ครอบตัดรูปภาพให้พอดีกับรูปร่าง

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนเค้าโครงของรูปภาพ และทำให้ รูปร่าง (เช่นวงกลม สี่เหลี่ยมมุมมน หรือรูปร่างอิสระ), ใช้เครื่องมือครอบตัดบนแท็บรูปแบบของเครื่องมือรูปภาพ

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

2:55

ครอบตัดตามรูปร่าง

 1. ผู้ใช้แทรก >รูปภาพ เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพลงในเอกสารของคุณ

 2. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการครอบตัด

  ถ้าคุณกำลังครอบตัดรูปภาพเป็นจำนวนมากในครั้งเดียว คุณต้องใช้รูปร่างเดียวสำหรับทั้งหมดออกได้ เมื่อต้องการครอบตัดเป็นรูปร่างที่แตกต่างกัน ครอบตัดรูปภาพแต่ละแต่ละรายได้

 3. บนแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือรูปภาพ ให้คลิก ครอบตัด > ครอบตัดตามรูปร่าง และจากนั้นให้เลือกรูปร่างที่คุณต้องการ

  คำสั่งครอบตัดตามรูปร่างที่เปิดแกลเลอรี รูปร่าง จากแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือรูปภาพ

  มีสิ่งอื่น ๆ ที่คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏของรูปภาพของคุณ:

  • เติม ส่วน (โดยปกติแล้วขอบ) ของรูปภาพของคุณเอาออก ได้สีเติมรูปร่างที่มีเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไปได้

  • พอดีกับ ทำให้พอดีกับรูปร่างรูปภาพทั้งหมด ทั้งรักษาสัดส่วนเดิมของรูปภาพ

เคล็ดลับ

 • ถ้าคุณต้องการให้รูปภาพเดียวกันในรูปร่างที่แตกต่างกัน แทรกสำเนาหลายชุดของรูปภาพในเอกสารของคุณ นั้นแล้ว ครอบตัดรูปภาพแต่ละรูปร่างคุณต้องการ

 • สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์การครอบตัด อ่านนี้โพสต์ในบล็อกCropping การปรับปรุงรูปภาพ

รูปร่างรูปดาวที่มีรูปภาพของดอกไม้ไฟอยู่ภายใน

ครอบตัดตามรูปร่างที่กำหนด

เปลี่ยนรูปร่างของรูปภาพได้อย่างรวดเร็ว โดยการครอบตัดเป็นรูปร่างที่กำหนด รูปภาพจะถูกตัดแต่งทางเรขาคณิตของรูปร่างที่เลือกโดยอัตโนมัติ โดยยังคงรักษาสัดส่วนไว้

ถ้าคุณต้องการครอบตัดรูปภาพมากกว่าหนึ่งรูปร่างในครั้งเดียว ทำสำเนาของรูปภาพ และครอบตัดรูปร่างที่ต้องการแต่ละทีละรูปร่าง

 1. ใช้ แทรก > รูปภาพ เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพไปยังไฟล์ Office (เช่น เอกสาร Word งานนำเสนอ PowerPoint หรือเวิร์กบุ๊ก Excel)

 2. เลือกรูปภาพในไฟล์ที่คุณต้องการครอบตัด

 3. บนแท็บรูปแบบรูปภาพ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการครอบตัด

  ครอบตัดปุ่มบนแท็บรูปแบบรูปภาพ

  (ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบรูปภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกรูปภาพ (ไม่รูปร่าง))

 4. ชี้ไปที่ ครอบตัดตามรูปร่าง แล้วคลิกที่รูปร่างที่คุณต้องการครอบตัด

  เมนูครอบตัดของ PPT for Mac

  นำรูปร่างไปใช้กับรูปภาพทันที

 5. ถ้าคุณต้องการปรับเปลี่ยนรูปร่าง คลิกที่ปุ่มครอบตัด อีกครั้งบน ribbon

  จุดจับครอบตัดสีดำปรากฏบนขอบและมุมของรูปภาพ

 6. ครอบตัดรูปภาพโดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  คำอธิบาย

  การดำเนินการ

  ครอบตัดด้านเดียว

  ลากจุดจับด้านครอบตัดศูนย์

  ครอบตัดสองด้านที่อยู่ติดกันในเวลาเดียวกัน

  กด ค้างแป้น Shift + ตัวเลือกในขณะที่คุณลากการครอบตัดศูนย์จัดการบนข้างตัวใดตัวหนึ่ง

