ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

คลาคู่มือการส่งออก eDiscovery สมุดบันทึก

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทนำ

คลาสมุดบันทึก สมุดบันทึกพนักงาน Skype สมุดบันทึกเนื้อหาส่งออกที่สามารถแสดงได้สองวิธีอื่น:

 1. สำหรับนักเรียนและครู: ประสบการณ์ใช้งานในแอปเพื่อบันทึกสำเนา O365 Enterprise หรือบัญชีผู้ ใช้ Education หรือบัญชีผู้ ใช้ Microsoft ของผู้บริโภค  ซึ่งจะปรากฏในเอกสารในคู่มือการส่งออกของคลาสสมุดบันทึกในแอป

 2. สำหรับผู้ดูแลระบบ: eDiscovery สำหรับจำนวนมากหรือส่งออกที่เลือกของ O365 เนื้อหา

นี้เอกสารรายละเอียด eDiscovery ส่งออกของคลาสสมุดบันทึกสำหรับการส่งออกเป็นกลุ่ม การเปิดใช้งานคิวรีที่มีความยืดหยุ่นสำหรับเนื้อหาบทบาทเฉพาะสำหรับครูหรือนักเรียน  สมุดบันทึกคลาบังคับให้มีตามบทบาทนำไปใช้กับโครงสร้างของสมุดบันทึกเฉพาะเจาะจงเนื้อหาสิทธิ์  ดังนั้น โครงสร้าง บทบาท และสิทธิ์สำหรับเนื้อหาที่ส่งออกต้องรักษาว่า ของผู้ใช้ส่งออกที่ร้องขอ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้

อ้างอิงเอกสาร O365 สำหรับ eDiscovery สำหรับข้อมูลพื้นฐานของการแนะนำสำหรับการค้นหาและส่งออก

ส่วนแรกของเอกสารนี้แนะนำสมุดบันทึกคลาสิทธิ์และโครงสร้างแบบ ตาม ด้วยขั้นตอนโดยละเอียดเกี่ยวกับการส่งออกโดยใช้ eDiscovery

พื้นหลัง

จัดรูปแบบพื้นที่จัดเก็บของ OneNote

 • สมุดบันทึก (โฟลเดอร์ ใน SharePoint Online ที่สอดคล้องกับ SPFolder)

  • ส่วน (ไฟล์ ใน SharePoint Online ที่สอดคล้องกับซึ่งเป็น SPFile)

  • กลุ่มส่วน (โฟลเดอร์ ใน SharePoint Online ที่สอดคล้องกับ SPFolder)

   • ส่วน (ไฟล์ ใน SharePoint Online ที่สอดคล้องกับซึ่งเป็น SPFile)

ถ้าสมุดบันทึก OneNote เป็นโฟลเดอร์ แล้วกลุ่มส่วนเป็นโฟลเดอร์ย่อยภายใต้โฟลเดอร์สมุดบันทึก ส่วนมีไฟล์ (ที่ มีนามสกุล.one)  หน้าไม่มีตัวแทนที่มีอยู่จริงใน SharePoint แทน หน้าเป็นเนื้อหาของไฟล์ส่วน

สมุดบันทึกคลาคืออะไร

คลาสมุดบันทึกเป็นเทมเพลตที่อนุญาตสำหรับคุณครูที่ R/W เข้าถึงสมุดบันทึกทั้งหมดในขณะที่นักเรียนสามารถเข้าถึง R/W (เมื่อต้องการของตนเองกลุ่มส่วน) และ R/O access ลงในกลุ่มส่วนที่ใช้ร่วมกันกับครูผู้ที่ ส่วนจัดกลุ่มระดับสองของแผนภูมิด้านล่าง สามารถมีกลุ่มส่วนเอง (เพิ่มเวอร์ชันที่ใหม่กว่า โดยครูที่)

สมุดบันทึกคลาคืออะไร

รูปแบบสิทธิ์สมุดบันทึกของคลาส

ทุกโฟลเดอร์และไฟล์ใน SharePoint Online มีสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟล์:

 • สืบทอดมาจากไซต์หลัก
  ดำเนินการนี้จะเรียกว่าการสืบทอดสิทธิ์ นั่นหมายความว่า ว่า สิทธิ์ของแม่แบบจะผ่านบนรายการลูก

 • ถูกกำหนดในโฟลเดอร์/แฟ้มเอง
  ไฟล์หรือโฟลเดอร์สามารถแบ่งนี้โซ่ของสืบทอดสิทธิ์จากไซต์แม่กับลูก ณจุดนี้ สิทธิ์ของลูกเกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของแม่ SharePoint Online ได้เมื่อต้องการเพิ่ม แก้ไข และเอาสิทธิ์ออก และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลกระทบต่อผู้ปกครองต้นฉบับ

