ครอบตัดรูปภาพ

คุณสามารถใช้เครื่องมือการครอบตัดของ Office เพื่อตัดแต่ง และนำรูปภาพส่วนที่ไม่ต้องการออก เมื่อต้องการนำพื้นหลังของรูปภาพออก ให้ดู นำพื้นหลังรูปภาพออก นอกจากการครอบตัดรูปภาพมาตรฐาน คุณยังสามารถครอบตัดรูปภาพเป็นรูปร่าง และครอบตัดรูปภาพลงในรูปร่างใน Office for Mac และ Office 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

หมายเหตุ: เครื่องมือการครอบตัดจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับรูปร่าง แต่ใน Office 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า คุณสามารถปรับขนาดรูปร่างและใช้เครื่องมือ จุดแก้ไข เพื่อให้มีผลคล้ายกับการครอบตัดหรือเพื่อกำหนดรูปร่าง ดู ครอบตัดให้พอดี หรือเติมสีลงในรูปร่าง ทางด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 1. เลือกรูปภาพในไฟล์ที่คุณต้องการครอบตัด

 2. คลิก เครื่องมือรูปภาพ > รูปแบบ และในกลุ่ม ขนาด ให้คลิก ครอบตัด

  ปุ่ม ครอบตัด บนแท็บ รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ และ รูปแบบ ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปภาพแล้ว (ไม่ใช่รูปร่าง) คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อเลือกรูปภาพนั้นและเปิดแท็บ รูปแบบ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการครอบตัดด้านเดียว ให้ลากที่จับสำหรับครอบตัดตรงกลางบนด้านนั้นเข้ามาข้างใน

  • เมื่อต้องการครอบตัดสองด้านที่อยู่ติดกันพร้อมกัน ให้ลากจุดจับการครอบตัดมุมเข้าด้านใน

  • เมื่อต้องการครอบตัดสองด้านเท่าๆ กันในเวลาเดียวกัน ให้กด CTRL ค้างไว้ ขณะที่คุณลากจุดจับครอบตัดที่อยู่กึ่งกลางของด้านใดด้านหนึ่งเข้ามาข้างใน

  • เมื่อต้องการครอบตัดทั้งสี่ด้านเท่าๆ กันในเวลาเดียวกัน ให้กด CTRL ค้างไว้ ขณะที่คุณลากจุดจับครอบตัดตรงมุมเข้ามาข้างใน

 4. เมื่อต้องการกำหนดตำแหน่งครอบตัด ให้เลื่อนพื้นที่ครอบตัด (โดยการลากขอบของสี่เหลี่ยมผืนผ้าการครอบตัด) หรือเลื่อนรูปภาพ

 5. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้กด ESC

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการครอบตัดนอกขอบหรือเพิ่ม ระยะขอบ รอบรูปภาพ ให้ลากจุดจับครอบตัดออกจากกึ่งกลางของรูปภาพ

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณครอบตัดรูปภาพ ส่วนที่ครอบตัดที่เหลือจะยังเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์รูปภาพ เมื่อต้องการนำส่วนที่ครอบตัดออกอย่างถาวรและลดขนาดรูปภาพของคุณ ให้ดู ลบพื้นที่ครอบตัดของรูปภาพ

วิธีที่รวดเร็วในการเปลี่ยนรูปร่างของรูปภาพ คือการครอบตัดรูปภาพให้เป็นรูปร่างที่กำหนด เมื่อคุณครอบตัดตามรูปร่างที่กำหนด รูปภาพจะถูกตัดแต่งโดยอัตโนมัติตามลักษณะทางเรขาคณิตของรูปร่าง และยังคงรักษาสัดส่วนของรูปภาพไว้

 1. เลือกรูปภาพอย่างน้อยหนึ่งรูปที่คุณต้องการครอบตัดตามรูปร่างที่กำหนด

  ถ้าคุณกำลังครอบตัดรูปภาพหลายรูป คุณต้องครอบตัดตามรูปร่างแบบเดียวกัน ถ้าต้องการครอบตัดเป็นรูปร่างที่แตกต่างกัน ให้ครอบตัดรูปภาพทีละภาพ

