ครอบตัดรูปภาพใน Office for Mac

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้เครื่องมือครอบตัดในOffice for Mac เพื่อตัดแต่งและเอาส่วนที่ไม่ต้องการออกจากรูปภาพโดยใช้การครอบตัดมาตรฐานการครอบตัดเป็นรูปร่างหรือการครอบตัดเพื่อเติมรูปร่าง

เลือกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อเปิดและดูคำแนะนำโดยละเอียด

 1. ใช้ แทรก > รูปภาพ เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพไปยังไฟล์ Office (เช่น เอกสาร Word งานนำเสนอ PowerPoint หรือเวิร์กบุ๊ก Excel)

 2. Control-คลิกที่รูปภาพแล้วเลือกครอบตัด

  จุดจับครอบตัดสีดำปรากฏบนขอบและมุมของรูปภาพ

  จุดจับครอบตัดปรากฏบนขอบและมุมของรูปภาพ
 3. ครอบตัดรูปภาพโดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  คำอธิบาย

  การดำเนินการ

  ครอบตัดด้านเดียว

  ให้ลากจุดจับสำหรับครอบตัดตรงกลางบนด้านนั้นเข้ามาข้างใน

  ครอบตัดสองด้านที่อยู่ติดกันในเวลาเดียวกัน

  กดปุ่ม Shift + Option ค้างไว้ในขณะที่คุณลากจุดจับครอบตัดตรงกลางบนด้านใดด้านหนึ่งเข้ามาข้างใน

  ครอบตัดเท่า ๆ กันทั้งสี่ด้านพร้อมกัน

  กดปุ่ม Shift + Option ค้างไว้ในขณะที่คุณลากจุดจับครอบตัดตรงมุมเข้ามาข้างใน

  ถ้าคุณต้องการครอบตัดด้วยการวัดค่าที่แม่นยำ ให้ปรับค่าในกล่อง ความสูงของรูปร่าง และ ความกว้างของรูปร่าง บน Ribbon ถัดจากปุ่ม ครอบตัด:

  ปุ่มครอบตัดและกล่องความสูงและความกว้างของรูปร่างสำหรับรูปภาพบน Ribbon ของ Office 2016 for Mac
 4. คลิกนอกรูปภาพเพื่อดูรูปภาพที่ครอบตัดแล้ว

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณครอบตัดรูปภาพ ส่วนที่ครอบตัดที่เหลือจะยังเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์รูปภาพ เมื่อต้องการนำส่วนที่ครอบตัดออกอย่างถาวรและลดขนาดรูปภาพของคุณ ให้ดู ลบพื้นที่ครอบตัดของรูปภาพ

เปลี่ยนรูปร่างของรูปภาพได้อย่างรวดเร็ว โดยการครอบตัดเป็นรูปร่างที่กำหนด รูปภาพจะถูกตัดแต่งทางเรขาคณิตของรูปร่างที่เลือกโดยอัตโนมัติ โดยยังคงรักษาสัดส่วนไว้

ถ้าคุณต้องการครอบตัดรูปภาพมากกว่าหนึ่งรูปร่างในครั้งเดียว ทำสำเนาของรูปภาพ และครอบตัดรูปร่างที่ต้องการแต่ละทีละรูปร่าง

 1. ใช้ แทรก > รูปภาพ เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพไปยังไฟล์ Office (เช่น เอกสาร Word งานนำเสนอ PowerPoint หรือเวิร์กบุ๊ก Excel)

 2. เลือกรูปภาพในไฟล์ที่คุณต้องการครอบตัด

 3. บนแท็บ รูปแบบรูปภาพ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ครอบตัด

  ปุ่ม ครอบตัด บนแท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ

  (ถ้าไม่เห็นแท็บ รูปแบบรูปภาพ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปภาพ (ไม่ใช่รูปร่าง))

 4. ชี้ไปที่ ครอบตัดตามรูปร่าง แล้วคลิกที่รูปร่างที่คุณต้องการครอบตัด

  เมนูครอบตัดของ PPT for Mac

  นำรูปร่างไปใช้กับรูปภาพทันที

 5. ถ้าคุณต้องการปรับรูปร่าง ให้คลิกปุ่ม ครอบตัด อีกครั้งบน Ribbon

  จุดจับครอบตัดสีดำปรากฏบนขอบและมุมของรูปภาพ

 6. ครอบตัดรูปภาพโดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  คำอธิบาย

  การดำเนินการ

  ครอบตัดด้านเดียว

  ให้ลากจุดจับสำหรับครอบตัดตรงกลางบนด้านนั้นเข้ามาข้างใน

  ครอบตัดสองด้านที่อยู่ติดกันในเวลาเดียวกัน

  กดปุ่ม Shift + Option ค้างไว้ในขณะที่คุณลากจุดจับครอบตัดตรงกลางบนด้านใดด้านหนึ่งเข้ามาข้างใน