คลาสมุดบันทึกโฟลเดอร์รากและคลาสมุดบันทึกส่วนกลุ่ม (_Content ไลบรารี _Collaboration ช่องว่าง _Teacher เท่านั้น กลุ่มส่วนส่วนตัวของนักเรียน) ทั้งหมดมีสิทธิ์ที่กำหนดเอง ความหมายว่า แบ่งจากสายการสืบทอดสิทธิ์ของพวกเขา และมีสิทธิ์ของตนเอง

ส่วนของสมุดบันทึกคลาสมีสืบทอดสิทธิ์จากกลุ่มส่วน

หลังจากที่เราได้เห็นลักษณะที่ปรากฏของสมุดบันทึกคลาส จะได้รับสิทธิ์ต่อไปนี้ไปยังผู้ใช้:

 • โฟลเดอร์สมุดบันทึกให้สิทธิ์ เพื่อครูเพื่ออ่าน/เขียน และนักเรียนแบบอ่านอย่างเดียว

 • การ "_Content ไลบรารี" ให้สิทธิ์คุณครูเพื่ออ่าน/เขียน และการนักเรียนแบบอ่านอย่างเดียว "_Collaboration ช่องว่าง" เมื่อต้องการโฟลเดอร์ให้สิทธิ์ถึงครูผู้อ่าน และเขียน นักเรียนสามารถมียังอ่าน และเขียนสิทธิ์

 • แต่ละกลุ่มส่วน student ส่วนตัวให้แก่คุณครูและเฉพาะนักเรียนของการเข้าถึงแบบอ่าน/เขียนกลุ่มส่วน

สิทธิ์ใน SharePoint Online โดยยึดตามบทบาทสอดคล้องกัน

บทบาท

ชื่อสิทธิ์ SharePoint แบบอ่าน/เขียน

สำหรับคุณครู/เส้นโยง

ควบคุมทั้งหมด

นักเรียน/สมาชิก

สนับสนุน

Incarnations ของสมุดบันทึกคลาส

Incarnations ปัจจุบันของสมุดบันทึกคลาสรวมถึง:

 • คลาสมุดบันทึก (สำหรับคุณครู)

 • สมุดบันทึก Skype (ใช้ Skype edu)

 • สมุดบันทึกพนักงาน (สำหรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน)


สมุดบันทึก Skype และคลาสในติดตามโครงสร้างกล่าวถึงด้านบน สำหรับสมุดบันทึกพนักงาน มีโครงสร้างคล้ายกับป้ายผนึกแบบต่าง ๆ คุณครูตั้งชื่อเส้นโยง นักเรียนคือสมาชิกที่มีชื่อ

ดังนั้น โครงสร้างจะมีลักษณะดังนี้ สมุดบันทึกของพนักงาน

สมุดบันทึกคลาจะเก็บไว้ในไซต์แบบออนไลน์ SharePoint:

สมุดบันทึกของคลาสจะเก็บไว้ในไซต์ SharePoint ข้ามเริ่มต้นรายการภายใต้โฟลเดอร์ "สมุด บันทึกคลาส" "พนักงานสมุดบันทึก" และ "สมุด บันทึก Skype" ชื่อโฟลเดอร์เหล่านี้จะแปลโดยขึ้นอยู่กับภาษาของสมุดบันทึกคลาส

สำหรับสมุดบันทึกของคลาสทีม คือคลาหนึ่งที่สมุดบันทึกสำหรับแต่ละทีม นอกจากนี้ นั่นคือเตรียมใช้งานเป็น ค่าเริ่มต้นสมุดบันทึกที่เก็บไว้ในไลบรารีแอสเซ

แอป OneNote คลาสสมุดบันทึกผู้สร้าง SharePoint Store ดั้งเดิม สมุดบันทึกถูกจัดเก็บไว้ในรายการที่มีชื่อเรื่อง "EduOneNoteAppDocuments" ครูแต่ละรายการจะมีโฟลเดอร์ย่อยที่ มีชื่อเรื่อง "<อีเมล > _Courses" ที่เก็บสมุดบันทึกของเขาใน

ตัวอย่าง:

EduOneNoteAppDocuments

@contoso.org_Courses < JohnDoe >

ขั้นตอนพอร์ทัลจัดการ eDiscovery คำแนะนำ

 1. เข้าสู่ระบบผู้ดูแลระบบพอร์ทัลในแบบส่วนตัวโดยใช้เบราว์เซอร์ขอบ

 2. เลือกผู้ดูแลระบบ
  ปุ่มผู้ดูแลระบบ

 3. เลือกศูนย์การจัดการ
  ศูนย์การจัดการ

 4. ขยายรายการแบบหล่นลงจากศูนย์การจัดการ นั้นแล้ว เลือกความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  เลือกความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

 5. ภายใต้รายการแบบหล่นลง เลือกค้นหาและการสืบสวนจากนั้น เลือกeDiscovery
  เลือก ediscovery

 6. เลือกสร้างกรณีให้ใส่ชื่อและคำอธิบายของตัวอักษร
  หมายเหตุ:
  เลือกสร้างกรณี

  • ต้องสร้างแบบสอบถามแต่ละสำหรับข้อมูลภายในกรณี eDiscovery

  • ใช้ nomenclature นี้เนื่องจากโดยทั่วไปจะมีใช้ฟังก์ชันนี้ของผู้ดูแลระบบในบริบทของกรณีทางกฎหมายหรือกรณีขององค์กร

 7. กรณีสร้างขึ้นใหม่จะถูกบันทึกไว้ด้านล่าง
  สร้างกรณีเสร็จสมบูรณ์

 8. เลือกเปิดจากนั้นส่งออกจาก นั้นเลือก+เมื่อต้องการสร้างแบบสอบถามค้นหาใหม่
  เลือกเครื่องหมายบวก

 9. ใส่ชื่อสำหรับแบบสอบถามของคุณ แล้วเลือกหมายเลขค้นหาทุกที่

 10. เลือกแบบ ' กล่องกาเครื่องหมาย SharePoint "แล้ว เลือกถัดไป 
  แชร์จุด

 11. เลือกชื่อของสมุดบันทึกคลาส หรืออีกทางหนึ่งคือ ชื่อของนักเรียนเมื่อต้องการเพียงต้นของโฟลเดอร์  ลำดับชั้นของสมุดบันทึกคลาใช้โฟลเดอร์การไลบรารีเอกสาร SharePoint การที่ชื่อของคลาสคือ โฟลเดอร์ระดับบนสุด ดังนั้นให้ระบุที่จะ yield โฟลเดอร์ย่อยทั้งหมด - โฟลเดอร์ย่อยหนึ่งสำหรับแต่ละส่วนของนักเรียน  ดังนั้นให้ ระบุชื่อสำหรับนักเรียนในแบบสอบถามนี้ต้องเพียงส่งกลับผลลัพธ์สำหรับโฟลเดอร์ย่อยสำหรับส่วนของนักเรียนนั้น   ในกรณีนี้ เรากำลังค้นหาสมุดบันทึกทั้งหมด, "คลาสทดสอบ 1 6-20 "  คลิกถัดไป...
  ค้นหาคำสำคัญ

 12. แบบสอบถามจะถูกบันทึก (เน้น) และผลลัพธ์ในบานหน้าต่างด้านขวา  สังเกตว่า มีรายการ 9 อยู่ไว้ เลือก "แสดงตัวอย่างผลลัพธ์การค้นหา"
  แสดงตัวอย่างผลลัพธ์การค้นหา

 13. ผลลัพธ์การค้นหาจะแสดงรายการ 9  คลิกเวิร์กโฟลว์ใด ๆ ของข้อมูลในรายการในบานหน้าต่างด้านซ้ายจะแสดงข้อมูลสำหรับรายการนั้น   สำหรับสมุดบันทึกเลือกไว้ด้านล่าง ที่เป็นเส้นทางของโฟลเดอร์บน SharePoint สำหรับโฟลเดอร์รากสำหรับสมุดบันทึกของคลาส   คัดลอกเส้นทางของโฟลเดอร์นั้นไป CLIPBORD ขณะที่เราจะใช้ในแบบสอบถามที่สองสำหรับเนื้อหาภายในโฟลเดอร์นั้น  หมายเหตุคุณไม่สามารถดาวน์โหลดรายการนี้เนื่องจากเป็นเพียงโฟลเดอร์   ปิดหน้าต่างนี้เท่านั้น
  แสดงตัวอย่างผลลัพธ์การค้นหา 2

 14. ปิดหน้าต่างจะกลับไปยังหน้าการค้นหาก่อนหน้านี้  คลิกที่ดินสอเมื่อต้องการแก้ไขแบบสอบถาม
  แก้ไขการค้นหา