 2. คลิก เครื่องมือรูปภาพ > รูปแบบ และในกลุ่ม ขนาด ให้คลิกลูกศรภายใต้ ครอบตัด

  ปุ่ม ครอบตัด ที่พบบนแท็บ รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ

  หมายเหตุ:  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ และ รูปแบบ ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปภาพแล้ว (ไม่ใช่รูปร่าง) คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อเลือกรูปภาพนั้นและเปิดแท็บ รูปแบบ

 3. คลิก ครอบตัดตามรูปร่าง แล้วคลิกที่รูปร่างที่คุณต้องการครอบตัด

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการให้รูปภาพเดียวกันมีรูปร่างที่แตกต่างกัน ให้ทำสำเนารูปภาพนั้นอย่างน้อยหนึ่งสำเนา แล้วครอบตัดรูปภาพแต่ละรูปตามรูปร่างที่คุณต้องการ

คุณอาจต้องการครอบตัดรูปภาพตามขนาดรูปภาพทั่วไปหรือ อัตราส่วนกว้างยาว เพื่อให้มีขนาดพอดีกับกรอบรูปภาพมาตรฐานได้อย่างง่ายดาย วิธีนี้ยังช่วยให้เห็นสัดส่วนของรูปภาพเมื่อครอบตัดอีกด้วย

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการครอบตัดตามอัตราส่วนกว้างยาวทั่วไป

 2. คลิก เครื่องมือรูปภาพ > รูปแบบ และในกลุ่ม ขนาด ให้คลิกลูกศรภายใต้ ครอบตัด

  ปุ่ม ครอบตัด ที่พบบนแท็บ รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ

  หมายเหตุ:  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ และ รูปแบบ ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปภาพแล้ว (ไม่ใช่รูปร่าง) คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อเลือกรูปภาพนั้นและเปิดแท็บ รูปแบบ

 3. ชี้ไปที่ อัตราส่วนกว้างยาว แล้วคลิกอัตราส่วนที่คุณต้องการ

 4. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้กด ESC

คุณสามารถเพิ่มรูปภาพเป็นการเติมรูปร่าง แล้วแก้ไขหรือครอบตัดรูปร่าง

เพิ่มรูปภาพลงในรูปร่าง

 1. เพิ่มรูปร่างลงในเอกสารของคุณ (ดู เพิ่มรูปร่าง สำหรับคำแนะนำ) แล้วคลิกรูปร่างเพื่อเลือก

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิก สีเติม > รูปภาพ แล้วเลือกรูปภาพที่คุณต้องการ

  การเพิ่มรูปภาพเป็นสีเติมรูปร่าง

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือการวาด และ รูปแบบ ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปภาพแล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อเลือกรูปภาพนั้นและเปิดแท็บ รูปแบบ

ปรับขนาดรูปร่าง

เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของรูปร่างพร้อมกับรักษารูปแบบพื้นฐานไว้ ให้เลือกรูปร่างแล้วลากจุดจับการปรับขนาดจนกว่ารูปร่างจะมีขนาดที่คุณต้องการ

เลือกวิธีทำให้รูปภาพพอดีกับรูปร่าง

ถ้ารูปภาพของคุณเอียง ถูกตัด หรือไม่เติมในรูปร่างอย่างที่คุณต้องการ ให้ใช้เครื่องมือ ปรับให้พอดี และ เติม เพื่อปรับให้เหมาะสม เมื่อต้องการนำ (หรือ “ครอบตัด”) ส่วนของรูปภาพออก แต่ยังเติมรูปร่างทั้งหมด ให้เลือก เติม ถ้าคุณต้องการทำให้รูปภาพทั้งหมดเติมลงในรูปร่างอย่างพอดี ให้เลือก ปรับให้พอดี อัตราส่วนกว้างยาวของรูปภาพต้นฉบับจะถูกรักษาไว้ แต่คุณอาจมีช่องว่างภายในรูปร่างของคุณ

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการภายในรูปร่าง

 2. คลิก เครื่องมือรูปภาพ > รูปแบบ และในกลุ่ม ขนาด ให้คลิกลูกศรภายใต้ ครอบตัด

  ปุ่ม ครอบตัด ที่พบบนแท็บ รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ

  หมายเหตุ:  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ และ รูปแบบ ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปภาพของคุณแล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อเลือกรูปภาพนั้นและเปิดแท็บ รูปแบบ

