ครอบตัดรูปภาพใน Publisher

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในบางครั้งคุณอาจต้องให้พอดีกับรูปภาพลงในช่องว่างในจดหมายข่าวหรือแผ่นพับ โดยไม่มี distorting รูปภาพ หรือเปลี่ยนลักษณะปรากฏ คุณสามารถครอบตัดรูปภาพด้วยตนเอง หรือบันทึกเวลา ด้วยมือครอบตัดภาพใหม่

 1. คลิกรูปภาพ แล้วคลิกรูปแบบของเครื่องมือรูปภาพ >ครอบตัด

  เครื่องมือครอบตัด

 2. วางจุดจับครอบตัดเหนือขอบหรือมุม

  จุดจับครอบตัด

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการครอบตัดด้านเดียว ให้ลากจุดจับกึ่งกลางบนด้านนั้น

  • เมื่อต้องการครอบตัดเท่ากันทั้งสองด้านพร้อมกัน ให้กดแป้น Ctrl ค้างไว้ขณะที่คุณลากจุดจับกึ่งกลาง

  • เมื่อต้องการครอบตัดทั้งสี่ด้านของรูปภาพของคุณให้เท่ากันในเวลาเดียวกัน ให้กด Ctrl+Shift ขณะที่คุณลากจุดจับมุม 

  หมายเหตุ: 

  • ปล่อยปุ่มเมาส์เพื่อดูรูปภาพที่ครอบตัด

  • คลิกเครื่องมือครอบตัดเมื่อต้องการเห็นเฉพาะรูปภาพครอบตัด เมื่อต้องการดูรูปภาพทั้งหมดอีกครั้ง คลิกเครื่องมือครอบตัดอีกครั้ง รูปภาพแสดงส่วนครอบตัดได้อย่างชัดเจน และส่วนเหลือของรูปภาพเป็นรูปภาพโปร่งใส

เครื่องมือปรับพอดี เติม เลื่อน และหมุน

ปรับพอดี

ถ้ารูปภาพของคุณใหญ่กว่าหรือเล็กกว่ากรอบรูปภาพ คุณสามารถปรับขนาดของรูปภาพให้พอดีได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏ

 • คลิกรูปภาพ แล้วคลิกรูปแบบของเครื่องมือรูปภาพ >พอดีกับ

  เครื่องมือ ปรับพอดี ในกลุ่ม ครอบตัด

  รูปภาพจะได้รับการปรับขนาดให้พอดีกับกรอบรูปภาพ

  ตัวอย่าง เติม ในกลุ่ม ครอบตัด

หมายเหตุ:  เพื่อที่จะทำให้รูปภาพนั้นคงลักษณะเดิมไว้ให้มากที่สุด บางส่วนที่อยู่ด้านนอกของรูปภาพอาจจะต้องถูกครอบตัดด้วย

เติม

ใช้เครื่องมือ เติม เพื่อเติมพื้นที่รูปภาพโดยไม่ต้องเปลี่ยนลักษณะของรูปภาพ

 • คลิกรูปภาพ แล้วคลิกรูปแบบของเครื่องมือรูปภาพ >เติม

  เติม ในกลุ่ม ครอบตัด

  รูปภาพจะได้รับการปรับขนาดให้เต็มพื้นที่รูปภาพ

  ตัวอย่าง เติม ในกลุ่ม ครอบตัด

หมายเหตุ:  เพื่อที่จะทำให้รูปภาพนั้นคงลักษณะเดิมไว้ให้มากที่สุด บางส่วนที่อยู่ด้านนอกของรูปภาพอาจจะต้องถูกครอบตัดด้วย

เลื่อน

คุณยังสามารถจัดกึ่งกลางรูปภาพในขณะที่คุณกำลังใช้เครื่องมือครอบตัดได้

 1. คลิกรูปภาพ แล้วคลิกรูปแบบของเครื่องมือรูปภาพ >ครอบตัด

  เครื่องมือครอบตัด

 2. ย้ายตัวชี้เมาส์ไว้เหนือรูปภาพจนกว่าจะย้ายตัวชี้

 3. คลิกและลากรูปภาพเพื่อจัดตำแหน่งรูปภาพไปยังที่ที่คุณต้องการ

  เครื่องมือ เลื่อน ในกลุ่ม ครอบตัด

หมายเหตุ:  เมื่อต้องการทำการครอบตัดต่อไป ให้คลิกจุดจับครอบตัดแล้วจุดจับจะกลายเป็นโฟกัส

หมุน

คุณสามารถหมุนรูปภาพในขณะที่คุณกำลังใช้เครื่องมือครอบตัดได้

 1. คลิกรูปภาพ แล้วคลิกรูปแบบของเครื่องมือรูปภาพ >ครอบตัด

  เครื่องมือครอบตัด

 2. ชี้ไปที่จุดจับตัวหมุนสีเขียว และลากเมาส์ไปในทิศทางที่คุณต้องการให้วัตถุหมุน

  ตัวอย่าง หมุน ในกลุ่ม ครอบตัด

หมายเหตุ: เมื่อต้องการหมุนทีละ 15 องศา ให้กด Shift ในขณะที่คุณลากจุดจับ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×