ครอบตัดรูปภาพใน Publisher

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในบางครั้งคุณอาจต้องให้พอดีกับรูปภาพลงในช่องว่างในจดหมายข่าวหรือแผ่นพับ โดยไม่มี distorting รูปภาพ หรือเปลี่ยนลักษณะปรากฏ

คุณสามารถปรับขนาด หรือการเปลี่ยนขนาดของรูปภาพที่ครอบตัด ปรับขนาดเปลี่ยนขนาดของรูปภาพ ด้วยการกาง หรือลดขนาด ในขณะที่ครอบตัดลดขนาดของรูปภาพ โดยการเอาขอบแนวตั้ง หรือแนวนอน การครอบตัดมักใช้เมื่อต้อง การซ่อน หรือตัดแต่งเป็นส่วนหนึ่งของรูปภาพ สำหรับเน้น หรือเมื่อต้อง การเอาส่วนที่ไม่พึงประสงค์ออก

 1. คลิกรูปภาพ แล้วคลิกรูปแบบของเครื่องมือรูปภาพ >ครอบตัด

  เครื่องมือครอบตัด

 2. วางจุดจับครอบตัดเหนือขอบหรือมุม

  จุดจับครอบตัด

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการครอบตัดด้านเดียว ให้ลากจุดจับกึ่งกลางบนด้านนั้น

  • เมื่อต้องการครอบตัดเท่ากันทั้งสองด้านพร้อมกัน ให้กดแป้น Ctrl ค้างไว้ขณะที่คุณลากจุดจับกึ่งกลาง

  • เมื่อต้องการครอบตัดทั้งสี่ด้านของรูปภาพของคุณให้เท่ากันในเวลาเดียวกัน ให้กด Ctrl+Shift ขณะที่คุณลากจุดจับมุม 

  หมายเหตุ: 

  • ปล่อยปุ่มเมาส์เพื่อดูรูปภาพที่ครอบตัด

  • คลิกเครื่องมือครอบตัดเมื่อต้องการเห็นเฉพาะรูปภาพครอบตัด เมื่อต้องการดูรูปภาพทั้งหมดอีกครั้ง คลิกเครื่องมือครอบตัดอีกครั้ง รูปภาพแสดงส่วนครอบตัดได้อย่างชัดเจน และส่วนเหลือของรูปภาพเป็นรูปภาพโปร่งใส

เครื่องมือปรับพอดี เติม เลื่อน และหมุน

ปรับพอดี

ถ้ารูปภาพของคุณใหญ่กว่าหรือเล็กกว่ากรอบรูปภาพ คุณสามารถปรับขนาดของรูปภาพให้พอดีได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏ

 • คลิกรูปภาพ แล้วคลิกรูปแบบของเครื่องมือรูปภาพ >พอดีกับ

  เครื่องมือ ปรับพอดี ในกลุ่ม ครอบตัด

  รูปภาพจะได้รับการปรับขนาดให้พอดีกับกรอบรูปภาพ

  ตัวอย่าง เติม ในกลุ่ม ครอบตัด

หมายเหตุ:  เพื่อที่จะทำให้รูปภาพนั้นคงลักษณะเดิมไว้ให้มากที่สุด บางส่วนที่อยู่ด้านนอกของรูปภาพอาจจะต้องถูกครอบตัดด้วย

เติม

ใช้เครื่องมือ เติม เพื่อเติมพื้นที่รูปภาพโดยไม่ต้องเปลี่ยนลักษณะของรูปภาพ

 • คลิกรูปภาพ แล้วคลิกรูปแบบของเครื่องมือรูปภาพ >เติม

  เติม ในกลุ่ม ครอบตัด

  รูปภาพจะได้รับการปรับขนาดให้เต็มพื้นที่รูปภาพ

  ตัวอย่าง เติม ในกลุ่ม ครอบตัด

หมายเหตุ:  เพื่อที่จะทำให้รูปภาพนั้นคงลักษณะเดิมไว้ให้มากที่สุด บางส่วนที่อยู่ด้านนอกของรูปภาพอาจจะต้องถูกครอบตัดด้วย

เลื่อน

คุณยังสามารถจัดกึ่งกลางรูปภาพในขณะที่คุณกำลังใช้เครื่องมือครอบตัดได้

 1. คลิกรูปภาพ แล้วคลิกรูปแบบของเครื่องมือรูปภาพ >ครอบตัด

  เครื่องมือครอบตัด

 2. ย้ายตัวชี้เมาส์ไว้เหนือรูปภาพจนกว่าจะย้ายตัวชี้

 3. คลิกและลากรูปภาพเพื่อจัดตำแหน่งรูปภาพไปยังที่ที่คุณต้องการ

  เครื่องมือ เลื่อน ในกลุ่ม ครอบตัด

หมายเหตุ:  เมื่อต้องการทำการครอบตัดต่อไป ให้คลิกจุดจับครอบตัดแล้วจุดจับจะกลายเป็นโฟกัส