 15. เพิ่มเงื่อนไขใหม่ลงในคิวรี ด้วยการคลิกปุ่ม:
  เพิ่มเงื่อนไข

 16. คลิกที่ "คำสำคัญรายการแสดง" เพื่อปรับปรุงแบบสอบถามเพื่อรวมเส้นทางของโฟลเดอร์รากสำหรับสมุดบันทึกคลาในขั้นตอนก่อนหน้านี้  ซึ่งจะปล่อยลงในรายการของคำสำคัญ   คุณจะต้องการแทน "คลาสทดสอบ 1 6-20 " คิวรี ด้วยเส้นทางโฟลเดอร์ของสมุดบันทึกคลาส การใช้คำสำคัญ เส้นทาง: " < เส้นทางไปยังโฟลเดอร์สมุดบันทึกของคลาส / "   หมายเหตุเส้นทางต้องอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศตามด้านล่างและต้องสิ้นสุดใน A หมายทับ  ไม่ มีเครื่องหมายทับใน path คิวรีจะล้มเหลว
  ตรวจสอบคิวรีสำหรับการพิมพ์ผิด

 17. เลือก "เพิ่มเงื่อนไข" จากด้านบนเพื่อปรับปรุงการค้นหาเป็นชนิดไฟล์บันทึกย่อหนึ่ง (.one) เท่านั้น  คุณจะเห็นรายการแบบดรอปดาวน์ของเงื่อนไขชนิด  เลือก "ชนิดไฟล์"ถูกเน้นด้านล่าง
  รายการแบบดรอปดาวน์

 18. เลือกชนิดไฟล์ "หนึ่ง" ตามที่มีนามสกุลไฟล์ OneNote  แล้ว คลิกค้นหา
  ชนิดไฟล์

 19. คิวรีนี้จะส่งกลับผลลัพธ์ของไฟล์.one ทั้งหมดในโฟลเดอร์ รายการในกรณีนี้ 14  คลิกที่ "แสดงตัวอย่างผลลัพธ์การค้นหา" เพื่อดูรายการของไฟล์.one ในโฟลเดอร์:
  แสดงตัวอย่างผลลัพธ์การค้นหา

 20. หมายเหตุรายการของผลลัพธ์มีไฟล์.one ทั้งหมดในลำดับชั้นทั้งด้านล่างเส้นทางของโฟลเดอร์รากคลาสสมุดบันทึก  ซึ่งจะรวมโฟลเดอร์สำหรับแต่ละนักเรียน     ถ้าคุณต้องการเลือกไฟล์.one เดียว จะไม่สามารถทำได้โดยใช้ "โปรดคลิกที่นี่" ได้  คุณสามารถเลือกเฉพาะไฟล์หนึ่งครั้งโดยใช้นี้ถ้าต้อง แต่ลำดับชั้นโฟลเดอร์/แฟ้มของสมุดบันทึกจะไม่มีผลถ้าดาวน์โหลดไฟล์.one เดียวได้   โปรดสังเกตว่า ไม่สามารถเปิดไฟล์.one ใน OneNote เนื่องจากไม่แฟ้มเสร็จสมบูรณ์ของ OneNote ที่ถูกต้อง ตามที่ต้องการ TOC ภายในลำดับชั้นเป็น ไฟล์ถูกต้อง (ทีม OneNote จะให้นำเข้าไปยังสมุดบันทึก hydrate อีกครั้งจากนั้น หนึ่งลำดับชั้น)
  ไม่ได้รับการสนับสนุน โดยการแสดงตัวอย่าง

 21. ปิดกล่องโต้ตอบเพื่อกลับไปยังหน้าคิวรี   คุณจะต้องคลิกที่ลูกศรลงถูกเน้น (hover จะแสดง "ส่งออก") เพื่อเริ่มการส่งออกลำดับชั้นโฟลเดอร์ทั้งหมดสำหรับสมุดบันทึกทั้งหมด  คลิกลูกศรลงจะ pop ค่า "ส่งผลลัพธ์"  เลือกตัวเลือกนั้น
  ส่งออก

 22. ตอนนี้จะแสดงในหน้าขอตัวเลือกการส่งออกนั้น  เลือกปุ่มวิทยุ 1st "รายการทั้งหมดยกเว้นที่มีที่ไม่รู้จักรูป..." แล้วคลิก "เริ่มต้นการส่งออก"

 23. หลังจากที่ส่งออกเสร็จสมบูรณ์ ผลลัพธ์จะปรากฏในบานหน้าต่างทางด้านขวา  ในตอนนี้ ให้เลือก "การดาวน์โหลดผลลัพธ์ที่ส่งออก"
  ดาวน์โหลดผลลัพธ์ที่ส่งออก