  ครอบตัดเท่า ๆ กันทั้งสี่ด้านพร้อมกัน

  กดปุ่ม Shift + Option ค้างไว้ในขณะที่คุณลากจุดจับครอบตัดตรงมุมเข้ามาข้างใน

หลังจากที่คุณเพิ่มรูปภาพลงในรูปร่างแล้ว คุณสามารถเลือกวิธีทำให้รูปภาพพอดีกับรูปร่างโดยใช้เครื่องมือ จัดให้พอดี และ เติม เพื่อปรับแต่งอย่างละเอียด:

 • ให้เลือก เติม เมื่อต้องการลบ (หรือ “ครอบตัด”) บางส่วนของรูปภาพออก แต่ยังเติมเต็มทั้งรูปร่าง

 • ให้เลือก จัดให้พอดี ถ้าคุณต้องการทำให้รูปภาพทั้งหมดเติมลงในรูปร่างอย่างพอดี อัตราส่วนกว้างยาวของรูปภาพต้นฉบับจะถูกรักษาไว้ แต่คุณอาจมีช่องว่างภายในรูปร่างของคุณ

 1. เลือกรูปภาพในไฟล์ที่คุณต้องการภายในรูปร่าง

 2. บนแท็บ รูปแบบรูปภาพ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ครอบตัด

  ปุ่ม ครอบตัด บนแท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ

  ถ้าไม่เห็นแท็บ รูปแบบรูปภาพ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปภาพ (ไม่ใช่รูปร่าง)

 3. คลิก เติม หรือ จัดให้พอดี จากนั้นให้คลิกพื้นที่นอกรูปภาพ

  เมนูครอบตัดของ PPT for Mac

แม้ว่าหลังจากที่คุณครอบตัดส่วนใดส่วนหนึ่งของรูปภาพแล้ว ส่วนที่ครอบตัดที่เหลือจะยังเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์รูปภาพ คุณสามารถลดขนาดไฟล์ด้วยการนำส่วนที่ครอบตัดออกจากไฟล์รูปภาพ วิธีนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้คนอื่นมองเห็นส่วนต่าง ๆ ของรูปภาพที่คุณลบออกไป

สิ่งสำคัญ: ไม่สามารถเลิกทำการลบพื้นที่ที่ครอบตัดของรูปภาพได้ ดังนั้น คุณควรใช้วิธีนี้เมื่อคุณมั่นใจว่าดำเนินการครอบตัดและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ต้องการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

 1. คลิกที่รูปภาพหรือว่ารูปภาพที่คุณต้องการลบพื้นที่ครอบตัด

 2. บนแท็บรูปแบบรูปภาพให้คลิกบีบอัดรูปภาพ ปุ่ม 'บีบอัดรูปภาพ'  

  (ถ้าไม่เห็นแท็บ รูปแบบรูปภาพ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปภาพ)

 3. ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลบพื้นที่ครอบตัดรูปภาพ

  เมื่อต้องการนำส่วนที่ครอบตัดออกสำหรับรูปภาพอย่างน้อยหนึ่งรูปที่เลือกเท่านั้น โดยไม่รวมถึงรูปภาพทั้งหมดในไฟล์ ให้เลือก เฉพาะรูปภาพที่เลือก

ดูเพิ่มเติม

แทรกรูปภาพใน Office for Mac

ย้าย หมุน หรือจัดกลุ่มรูปภาพ กล่องข้อความ หรือวัตถุอื่น ๆ ใน Office for Mac

เปลี่ยนขนาดของรูปภาพรูปร่างอักษรศิลป์หรือวัตถุอื่นๆใน Word ๒๐๑๖ for Mac

ควบคุมการตัดข้อความรอบวัตถุใน Word ๒๐๑๖ for Mac

เลือกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อเปิดและดูคำแนะนำโดยละเอียด

 1. เลือกรูปภาพในไฟล์ที่คุณต้องการครอบตัด

 2. คลิกแท็บ รูปแบบรูปภาพ

  ถ้าไม่เห็นแท็บ รูปแบบรูปภาพ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปภาพ (ไม่ใช่รูปร่าง)

 3. คลิก ปรับ ที่อยู่ภายใต้ ครอบตัด

  แท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ ในกลุ่ม ปรับ

  จุดจับครอบตัดสีดำปรากฏบนขอบและมุมของรูปภาพ

 4. ลากจุดจับครอบตัดตามต้องการเพื่อตัดแต่งระยะขอบของรูปภาพ จากนั้นให้คลิกพื้นที่นอกรูปภาพ

  คุณสามารถจัดตำแหน่งการครอบตัดได้ด้วยการย้ายพื้นที่ครอบตัดนั้น (ด้วยการลากมุมของสี่เหลี่ยมการครอบตัด) หรือรูปภาพ

