ครอบตัดรูปภาพใน Office for Mac

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้เครื่องมือครอบตัดในOffice for Mac การตัดแต่ง และเอารูปภาพส่วนที่ไม่พึงประสงค์ โดยใช้มาตรฐานการครอบตัด ครอบตัดตามรูปร่าง หรือการครอบตัดการเติมรูปร่าง

เลือกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อเปิดและดูคำแนะนำโดยละเอียด

 1. ใช้ แทรก > รูปภาพ เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพไปยังไฟล์ Office (เช่น เอกสาร Word งานนำเสนอ PowerPoint หรือเวิร์กบุ๊ก Excel)

 2. คลิกขวารูปภาพ และเลือกครอบตัด

  จุดจับครอบตัดสีดำปรากฏบนขอบและมุมของรูปภาพ

  จุดจับครอบตัดปรากฏบนขอบและมุมของรูปภาพ
 3. ครอบตัดรูปภาพโดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  คำอธิบาย

  การดำเนินการ

  ครอบตัดด้านเดียว

  ลากจุดจับด้านครอบตัดศูนย์

  ครอบตัดสองด้านที่อยู่ติดกันในเวลาเดียวกัน

  กด ค้างแป้น Shift + ตัวเลือกในขณะที่คุณลากการครอบตัดศูนย์จัดการบนข้างตัวใดตัวหนึ่ง

  ครอบตัดเท่าๆ กันทั้งสี่ด้านพร้อมกัน

  กด ค้างแป้น Shift + ตัวเลือกในขณะที่คุณลากครอบตัดมุมเข้ามาข้างในจัดการ

  ถ้าคุณต้องการครอบตัด โดยใช้เที่ยง ปรับค่าในกล่องความสูง และความกว้างของรูปร่าง บน ribbon อยู่ถัดจากปุ่มครอบตัด:

  ปุ่มครอบตัดและกล่องความสูงและความกว้างของรูปร่างสำหรับรูปภาพบน 2016 Office for Mac ribbon
 4. คลิกนอกรูปภาพเพื่อดูรูปภาพที่ครอบตัดแล้ว

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณครอบตัดรูปภาพ ส่วนที่ครอบตัดที่เหลือจะยังเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์รูปภาพ เมื่อต้องการนำส่วนที่ครอบตัดออกอย่างถาวรและลดขนาดรูปภาพของคุณ ให้ดู ลบพื้นที่ครอบตัดของรูปภาพ

เปลี่ยนรูปร่างของรูปภาพได้อย่างรวดเร็ว โดยการครอบตัดเป็นรูปร่างที่กำหนด รูปภาพจะถูกตัดแต่งทางเรขาคณิตของรูปร่างที่เลือกโดยอัตโนมัติ โดยยังคงรักษาสัดส่วนไว้

ถ้าคุณต้องการครอบตัดรูปภาพมากกว่าหนึ่งรูปร่างในครั้งเดียว ทำสำเนาของรูปภาพ และครอบตัดรูปร่างที่ต้องการแต่ละทีละรูปร่าง

 1. ใช้ แทรก > รูปภาพ เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพไปยังไฟล์ Office (เช่น เอกสาร Word งานนำเสนอ PowerPoint หรือเวิร์กบุ๊ก Excel)

 2. เลือกรูปภาพในไฟล์ที่คุณต้องการครอบตัด

 3. บนแท็บรูปแบบรูปภาพ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการครอบตัด

  ครอบตัดปุ่มบนแท็บรูปแบบรูปภาพ

  (ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบรูปภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกรูปภาพ (ไม่รูปร่าง))

 4. ชี้ไปที่ ครอบตัดตามรูปร่าง แล้วคลิกที่รูปร่างที่คุณต้องการครอบตัด

  เมนูครอบตัดของ PPT for Mac

  นำรูปร่างไปใช้กับรูปภาพทันที

 5. ถ้าคุณต้องการปรับเปลี่ยนรูปร่าง คลิกที่ปุ่มครอบตัด อีกครั้งบน ribbon

  จุดจับครอบตัดสีดำปรากฏบนขอบและมุมของรูปภาพ

 6. ครอบตัดรูปภาพโดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  คำอธิบาย

  การดำเนินการ

  ครอบตัดด้านเดียว

  ลากจุดจับด้านครอบตัดศูนย์

  ครอบตัดสองด้านที่อยู่ติดกันในเวลาเดียวกัน

  กด ค้างแป้น Shift + ตัวเลือกในขณะที่คุณลากการครอบตัดศูนย์จัดการบนข้างตัวใดตัวหนึ่ง