 3. คลิก เติม หรือ จัดให้พอดี

  • เติม จะตั้งค่าขนาดรูปภาพ ให้ตรงกับความสูงหรือความกว้างของรูปร่างซึ่งขึ้นกับว่าค่าใดมากกว่ากัน สิ่งนี้ช่วยเติมรูปร่างด้วยรูปภาพ และนำสิ่งอื่นๆ ที่อยู่ภายนอกรูปร่างออก

   รูปภาพที่มีการนำรูปร่าง ครอบตัดเพื่อเติม ไปใช้

  • จัดให้พอดี ตั้งค่าขนาดรูปภาพเพื่อให้ทั้งความสูงและความกว้างของรูปภาพตรงกับขอบเขตของรูปร่าง วิธีนี้รูปภาพจะพอดีกับรูปร่างมากที่สุด เท่าที่เป็นไปได้ บางพื้นที่ของรูปร่างอาจจะยังคงว่างเปล่า

   ครอบตัดให้พอดีรูปร่าง จะแสดงบนรูปภาพ

   คุณสามารถลากรูปภาพเพื่อเปลี่ยนส่วนที่จะแสดงภายในรูปร่างได้

 4. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้กด ESC

ใช้จุดแก้ไขหรือครอบตัดรูปร่าง

แม้ว่าเครื่องมือการครอบตัดจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับรูปร่าง แต่คุณสามารถใช้เครื่องมือ จุดแก้ไข เพื่อแก้ไขรูปร่างด้วยตนเองได้:

 1. เลือกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ให้คลิก แก้ไขรูปร่าง รูปปุ่ม แล้วคลิก จุดแก้ไข

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือการวาด และ รูปแบบ ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปภาพแล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อเลือกรูปภาพนั้นและเปิดแท็บ รูปแบบ

 3. ลากจุดสูงสุด (จุดสีดำ) จนกว่ารูปร่างจะมีลักษณะตามที่คุณต้องการ คุณสามารถเพิ่มหรือลบจุดโดยกด Ctrl พร้อมกับคลิกเส้นกรอบรูปร่าง

แม้ว่าหลังจากที่คุณ ครอบตัด ส่วนใดส่วนหนึ่งของรูปภาพแล้ว ส่วนที่ครอบตัดที่เหลือจะยังเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์รูปภาพ คุณสามารถลดขนาดไฟล์ด้วยการนำการครอบตัดออกจากไฟล์รูปภาพ วิธีนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นมองเห็นส่วนของรูปภาพที่คุณต้องการนำออก

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณลบส่วนที่ครอบตัดและคุณเกิดเปลี่ยนใจ คุณสามารถคลิกที่ปุ่ม เลิกทำ รูปปุ่ม เพื่อคืนค่าส่วนที่ครอบตัดได้ แต่หลังจากที่คุณลบส่วนที่ครอบตัดแล้ว การเปลี่ยนแปลงของคุณไม่สามารถเลิกทำได้ถ้าคุณบันทึกไฟล์แล้ว คุณควรบันทึกไฟล์หลังจากที่คุณแน่ใจแล้วว่าคุณได้ทำการครอบตัดและเปลี่ยนแปลงทั้งหมดตามที่คุณต้องการแล้วเท่านั้น

 1. เลือกรูปภาพจากพื้นที่ที่ครอบตัดที่คุณต้องการลบ

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ปรับ ให้คลิก บีบอัดรูปภาพ

  ปุ่ม บีบอัดรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณไม่พบแท็บ เครื่องมือรูปภาพ และ รูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปภาพแล้ว คุณจะต้องดับเบิลคลิกเพื่อเลือกรูปภาพและเปิดแท็บ รูปแบบ นอกจากนี้ ถ้าขนาดหน้าจอของคุณถูกลดลง คุณอาจเห็นเฉพาะไอคอน บีบอัดรูปภาพ

  • ไอคอนบีบอัดรูปภาพที่ไม่มีป้ายชื่อ

 3. ภายใต้ ตัวเลือกการบีบอัด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลบพื้นที่ครอบตัดรูปภาพ