 24. หน้าจะแสดงการยืนยันการดาวน์โหลดของผลลัพธ์ และแสดงคีย์การส่งออกที่ต้องคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดเพื่อนำมาใช้ในแอปส่ง eDiscovery ในขั้นตอนต่อไปนี้  หลังจากที่คัดลอกไปยังคลิปบอร์ด เลือก "ดาวน์โหลดผลลัพธ์"
  ดาวน์โหลดผลลัพธ์

 25. เมื่อคุณคลิก "ดาวน์โหลดผลลัพธ์" คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ติดตั้งเครื่องมือการส่งออก eDiscovery ถ้าคุณไม่เคยทำการส่งออก...  เลือกการติดตั้ง
  ติดตั้ง

 26. แล้ว คลิก "เปิด" บนพร้อมท์ความปลอดภัยตรวจสอบที่ด้านล่างนี้เพื่อเริ่มดาวน์โหลด
  เปิด

 27. หลังจากเปิดเครื่องมือการส่งออก คุณจะได้รับพร้อมท์เพื่อวางในคีย์รีจิจากด้านบน และตัวเลือกการดาวน์โหลดไฟล์:
  ส่งออกคีย์

 28. เครื่องมือการส่งออกจะรายงานความคืบหน้าระหว่าง ซึ่งอาจใช้เวลาสักครู่ขึ้นอยู่กับจำนวนของไฟล์เพื่อดาวน์โหลด
  ปิด

 29. ผลลัพธ์ของการส่งออกที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่เลือก ซึ่งประกอบด้วยโฟลเดอร์ย่อยหลายโฟลเดอร์ โฟลเดอร์ย่อยแรกประกอบด้วยข้อมูลสรุปของการส่งออก และโฟลเดอร์ "SharePoint" ที่ประกอบด้วยเนื้อหาไฟล์ OneNote ที่โฟลเดอร์โหนใบไม้:
  ตำแหน่งที่ตั้งไฟล์สมุดบันทึกของคลาสส่งออก

 30. การนำทางไปยังโฟลเดอร์ "แอสเซทของไซต์" จะประกอบด้วยโฟลเดอร์รากสำหรับสมุดบันทึกคลาส แสดงโฟลเดอร์สำหรับแต่ละกลุ่มส่วนในสมุดบันทึก และหน้ายินดีต้อนรับภายในสมุดบันทึกส่วนแรก  ด้านล่างพื้นที่ทำงานร่วมกันและไลบรารีเนื้อหาเนื้อหาที่แชร์สำหรับสมุดบันทึก และมีโฟลเดอร์สำหรับแต่ละรายการของนักเรียนแบบ (Student 48 Victor และนักเรียน 50 X-Ray เป็นนักเรียน 2 ไป)
  แอสเซทของไซต์ ntoebook คลาส่งออก

 31. การนำทางไปยังโฟลเดอร์ (กลุ่มส่วน) "Student 48 Victor" จะแสดงส่วน (ไฟล์.one) ภายในกลุ่มส่วนของนักเรียน
  ส่งออกคลา ntoebook แอสเซทของไซต์ 2

เมื่อต้องการสร้างสมุดบันทึกของพวกเขาใหม่ นักสามารถทำขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เปิด OneNote 2016 และสร้างสมุดบันทึกใหม่ (ควรบน OneDrive)

 2. เปิดแต่ละส่วน.one ใน OneNote 2016 ด้วย:

  • คลิกไฟล์.one คู่

  • ใน 2016 ไปที่ไฟล์ > เปิด > เรียกดู > มุมมองไฟล์ทั้งหมด (* *) > เลือก ไฟล์เดียว > คลิกเปิด

 3. คัดลอกส่วนไปยังสมุดบันทึกใหม่ของคุณด้วย:

  • คลิกและการลากส่วนลงในสมุดบันทึกใหม่ของคุณ

  • คลิกขวาที่แท็บส่วน และเลือกย้าย หรือคัดลอก เลือกสมุดบันทึกใหม่ของคุณ และคลิกคัดลอก

ที่เป็นเรื่องราว OneNote เชิงพาณิชย์ของฉันเปิดผู้ใช้ หนึ่งไฟล์

หมายเหตุ: OneNote API สิทธิ์อนุญาตให้ผู้ใช้การตั้งค่าสิทธิ์เฉพาะให้โครงสร้างของ OneNote เอกสาร ดังนั้นจึงเป็นเช่นคลาสสมุดบันทึก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×