  ครอบตัดเท่าๆ กันทั้งสี่ด้านพร้อมกัน

  กด ค้างแป้น Shift + ตัวเลือกในขณะที่คุณลากครอบตัดมุมเข้ามาข้างในจัดการ

หลังจากที่คุณ hae เพิ่มรูปภาพลงในรูปร่าง คุณสามารถเลือกวิธีรูปภาพให้พอดีกับรูปร่าง โดยใช้เครื่องมือให้พอดี และเติม สำหรับการปรับแต่งก็:

 • เลือกสีเติม เพื่อเอาออก (หรือ "ครอบตัด") บางส่วนของรูปภาพ แต่ยังคง สีเติมรูปร่างทั้งหมด

 • เลือกให้พอดี ถ้าคุณต้องการให้รูปภาพให้พอดีกับภายในรูปร่างทั้งหมด อัตราส่วนกว้างยาวรูปภาพต้นฉบับถูกรักษาไว้ แต่คุณอาจมีพื้นที่ว่างภายในรูปร่างของคุณ

 1. ในแฟ้มของคุณ เลือกรูปภาพที่คุณต้องการภายในรูปร่าง

 2. บนแท็บรูปแบบรูปภาพ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการครอบตัด

  ครอบตัดปุ่มบนแท็บรูปแบบรูปภาพ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบรูปภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกรูปภาพ (และไม่รูปร่าง)

 3. คลิกสีเติม หรือพอดีกับ แล้ว คลิ กรูปภาพภายนอก

  เมนูครอบตัดของ PPT for Mac

แม้ว่าหลังจากที่คุณ ครอบตัด ส่วนใดส่วนหนึ่งของรูปภาพแล้ว ส่วนที่ครอบตัดที่เหลือจะยังเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์รูปภาพ คุณสามารถลดขนาดไฟล์ด้วยการนำการครอบตัดออกจากไฟล์รูปภาพ วิธีนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นมองเห็นส่วนของรูปภาพที่คุณต้องการนำออก

สิ่งสำคัญ: การลบพื้นที่ของรูปภาพที่ครอบตัดไม่สามารถเลิกทำ ดังนั้น คุณควรเฉพาะทำสิ่งนี้หลังจากที่คุณไม่แน่ใจว่า คุณได้ทำการครอบตัดและเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการลบพื้นที่ครอบตัด

 2. บนแท็บรูปแบบรูปภาพ คลิกบีบอัดรูปภาพ ปุ่ม 'บีบอัดรูปภาพ'  

  (ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบรูปภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกรูปภาพ)

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายลบพื้นที่ครอบตัดรูป

  เมื่อต้องการเอาละเอียดสำหรับรูปภาพที่เลือก หรือรูปภาพเท่านั้น และไม่รวมทั้งหมดของรูปภาพในไฟล์ เลือกรูปภาพที่เลือกเท่านั้น

ดูเพิ่มเติม

แทรกรูปภาพใน Office for Mac

ย้าย หมุน หรือจัดกลุ่มรูปภาพ กล่องข้อความ หรือวัตถุอื่น ๆ ใน Office for Mac

เปลี่ยนขนาดของรูปภาพ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือวัตถุอื่น ๆ ใน Word 2016 for Mac

ควบคุมการตัดข้อความรอบวัตถุใน 2016 Word for Mac

เลือกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อเปิดและดูคำแนะนำโดยละเอียด

 1. เลือกรูปภาพในไฟล์ที่คุณต้องการครอบตัด

 2. คลิกแท็บ รูปแบบรูปภาพ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบรูปภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกรูปภาพ (และไม่รูปร่าง)

 3. ภายใต้ปรับ คลิกครอบตัด

  แท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ ในกลุ่ม ปรับ

  จุดจับครอบตัดสีดำปรากฏบนขอบและมุมของรูปภาพ

 4. ลากจุดจับครอบตัดตามต้อง การตัดแต่งระยะขอบของรูปภาพ แล้ว คลิกรูปภาพภายนอก

  คุณสามารถจัดตำแหน่งการครอบตัดได้ด้วยการย้ายพื้นที่ครอบตัดนั้น (ด้วยการลากมุมของสี่เหลี่ยมการครอบตัด) หรือรูปภาพ

หลังจากที่คุณครอบตัดรูปภาพ ส่วนที่ครอบตัดที่เหลือจะยังเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์รูปภาพ เมื่อต้องการนำส่วนที่ครอบตัดออกอย่างถาวรและลดขนาดรูปภาพของคุณ ให้ดู ลบพื้นที่ครอบตัดของรูปภาพ