  เมื่อต้องการเอาส่วนที่ครอบตัดออกสำหรับรูปภาพอย่างน้อยหนึ่งรูปที่เลือกเท่านั้น โดยไม่รวมถึงรูปภาพทั้งหมดในไฟล์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำไปใช้กับรูปภาพนี้เท่านั้น

เคล็ดลับ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดขนาดไฟล์ของรูปภาพและการบีบอัดรูปภาพ ให้ดูที่ ลดขนาดไฟล์รูปภาพ

ครอบตัดรูปภาพ

 1. เลือกรูปภาพในไฟล์ที่คุณต้องการครอบตัด

 2. คลิก เครื่องมือรูปภาพ > รูปแบบ และในกลุ่ม ขนาด ให้คลิก ครอบตัด

  ปุ่ม ครอบตัด บนแท็บ รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ และ รูปแบบ ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปภาพแล้ว (ไม่ใช่รูปร่าง) คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อเลือกรูปภาพนั้นและเปิดแท็บ รูปแบบ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการครอบตัดด้านเดียว ให้ลากที่จับสำหรับครอบตัดตรงกลางบนด้านนั้นเข้ามาข้างใน

  • เมื่อต้องการครอบตัดสองด้านที่อยู่ติดกันพร้อมกัน ให้ลากจุดจับการครอบตัดมุมเข้าด้านใน

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการครอบตัดนอกขอบหรือเพิ่ม ระยะขอบ รอบรูปภาพ ให้ลากจุดจับครอบตัดออกจากกึ่งกลางของรูปภาพ

ครอบตัดรูปภาพ

 1. ในไฟล์ Word, PowerPoint หรือ OneNote ของคุณ ให้คลิกขวาที่รูปภาพที่คุณต้องการครอบตัด แล้วคลิก ครอบตัด

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการครอบตัดด้านเดียว ให้ลากที่จับสำหรับครอบตัดตรงกลางบนด้านนั้นเข้ามาข้างใน

  • เมื่อต้องการครอบตัดสองด้านที่อยู่ติดกันพร้อมกัน ให้ลากจุดจับการครอบตัดมุมเข้าด้านใน

  • เมื่อต้องการครอบตัดสองด้านเท่าๆ กันในเวลาเดียวกัน ให้กด CTRL ค้างไว้ ขณะที่คุณลากจุดจับครอบตัดที่อยู่กึ่งกลางของด้านใดด้านหนึ่งเข้ามาข้างใน

  • เมื่อต้องการครอบตัดทั้งสี่ด้านเท่าๆ กันในเวลาเดียวกัน ให้กด CTRL ค้างไว้ ขณะที่คุณลากจุดจับครอบตัดตรงมุมเข้ามาข้างใน

   เคล็ดลับ: ใน Word Online คุณสามารถครอบตัดได้ทีละพิกเซล: เลือกรูปภาพ และบนแท็บ รูปแบบ ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ ให้คลิกเมนู ครอบตัด แล้วคลิก ตัวเลือกการครอบตัดเพิ่มเติม ระบุจำนวนของพิกเซลที่จะเอาออกจากเส้นขอบด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้าย และด้านขวาของรูปภาพ

 3. เมื่อคุณเสร็จสิ้น ให้คลิกรูปภาพ

 4. ถ้าคุณเปลี่ยนใจ ให้กด Ctrl+Z เพื่อยกเลิกการครอบตัด

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณครอบตัดรูปภาพ ส่วนที่ถูกครอบตัดออกจะยังเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์รูปภาพ เมื่อต้องการเอาส่วนที่ถูกครอบตัดออกอย่างถาวรและลดขนาดรูปภาพของคุณ ให้เปิดไฟล์ในแอปเดสก์ท็อปของคุณ และดู ลบพื้นที่ที่ถูกครอบตัดออกของรูปภาพ

ดูเพิ่มเติม

ครอบตัดรูปภาพใน Office for Mac

แทรกรูปภาพ

เพิ่มรูปวาดลงในเอกสาร Word

ลดขนาดไฟล์รูปภาพ

เปลี่ยนขนาดของรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรือ WordArt

การหมุนกล่องข้อความ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือรูปภาพ

ใช้ตัวเลือกเค้าโครงของ Word ในการย้ายรูปภาพ

ตัดข้อความรอบๆ รูปภาพใน Word

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×