ควบคุมการตัดข้อความรอบวัตถุใน Word for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

กำหนดค่าวิธีตัดข้อความในเอกสารรอบ ๆ ตาราง รูปภาพ หรือวัตถุรูปวาด

กำหนดค่าการตัดข้อความรอบตาราง

 1. ควบคุม + คลิกตาราง แล้ว คลิ กคุณสมบัติตาราง

  ถ้าคุณไม่เห็นตารางคุณสมบัติ บนเมนูทางลัด ตัวควบคุม + คลิกในส่วนอื่นของตาราง

 2. ในคุณสมบัติตาราง ภายใต้การตัดข้อความ ให้คลิกรอบ

  คลิกไปรอบ ๆ เพื่อให้ข้อความที่ตัดรอบตารางที่เลือก
 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะห่างของตารางจากข้อความรอบข้าง คลิกวางตำแหน่ง ทางในการวางตำแหน่งตาราง ตั้งหน่วยวัดภายใต้ระยะห่างจากข้อความรอบข้าง

  ตั้งค่าระยะห่างระหว่างตารางที่เลือกและเนื้อความภายใต้ระยะห่างจากข้อความรอบข้าง

กำหนดค่าการตัดข้อความรอบวัตถุรูปวาดหรือรูปภาพ

 1. เลือกรูปภาพหรือวัตถุ

 2. บนแท็บรูปแบบรูปภาพ คลิกจัดเรียง แล้ว คลิ กตัดข้อความ

  คลิกตัดข้อความเพื่อเลือกวิธีตัดข้อความรอบ ๆ รูปภาพหรือวัตถุรูปวาด

  ถ้าหน้าต่างกว้างพอWord แสดงการตัดข้อความ บนแท็บรูปแบบรูปภาพ โดยตรง

 3. คลิกตัวเลือกการตัดที่คุณต้องการนำไปใช้

  ตัวอย่างเช่นแนวเดียวกับข้อความด้านบนและล่าง และข้างหลังข้อความ

เปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุรูปภาพหรือรูปวาดสัมพันธ์กับข้อความ

 1. เลือกรูปภาพหรือวัตถุรูปวาด

 2. บนแท็บรูปแบบรูปภาพ คลิกจัดเรียง แล้ว คลิ กตำแหน่ง

  คลิกตำแหน่งการตั้งค่าตำแหน่งของตารางสัมพันธ์กับข้อความรอบข้าง

  ถ้าหน้าต่างกว้างพอWord แสดงตำแหน่ง บนแท็บรูปแบบรูปภาพ โดยตรง

 3. บนเมนูตำแหน่ง คลิกชนิดของตำแหน่งที่คุณต้องการ หรือคลิกตัวเลือกเค้าโครงเพิ่มเติม เพื่อเลือกตัวเลือกเค้าโครงขั้นสูง

  บนเมนูตำแหน่ง เลือกตำแหน่งสำหรับการเลือกรูปภาพหรือวัตถุรูปวาดที่สัมพันธ์กับข้อความรอบข้าง

ตัดข้อความรอบรูปภาพหรือวัตถุรูปวาด

 1. เลือกรูปภาพหรือวัตถุ

 2. คลิกแท็บ รูปแบบ จากนั้นภายใต้ การจัดเรียง ให้คลิก ตัดข้อความ

  กลุ่ม จัดเรียง ใน Word

 3. คลิกตัวเลือกการตัดข้อความที่คุณต้องการใช้

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของรูปภาพหรือวัตถุรูปวาดในหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อความ ให้เลือกรูปหรือวัตถุ คลิกแท็บ รูปแบบ ภายใต้ การจัดเรียง ให้คลิก ตำแหน่ง จากนั้นเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการ

ตัดข้อความรอบๆ ตาราง

 1. คลิกตาราง

 2. คลิกแท็บ เค้าโครงตาราง จากนั้นภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก คุณสมบัติ

  แท็บ เค้าโครงตาราง ในกลุ่ม การตั้งค่า

 3. ภายใต้ การตัดข้อความ ให้คลิก รอบๆ

 4. เมื่อต้องการตั้งค่าตำแหน่งแนวนอนและแนวตั้งของตาราง ระยะห่างของข้อความรอบๆ และตัวเลือกอื่นๆ ภายใต้ การตัดข้อความ ให้คลิก การจัดตำแหน่ง จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อคุณใช้เครื่องมือ วาด มือเพื่อสร้างตาราง (อยู่บนการ ตาราง แท็บ ภายใต้ วาดเส้นขอบ) คุณสามารถใช้การตัดข้อความโดยอัตโนมัติ ด้วยการกดปุ่ม OPTION ค้างไว้ในขณะที่คุณวาดตารางได้

ดูเพิ่มเติม

จัดแนววัตถุ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×