วิธีที่รวดเร็วเมื่อต้องการเปลี่ยนรูปร่างรูปภาพคือการ ครอบตัดตามรูปร่างที่เฉพาะเจาะจง เมื่อคุณครอบตัดตามรูปร่างที่เฉพาะเจาะจง รูปภาพที่ถูกตัดแต่งเพื่อเติมเรขาคณิตวิเคราะห์ของรูปร่างโดยอัตโนมัติ มีรักษาสัดส่วนของรูปภาพ

 1. ในแฟ้มของคุณ เลือกรูปภาพที่คุณต้องการครอบตัดตามรูปร่างที่เฉพาะเจาะจง

 2. คลิกแท็บ รูปแบบรูปภาพ

  (ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบรูปภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกรูปภาพ (และไม่รูปร่าง))

 3. ภายใต้ ปรับ คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ครอบตัด ให้ชี้ไปยัง มาสก์เป็นรูปร่าง ชี้ไปยังชนิดของรูปร่าง จากนั้นคลิกรูปร่างที่คุณต้องการครอบตัดรูปภาพ

  นำรูปร่างไปใช้กับรูปภาพทันที

 4. ถ้าคุณต้องการปรับเปลี่ยนรูปร่าง คลิกที่ปุ่มครอบตัด อีกครั้งบน ribbon

  จุดจับครอบตัดสีดำปรากฏบนขอบและมุมของรูปภาพ

 5. ลากจุดจับครอบตัดตามต้อง การตัดแต่งระยะขอบของรูปภาพ แล้ว คลิกรูปภาพภายนอก

 6. เมื่อเสร็จสิ้น ให้คลิกพื้นที่นอกรูปภาพ

หลังจากที่คุณ hae เพิ่มรูปภาพลงในรูปร่าง คุณสามารถเลือกวิธีรูปภาพให้พอดีกับรูปร่าง โดยใช้เครื่องมือครอบตัดให้พอดี และครอบตัดเพื่อเติม สำหรับการปรับแต่งก็:

 • เลือกการเติมครอบตัด เมื่อต้องการเอาออก (หรือ "ครอบตัด") บางส่วนของรูปภาพ แต่ยังคง สีเติมรูปร่างทั้งหมด

 • เลือกครอบตัดให้พอดี ถ้าคุณต้องการให้รูปภาพให้พอดีกับภายในรูปร่างทั้งหมด อัตราส่วนกว้างยาวรูปภาพต้นฉบับถูกรักษาไว้ แต่คุณอาจมีพื้นที่ว่างภายในรูปร่างของคุณ

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการภายในรูปร่าง

 2. คลิกแท็บ รูปแบบรูปภาพ

  (ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบรูปภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกรูปภาพของคุณ)

 3. ภายใต้ ปรับ คลิกลูกศรที่อยู่ข้าง ครอบตัด คลิก ครอบตัดเพื่อเติม หรือ ครอบตัดให้พอดี แล้วคลิกพื้นที่ภายนอกรูปภาพ

 4. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้กด ESC

แม้ว่าหลังจากที่คุณ ครอบตัด ส่วนใดส่วนหนึ่งของรูปภาพแล้ว ส่วนที่ครอบตัดที่เหลือจะยังเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์รูปภาพ คุณสามารถลดขนาดไฟล์ด้วยการนำการครอบตัดออกจากไฟล์รูปภาพ วิธีนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นมองเห็นส่วนของรูปภาพที่คุณต้องการนำออก

สิ่งสำคัญ: การลบพื้นที่ของรูปภาพที่ครอบตัดไม่สามารถเลิกทำ ดังนั้น คุณควรเฉพาะทำสิ่งนี้หลังจากที่คุณไม่แน่ใจว่า คุณได้ทำการครอบตัดและเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการลบพื้นที่ครอบตัด

 2. คลิกแท็บ รูปแบบรูปภาพ

  (ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบรูปภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกรูปภาพของคุณ)

 3. ภายใต้ ปรับ คลิก บีบอัด แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำขอบเขตรูปภาพที่ครอบตัดออก

ดูเพิ่มเติม

แทรกรูปภาพใน Office for Mac

ย้าย หมุน หรือจัดกลุ่มรูปภาพ กล่องข้อความ หรือวัตถุอื่นๆ

ควบคุมการตัดข้อความรอบวัตถุใน Word for Mac 2011

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×