หลังจากที่คุณครอบตัดรูปภาพ ส่วนที่ครอบตัดที่เหลือจะยังเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์รูปภาพ เมื่อต้องการนำส่วนที่ครอบตัดออกอย่างถาวรและลดขนาดรูปภาพของคุณ ให้ดู ลบพื้นที่ครอบตัดของรูปภาพ

วิธีที่รวดเร็วในการเปลี่ยนรูปร่างของรูปภาพ คือการครอบตัดให้เป็นรูปร่างที่กำหนด เมื่อคุณครอบตัดตามรูปร่างที่กำหนด รูปภาพจะถูกตัดแต่งโดยอัตโนมัติเพื่อเติมรูปทรงเรขาคณิตของรูปร่าง โดยยังคงสัดส่วนของรูปภาพไว้ตามเดิม

 1. เลือกรูปภาพในไฟล์ที่คุณต้องการครอบตัดตามรูปร่างที่กำหนด

 2. คลิกแท็บ รูปแบบรูปภาพ

  (ถ้าไม่เห็นแท็บ รูปแบบรูปภาพ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปภาพ (ไม่ใช่รูปร่าง))

 3. ภายใต้ ปรับ คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ครอบตัด ให้ชี้ไปยัง มาสก์เป็นรูปร่าง ชี้ไปยังชนิดของรูปร่าง จากนั้นคลิกรูปร่างที่คุณต้องการครอบตัดรูปภาพ

  นำรูปร่างไปใช้กับรูปภาพทันที

 4. ถ้าคุณต้องการปรับรูปร่าง ให้คลิกปุ่ม ครอบตัด อีกครั้งบน Ribbon

  จุดจับครอบตัดสีดำปรากฏบนขอบและมุมของรูปภาพ

 5. ลากจุดจับครอบตัดตามต้องการเพื่อตัดแต่งระยะขอบของรูปภาพ จากนั้นให้คลิกพื้นที่นอกรูปภาพ

 6. เมื่อเสร็จสิ้น ให้คลิกพื้นที่นอกรูปภาพ

หลังจากที่คุณเพิ่มรูปภาพลงในรูปร่างแล้ว คุณสามารถเลือกวิธีทำให้รูปภาพพอดีกับรูปร่างโดยใช้เครื่องมือ ครอบตัดให้พอดี และ ครอบตัดเพื่อเติม เพื่อปรับแต่งอย่างละเอียด:

 • ให้เลือก ครอบตัดเพื่อเติม เมื่อต้องการลบ (หรือ “ครอบตัด”) บางส่วนของรูปภาพออก แต่ยังคงเติมเต็มทั้งรูปร่าง

 • ให้เลือก ครอบตัดให้พอดี ถ้าคุณต้องการทำให้รูปภาพทั้งหมดเติมลงในรูปร่างอย่างพอดี อัตราส่วนกว้างยาวของรูปภาพต้นฉบับจะถูกรักษาไว้ แต่คุณอาจมีช่องว่างภายในรูปร่างของคุณ

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการภายในรูปร่าง

 2. คลิกแท็บ รูปแบบรูปภาพ

  (ถ้าไม่เห็นแท็บ รูปแบบรูปภาพ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปภาพ)

 3. ภายใต้ ปรับ คลิกลูกศรที่อยู่ข้าง ครอบตัด คลิก ครอบตัดเพื่อเติม หรือ ครอบตัดให้พอดี แล้วคลิกพื้นที่ภายนอกรูปภาพ

 4. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้กด ESC

แม้ว่าหลังจากที่คุณครอบตัดส่วนใดส่วนหนึ่งของรูปภาพแล้ว ส่วนที่ครอบตัดที่เหลือจะยังเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์รูปภาพ คุณสามารถลดขนาดไฟล์ด้วยการนำส่วนที่ครอบตัดออกจากไฟล์รูปภาพ วิธีนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้คนอื่นมองเห็นส่วนต่าง ๆ ของรูปภาพที่คุณลบออกไป

สิ่งสำคัญ: ไม่สามารถเลิกทำการลบพื้นที่ที่ครอบตัดของรูปภาพได้ ดังนั้น คุณควรใช้วิธีนี้เมื่อคุณมั่นใจว่าดำเนินการครอบตัดและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ต้องการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

 1. คลิกที่รูปภาพหรือว่ารูปภาพที่คุณต้องการลบพื้นที่ครอบตัด

 2. คลิกแท็บ รูปแบบรูปภาพ

  (ถ้าไม่เห็นแท็บ รูปแบบรูปภาพ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปภาพ)

 3. ภายใต้ ปรับ คลิก บีบอัด แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำขอบเขตรูปภาพที่ครอบตัดออก

ดูเพิ่มเติม

แทรกรูปภาพใน Office for Mac

ย้าย หมุน หรือจัดกลุ่มรูปภาพ กล่องข้อความ หรือวัตถุอื่น ๆ

ควบคุมการตัดข้อความรอบวัตถุใน Word for Mac ๒๐๑๑

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×