หมุน

คุณสามารถหมุนรูปภาพในขณะที่คุณกำลังใช้เครื่องมือครอบตัดได้

 1. คลิกรูปภาพ แล้วคลิกรูปแบบของเครื่องมือรูปภาพ >ครอบตัด

  เครื่องมือครอบตัด

 2. ชี้ไปที่จุดจับตัวหมุนสีเขียว และลากเมาส์ไปในทิศทางที่คุณต้องการให้วัตถุหมุน

  ตัวอย่าง หมุน ในกลุ่ม ครอบตัด

หมายเหตุ: เมื่อต้องการหมุนทีละ 15 องศา ให้กด Shift ในขณะที่คุณลากจุดจับ

คุณสามารถใช้คุณลักษณะเหล่านี้เมื่อต้องการครอบตัดรูปภาพซึ่งครอบตัด พอดีกับ เติม แพน และหมุนได้

ครอบตัด

เมื่อคุณเลือกรูปภาพในPublisher 2010 แท็บ ribbon ของเครื่องมือรูปภาพ ใหม่จะพร้อมใช้งาน เครื่องมือครอบตัด อยู่ในกลุ่มการครอบตัด ที่ด้านขวาของแท็บนี้ใหม่
คำสั่ง ครอบตัด บนแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือรูปภาพ บน Ribbon ใน Publisher

เมื่อต้องการครอบตัดรูปภาพ:

 1. เลือกรูปภาพจะต้องถูกครอบตัด

 2. ชี้ไปยังแท็บเครื่องมือรูปภาพ ที่ปรากฏบน ribbon

 3. คลิกที่ปุ่มครอบตัด

 4. วางจุดจับครอบตัดเหนือขอบหรือมุม

  รูปภาพพร้อมจุดจับครอบตัด
  จับ แสดงขอบจับการครอบตัด
 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการครอบตัดด้านเดียว ให้ลากจุดจับกึ่งกลางบนด้านนั้น

  • เมื่อต้องการครอบตัดให้เท่ากันทั้งสองด้านพร้อมกัน กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณลากจับศูนย์

  • เมื่อต้องการครอบตัดทั้งสี่ด้านพร้อมกัน และรักษาสัดส่วนของรูปภาพของคุณ CTRL + SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณลากจุดจับมุม

   หมายเหตุ: 
   เมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์ คือการครอบตัดรูปภาพ
   เมื่อคุณยกเลิกเลือกเครื่องมือครอบตัด รูปภาพที่จะแสดงเฉพาะส่วนของคุณครอบตัดออก อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเลือกรูปภาพ แล้วคลิกเครื่องมือครอบตัด อีกครั้งรูปภาพทั้งหมดจะแสดง กับส่วนครอบตัดที่แสดงอย่างชัดเจนและเศษเหลือของรูปภาพเป็นความโปร่งใส washed ออก

ปรับพอดี

ถ้ารูปภาพของคุณใหญ่กว่า หรือเล็กกว่าพื้นที่รูปภาพPublisher 2010 ช่วยให้คุณสามารถปรับขนาดรูปภาพให้พอดีกับขณะที่ยังคงรักษาอัตราส่วนกว้างยาวเดิมได้อย่างรวดเร็ว

 1. เลือกรูปภาพ

 2. ชี้ไปยังแท็บเครื่องมือรูปภาพ ที่ปรากฏบน ribbon

 3. ในกลุ่มการครอบตัด คลิกที่ปุ่มให้พอดี

 4. รูปภาพจะถูกปรับขนาดให้พอดีกับพื้นที่รูปภาพ

  หมายเหตุ: เนื่องจากรูปภาพรักษาอัตราส่วนกว้างยาวของ นี้อาจส่งผลใน outcropping .