  ครอบตัดเท่าๆ กันทั้งสี่ด้านพร้อมกัน

  กด ค้างแป้น Shift + ตัวเลือกในขณะที่คุณลากครอบตัดมุมเข้ามาข้างในจัดการ

ครอบตัดให้พอดีหรือเติมรูปร่าง

หลังจากที่คุณได้เพิ่มรูปภาพลงในรูปร่าง คุณสามารถเลือกวิธีรูปภาพให้พอดีกับรูปร่าง โดยใช้เครื่องมือให้พอดี และเติม สำหรับการปรับแต่งก็

 1. ในแฟ้มของคุณ เลือกรูปภาพที่คุณต้องการภายในรูปร่าง

 2. บนแท็บรูปแบบรูปภาพ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการครอบตัด

  ครอบตัดปุ่มบนแท็บรูปแบบรูปภาพ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบรูปภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกรูปภาพ (และไม่รูปร่าง)

 3. คลิกสีเติม หรือพอดีกับ แล้ว คลิ กรูปภาพภายนอก

  เมนูครอบตัดของ PPT for Mac

  ตัวเลือก

  คำอธิบาย

  เติมข้อมูล

  ลบ (หรือ "ครอบตัด") ส่วนของรูปภาพ แต่ยังคงสีเติมรูปร่างทั้งหมด

  ปรับพอดี

  ทำให้พอดีกับรูปภาพทั้งหมดภายในรูปร่าง อัตราส่วนกว้างยาวรูปภาพต้นฉบับถูกรักษาไว้ แต่คุณอาจมีพื้นที่ว่างภายในรูปร่างของคุณ

ครอบตัดตามรูปร่างที่กำหนด

วิธีที่รวดเร็วเมื่อต้องการเปลี่ยนรูปร่างรูปภาพคือการ ครอบตัดตามรูปร่างที่เฉพาะเจาะจง เมื่อคุณครอบตัดตามรูปร่างที่เฉพาะเจาะจง รูปภาพที่ถูกตัดแต่งเพื่อเติมเรขาคณิตวิเคราะห์ของรูปร่างโดยอัตโนมัติ มีรักษาสัดส่วนของรูปภาพ

 1. ในแฟ้มของคุณ เลือกรูปภาพที่คุณต้องการครอบตัดตามรูปร่างที่เฉพาะเจาะจง

 2. คลิกแท็บ รูปแบบรูปภาพ

  (ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบรูปภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกรูปภาพ (และไม่รูปร่าง))

 3. ภายใต้ ปรับ คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ครอบตัด ให้ชี้ไปยัง มาสก์เป็นรูปร่าง ชี้ไปยังชนิดของรูปร่าง จากนั้นคลิกรูปร่างที่คุณต้องการครอบตัดรูปภาพ

  นำรูปร่างไปใช้กับรูปภาพทันที

 4. ถ้าคุณต้องการปรับเปลี่ยนรูปร่าง คลิกที่ปุ่มครอบตัด อีกครั้งบน ribbon

  จุดจับครอบตัดสีดำปรากฏบนขอบและมุมของรูปภาพ

 5. ลากจุดจับครอบตัดตามต้อง การตัดแต่งระยะขอบของรูปภาพ แล้ว คลิกรูปภาพภายนอก

 6. เมื่อเสร็จสิ้น ให้คลิกพื้นที่นอกรูปภาพ

ครอบตัดให้พอดีหรือเติมรูปร่าง

หลังจากที่คุณได้เพิ่มรูปภาพลงในรูปร่าง คุณสามารถเลือกวิธีรูปภาพให้พอดีกับรูปร่าง โดยใช้เครื่องมือครอบตัดให้พอดี และครอบตัดเพื่อเติม สำหรับการปรับแต่งก็

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการภายในรูปร่าง

 2. คลิกแท็บ รูปแบบรูปภาพ

  (ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบรูปภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกรูปภาพของคุณ)

 3. ภายใต้ปรับ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการครอบตัด คลิกครอบตัดให้พอดี หรือเติมครอบตัด แล้ว คลิกด้านนอกรูปภาพ:

  ตัวเลือก

  คำอธิบาย

  ครอบตัดการเติม

  ลบ (หรือ "ครอบตัด") ส่วนของรูปภาพ แต่ยังคงสีเติมรูปร่างทั้งหมด

  ครอบตัดให้พอดี

  ทำให้พอดีกับรูปภาพทั้งหมดภายในรูปร่าง อัตราส่วนกว้างยาวรูปภาพต้นฉบับถูกรักษาไว้ แต่คุณอาจมีพื้นที่ว่างภายในรูปร่างของคุณ

 4. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้กด ESC

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×