัวแบ่งหน้า

 3. กล่องกาเครื่องหมาย ควบคุมบรรทัดแรกของย่อหน้าและบรรทัดสุดท้ายของย่อหน้า

ป้องกันไม่ให้แถวตารางแบ่งระหว่างหน้า

 1. คลิกที่ตาราง

 2. บนเมนู ตาราง คลิก คุณสมบัติตาราง แล้ว คลิกแท็บ แถว

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้แบ่งแถวข้ามหน้ากระดาษได้

แทรกตัวแบ่งบรรทัดแบบใส่ด้วยตนเอง

ตัวแบ่งบรรทัดแบบใส่ด้วยตนเองจะสิ้นสุดบรรทัดและต่อข้อความนั้นในบรรทัดถัดไป สไตล์ย่อหน้าบางสไตล์มีช่องว่างเพิ่มเติมก่อนย่อหน้าแต่ละย่อหน้า เมื่อต้องการละเว้นช่องว่างพิเศษระหว่างบรรทัดของข้อความสั้นๆ เช่น ที่อยู่หรือบทกลอน แทรกตัวแบ่งบรรทัดด้วยตนเองหลังจากสิ้นสุดแต่ละบรรทัดแทนการกด RETURN

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแบ่งบรรทัด

 2. กด SHIFT + RETURN

  Word แทรกตัวแบ่งบรรทัดด้วยตนเอง ( อักขระตัวแบ่งบรรทัดแบบใส่ด้วยตนเอง )

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูตัวแบ่งบรรทัดด้วยตนเอง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน คลิก ปุ่ม แสดง

แทรกตัวแบ่งหน้าด้วยตนเอง

Word แทรกตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติโดยยึดตามวิธีตั้งค่าเอกสารของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถแทรกตัวแบ่งหน้าด้วยตนเองในตำแหน่งที่เจาะจง

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มหน้าใหม่

 2. บนแท็บ องค์ประกอบของเอกสาร ใน แทรกหน้า คลิก แบ่ง จากนั้นคลิก หน้า

  แท็บ องค์ประกอบของเอกสาร กลุ่ม แทรกหน้า

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถแทรกตัวแบ่งหน้าด้วยตนเองได้โดยการกด SHIFT + ENTER ถ้าแป้น RETURN และ ENTER บนคีย์บอร์ดของคุณอยู่ในแป้นเดียวกัน กด SHIFT + FN + ENTER

ลบตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเองออก

 1. เลือกตัวแบ่งหน้าที่คุณต้องการลบ

  ถ้าคุณไม่เห็นตัวแบ่งหน้า บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน คลิก ปุ่ม แสดง

 2. กด ลบ

  ถ้าคีย์บอร์ดของคุณไม่มีแป้น ลบ  ให้กด SHIFT ค้างไว้แล้วกดลูกศรขวา ลูกศร จากนั้นกด DELETE

ดูเพิ่มเติม

มีตัวแบ่งหน้าที่ไม่ต้องการอยู่ในเอกสารของฉัน

เพิ่มหรือนำหมายเลขหน้าออก

เปลี่ยนระยะห่างระหว่างบรรทัดหรือย่อหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×