เติม

คุณสามารถใช้เครื่องมือเติม เพื่อเติมพื้นที่รูปภาพในขณะที่ยังคงรักษาอัตราส่วนกว้างยาวเดิมได้อย่างรวดเร็ว

 1. เลือกรูปภาพ

 2. ชี้ไปที่แท็บเครื่องมือรูปภาพ ที่ปรากฏบน ribbon

 3. ในกลุ่มการครอบตัด คลิกปุ่มสีเติม

 4. รูปภาพจะถูกปรับขนาดให้เต็มพื้นที่รูปภาพ

  หมายเหตุ: เนื่องจากรูปภาพรักษาอัตราส่วนกว้างยาวของขณะเติมพื้นที่รูปภาพ ส่วนใด ๆ ของรูปภาพที่อยู่นอกพื้นที่รูปภาพจะต้องถูกครอบตัด

เลื่อน

ขณะที่กำลังใช้เครื่องมือครอบตัด คุณสามารถย้ายรูปภาพภายในพื้นที่ครอบตัดรูปภาพเพื่อให้แน่ใจว่า รูปภาพอยู่กึ่งกลางในแบบที่คุณต้องการ

 1. เลือกรูปภาพ

 2. ชี้ไปยังแท็บเครื่องมือรูปภาพ ที่ปรากฏบน ribbon

 3. คลิกที่ปุ่มครอบตัด

 4. วางตำแหน่งตัวชี้เมาส์เหนือวัตถุจนกระทั่งตัวชี้เปลี่ยนเป็นตัวชี้ย้าย

 5. คลิ กและลากรูปภาพเพื่อจัดตำแหน่งจุดจับครอบตัดภายใน

  หมายเหตุ: หลังจากที่คุณทำเช่นนี้ รูปภาพจะมีโฟกัสแทนที่เป็นเฟรมครอบตัด เมื่อต้องการกลับไปยังการครอบตัด คลิกบนจุดจับครอบตัด อีกครั้งเพื่อให้พวกเขากลายเป็นโฟกัส

หมุน

คุณยังสามารถหมุนรูปภาพในระหว่างการใช้เครื่องมือครอบตัด

 1. เลือกรูปภาพ

 2. ชี้ไปที่แท็บเครื่องมือรูปภาพ ที่ปรากฏบน ribbon

 3. คลิกที่ปุ่มครอบตัด

 4. ชี้ไปจุดจับตัวหมุนสีเขียว

 5. ลากเมาส์ในทิศทางที่คุณต้องการให้วัตถุหมุน

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการหมุนในคราวละ 15 องศาSHIFTค้างไว้ขณะที่ลากจุดจับ

แม้ว่าMicrosoft Office Publisher 2007 มีรูปถ่ายพื้นฐานบางอย่างที่แก้ไขความสามารถที่ช่วยให้คุณสามารถครอบตัดรูปภาพลงในรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไม่โปรแกรมแก้ไขรูปภาพ อย่างไรก็ตาม มีวิธีในการสร้างรูปภาพ nonrectangular

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถครอบตัดรูปร่างอัตโนมัติ วัตถุอักษรศิลป์ หรือGIF แบบเคลื่อนไหว ในสิ่งพิมพ์ของคุณได้ เมื่อต้องการครอบตัดภาพเคลื่อนไหว GIF ใช้โปรแกรมแก้ไข GIF แบบเคลื่อนไหว และแทรกไฟล์อีกครั้ง

ครอบตัดรูปภาพลงในรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า

 1. เลือกรูปภาพ

  เมื่อคุณเลือกรูปภาพ แถบเครื่องมือรูปภาพ ปรากฏขึ้น

  แถบเครื่องมือ รูปภาพ

 2. บนแถบเครื่องมือรูปภาพ คลิกครอบตัด รูปปุ่ม

 3. วางจุดจับครอบตัดเหนือขอบหรือมุม

  สกรีนช็อตของจุดจับการครอบตัดใน Publisher

  1. จุดจับครอบตัด

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการครอบตัดด้านเดียว ให้ลากจุดจับกึ่งกลางบนด้านนั้น

  • เมื่อต้องการครอบตัดให้เท่ากันทั้งสองด้านพร้อมกัน กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณลากจับศูนย์

  • เมื่อต้องการครอบตัดทั้งสี่ด้านพร้อมกัน และรักษาสัดส่วนของรูปภาพของคุณ CTRL + SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณลากจุดจับมุม

   หมายเหตุ: เมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์ คือการครอบตัดรูปภาพ

ครอบตัดรูปภาพลงในรูปร่างไม่ใช่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

เมื่อต้องการครอบตัดรูปภาพลงในรูปร่างไม่ใช่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเช่นวงกลมหรือดาว คุณจำเป็นต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • แทรกรูปภาพลงในรูปร่าง เช่นวงกลม

 • ใช้ฟีเจอร์ในOffice Publisher 2007 กับถ่าย ภาพดิจิทัล Microsoft ดิจิทัลรูป Pro หรือโปรแกรมแก้ไขรูปถ่ายอื่นสำหรับการแก้ไขรูปถ่าย และแทรกรูปภาพครอบตัดลงในสิ่งพิมพ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกความช่วยเหลือในการแก้ไขโปรแกรมสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการครอบตัดรูปภาพถ่ายของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×