ครอบตัดเป็นกราฟิก SmartArt

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อต้องการครอบตัดเป็นกราฟิก SmartArt ก่อน แปลงเป็นรูปภาพ ทางแล้ว คุณใช้เครื่องมือครอบตัดการครอบตัดกราฟิก SmartArt

การครอบตัดลดขนาดของรูปภาพ โดยการเอาขอบแนวตั้ง หรือแนวนอน การครอบตัดมักใช้เมื่อต้อง การซ่อน หรือตัดแต่งเป็นส่วนหนึ่งของรูปภาพ สำหรับเน้น หรือเมื่อต้อง การเอาส่วนที่ไม่พึงประสงค์ออก

 1. คลิกขวากราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการครอบตัด แล้ว คลิ กคัดลอก

 2. บนแท็บหน้าแรก คลิกลูกศรภายใต้วาง แล้ว คลิ กวางแบบพิเศษ

 3. คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • รูปภาพ (PNG)

  • รูปภาพ (GIF)

  • รูปภาพ (JPG)

 4. ในเอกสาร เลือกรูปภาพคุณวาง แล้ว บนแท็บรูปแบบ คลิ กครอบตัด

  บนแท็บรูปแบบ คลิกครอบตัด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือรูปภาพ แท็บรูปแบบ หรือคำสั่งครอบตัด ทำให้แน่ใจว่า คุณเลือกรูปภาพของกราฟิก SmartArt และไม่กราฟิก SmartArt เอง

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการครอบตัดด้านเดียว ให้ลากจุดจับครอบตัดที่อยู่กึ่งกลางของด้านนั้นเข้ามาข้างใน

  • เมื่อต้องการครอบตัดสองด้านเท่าๆ กันในครั้งเดียว ให้กด CTRL ค้างไว้ ขณะที่คุณลากจุดจับครอบตัดที่อยู่กึ่งกลางของด้านใดด้านหนึ่งเข้ามาข้างใน

  • เมื่อต้องการครอบตัดทั้งสี่ด้านเท่าๆ กันในครั้งเดียว ให้กด CTRL ค้างไว้ ขณะที่คุณลากจุดจับครอบตัดตรงมุมเข้ามาข้างใน

   หมายเหตุ: 

   • เมื่อต้องการครอบตัดรูปภาพของคุณให้ได้ขนาดที่แน่นอน ให้ทำดังนี้

    1. ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มขนาด คลิกเปิดใช้กล่องโต้ตอบ

    2. บนแท็บ ขนาด ภายใต้ ครอบตัดจาก ให้ใส่ตัวเลขขนาดที่คุณต้องการในกล่อง ซ้าย, ขวา, บน และ ล่าง

   • เมื่อต้องการลดขนาดไฟล์ของรูปภาพของคุณ และลบส่วนที่ครอบตัดของรูปภาพจากไฟล์ ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มปรับ คลิกบีบอัดรูปภาพ ถ้าคุณต้องการให้ส่วนที่ครอบตัด คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

   • เมื่อต้องการเลิกทำการครอบตัดก่อนที่คุณบันทึกเอกสารของคุณ คลิกการตั้งค่ารูปภาพ ในกลุ่มปรับ หรือยกเลิก ปุ่มเลิกทำ บนแถบเครื่องมือด่วน

   • เมื่อต้องการขอบ (หรือเพิ่มระยะขอบรอบรูปภาพ) ให้ลากจุดจับครอบตัดออกจากศูนย์กลางของรูปภาพ

คำสำคัญ   กราฟิกครอบตัด ครอบตัดไดอะแกรม ตัดแต่ง smartart ตัดออกจาก ขอบ smartart

 1. คลิกขวากราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการครอบตัด แล้ว คลิ กคัดลอก

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิกลูกศรภายใต้ วาง แล้วคลิก วางแบบพิเศษ

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกรูปภาพ (PNG)

  • คลิกรูปภาพ (GIF)

  • คลิกรูปภาพ (JPG)

   เลือกรูปภาพที่คุณวาง

 4. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ขนาด ให้คลิก ครอบตัด

  แท็บ เครื่องมือรูปภาพ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบ และเครื่องมือรูปภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรูปภาพของกราฟิก SmartArt

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการครอบตัดด้านเดียว ให้ลากจุดจับครอบตัดที่อยู่กึ่งกลางของด้านนั้นเข้ามาข้างใน

  • เมื่อต้องการครอบตัดสองด้านเท่าๆ กันในครั้งเดียว ให้กด CTRL ค้างไว้ ขณะที่คุณลากจุดจับครอบตัดที่อยู่กึ่งกลางของด้านใดด้านหนึ่งเข้ามาข้างใน

  • เมื่อต้องการครอบตัดทั้งสี่ด้านเท่าๆ กันในครั้งเดียว ให้กด CTRL ค้างไว้ ขณะที่คุณลากจุดจับครอบตัดตรงมุมเข้ามาข้างใน

   หมายเหตุ: 

   • เมื่อต้องการครอบตัดรูปภาพของคุณให้ได้ขนาดที่แน่นอน ให้ทำดังนี้

    1. ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มขนาด คลิกเปิดใช้กล่องโต้ตอบ

    2. บนแท็บ ขนาด ภายใต้ ครอบตัดจาก ให้ใส่ตัวเลขขนาดที่คุณต้องการในกล่อง ซ้าย, ขวา, บน และ ล่าง

   • เมื่อต้องการลดขนาดไฟล์ของรูปภาพของคุณ และลบส่วนที่ครอบตัดของรูปภาพจากไฟล์ ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มปรับ คลิกบีบอัดรูปภาพ ถ้าคุณต้องการให้ส่วนที่ครอบตัด คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

   • เมื่อต้องการเลิกทำการครอบตัดก่อนที่คุณบันทึกเอกสารของคุณ คลิกการตั้งค่ารูปภาพ ในกลุ่มปรับ หรือยกเลิก ปุ่มเลิกทำ บนแถบเครื่องมือด่วน

   • เมื่อต้องการขอบ (หรือเพิ่มระยะขอบรอบรูปภาพ) ให้ลากจุดจับครอบตัดออกจากศูนย์กลางของรูปภาพ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×